• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     •  

      OZNAM

      Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686 oznamuje, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční

       

      na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN Obce Nová Bystrica

       

      dňa 25. 04. 2019 (t.j. štvrtok)

       

           v budove roč. 1 - 4

       

      v čase od 12,30 hod. – 15,30 hod.

       

       

       

      Rodičia prídu na zápis s dieťaťom a so sebou prinesú:

       

      - občiansky preukaz

       

      - rodný list dieťaťa

       

      - informáciu o zaradení žiaka do zdravotnej poisťovne

       

      V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky: žiadosť rodiča, potvrdenie pediatra, doporučenie z pedagogicko-psychologickej poradne.

      Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686 oznamuje, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční

      na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN Obce Nová Bystrica

      dňa 25. 04. 2019 (t.j. štvrtok)

           v budove roč. 1 - 4

      v čase od 12,30 hod. – 15,30 hod.

       

      Rodičia prídu na zápis s dieťaťom a so sebou prinesú:

      - občiansky preukaz

      - rodný list dieťaťa

      - informáciu o zaradení žiaka do zdravotnej poisťovne

      V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky: žiadosť rodiča, potvrdenie pediatra, doporučenie z pedagogicko-psychologickej poradne.

     • DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE


     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 24. 04. 2019 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 11. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

      Ďakujeme. 

      Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:


      Právnické osoby:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

      Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

      Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

      Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 24. 04. 2019 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

      Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 11. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

      Ďakujeme. 

      Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:


      Právnické osoby:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

      IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

      Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

      Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

      Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

      Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.

      vyhlasenie_za_rok_2018.pdf

      potvrdenie_za_rok_2018.pdf