• Materská škola

    •  

      

     Milé naše detičky a ich rodičia!

     Keďže sme teraz všetci doma v rámci karantény a čas sa nám možno zdá, že ide dosť pomaly, máme pre Vás zopár nápadov na využitie času. Určite už máte aj svoj skvelý program, ale možno sa radi pripojíte aj k nám.....:) :) JJ

      

     V RÁMCI MŠ NOVÁ BYSTRICA

     vyhlasujú pani učiteľky dve súťaže pre našich škôlkárov:

      

     1. SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ

      

     Nedávno jednou z tém týždňa bola v MŠ téma NA ĽUDOVÚ NÔTU.

     Preto sme sa rozhodli, keď sú teraz deti doma, majú čas sa naučiť nejakú slovenskú ľudovú pieseň. Keď sa vrátime do MŠ, pripravíme si spevácku súťaž „SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ“, kde deti zaspievajú svoju pripravenú ľudovú a možno aj typickú novobystrickú pieseň. Už teraz sa tešíme JJJ

      

      

      

     1. JARNÁ ZÁHRADA

      

     Budeme radi, ak deti doma nakreslia, vyrobia akoukoľvek technikou jarnú záhradu, kvet.....

     Svoje dielo prinesú do MŠ po skončení karantény a ich výtvormi si vyzdobíme priestory MŠ.

      

     Dávame vám do pozornosti tieto linky:

     1. eduword.sk sprístupnil obrázky na kreslenie pre najmenších krok za krokom. Je to zaujímavé  a hravé kreslenie (https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom)
     2. https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/
     3. https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/dokreslujeme-obrazky/
     4. https://outdoormamas.sk/na-stiahnutie-outdoormamas/
     5. DIVADLO ZáBaVKa https://www.youtube.com/watch?v=R72vuyhwO2Q
     6. Divadlo AGAPE, ktoré vysiela každý deň v rámci sociálnej siete FACEBOOK bábkovú rozprávku naživo pre deti.. (https://www.facebook.com/DivadloAgape/)
     7. Zuzana Fialová herečka SND každý večer o 19.30 číta na svojom instagramovom profile rozprávku pre deti. (zuzana_fialova_official)

      

     Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 16. 05. 2019 schválilo uznesením č. 2/2019/B/bod. 3_

     - výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole za jedno dieťa vo výške 10,00 € mesačne

     - výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole počas letných školských prázdnin vo výške 15,00 € mesačne.