Navigácia

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

   Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 

   

  oznamuje rodičom a svojim žiakom, 

   

  že nový školský rok 2019/2020 sa začne dňa 2. septembra 2019,

  t. j. v pondelok o 8.30 hod. v budove základnej školy. Žiaci budú v škole do 10.00 hodiny. 

   

   

  Ďalej oznamujeme, že Školský klub detí začne fungovať od 3. septembra,

  t. j. od utorka v čase od 11.30 do 16.15 hod.

  Stravovanie v školskej jedálni začne 3. septembra, t. j. od utorka. 

   

  Ďalšie informácie a poučenia dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov. 

 • Nástup detí do MŠ - 09. 09. 2019

  Nástup detí do MŠ - 09. 09. 2019

  Obec Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vás týmto informujú, že z dôvodu rekonštrukcie priestorov materskej školy v Novej Bystrici, bude nástup detí do materskej škôlky posunutý na pondelok 9. septembra 2019. Za pochopenie ďakujeme.

 • ZŠ: Výlet na Trenčiansky hrad

  ZŠ: Výlet na Trenčiansky hrad

  Do galérie ZŠ: Výlet na Trenčiansky hrad boli pridané fotografie.

 • ZŠ: Škola v prírode

  ZŠ: Škola v prírode

  Do galérie ZŠ: Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   

  OZNAM

  Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686 oznamuje, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční

   

  na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN Obce Nová Bystrica

   

  dňa 25. 04. 2019 (t.j. štvrtok)

   

       v budove roč. 1 - 4

   

  v čase od 12,30 hod. – 15,30 hod.

   

   

   

  Rodičia prídu na zápis s dieťaťom a so sebou prinesú:

   

  - občiansky preukaz

   

  - rodný list dieťaťa

   

  - informáciu o zaradení žiaka do zdravotnej poisťovne

   

  V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky: žiadosť rodiča, potvrdenie pediatra, doporučenie z pedagogicko-psychologickej poradne.

  Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686 oznamuje, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční

  na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN Obce Nová Bystrica

  dňa 25. 04. 2019 (t.j. štvrtok)

       v budove roč. 1 - 4

  v čase od 12,30 hod. – 15,30 hod.

   

  Rodičia prídu na zápis s dieťaťom a so sebou prinesú:

  - občiansky preukaz

  - rodný list dieťaťa

  - informáciu o zaradení žiaka do zdravotnej poisťovne

  V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky: žiadosť rodiča, potvrdenie pediatra, doporučenie z pedagogicko-psychologickej poradne.

 • ZŠ: Exkurzia na priehradu

  ZŠ: Exkurzia na priehradu

  Do galérie ZŠ: Exkurzia na priehradu boli pridané fotografie.

 • Maškarný ples

  Maškarný ples

  Do galérie Maškarný ples boli pridané fotografie.

 • DARUJTE 2 % Z DANE NAŠEJ ŠKOLE


  Vážení rodičia a priatelia školy,

  venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

  Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

  Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 24. 04. 2019 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

  Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 11. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

  Ďakujeme. 

  Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:


  Právnické osoby:

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

  Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

  Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

  Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

  Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  venujte 2% z Vašich daní Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686.

  Vaše 2% využijeme na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpením nových učebných pomôcok.

  Pokiaľ sa rozhodnete venovať 2 % z dane, najneskôr do 24. 04. 2019 pošlite, resp. osobne doručte Potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní 2 % dane ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, ktoré škola hromadne doručí na daňový úrad.

  Zároveň, kvôli vyčleneniu finančných prostriedkov pre našu školu z Nadácie Spoločne pre región, prosíme všetkých, ktorí prispeli 2 %, aby odovzdali prefotené strany z daňového priznania PO 1. a 12. stranu, z daňového priznania FO typu B 1. a 11. stranu a z typu A 1. a 5. stranu.

  Ďakujeme. 

  Skrátený postup krokov, ako venovať 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešné aktivity:


  Právnické osoby:

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

  Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

  IČO: 37900706; právna forma: nadácia; Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región; Sídlo, Ulica: Framborská, Číslo: 12; PSČ: 010 01; Obec: Žilina

  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo

  Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

  Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

  Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Údaje o prijímateľovi sú vpísané do tlačiva.

  vyhlasenie_za_rok_2018.pdf

  potvrdenie_za_rok_2018.pdf


 • Naši mladí hasiči

  Naši mladí hasiči

  Do galérie Naši mladí hasiči boli pridané fotografie.

 • CVČ: Pečenie medovníčkov

  CVČ: Pečenie medovníčkov

  Do galérie CVČ: Pečenie medovníčkov boli pridané fotografie.

 • CVČ: Súťaž v stolnom tenise

  CVČ: Súťaž v stolnom tenise

  Do galérie CVČ: Súťaž v stolnom tenise boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

 • ZŠ: Exkurzia Dolný Kubín

  ZŠ: Exkurzia Dolný Kubín

  Do galérie ZŠ: Exkurzia Dolný Kubín boli pridané fotografie.

 • ZŠ: Skanzen deťom

  ZŠ: Skanzen deťom

  Do galérie ZŠ: Skanzen deťom boli pridané fotografie.

 • ZŠ: Tekvicoví panáci

  ZŠ: Tekvicoví panáci

  Do galérie ZŠ: Tekvicoví panáci boli pridané fotografie.

 • CVČ: Púšťanie šarkanov

  CVČ: Púšťanie šarkanov

  Do galérie CVČ: Púšťanie šarkanov boli pridané fotografie.

 • ZŠ: Medzinárodný deň školských knižníc

  ZŠ: Medzinárodný deň školských knižníc

  Do galérie ZŠ: Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • CVČ: Kreslenie na chodník

  CVČ: Kreslenie na chodník

  Do galérie CVČ: Kreslenie na chodník boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  023 05 Nová Bystrica 686
 • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria