•               

                         2019/2020

   Medzinárodný deň materinského jazyka

   Dňa 21. 2. 2020 je Medzinárodný deň materinského jazyka. Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.

   Počas hodín slovenského jazyka sme pripomenuli žiakom osobnosti ako Cyril a Metód, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr.

   Prebehla aj súťaž o Najrýchlejšie čítajúceho žiaka školy. Žiaci počas jednej minúty mali, čo najrýchlejšie nahlas čítať úryvok z knihy Horký chlieb.

                                                                                  DIEVČATÁ                                  CHLAPCI

   Výsledky boli nasledovné: ročníky(5. – 7.) Vanesa Klieštiková , V. A           Juraj Kuric,VII. A

                                             ročníky(8. – 9.)Simona Brišová, IX. A                 Daniel Pitek, IX. A

   Ďalšou aktivitou bolo: Čítajú žiaci druhého stupňa v materskej škole

   V dňoch 20. – 21. 2. 2020 čítali v MŠ žiaci zo VII. A - Juraj Kuric, Natália Hančínová

                                                                                   VIII. A - Martin Borovička, Sofia Cabadajová

                                                                                    IX. A – Nikola Halvoníková, Kristína Kuricová  

   Žiaci čítali klasické rozprávky ako Popoluška alebo Zlatovláska a tri medvede. Deťom v MŠ sa to veľmi páčilo a chceli by sme v tomto pokračovať i na ďalší školský rok.

                                                                                                                     Mgr. Adela Piteková

   Z tvorby žiakov:

   Materinský jazyk 

    

   Náš materinský jazyk je krásny,

   a zároveň aj veľmi unikátny.

   Naši drahí štúrovci nám ho dali,

   sme na nich hrdí, že to zvládli.

   Ľudovít Štúr v tom nebol sám,

   boli aj ďalší, Hodža, Hurban.

   Hattala nám dal novú gramatiku,

   pravopis sa zmenil v okamžiku.

   Materinský jazyk je veľmi dôležitý,

   iba s ním sme vždy vypočutí.

   Používame ho denne v súčasnosti

   a budeme s ním žiť aj v budúcnosti.

    

                       Tadeáš Adamec, VIII.A

   Foto vo fotoalbume. 

    

   Prázdninový poldeň

   Dňa 25. februára 2020 pripravilo CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pre deti počas jarných prázdnin „Športový  poldeň“, aby si deti trošku zašportovali a hlavne sa počas voľna zabavili. Deti, ktoré vedia hrať stolný tenis, si zahrali stolnotenisový turnaj, počas ktorého ich usmerňovala Mgr. Elena Jančulová, ktorá je zároveň aj vedúcou stolnotenisového krúžku. Ostatní si zasúťažili napríklad v skákaní na švihadlách, v driblovaní loptou, hrali sme rôzne loptové hry, deti  nosili tenisovú loptičku  v ústach na lyžičke, zahrali sme si aj stolný futbal.

   Sme veľmi radi, že deti bavia športové aktivity a prišli si zašportovať aj počas prázdnin. Chceli by sme poďakovať aj Mgr. Jančulovej Elene zato, že prišla a zorganizovala stolnotenisový turnaj. Každé dieťa si odnieslo drobnú vecnú cenu a sladkosť.

    

                                                                                    Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. 

    

   Lyžiarsky výcvik

    

   Dňa 10.02. -14.02.2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Snowparadise Veľká Rača- Oščadnica. V pondelok ráno sme do autobusu naložili lyže a vyrazili na náš výcvik. Privítali nás milí inštruktori, ktorí si nás rozdelili do skupín na lyžiarov a nelyžiarov. Rozcvičili sme sa a začali sme sa učiť lyžovať, aj keď nám počasie moc neprialo, užili sme si tento deň naplno.

    O 11.45 sme sa zišli naobedovať, tak ako všetky ostatné dni. Obed nás prekvapil, lebo vždy chutil fantasticky a preto sme sa tešili, keď sme na hodinkách zbadali 11.45. Po výdatnom obede sme znova vyšli na svah. Lyžiarsky výcvik sme si užili, aj keď sme zažili veľa pádov a každý zistil, čo znamená mať svalovicu.

    Sme veľmi radi, že nás pani učiteľky Slučiaková a Jančulová zobrali na lyžiarsky výcvik, a tak sme zažili jeden z najkrajších a najlepších školských týždňov. Taktiež ďakujeme Snowparadise Veľká Rača, že nám poskytli upravené zjazdovky a skvelých inštruktorov, pri ktorých sa všetci nelyžiari stáli lyžiarmi.

    

                                                                                         Sofia Cabadajová a Barbora Šutiaková 8.A

   Foto vo fotoalbume. 

    

   Detský karneval                

    

   Práve prebieha obdobie plesov, zábavy, preto sme aj my, ako už tradíciou býva, pripravili z Centra voľného času v spolupráci s Obecným úradom Nová Bystrica  pre deti karneval, aby aj deti mali možnosť zábavy pred prichádzajúcim pôstnym obdobím.                                                                                 Vedeli sme už dopredu, že účasť nebude taká, ako po iné roky, lebo je práve chrípkové obdobie. Prišlo 48 detí v maskách v sprievode so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami. Rodičia a príbuzní si pri výbere a výrobe masiek dali naozaj záležať. Striedali sa rôzne rozprávkové bytosti s fantastickými bytosťami z filmov, masky zhotovené doma s maskami, ktoré boli zakúpené. Porota bola zložená z pani učiteliek a rodičov. Bolo to neskutočne ťažké vybrať 10 najkrajších masiek. Po tom ako sa  porota dohodla a vyhodnotila víťazov karnevalu, vyhlásili sme víťazov. Na prvom mieste skončil kohútik. Na druhom mieste skončil budík a dúha. No a na treťom mieste sa umiestnili štyri deti v maskách napríklad popradský čaj, raketa, kostra, babička.

                Chceme poďakovať všetkým , ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť ďakujeme rodičom a deťom, ktoré prišli a už niekoľko rokov sa zúčastňujú karnevalu. Dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme možno v hojnejšom  počte a opäť sa spolu zabavíme.

    

    

                                                                                            Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                            Foto: Mgr. Katarína Piteková

   Foto vo fotoalbume. 

    

   Vianočná akadémia

    

   Vianoce sa tíško vkrádajú do našich príbytkov. Prinesú za hrsť ihličia a trochu viac lásky ako obvykle. Takou pravou predvianočnou atmosférou dýchala v nedeľu, 15. decembra, aj sála kultúrneho domu v našej obci počas Vianočnej akadémie, kde sa zišli nielen rodičia, dedkovia ale aj ich známi zo susednej obce.

   Na úvod sa k prítomným prihovoril pán starosta Ing. Jozef Balačin. Okrem iného poďakoval všetkým za námahu pri príprave programu a zaželal im šťastné Vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

   Po príhovore sa začal samotný kultúrny program, ktorým nás sprevádzali Sofia Cabadajová a Martinko Borovička. Program bol veľmi pestrý. Vystúpili deti obidvoch materských i základných škôl. Deti sa predstavili pásmom vianočných scénok, pesničiek, tancov, hudobných skladieb a vinšov. Rozžiarené očká detí i samotných rodičov umocňovali predvianočnú pohodu.

   Nakoniec vystúpili folklórne skupiny - ženská spevácka skupina Dolinka a Starejší. Všetkým sa veľmi páčilo vystúpenie detí pod vedením manželov Tomčalovcov. Každého chytila za srdce hlavne záverečná rusínska pieseň v podaní Kristínky Priščovej a Jožka Kurica s doprovodom detského ľudového súboru.

   Po programe sa prítomní zastavili pri stánkoch pred kultúrnym domom, kde si mohli kúpiť rôzne drobnosti, ale aj teplý punč.

   Všetci sme skonštatovali, že program sa po každej stránke naozaj vydaril. Jeho časť si zopakujeme v piatok na vianočnej besiedke v škole, kde bude Mikuláš rozdávať darčeky, čím slávnostne ukončíme kalendárny rok 2019.

   Takže, zaprajme si šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky!

   Mgr. Eva Joneková

    

   Rozsvietenie vianočného stromčeka

    

   Pomaly sa do nášho vedomia vkráda vianočná atmosféra a my máme zase o „starosti“ navyše. Niektoré z nich sú však milé a očakávané.

    

   V škole je to čakanie na diskotéku v kultúrnom dome spojenú s rozsvietením stromčeka pred Obecným úradom. To je naša tradícia. My, dospelí, ako aj deti, máme už skúsenosti z minulých rokov a deviatačky a ôsmačky s radosťou a ochotne ponúkli pomoc. Celý večer príjemne a takmer profesionálne moderovala Dominika Halvoníková. Večer bol plný hudby, zábavných hier, odmien, sladkostí, ktoré zakúpil Obecný úrad.

    

    

    

   Pred 18:00 hodinou dostali deti prskavky a spoločne odrátali okamih zapálenia sviečok na stromčeku.

   Okrem detí prišlo aj veľa rodičov, ktorí sa tešili a zabávali spolu s nimi.

   Všetko dobre dopadlo, hlavný symbol Vianoc v obci nám už každý večer skrášľuje okolie a pripomína, že čoskoro príde Ježiško.

    

    

    

   Text: Mgr. Eva Joneková

   Foto: Jana Chovancová

   Pečenie medovníčkov a zdobenie vianočného stromčeka

    

   Dňa 10. 12. 2019 sa v našej škole ozdoboval vianočný stromček a piekli medovníčky. Všetko sa to konalo po vyučovaní. Niektorí žiaci zdobili stromček a niektorí piekli medovníčky a linecké pečivo. Medovníčky sa najskôr vykrajovali v podobe rôznych tvarov - zvončekov, hviezd, srdiečok, kruhov, komét, stromčekov... Medovníčky sa postupne na veľkých plechoch piekli v školskej kuchyni.

    

    

    

   Z lineckého cesta sme vykrajovali kolieska, štvorlístky, srdiečka a hríbiky. Upečené sme spájali jahodovým džemom. Všetko sme aj vyskúšali, aby sme si overili, či sa pečivo vydarilo. A veru nám  chutilo!

    

    

    

    

   Niektoré deti zas zdobili vianočný stromček rôznymi ozdobami. Pod stromček uložili malé darčeky.

    

    

    

   Nakoniec sme stromček zasvietili a Marinko Borovička nám pri stromčeku na gitare zahral svoje obľúbené sklady. Niečo zo svojho repertoáru predviedli aj flautisti pod vedením pani učiteľky Katky Pavelkovej. Všetko sa konalo na školskej chodbe a boli tam s nami pani učiteľky Štefánia Chovancová, Janka Chovancová, Katka Pavelková, Eva Joneková, Ľubka Škorvagová, Ľubka Slučiaková, Adelka Piteková a Ivanka Držiaková. Veľmi im ďakujeme, že sme v školskom prostredí mohli spoločne zažiť trochu iné príjemné popoludnie, ktoré dýchalo sviatočnou predvianočnou atmosférou.

    

   Text: Sárka Poniščjaková, V. A

   Foto: Mgr. Eva Joneková

   DEŇ POLÍCIE

    

   Dňa 07.11.2019  sa v našej škole uskutočnil projekt „Deň Polície“.

   Polícia nám vysvetľovala rozličné trestné činy ako je napríklad užívanie návykových látok ako sú drogy, alkohol, čo je to trestnoprávna zodpovednosť. Menší žiaci mali dopravnú výchovu, čo robí polícia, pravidlá cestnej premávky a tému „Poznávame políciu“. Mali sme možnosť vyskúšať si simulačné okuliare, ktoré nám  znázorňovali, ako sa človek cíti pod vplyvom drog a aké to môže byť nebezpečné.

    

    

    

   Po teoretickej časti sme sa presunuli na stanovište prehliadky zbraní, kde nám polícia ukazovala rôzne  zbrane, ktoré používajú pri svojej práci. Všetci sme si mohli vyskúšať obliecť nepriestrelnú vestu, ktorá je poriadne ťažká. Žiaci maľovali na tému „Polícia“.  Potom sme sa presúvali von.

   Neodmysliteľnou súčasťou boli policajní kynológovia so psami, ktorí nám predviedli svojich profesionálne vycvičených psov. Ukázali nám rozdiel medzi vycvičeným a mladým, ešte nevycvičeným  štvormesačným psom. Mali sme si ho možnosť aj pohladkať. Policajti nám názorne predviedli, ako dokáže policajný  pes zneškodniť páchateľa, vyhľadať drogy  a aká je ich práca pre políciu nesmierne  dôležitá. Sme veľmi vďační  policajtom, ktorí tu boli, za nezabudnuteľné zážitky a že nás oboznámili s ich prácou a povinnosťami.                                                                             

                                                              

    

   Vedenie školy a kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686  touto cestou vyjadruje poďakovanie, pani   Mjr. Mgr. Janke Zlochovej, pani PhDr. Martine Kucharčíkovej - zástupkyni OO PZ Stará Bystrica, pánovi Mgr.Fojtíkovi, pani Martine Kanderovej, Petrovi Lingešovi a Mariánovi Lašovi - členom OO PZ Stará Bystrica, členom a oddeleniu služobnej kynológie za tento krásny projekt, ktorý nám ústretovo umožnili zrealizovať aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti.

    

    

    

   Text: Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Foto: Mgr. Jana Chovancová

      

   Foto vo fotoalbume. 

                

   Medzinárodný deň školských knižníc 28.10.2019

        Štvrtý októbrový pondelok je už tradične venovaný knižniciam. I tento školský rok sa naša škola zapojila a pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity . Žiaci na vyučovacích hodinách čítali úryvky z kníh, ktoré si doniesli, mohli prísť oblečení ako ich obľúbená literárna postava, vyrábali bábky, záložky, kreslili ilustrácie, písali básne, vypisovali citáty, vyhľadávali informácie v rôznych encyklopédiách a pod.

        Počas dopoludnia sa mohli zapojiť do súťaže o najkrajšiu literárnu postavu. Zúčastnila sa väčšina žiakov našej  školy. Žiaci IX. A a VIII. A sa obliekli ako kolektív. Jedna trieda stvárnila rozprávku  Snehulienka a druhá  trieda rozprávku Šmolkovia. Žiaci nás milo prekvapili, takú veľkú účasť sme nečakali. Je vidieť, že tento deň majú žiaci radi, lebo už dopredu sa pýtajú na plánované aktivity na tento deň a zapojených žiakov nám z roka na rok pribúda.

        Všetci žiaci, ktorí prišli oblečení ako literárna alebo rozprávková postava, dostali cukríky. Žiaci s najkrajšie vytvorenými maskami boli odmenení knihami a inými  vecnými cenami. Cieľom dňa bolo zábavnou formou vyvolať záujem žiakov o čítanie, o knihy a toto  sa nám podarilo splniť.

    

   Text a foto: Mgr. Adela Piteková

    

   Výchovný koncert na tému finančná gramotnosť

    

   Dňa 22. 10. 2019 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert, počas ktorého sa nám predstavila dvojica hudobníkov z agentúry Nobbo.

   O 10.00 hod. sa v priestore školského klubu detí začal program pre mladších žiakov. O hodinu neskôr pokračovalo predstavenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

   Z bohatej ponuky programov sme si vybrali tému finančná gramotnosť. Žiaci sa tak mohli hravou formou dozvedieť alebo zopakovať poznatky o svete peňazí, o ich vzniku a hodnote, o tom, aký majú význam a ako s nimi vedieť narábať. Program prebiehal interaktívnou formou, žiaci odpovedali na zadané otázky, ktoré sa týkali bánk, rôznych druhov platobných kariet, iných mien, ale aj toho, aké dôležité je vedieť peniaze sporiť. Za správne odpovede získali aj sladkú odmenu.

   Rozhovory o finančnej gramotnosti boli popretkávané mnohými známymi piesňami, ktoré sme si vypočuli naživo v podaní účinkujúcich. Zazneli známe melódie od Adama Ďuricu, Kristíny Pelákovej, skupín Desmod, Hex a Polemic. Žiaci sa zapájali do spevu, ktorý dopĺňali tlieskaním. 

           Na záver hudobníci pochválili žiakov za správne odpovede a vyzvali ich, aby odmenili potleskom všetkých učiteľov.

   Výchovný koncert zanechal v nás, či už učiteľoch alebo žiakoch, veľmi príjemné dojmy.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

    

    

    

    

    

   .

   Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

    

   Dňa 29. októbra 2019 v našej škole absolvovali žiaci 1. ročníka testovanie pohybových predpokladov. Do testovania sa zapojilo 24 prvákov. 

   Žiaci si na pripravených stanovištiach preverili svoje schopnosti v nasledovných disciplínach:            -    Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky

   -    Predklon v sede dosahovaním    

   -    Sed- ľah 

   -    Opakovaná zostava s tyčou

   -    Výdrž v zhybe s nadhmatom

   -    Skok do diaľky z miesta

   -    Kotúľanie troch lôpt

   -    Člnkový beh 4x10 m 

   -    Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m

   -    Vlajková naháňačka

   Koordinátorkami pre realizáciu testovania na škole boli Mgr. K. Piteková a Mgr. I. Pavelková. Od školského roku 2018/2019 je testovanie povinné pre všetky deti 1. ročníka základných škôl, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. Po ukončení testovania a vyhodnotení výsledkov testovania získa každý žiak certifikát. Certifikát obsahuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých disciplínach a ich vyhodnotenie v podobe zobrazenia odporúčaných skupín športov.

   Našim prváčikom sa najviac páčila vlajková naháňačka. Počas celého dopoludnia sa snažili podať čo najlepšie športové výkony.

    

                                                                                                                          Mgr. K. Piteková

   Foto vo fotoalbume. 

   Mladí záhradkári

    

   Na náš krúžok Mladí záhradkári, ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Štefánia Chovancová, nás prišla navštíviť  pani kvetinárka Janka Huláková, ktorá nám ukázala, čo všetko sa dá z darov prírody v jeseni vyrobiť. Ako si môžeme skrášliť náš dom, ale aj niekoho obdarovať. Na krúžok sme si priniesli rôzne farebné listy, šípky, trnky, šišky, farebné stužky, pichľavé dreviny, zlatý dážď, konáriky, ihličie a rôzny iný materiál. Učila nás, ako si vyrobiť kyticu z listov do vázy, ktorá skrášli kuchynský stôl alebo stôl v obývačke.                                              Ďalej nám ukázala, ako sa dajú vyrobiť jednoduché jesenné vence na dvere.                                      Tieto výrobky sú z čisto prírodných materiálov a nezaťažujú tým naše životné prostredie. Veď príroda nám toho ponúka veľmi veľa. Zručnejší človek si vie vyrobiť pekné veci aj sám a neminie pritom ani cent.                                                                                                          Našej pani kvetinárke išla práca od ruky, ale vyrábali sme aj my sami. Nám sa to nezdalo vôbec jednoduché, ale šikovné ruky našej návštevy nám pomohli a ukázali, ako si to máme prichytiť, prilepiť, naaranžovať a hneď sa nám lepšie pracovalo.                                                    Podobné stretnutie sa zopakovalo ešte raz a vyrábali sme adventné vence a svietniky. Hotovými výrobkami sme skrášlili priestory školy v čase blížiacich sa sviatkov Vianoc.   Touto cestou chceme poďakovať našej pani učiteľke za to, že k nám pozvala pani Janku. Pani Janke by sme chceli poďakovať, že pozvanie prijala a niečo nás naučila. Zároveň jej chceme vysloviť veľkú vďaku za to, že k nám neprišla s prázdnymi rukami. Okrem vencov, stužiek, prírodnín nám priniesla hyacinty, narcisy a tulipány, ktoré nám pred krúžkom podarovala. Ešte raz sa chceme poďakovať ako pani učiteľke, tak aj pani Hulákovej.                                    Veľké ĎAKUJEME.

                                                                 vďační žiaci:  Andrea, Zoe, Juraj, Tatiana, Tamara

    

    

    

   Exkurzia v Dolnom Kubíne

    

   Dňa 16.10. 2019 nás, žiakov 7. a 8. roč., naše pani učiteľky zobrali na exkurziu do Dolného Kubína. Nastúpili sme do autobusu a vyrazili na cestu. Navštívili sme Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, historický cintorín a pamätný dom Martina Kukučína.    Najskôr sme navštívili historický cintorín v Dolnom Kubíne, kde je pochovaný Pavol Országh Hviezdoslav a Janko Matúška. Pani učiteľky tam zapálili sviečky, uctili sme si ich pamiatku minútou ticha a vydali sa na cestu do historického múzea.                                                       Po menšej prechádzke nás v múzeu privítala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám dala podrobný výklad o tomto velikánovi. Pavol Országh Hviezdoslav sa narodil 2.2.1849 vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine Mikuláša a Terézie. Bol básnik,dramatik, spisovateľ, právnik, člen revolučného Národného zhromaždenia ČSR a čestný predseda Matice Slovenskej.V školských časoch si ho všimol vynikajúci učiteľ Adolf Medzihradský a začal ho podporovať v štúdiách. Tieto štúdiá absolvoval v Miškovci, kde začal tvoriť v maďarčine a v nemčine.                                                                                                                                        Jeho debut, Básnické prviesenky Jozefa Zbranského, obsahoval už básne v slovenčine. V štúdiách pokračoval na Právnickej fakulte v Prešove. Stal sa z neho advokát a tu našiel veľa inšpirácií pre svoju tvorbu.                                                                                                               Jeho druhým domovom bolo Námestovo, kde prežil celých dvadsať rokov. Tu vznikli jeho vrcholné diela: Letorosty I.-III., Žalmy a hymny, Sonety i ,,vlkolínske eposy´´ Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský.                                                                                                                                Známy je aj ako prekladateľ. Prekladal do piatich svetových jazykov, ale aj jeho dielo bolo preložené do ruštiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny a iných jazykov.                                      Zomrel 8.11.1921 v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný.                                                                        Potom sme sa presunuli k pamätnému domu Martina Kukučína. Narodil sa 17.5.1860 v Jasenovej v rodine stredného roľníka, obecného richtára a tu aj vyrastal s troma súrodencami. Jeho rodné meno bolo Matej Bencúr.                                                                                        Rodičia ho zapísali do ľudovej školy v roku 1867 do rodnej obce. V septembri 1871 sa zapísal do revúckeho gymnázia, no po jeho zrušení pokračoval v štúdiu v Martine. Po štúdiu po kračoval ako učiteľ v rodnej obci, kde začal aj tvoriť pod pseudonymom Martin Kukučín.     Po niekoľkých rokoch sa vzdal učiť deti a odišiel študovať na lýceum do Šoporne, kde zmaturoval. Odtiaľ išiel študovať na Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po ôsmich rokoch štúdia pricestoval na Brač do Chorvátska. Tu bol lekárom a ošetroval chudobných ľudí zadarmo.                                                                                                                                                  V roku 1904 sa oženil, no pre nepriazeň odcestoval do Patagónie. Tu žil štrnásť rokov.                  V lete 1922 sa rozhodol vrátiť na Slovensko. Koncom februára 1923 odišiel do Chorvátska                       Zomrel 21.5.1928 , pochovaný bol v Záhrebe. Jeho pozostatky boli prevezené a uložené na Národnom cintoríne v Martine.                                                                                                         Po tejto exkurzii sme opäť nasadli do autobusu na spiatočnú cestu, no zastavili sme sa ešte v nákupnom centre.                                                                                                                           Exkurzia sa nám veľmi páčila, veľa sme sa toho dozvedeli, a aj naučili.                                          Chceme veľmi pekne poďakovať našim pani učiteľkám, že nás do tak krásneho prostredia zobrali. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

    

                                                                                                                   žiačky VIII.A

   Európsky deň jazykov

    

   Každý rok dňa 26. septembra si na školách učitelia aj žiaci pripomínajú Európsky deň jazykov.           

   Na hodinách anglického a nemeckého jazyka sme so žiakmi zábavnou formou rozobrali európske krajiny, ich kultúru, jazyk, jedlo, architektúru a iné zaujímavosti.

   Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 3. ročníka a nemecký jazyk od 7. ročníka. V každom ročníku si učitelia na týchto hodinách pripravili rôzne aktivity.

   Na hodine anglického jazyka tretiaci  hrali  hry s kartičkami, kreslili na tabuľu obrázky a ostatní hádali čo to je, usporadúvali písmenká do slov a  hrali sa pamäťové hry.

   Aj na hodine informatiky si tento deň tretiaci pripomenuli prostredníctvom vyhľadávania vlajok krajín na internete. Vlajočky si potom nakreslili a  vymaľovali.

   Štvrtáci riešili veľkú osemsmerovku, hádanky a  hrali super hru Simon says...  Dokonca sa pokúšali prekladať slová  z českého jazyka, ktoré sú pre nás dospelých samozrejmosťou , ale pre súčasné deti nie je český jazyk až taký známy.

   Šiestaci vymaľovali pekné obrázky európskych krajín s ich typickými znakmi.

   Siedmaci sa zamerali na vyhľadávanie informácií nemecky hovoriacich krajín.

   Peknú aktivitu  robili aj všetci žiaci od 5. - 9. ročníka - za určitý čas žiaci museli napísať čo najviac slov na písmenká abecedy, navzájom jednotlivé triedy súťažili. Samozrejme, deviataci mali najviac slov, no aj mladší žiaci túto úlohu veľmi pekne zvládli.

   Smajlíkov poznajú všetci - vyjadrujú určitý emocionálny stav, ale ako to vyjadriť slovami v jednotlivých jazykoch už všetci neovládajú. A preto siedmaci hľadali výrazy hlavných európskych jazykov  k usmiatym, smejúcim sa, plačúcim či zachmúreným smajlíkom.

   Všetky tieto aktivity a hry spestrili vyučovanie, boli pekným prínosom a motiváciou pre žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, najmä anglického aj nemeckého jazyka.

   Nástenku na chodbe sme celú venovali práve tomuto dňu, bola krásna, pestrá a žiaci si mohli poprezerať, čo kto na hodine urobil. Ako bonus im pani učiteľka Katarína Pavelková pripravila zábavnú  hru - kartičky s bežnými slovami v 20  európskych jazykoch. Žiaci najskôr hádali preklad  do slovenčiny, potom ich  prevrátili a zisťovali či uhádli. Veru, nebolo to ľahké. Okrem toho, žiaci  mohli aj počítať čísla od 0-10 v cudzích jazykoch.

   Európsky deň jazykov pripravili Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Ľuboslava Slučiaková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Ľubomíra Škorvagová a Mgr. Eva Joneková.

                                                                                                                 napísala Mgr. Jana Chovancová

    

    

     Turistická vychádzka

    V rámci krúžkov - Zábavníčka a Tvorivého krúžku sme sa vybrali na turistickú vychádzku, ktorú sme spojili so zberom šípok, tŕnok, rôznej trávy na aranžovanie.

   Deti sa po ceste vypytovali, či sa zahráme aj nejakú hru, tak pani učiteľka Mgr. Ľubka Škorvagová  povedala, že sa zahráme "Molekuly". Deťom sa veľmi hra páčila a tešili sa, keď si našli tú svoju dvojicu, trojicu, či štvoricu a mohli pokračovať  ďalej v hre.

    Potom sme sa vybrali opäť po poľnej cestičke, kde sme obdivovali  jesennú prírodu. Tešíme sa  na ďalšiu aktivitu, ktorú sme  naplánovali o týždeň  opäť počas krúžkov.

                                                                                                                                          Bc. Kamila Kubjatková

    Foto vo fotoalbume. 

                                                                                                                                                    

   Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

        Dňa 26. 10. 2019 sa našej škole uskutočnilo po prvýkrát „Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice.“ Podujatie prebiehalo v triedach I. A a I. B. 

   Žiaci nám porozprávali ako sa im páči v škole, ktoré písmenká sa naučili a o ich vzťahu ku knihám. Pasovaní boli ako inak ak nie knihou so slovami: „Pasujem ťa za čitateľa školskej knižnice“. Všetci dostali pamätné listy, evidenčné listy do školskej knižnice a záložky, ktoré im vyrobili žiaci VI. A triedy s pani učiteľkou Heltkovou. 

       Podujatie sa žiakom veľmi páčilo, veríme tomu, že sme u nich vyvolali záujem o knihy hoci ešte čítať nevedia.                           

                                                                                                           Text: Mgr. Adela Piteková

                                                                                                            Foto: Ing. Iveta Heltková

   Foto vo fotoalbume. 

   Turistická prechádzka spojená so zberom hríbov

   Krásne jesenné počasie a hubárska sezóna aj nás z CVČ  pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici  vylákala von do prírody. Veľmi sme sa potešili, že prišlo toľko detí  a že majú radi prírodu.

   Deti sa išli najskôr domov prezliecť a niektorí aj najesť. Pomaly prichádzali s košíčkami a taškami, no nechýbala ani poriadna svačina a voda  v ruksačikoch.

   Do lesa sme sa rozhodli ísť  hneď oproti  Bisahy, vyšli sme až na vrch lesa. Deti sa veľmi tešili každému jednému hríbu, ale aj suchohríbu. Veľmi sa nám darilo - košíčky a tašky sa zapĺňovali jedna radosť.

   Potom sme kráčali lesom smerom dole k jednote a užívali si nádhernú jesennú hubársku atmosféru.

   Z lesa sme zišli dole na cyklotrasu a pomaly sme išli naspäť. Deťom sa veľmi páčilo a stále sa po ceste vypytovali, kedy ešte pôjdeme. Bola to veľmi vydarená akcia,  krásne svietilo slniečko a ešte sa nám aj podarilo nazbierať veľa hríbov. Dohodli sme sa na ďalšej akcií a to na turistickej vychádzke spojenej s opekačkou. Túto jeseň máme ešte v pláne púšťať aj šarkany.

    

                                                                                                                                 Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. 

    

    

    

                                                                                                                                    

   školský rok 2018/2019

    

   Výlet   na  Trenčiansky  hrad

   Dňa 23. 05. 2019 sme sa my (šiestaci) vybrali s pani učiteľkami Pitekovou a Kubjatkovou na naplánovaný výlet. Deň predtým sme sa dohodli, o ktorej máme  ráno prísť, o ktorej vyráža autobus a kedy približne prídeme.

     Ráno sme sa stretli na zastávke. Keď prišiel náš autobus,  všetci si našli svoje miesta, posadali sme si a začala dlhá cesta. Keď sme tam dorazili, všetci obdivovali hrad. Dostali sme leták s informáciami o hrade, v ňom bol plán hradu: Kasáreň, Dolné nádvorie, Studňa lásky, Delová bašta, Hladomorňa, Južné opevnenie,  Jeremiášova bašta, Letná veža, Rotunda, Barborin palác (Lapidárium), Zápoľského palác, Ľudovítov palác  a Matúšova veža. Prešli sme si hrad, videli sme veľa vecí a to napr. kostry, nábytok, kachličky, mamutie zuby... Potom sme sa vybrali dole do pivnice, kde skladovali potraviny a varili. Na koniec prehliadky sme  išli na Matúšovú vežu. Bol odtiaľ veľmi pekný výhľad. Zišli sme z veže a vyfotili sa. Išli sme sa ešte pozrieť do hladomorne, tam sme videli rôzne mučiace nástroje. Boli sme aj pri Studni lásky. V Kasárni sme videli malé modely rôznych hradov, zbrane a drotárske výrobky. Odtiaľ sme išli k autobusu. Po krátkej ceste sme vystúpili pri nákupnom centre MAX Žilina. Dali nám 2 hodiny rozchod. Cestou domov sme sa ešte zastavili na zmrzlinu v Belej, čo nás veľmi potešilo.

     Domov sme prišli plní zážitkov. Tešíme sa, kedy už pôjdeme na výlet s pani učiteľkou znova.

                                                               Text: Natália Hančínová, Andrea Halvoníková

                                                                            Foto: Juraj Kuric

   Foto vo fotoalbume. devil

   Štvrtáci v škole v prírode v Bojniciach

    

   Žiaci boli dňa 21. 05. 2019 na triednickej hodine oboznámení s vnútorným poriadkom školy v prírode, poučení o bezpečnosti v škole v prírode, správaní sa v prírode, počas prepravy a výletov, o pravidlách slušného správania, o ochrane svojich vecí.

   27. mája 2019 sa 25 žiakov 4. ročníka s pani učiteľkami Mgr. Evou Jonekovou a Mgr. Ľubomírou Škorvagovou po celoročnom očakávaní konečne vybrali na cestu autobusom do školy v prírode do RS hotel Hlboké v Bojniciach. Areál RS Hlboké sa rozprestiera na svahu nad Bojnicami a Bojnickým zámkom v lesnatom prostredí Strážovských vrchov. Tam nás čakali animátori a s ich pomocou sme sa ubytovali v 3 – 4 posteľových izbách s kúpeľňou so sprchovým kútom a toaletou. Niektoré izby mali aj veľké terasy, tie však z bezpečnostných dôvodov boli pre deti neprístupné, nakoľko sme boli ubytovaní na 2. poschodí. Zo všetkých individuálne zariadených izieb sa naskytoval výhľad na krásne hory. Zabezpečenú sme mali celodennú stravu – raňajky, desiata, obed, olovrant, 2 večere, pitný režim, 2 animátorov a zdravotníka, ktorých sme volali Jajo, Bobo a Doki. Animátori nás čakali a pomohli nám s batožinou a ubytovať sa. Po nás prišli do ŠvP ešte škôlkari zo Šale a ôsmaci zo Skalice. Tak  sme spoznali animátorky Karamule, Viki a Bubu. Všetci sa pri deťoch rôzne striedali.

   Hneď po obede nasledovalo zoznámenie sa s prostredím. Hotel mal k dispozícii veľký areál s troma ihriskami, besiedkou a ohniskom na opekačku.

   V utorok veľmi pršalo, a tak žiaci plnili výchovno- vzdelávaciu činnosť, ktorá pozostávala zo štyroch 40 minútových vyučovacích hodín. Učili sme sa vo veľkej učebni na prízemí.

   V stredu dážď ustal a tak sme sa vybrali na turistickú vychádzku po bojnických turistických chodníčkoch. Tie nás doviedli ku Kaplnke svätého Vendelína.

   Vo štvrtok sme navštívili klenot Bojníc, rozprávkový Bojnický zámok, ktorý patrí k najnavštevovanejším a najkrajším  zámkom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej v 11. storočí stál stredoveký hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján Pálfi dal celý objekt na konci 19. storočia prestavať budapeštianskemu architektovi J. Hubertovi podľa vzoru zámkov stojacich pri rieke Loira v strednom Francúzsku. Súčasťou prehliadky zámku bola návšteva kvapľovej jaskyne pod zámkom, s ktorou je prepojená 26 m hlboká hradná studňa. Neoddeliteľnou časťou zámockého areálu je park a lesopark, ktorý dotvára jeho pôsobivú kulisu. Pred zámockým vchodom stojí známa šesťstoročná Bojnická lipa kráľa Mateja s obvodom okolo 12,5 m. Sám kráľ rád chodieval do Bojníc a pod lipou usporadúval rôzne hostiny a porady. Deti lipu hneď spoznali, lebo je súčasťou vlastivedného učiva.

   Po prehliadke zámku si deti mohli nakúpiť suveníry, oblátky a iné dobroty.

   Dopoludnie trávili deti vždy s učiteľkami a popoludní plnili úlohy animačného programu ABECEDA hier, zábavy a športu. Deti boli rozdelené do 4 skupín – prírodných živlov VODA, ZEM, VZDUCH a OHEŇ a hneď v prvý deň začali úlohy aj plniť. Tešili sa zo všetkých hier, ale najviac sa im páčili aktivity Trhy, Náš liek a Večerný pochod lesom.

   Na Trhoch si deti prerobili izby na rôzne profesijné služby – masáže, kaderníctva, tetovacie štúdia, obchody a podobne, podľa vlastnej fantázie a nápaditosti a ponúkali služby animátorom, ktorí im zaplatili bombáčikmi. Animátorom vyrobili pekné účesy, vyzdobili ich parochňami, tetovačkami, poskytli masáže, predali rôzny tovar... Úlohou detí bolo získať čo najviac bombáčikov.

   V aktivite Náš liek mali priniesť ingrediencie (drevo, žlté kvietky, štvorlístok, chrobáka menšieho ako palec...) potrebné na dobrý liek a vytvoriť produkty (stavbu z konárikov, názov svojej skupiny z kamienkov, zo svojich tiel ohavu, ktorá bude mať 9 nôh, 5 rúk, dlhý chvost a pod.) podľa vyveseného zoznamu. V hre išlo o nápaditosť, fantáziu, tvorivosť a šikovnosť detí.

   Každý deň sa končil vyhodnotením plnenia úloh skupín a diskotékou.

   Vo štvrtok popoludní si deti zhotovili lampióny. V ten deň bolo aj celkové - záverečné vyhodnotenie animačného programu ABECEDA. Deti dostali diplomy, sladkosti, šiltovky a vaky s logom CK Bombovo. Po večeri im animátori vložili do lampiónov zapálené sviečky a po skupinách sa vybrali na dobrodružný večerný pochod lesným chodníčkom vyznačeným svetielkami. Potom nasledovala opekačka. Po nej sa deti rozlúčili s animátormi. Tešili sa domov, ale boli smutné, že sú to posledné chvíle s ich veľkými kamarátmi.

   V piatok sa deti naraňajkovali, pobalili, odovzdali sme izby a keď prišiel po nás autobus, so všetkými sme sa rozlúčili a vyrazili sme do Bojnickej ZOO. Tam sme si popozerali rôzne zvieratká. Najviac nás zaujali pavilóny opíc, slonov, medveďov a výbeh s vlkmi. Po prehliadke sme si kúpili nejaké drobnosti, jedlo a pitie. Cestou domov sme sa vďaka dobrému pánovi šoférovi Vadinskému zastavili v Belej na zmrzlinu.

   Popoludní o pol tretej nás už v Novej Bystrici pred školou čakali netrpezliví rodičia, ktorí si svoje deti zdravé a šťastné prevzali a vystískali.

   Na organizovanie školy v prírode mala ZŠ s MŠ Nová Bystrica súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi a taktiež súhlas Obecného úradu Nová Bystrica. Škola v prírode sa konala v čase 27. - 31. mája 2019 v RS hotel Hlboké, Bojnice. Školy v prírode sa zúčastnilo 25 žiakov zo  IV. A a IV. B triedy spolu s 2 pedagogickými zamestnancami. So všetkými službami ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim, zdravotná služba aj animačný program, ktorý zabezpečovali animátori, sme boli veľmi spokojní. V priebehu pobytu žiakov v ŠvP nedošlo k závažnejším úrazom ani k porušeniu vnútorného poriadku ŠvP. Celkovo hodnotíme pobyt v ŠvP veľmi pozitívne, všetci žiaci sa bez problémov prispôsobili zmeneným podmienkam i prostrediu a úspešne absolvovali zotavovacie podujatie pre deti a mládež.

   Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume. cool

   Deň matiek

   v Novej Bystrici                                                                       

         Tak ako zvyčajne druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v my v našej dedine  Nová  Bystrica už veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek a  pripravujeme pre naše mamičky slávnostný program.                                                                       

        Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica a Vychylovka, trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky a  tančeky. S ktorými sa chystali prekvapiť svoje mamy a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne ako včeličky všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „ok".  Pani učiteľky so žiakmi spoločnými silami vyzdobili sálu Domu kultúry  v Novej Bystrici, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach, prišli mamičky a usadili sa, program otvorili moderátori  tejto akcie, žiaci siedmeho ročníka Martinko Borovička a Sofinka Cabadajová. Potom všetkých privítal starosta obce. No a konečne sa mohol začať program, ktorý deti nacvičovali so svojimi pani učiteľkami. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili veľkým potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a viackrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu  vystúpili, deti z krúžku ľudového tanca,  heligónkari a speváčky. V závere programu vystúpila aj ženská spevácka skupina Dolinka pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej. Program bol bohatý a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali spokojné a hrdé na svoje deti. Pri odchode každá dostala karafiát, ktorý mamám venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek  podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na deti prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

                                                                                                                    Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume.laugh

   52. Palárikova Raková

    

    

        Dňa 24.04. 2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili národnej súťažnej prehliadky

   ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby

   v Dome kultúry v Čadci. Ako prvý sa predstavil divadelný súbor Daxner  hrou Správa

   o stave bodu G.

   Hra podala prierez históriou mesta Tisovec od najstaršieho obdobia  až po súčasnosť,

   formovanie ľudí pod vplyvom rôznych kultúr, sociálnych rozdielov a národností, hľadanie vlastnej identity v súčasných podmienkach. Tisovec a Tisovčania predstavujú mikrosvet

   plný paradoxov a konfrontovania sa so zložitou realitou. Ich životné postoje sa formujú

   prostredníctvom  vlastných životných príbehov. Sny a túžby narážajú na tvrdú realitu

   akou je nezamestnanosť, prospechárstvo jednotlivcov, priepastné rozdiely...

   Divadelná hra bola náročná na pochopenie obsahu a vzájomných súvislostí, ale siedmaci

   pri následnej besede dokázali vystihnúť podstatu, posolstvo hry, charakterizačné jazykové prostriedky, herecké výkony, podmanivú hudbu...  

    

   Vyjadrenie žiakov:

    

   Lucia: ,, Páčilo sa mi, ako herci svojimi dialógmi vystihli dedinský život. Používali

                  nárečové slová, ktoré poznáme, ale aj vulgárne slová.

                  Hudba bola k obsahu divadelnej hry vhodná a páčila sa mi. Pobavili nás aj mnohé  

                  vtipné  rozhovory.“

   Matej:  ,, Na hre som pochopil to, že nám chceli objasniť minulosť a prítomnosť Tisovca,

                    ale nepochopil som to, prečo nosili dosky a išli na túru. Predstavenie sa mi páčilo

                    hlavne hereckými prejavmi a hudbou.“

   Michal: ,, Podľa mňa to bolo o putovaní ľudí, o ich vývoji, ako sa menili režimy až po                                                  

                     demokraciu. Pobavilo ma , ako komicky hovorili o svojich deťoch, o ich

                     budúcnosti...“

    

                                                                                               Mgr. Štefánia Chovancová

    

   Deň Zeme

    

   Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Je preto potrebné, aby si každý z nás, aj celá spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku krajine a ku svojmu životnému prostrediu.

   V našej škole sa uskutočnil Deň Zeme v stredu 17. 4. 2019. Žiaci z prvého stupňa zbierali odpadky v okolí školy a okolo hlavnej cesty od kostola ku kultúrnemu domu, vrátane bočných uličiek.

   Žiaci z druhého stupňa sa rozdelili po úsekoch na cyklotrase. Čas ubehol celkom rýchlo a spoločnými silami sme nazbierali zopár vriec odpadkov. Keď už bolo okolie cyklotrasy vyčistené, išli sme na ihrisko, kde sme sa zahrali rôzne hry. Keďže bola celkom zima, rozhodli sme sa ísť ku škole. Tam sme hrali vybíjanú a futbal. Niektoré triedy skončili skôr, my

   sme skončili o jedenástej. Deň Zeme sme si užili a skrášlili okolie školy a cyklotrasy.

    

   Ema Riečičiarová, VI. A a Mgr. Eva Joneková

    

   Technické múzeum

    

   Dňa 16. 4. 2019 sme sa zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu v Ostrave. Hneď pri vstupe do múzea nás prekvapila a zároveň „zabavila“ jedna z technických hračiek. Bol to panel, ktorý mal v sebe kolíky, ktoré sa presúvali z jednej strany na druhú, takže sme si odtláčali svoje ruky, telá a pod., bolo to veľmi zábavné.

   Po vstupe do múzea sme mali možnosť sami prezrieť si a vyskúšať všetky „vynálezy“, fyzikálne zákonitosti, procesy .... a iné možnosti spoznávania nášho sveta.

   Tiež sme mali možnosť ísť do 3D kina, kde sme pozerali film o oceánoch a tento spôsob „pozerania“ nás vtiahol do deja tak, akoby sme boli priamo potápačom medzi morskými živočíchmi, rastlinami a pod.

   Exkurzia bola veľmi zaujímavá, veľa sme sa dozvedeli a pritom všetko bolo prezentované zábavnou formou.

   Postrehy žiakov:

   Simona: Páčilo sa mi, ako som si mohla vyskúšať v tmavej komore, aké je to byť slepý, hmatom sme sa museli dostať k východu a zároveň v ďalšej zvukotesnej miestnosti sme si vyskúšali, aké je to byť hluchý.

   Jano: Páčilo sa mi 3D kino, dokument a prostredie technického múzea (staré trubky, mechanizmy a pod.)

   Braňo: Páčilo sa mi vyskúšať si rolu televíznej „Rosničky“, diváci videli mapu a znaky počasia, pritom hlásateľ nevidí nič, tak musel improvizovať.

   Natália: Páčila sa mi obrovská slimačia ulita, do ktorej sme mohli vojsť a na konci nás čakali sedacie vaky J

   Michal: Páčila sa mi sekcia elektrika a elektrické spotrebiče. Boli tam napr. kľuky, ktorými, keď sme točili, vyrobila sa elektrika, pričom sa rozsvietil domček. Zaujímavé boli aj zvukové frekvencie, ktoré sme mohli na jednej z makiet vidieť ako fungujú.

   Lucia: Páčil sa mi princíp vysokej pece, na konci ktorej sme mali možnosť si „vyrobiť“ vlastnú kovovú lyžicu – bol to taký zdokumentovaný proces jej výroby.

   Vanda: Zaujímavý bol veľmi 3D skener, ktorý vás nasnímal zvrchu až dole, snímok ste si mohli dať poslať cez e-mail a tiež aj „Vitruviánsky muž“.

   Miro: Páčila sa mi veža, v ktorej bola obrovská maketa Zeme a videli sme ako sa pohybuje Zem.

   Kaja: Mali sme možnosť nahliadnuť ako vidí pes (modro-žlto), kosatka (čierno-bielo), kreveta (infračerveno) a včela (sépiovo).

   Vanda Petreková, IX. A

   Foto vo fotoalbume.laugh

        Exkurzia v Kysuckom múzeu

    

   Dňa 9. apríla sa žiaci 6. ročníka  zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeu v Čadci, kde si mohli vyskúšať zdobenie kraslíc na sklo. Používali pritom lepidlo Duvilax, ktorým nanášali na sklíčka rôzne obrázky. Táto technika nie je úplne taká jednoduchá, nakoľko pri silnejšom stlačení vrecúška sa lepidlo rozlialo na celý obrázok a bolo po radosti z výsledku :). Avšak naši žiaci boli šikovní, podarili sa im krásne obrázky. Túto techniku im predvádzala potom priamo na sklenené kraslice rôznych farieb profesionálka, u ktorej si mnohí dali nakresliť originálne vajíčko pre svojich príbuzných. Po praktickej časti si žiaci pozreli ešte výstavu kraslíc a výrobkov, ktoré sa týkajú veľkonočného obdobia a nakoniec sme celú exkurziu v múzeu ukončili ešte prehliadkou sakrálnych exponátov, ktoré sa viažu s Kysucami. Cestou domov mali žiaci ešte možnosť nakúpiť si suveníry a prezrieť si samotné mesto Čadca.

   Doprovod: Mgr. Adela Piteková, Ing. Iveta Heltková

   Foto vo fotoalbume.cheeky

   Deň narcisov

                                                                                                                    

    

   Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič nedeje. A práve preto,  sme sa 11. 4. 2019 stretávali v mestách a obciach s dobrovoľníkmi, ktorí  ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Zbierka mala osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí.
   Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dvaja žiaci, Filip Svitek a Natálka Brisudová dostali za úlohu osloviť všetkých žiakov a ponúknuť im za dobrovoľný  príspevok narcis. Keďže rodičia dopredu vedeli, že sa zapojíme do tejto akcie, prispeli vlastne prostredníctvom svojich detí. Nezabudli sme ani na spoluobčanov v obci a preto títo naši spolužiaci navštívili aj rôzne prevádzky ako obchody, obecný úrad atď.  Narcisy boli veľmi pekné a všetci sme si ich pripli na tričká alebo na tašky a počas prestávky sa celá chodba naplnila narcismi. Naša škola vďaka týmto dvom žiakom vyzbierala pre pacientov s onkologickou diagnózou krásnu sumu 350,68 EUR. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli sumou akou sami chceli a takto pomohli všetkým, ktorí to potrebujú.
    

    

   Foto vo fotoalbume.cool

    

   Záhradkár  2019

    

      Dňa 10.4.2019 sme  žiaci a naša vedúca z krúžku Mladý záhradkár mali možnosť cestovať so záhradkármi z Novej Bystrice na výstavu. Slovenský zväz záhradkárov usporiadal už 25.ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov v priestoroch Expocenter Trenčín. Výstava bola rozdelená do štyroch oblastí: Záhradkár, Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl. Okrem množstva tovaru a produktov prebiehali aj prednášky a ukážky starostlivosti o rastliny aj zvieratá. Svoje aranžmány vystavovala  SOŠ záhradnícka z Piešťan. Nikdy sme nepočuli o takej možnosti štúdia na strednej škole. Veľmi nás zaujala aj SOŠ lesnícka z Banskej Štiavnice. Prezentovala sokoliarstvo na Slovensku a predvádzala poľovnícke signály. Slovenský zväz včelárov hovoril o chove včelích matiek, o šľachtení včiel, ale aj o spracovaní včelích produktov. Návštevnosť bola obrovská. Sedem pavilónov a ľudí ako mravcov. V nohách sme mali kilometre. Náročnejšie však bolo kúpiť si niečo na pamiatku. Všetko hýrilo a lákalo farbami. Stromy okrasné a ovocné, kvety letničky, trvalky, skalničky, ruže, cibuľoviny ...

        Ďakujeme všetkým za možnosť zúčastniť sa, za bezplatnú cestu a pekný príklad súdržnosti našich záhradkárov. Stali sa nám vzorom a príkladom ako tráviť čas a zveľaďovať našu dedinu.

                                                                                                          Zoe Čierňavová, Andrea Halvoníková  7.A

                                                                                                                                        Nikola Halvoníková    8.B

    

   Plavecký výcvik štvrtákov

    

   V dňoch 25. - 29. 3. 2019 absolvovali žiaci 4. ročníka plavecký výcvik v Mestskej plavárni v Čadci. Zúčastnilo sa ho 27 žiakov, 3 žiaci sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili. Výcvik trval vždy od 9.00 do 11.00 hod., čo bolo spolu 10 hod. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov koordinátora Františka Ujháziho.

   Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Eva Joneková a Mgr. Ľubomíra Škorvagová.

    

   Cieľom výcviku bolo priviesť deti k pozitívnemu vzťahu k vode, k plávaniu, prípadne odstrániť strach z vody a plávania, pri pokročilejších žiakoch rozvinúť a zlepšiť plavecké návyky a pokúsiť sa docieliť, aby deti pri ukončení výcviku boli schopné preplávať niektorým zo štýlov niekoľko metrov.  

   Metodika kurzu sa podriaďovala pozitívnemu prístupu k deťom, využívali sa rôzne formy pohybových a prípravných hier, aby žiaci prirodzeným a radostným spôsobom vstrebávali základy plávania.

    

   Žiaci pracovali podľa časovo-tematického plánu plavárne.

   V rámci základného výcviku sa v prvých dňoch zamerali hlavne na plavecké štýly kraul a znak, na splývanie, techniku dýchania, držania sa na vode, oboznámenie sa s technikou pohybu nôh a rúk. V ďalších dňoch sa oboznámili s technikou plaveckého spôsobu prsia a štartového skoku.

   Súčasťou každej tréningovej hodiny boli rôzne pohybové hry a prípravné cvičenia.

   Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia.

    

   Plavecký výcvik sa uzatvoril diagnostikou – plávanie na vzdialenosť zvoleným štýlom. Najviac zaplávala Vaneska Klieštiková a Adamko Ziatek, no aj ostatní žiaci sa veľmi snažili zaplávať čo najviac. Na záverečnom vyhodnotení dostali všetci pekné „mokré vysvedčenia" s kolektívnou fotografiou, z ktorých mali veľkú radosť.

   Text: Mgr. Eva Joneková

   Foto: František Ujházi

   Popoludnie s knihou

            Bola streda, keď  nám p. učiteľky  spríjemnili popoludnie a pripravili pre nás program. Bol zameraný na marec - Marec mesiac kníh a pripomenuli sme si to nádhernou knihou od Antoine de Saint-Exupéryho  Malý Princ. P. učiteľky nám pripravili malé občerstvenie a   spoločne sme si čítali túto knihu. Museli sme pozorne počúvať, aby sme si zapamätali čo najviac informácií. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Rozvíjali sme si logické myslenie, ale aj výtvarné schopnosti a pozoronosť. Ale samozrejme, že to bolo celé robené  hrou a to bolo na tom to najlepšie, lebo sme súťažili o skvelé ceny, ale hlavne sme súťažili o to, kto z nás je vzdelanejší v určitých oblastiach.                                                                                                                                         Zistili sme aj to, že niektorí žiaci sú až prehnane súťaživí. Plnili sme rôzne úlohy, napríklad ako poskladať citát, ktorého autorom je práve Antoine de Saint-Exupéry, dozvedeli sme sa viac aj o jeho živote a ktoré ďalšie diela vytvoril. Potom sme sa snažili viac zblížiť s jeho kresbami a niektorým z nás sa to aj podarilo. A hlavne sme sa naučili pracovať ako kolektív. Za toto všetko, ale hlavne za krásne strávené popoludnie s knihou, vďačíme p. učiteľkám.

   A ešte zopár citátov z knihy:   Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

                                                   Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou.

                                                    Len deti jediné vedia, čo hľadajú.

                                                                                                                       Sofia Cabadajová, VII.A

   Foto vo fotoalbume.smiley

   Vodná nádrž Nová Bystrica – exkurzia

    

   Dňa 22.3.2019  sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie - Vodná nádrž Nová Bystrica, organizovanej pri príležitosti Svetového dňa vody. Využili tak deň otvorených dverí, ktorý pripravil Slovenský vodohospodársky podnik.

   Privítali ich zamestnanci vodnej nádrže a previedli ich dnom priehradného múru. Mohli si pozrieť odberné potrubie, ktorým prúdi voda do úpravne a následne  aj do ich domácností. Priehrada zásobuje pitnou vodou obce v okresoch Čadca a Žilina. Dozvedeli sa, že sa nachádzajú 50 metrov pod hladinou vody. Zaujal ich aj pohľad dohora cez vežu,  ktorú mali doteraz možnosť vidieť len z múra vodnej nádrže. Všade bolo počuť zvuk turbín, ktoré sú súčasťou 2 elektrární na výrobu elektrickej energie, ktorá slúži na vlastnú spotrebu, ostatná vyrobená energia prúdi do verejnej siete.

   Každý žiak 1. stupňa si odniesol domov sladkú odmenu a najmenší prváci  aj pastelky s peknou omaľovánkou.

    

                                                                                                                Mgr. Renáta Hoferová

                                                                                                                           Foto: Mgr. Monika Chovancová

   Foto vo fotoalbume. cool

    

   Bábková hodina

    

    

    

        Bola zaujímavá tým, že sme hrali divadelnú hru s bábkami. Do školy sme si priniesli vlastnoručne vyrobené bábky a pani učiteľka nám ešte doniesla bábky zo škôlky. Rozdelili sme sa na 6 skupín a každá si pripravila svoju hru a zapojila obrovskú fantáziu. A predstavenie mohlo začať. Každá hra bola niečím iná a zaujímavá.

   Prvá skupina zahrala hru o dievčatku Aničke, ktorá išla navštíviť babičku. Po ceste stretla koňa, líšku a hada. Had ju zjedol, ale nakoniec všetko dobre dopadlo, pretože zistila, že to

   bol iba sen.

   V druhej skupine vystupovali zvieratká a strašidlo. Zvieratká sa hrali na naháňačku                          a skrývačku a strašidlo,, Rukavička okatá“ sa k nim pripojilo. Ani nezbadali, ako pekne

   sa spolu zahrali.

   Postupne sa vystriedali všetky skupiny a zistili sme, že to nebolo vždy jednoduché.

   Aspoň sme si vyskúšali svoju tvorivosť, zručnosť a spoluprácu.

   Hodina s bábkami sa nám veľmi páčila a spokojná bola aj pani učiteľka, ktorá nás

   všetkých pochválila a dve najlepšie skupiny aj odmenila dobrou známkou.

   Táto hodina literatúry bola super!!!!

    

                                                                                                               žiačky V.A triedy

    

   Foto vo fotoalbume. wink

    

   Lyžiarsky výcvik

    

   V dňoch od 11.2 do 15.2. sme my, ôsmaci, navštevovali lyžiarsku školu vo Veľkej Rači.  Každé ráno sme čakali všetci natešení pred školou. Prvý deň sme sa rozdelili na lyžiarov a na nelyžiarov a potom nám priradili inštruktorov. My nelyžiari sme sa učili lyžovať na ,,somárskej lúčke“, no posledný deň sme nemali problém zísť Dedovku a predbiehali sme sa s lyžiarmi. Niektorý z nás to chceli vzdať už na začiatku, ale pri pomyslení ,že sa máme vrátiť do školy sme to všetci dobojovali do konca a začalo nás to všetkých baviť. Každý deň sme po dlhej lyžovačke šli na chutný obed a výborný čaj, aby sme nabrali nové sily na ďalšiu hodinu lyžovania. V utorok nám síce počasie moc neprialo, ale ostatné dni bolo počasie super. Dni tak rýchlo ubiehali, že sme si to ani neuvedomili a bol koniec. Každý si prial, aby sme ešte mohli lyžovať aj ďalší týždeň, ale treba sa aj vzdelávať. Posledný deň sme každý dostali od svojho inštruktora diplom o tom, že sme absolvovali lyžiarsky výcvik a my ako poďakovanie sme dali našim inštruktorom malú sladkosť. S kopou zážitkov a príjemných spomienok sme sa vracali domov. Tentoraz, sme už však všetci vedeli lyžovať J.

    

    

                                                                                                 Karolína Svitková, 8.A

   Foto vo fotoalbume.laugh

    

    

    

   Zimný raj

    

           Zima je najkrajším obdobím roka. Celá krajina spí pod bielou perinou. Príroda oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok. Vo vzduchu sa vznáša nielen mrazivý

   vietor, ale i atmosféra blížiacich sa Vianoc. Aj takéto podoby môže mať zima, ak sa

   na toto ročné obdobie budete pozerať srdcom.

           Z ničoho nič je zrazu všetko biele ako stena a hebké ako páperie. Celá krajina

   je čistá ako horský potôčik, ktorý sa kľukatí medzi studenými skalami.

    Zasnežená príroda oslepuje dúhovými ligotavými kryštálikmi, keď sa sila slnka odráža

   od zamrznutého snehu. Štipľavý mráz sa zahrýza do tváre a do všetkého, čo mu stojí v ceste.

   Potoky sa menia na mliečne cesty na zemi. Stromy prezlečené za nevesty sa pýšia svojou

   krásou pri rannom brieždení. Podmaní si nás labutie jazero snehových vločiek v nočnom osvetlení a chrumkavý sneh pod nohami. Hrá symfónia krehkých vločiek, ktoré spievajú     ódu na Zimu. Mráz, zimný maliar, kreslí na okná svoje obrazy. Strechy domov sú ozdobené

   romantickými cencúľovými čipkami. Útulné príbytky pod snehovými perinami utužujú     teplo domova.

     Jednotvárnu bielu prírodu rozveseľujú snežní strážcovia svojimi červenými nosmi.

   Stoja vo dvoroch a strážia príbytky. Všetky budovy sú posypané akoby bielou múkou.

   Zo striech visia usmievavé striebristé cencúle ako šišky ihličnatých stromov.

   Šantivá zima sa s krajinou bude ešte chvíľu pohrávať...

          Do krásnej výtvarnej scenérie prispievajme aj my. Nechajme sa vyliečiť vzácnym

   tichom a pohladiť dušu balzamom zvaným Zima.

    

                                                                                                         Zoe Čierňavová

                                                                                                         VII.A

    

   Detský karneval v Novej Bystrici 

    

   Aj tento rok sme dodržali  tradíciu karnevalu v Novej Bystrici. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili 24. februára nedeľné popoludnie pre deti a rodičov . Keďže toto fašiangové obdobie je predovšetkým obdobím plesov a zábavy, aj my sme dali možnosť zabaviť sa malým aj veľkým a popustiť uzdu fantázie vo výbere karnevalových masiek. Vo vyzdobenej sále domu kultúry sme čakali na príchod masiek. Boli sme veľmi milo prekvapení výberom a stvárnením rôznych fantastických a rozprávkových bytostí, ktoré prichádzali na karneval. Veľkým plusom bolo aj to, že väčšina masiek bola vyrobená doma pracne na „kolene“, o to to bolo krajšie a zaujímavejšie. Porota, ktorá bola  zložená zo 6 rodičov a 4 pani učiteliek to mala veľmi ťažké. Veď vybrať 10 tých naj bolo veľmi náročné,  no nakoniec  sme všetci vedeli, že tak ako každý rok, aj tento rok odmeníme všetky deti v maskách nejakou drobnou vecnou cenou a sladkosťou.  Po promenáde v maskách nasledovalo vyhodnotenie  masiek  a po ňom už len spoločná zábava detí s rodičmi. Treba ešte dodať, že všetkých masiek bolo 45.

   Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto peknú akciu. Samozrejme ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi, všetkým rodičom a aj hlavne deťom bez ktorých by táto akcia nemala zmysel. Už teraz sa opäť tešíme na ďalší ročník detského karnevalu.

    

                                                                                             

    

                                                                                                   Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                   Foto: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

    

   Foto vo fotoalbume. devil

    

   Vianočná akadémia

    

   Vianoce – čas lásky, pokoja a radosti. Tak by sme mohli charakterizovať tie nádherné dni naplnené očakávaním, radosťou a láskou. V našej škole sa tento vianočný čas spája s výzdobou škôl a vianočnou akadémiou v kultúrnom dome i v škole. Príprava na tento deň nás všetkých stála veľa námahy. Bolo treba nacvičiť program, zhotoviť rekvizity a dúfať, že všetko dobre dopadne.  Poctivo sme nacvičovali, spievali, tancovali a učili sa texty.

   Rok ubehol ako voda a my sme sa opäť stretli v priestoroch kultúrneho domu. Dňa 16. decembra popoludní sa priestory pomaly zapĺňali účinkujúcimi, rodičmi, starými rodičmi ale aj tými, ktorí sa radi pozrú na výkony našich najmenších a možno aj aby sa v tomto bielom a voňavom čase, plnom prekvapení a zhonu, na chvíľu zastavili a zabudli na to, či už nakúpili všetko, čo treba, čo ešte urobiť, aké koláče treba piecť...

   Prichádzajúcich vítali dievčatá medovníčkami, ktoré v škole upiekli deti viacerých záujmových krúžkov pod vedením centra voľného času.

   Na úvod akadémie predniesol príhovor starosta obce Ing. Jozef Balačin. Ocenil v ňom prácu učiteľov, povzbudil žiakov a vyslovil slová vďaky.  Všetkým prítomným  poprial krásne prežitie vianočných sviatkov.

   Kultúrny program uvádzali naši šikovní Sofia a Martinko. Bol pestrý ako prestretý vianočný stôl. Žiaci sa veľmi snažili, spoločne s pani učiteľkami si pripravili z každého rožku trošku. Striedalo sa hovorené slovo s vianočnými pesničkami, tancami a scénkami. Do programu sa zapojili deti a žiaci obidvoch materských a základných škôl. Na záver vystúpil vo folklórnom pásme krúžok ľudového tanca pod vedením Viktorky Kuricovej, krúžok heligonkárov a spevácky krúžok pod vedením manželov Tomčalovcov.

   Dúfame, že sme aspoň trošku prispeli k vianočnej nálade  všetkých prítomných, že sa im program páčil a že rodičia boli spokojní s výkonmi svojich ratolestí. Že sa nám to podarilo,  svedčil na tvárach prítomných úsmev, radosť a dojatie, s akým si fotili či kamerovali tých svojich. Je to istým zadosťučinením i pre nás, učiteľov, ktorí nielen pri vzdelávaní, ale aj pri príprave takýchto akcií,  odovzdávame  deťom aj kus svojho srdca.

    

   Vianoce v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. V tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Viac ako inokedy snažíme byť k sebe priateľskí, milí, ohľaduplní a aj viac načúvame jeden druhému. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.

   Mgr. Eva Joneková

    

   Foto vo fotoalbume.cheeky

    

   Pečenie medovníčkov

    

   Všetci dobre vieme, že je adventné obdobie už v polovici, a preto aj my z CVČ sme deťom chceli spríjemniť tento predvianočný čas   pečením vianočných koláčikov. Ako už zvykom býva deti prišli na toto pečenie aj počas krúžkov, ktoré mali so svojimi pani učiteľkami, ktoré jednotlivé krúžky vedú. Deti prišli na pečenie vybavené rôznymi vykrajovačkami. Každý si mohol vykrojiť svoj medovníček, alebo linecký koláčik. Potom ako nám naše dobré pani kuchárky s ochotnou pani upratovačkou Majkou  odpiekli  koláčiky v jedálni,  mohli deti ukázať  svoju kreativitu - vyzdobiť medovníčky ako samy chceli. Počas pečenia nám spríjemňovali krásny predvianočný čas vianočné koledy. Nakoniec nás prekvapili naši flautisti, ktorí nám spravili koncert a veľmi sme si užili dnešný deň. Po tom ako sme skončili s pečením  deti, ktoré navštevujú výtvarný  krúžok, nás všetkých prekvapili   krásnym snehuliakom na školskom dvore. Deti  si veľmi užili zasnežené okolie, vybláznili sa a užili si zasneženú krajinu. Tešíme sa opäť na ďalšiu aktivitu a tou je vianočná besiedka, ktorá sa koná už túto nedeľu v dome kultúry.

    

                                                                                                                                                       Bc. Kamila Kubjatková

    

   Foto vo fotoalbume. wink

    

   Rozsvecovanie vianočného stromčeka

    

   Ako už zvyčajne i tento školský  rok sme z CVČ v spolupráci s kultúrnym referentom Mgr. pánom Tomčalom  pripravili pre deti poslednú tohtoročnú detskú diskotéku, ktorá bola spojená z rozsvietením  vianočného stromčeka. Deti majú túto  diskotéku  veľmi rady, preto sme už dopredu vedeli, že účasť bude veľká. Menšie deti doprevádzali rodičia. Mali sme pripravené aj súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami. Na deti čakal veľký výber sladkostí, ale aj balóny šťastia,  ktoré si mohli kúpiť v bufete. Keď prichádzala osemnásta hodina, o ktorej sa mal stromček rozsvietiť, všetci sa pobrali von, aby zažili ten pocit prichádzajúcich Vianoc . Deti s rodičmi vypúšťali balóny šťastia, pán starosta kúpil pre  deti cukríky a lízatka, ktoré sme vonku rozdávali. Veľmi sa tešili aj prskavkám, ktoré sme deťom rozdali, aby si ich mohli zapáliť. Sme veľmi radi, že prišlo toľko detí aj s rodičmi. Tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá nasleduje už 16.12.2018, a to je Vianočná besiedka.

    

                                                                                                                         Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                          Mgr. Monika Chovancová

                                                                                                                     Foto: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

   Foto vo fotoalbume. smiley

    

    

   Poďakovanie

   CBS spol, s.r.o., vydavateľ maľovaných cyklomáp deťom

   vyjadrili poďakovanie našej bývalej žiačke Klaudii Podolinskej, ktorá svojou kresbou našej školy a pekným textom pomohla k vytvoreniu krásnej maľovanej mape Kysúc.

   V texte opísala našu školu a  aktivity, ktorým sa každoročne úspešne venujeme. Aj kresba našej školy sa Klaudii mimoriadne podarila.

   Táto mapa vznikla na podporu záujmu detí o cykloturistiku                   a o spoznávanie našej vlasti. Je určená najmä deťom, ktoré sú jej spolutvorcami. Všetky maľby a kresby vytvorili deti z miestnych škôl , a tak mali možnosť zvečniť zaujímavosti vlastnej obce.

   Takto bude aj  naša škola navždy zapísaná v tejto farebnej a veľmi zaujímavej  cyklomape , ktorá je ľahko čitateľná. Sú v nej vyznačené pamiatky, trasy a zaujímavosti. Vznikla tak ideálna pomôcka pre informačné centrá, ale aj pre školy .

   Klaudia  za svoju prácu získala pekný diplom pre mladého umeleckého tvorcu a úžasný ďakovný list .

   Našej šikovnej  Klaudii ďakujeme a prajeme ešte veľa tvorivých síl       a nápadov.

    

                                                                                     Mgr. Jana Chovancová

    

    

    

    CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU

    

        V utorok, 6. novembra 2018 navštívili našu školu milí hostia – Šermiarsko – divadelná kumpánia VIA HISTORICA so svojím divadelno – šermiarskym programom.

        Počasie sa podobalo skôr na príjemný máj a tak sme využili možnosť sledovať projekciu priamo vonku pred školou.

        Zacestovali sme v čase a nazreli sme do dávneho staroveku. Do Karpatskej kotliny od Donu práve vstúpili starí Slovania.

        Sledovali sme ich osudy od čias Samovej ríše a Veľkej Moravy, zopakovali sme si vedomosti o príchode solúnskych bratov, o vláde kráľa Svätopluka, dozvedeli sme sa zaujímavé podrobnosti o franskej politike.

        Potešila nás informácia o tom, že sa dobyvační Frankovia, zásluhou kráľa Svätopluka,  prestali rozpínať na našom území, no vzápätí nás priamo pred školu začali znepokojovať starí Maďari na malých škaredých koníkoch, Tatári,  Mongoli a najmä Turci. Keď sme si ako – tak vydýchli, začali stavovské povstania, pražská defenestrácia, 30 – ročná vojna...

        Protagonisti predstavenia tu vyslovili vetu, ktorú na dejepise počúvame často: „Každá vojna je veľké zlo!“

        Trochu optimizmu do našej neradostnej národnej histórie vniesol až Ľudovít Štúr so svojím prejavom na uhorskom sneme.

        A pri rozprávaní o Štúrovi sa program skončil, hoci by sme vydržali sledovať takto krásne prezentovaný dejepis ešte veľmi dlho.

        Celé predstavenie totiž bolo vysoko profesionálne naštudované, plné humoru, vtipných postrehov a vysvetlení, obohatené dobovými odevmi, rekvizitami, ukážkami šermiarskeho majstrovstva.

        Vďaka za nezabudnuteľný zážitok! 

    

                                                                                                                                  Mgr. D. Dolinajcová

                                                                                                                                 Foto: Ing. M. Pavelek

    

    

   Vystúpenie zahrnulo takmer celý siedmacky dejepis zábavnou formou. Veľmi sa mi páčilo!

                                                                                                                                               K. Svitková, VIII.A

    

   Páčilo sa mi, že celé predstavenie bolo vtipné a poučné.

                                                                                                                                                        T. Kula, VIII.A

    

   Bolo dobré, že do deja boli pozvaní ako účinkujúci aj žiaci.

                                                                                                                                                  I.Poništová, VIII.A

    

   Oceňujem, že herci použili veľa rekvizít. Najviac sa mi páčili pohotové reakcie hercov a ich šikovnosť.

                                                                                                                                                              J. Kuric, VI.A

   Foto vo fotoalbume. laugh

    

   Dolný Kubín - exkurzia

      Dňa 24.10. sme my žiaci ôsmeho ročníka išli na exkurziu do Dolného Kubína. Aj keď nám počasie moc nevyšlo, zastavili sme sa pri pomníku Janka Matúšku a Pavla Országha Hviezdoslava. Potom sme mali namierené do múzea Pavla Országha Hviezdoslava, kde nás milo privítali. Pani sprievodkyňa nám zaujímavo popísala celý život Pavla Országha. Či už kedy začal písať, až po to ako si vymyslel svoje umelecké meno- Hviezdoslav. Po navštívení múzea sme sa vybrali do rodného domu Martina Kukučína. V dome Martina Kukučína sme sa dozvedeli o ňom taktiež nejaké zaujímavosti. A mohli sme vidieť v akých domoch ľudia bývali .Ďalšia zastávka bola nákupné centrum. Odchádzali sme s množstvom zážitkov, suvenírov a odľahčenou peňaženkou. Celá exkurzia sa nám veľmi páčila a dúfame, že toto nebola posledná. J

                                                                                Žiačky 8.A triedy: Karolína Svitková,

                                                                                                             Ivana Poništová

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Púšťanie  šarkanov

    

                  Jeseň je nádherné ročné obdobie. V jeseni sa dejú rôzne zmeny v prírode. Koruny stromov sa sfarbujú na rôzne farby, najskôr zo zelenej na žltú, neskôr na oranžovú a potom opadávajú. Zvieratká v lese sa pripravujú na zimný spánok a niektoré vtáky, ako napríklad lastovičky, odlietajú do letných krajov. Medvede a aj niektoré iné lesné zvieratá sa uložia do svojich brlohov.

                 Aj my z CVČ sme sa rozhodli, že nebudeme strácať krásny jesenný čas v herni a spríjemníme si ho pobytom vonku, veľmi zaujímavou aktivitou, ktorú majú radi nielen deti ale aj dospelí, a to púšťaním šarkanov. Naša trasa viedla na najbližší kopec v okolí, ktorý sa nachádza za školou. Z tohto kopca je aj nádherný výhľad na celú dedinu. Cestou sme prekonávali prekážky a to obchádzanie mlák, keďže deň pred našou aktivitou pršalo, museli sme dávať veľký pozor, aby si deti nespôsobili úraz.

               Deti mali zo sebou šarkany, ktoré si priniesli  z domu. Behanie so šarkanmi sa deťom veľmi páčilo. Niektoré šarkany lietali lepšie, niektoré slabšie podľa toho z akého materiálu boli a ako sa deťom darilo. Keďže nám počasie prialo a pofukoval vetrík bolo vonku veľmi príjemne.

                Po tejto aktivite plnej zážitkov sme sa vrátili do CVČ a rozprávali o tom aká bude naša ďalšia akcia.

    

                                                                                                            Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. wink

                             

   Medzinárodný deň školských knižníc                                                         

   Dňa 22.10.2018 sa na našej škole uskutočnil Medzinárodný deň školských knižníc. Každý rok majú žiaci možnosť urobiť zaujímavé projekty o histórii kníh a prezentovať rôzne druhy kníh. Taktiež majú možnosť prezliecť sa za rozprávkové postavy a tým potešiť mladších spolužiakov a zarobiť si známku naviac. Tento rok sa rozhodla 9.A. rozlúčiť s týmto dňom tak, že sa všetci preobliekli za 101 dalmatíncov. Okrem deviatakov boli aj iní žiaci prezlečení za zaujímavé postavy. Ako Pat a Mat,  Šípková Ruženka a mnoho iných. Tento deň je veľmi dôležitý, pretože čoraz častejšie obyčajnú knihu nahrádzajú mobily a iné elektronické zariadenia a mnoho detí už nepozná niektoré krásne rozprávky. Mnoho dnešných detí trpí čitateľskou negramotnosťou. Nejde o jeden deň kedy budeme čítať knihy. Vždy cez voľnú chvíľku si skúsme prečítať aspoň niečo, veď sami zistíte, že je to ten najlepší oddych.     

    Žiačky IX. A triedy:

       Lucia Fujeríková,NatáliaBrisudová 

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Jesenné motívy v školskom klube

   Po krásnych letných dňoch tu opäť máme jeseň. Jeseň je veľmi pestrá a inšpiruje nás k rôznym výtvarným prácam. Deti sa v tomto období rady hrajú s farbami, takže práve toto obdobie môžeme využiť na to, aby sme ich naučili vnímať bohatstvo tvarov a farieb prírody. V školskom klube deti veľmi rady pracujú s papierom. Papier je ľahko dostupný materiál a dajú sa z neho s použitím farieb tvoriť pôsobivé výtvory, ktorými si môžeme vyzdobiť triedu. Vďačnou jesennou témou výtvarných činností v školskom klube môžu byť hríby. Ak máme potrebné farebné papiere, lepidlo, nožnice, dierkovač, ceruzku, vytvoríme si pekné zátišie technikou koláže. Najprv si obrázok rozkreslíme, vystrihneme a potom lepíme. Začneme pozadím a končíme dotvorením hríbikov pastelkami (resp. fixkami) tak, ako to vidíme na obrázku, ktorý vytvorili deti.

    

                                                                           vychovávateľky ŠKD

    

   Skanzen deťom

   V mesiaci september – každý štvrtok sa zúčastnili žiaci našej školy tvorivých dielní a ľudového remesla, ktoré organizovalo Občianske združenie „Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc“ v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. Aj touto cestou ďakujeme pani Helenke Kotvasovej za sprostredkovanie a srdečné privítanie! ale zároveň všetkým, ktorý toto podujatie pripravili a zorganizovali.

   Prvé stretnutie bolo 13.9.2018, kde sa naši najmladší žiaci druhého stupňa oboznámili, ako sa v minulosti tkalo, ako sa vyrábala vlna, čo všetko predchádzalo, kým sme si nejaký ten kabátik obliekli. Niektorí žiaci po prvýkrát videli ľan, ktorý si mohli sami vlastnoručne spracovať.  Najskôr ho nalámali na lámačke tzv. trlici. Na to, aby získali ľanové  mäkučké klbko, museli ho opatrne  prečesávať .  Samozrejme, žiaci boli poučení o všetkých fázach spracovania ľanu a nebolo toho málo. Potom sa presunuli do jednej z dreveníc, kde nás už čakala pani tkáčka, ktorá nám ukázala pracné spracovanie nití až po konečný výsledok - koberček.

    V ďalšom domčeku bola perfektná ukážka spracovania mlieka.  Žiaci  si mali možnosť  vyrobiť sami syr.  Veľkým zážitkom bola  možnosť ťahania syrových nití,  pletenie obľúbených „korbáčikov“ a  následné ochutnanie ako odmena za dobre vykonanú prácu.  Zo syrovej hmoty si ešte vyrobili  rôzne zvieratká.  Do formičiek vtláčali syr, máčali v slanej vode a následne vyklopili. To bolo super!

   Druhé stretnutie bolo 20.9.18. Na tomto stretnutí si žiaci mohli vyskúšať výrobu vlastného výrobku na hrnčiarskom kruhu, mohli si vymodelovať z hliny nejaký predmet, alebo už vysušený výrobok – konkrétne to boli vtáčiky a motýliky, vymaľovať a odniesť si domov. Popritom sa mohli dozvedieť veľa informácií a vidieť na vlastné oči, čo všetko hrnčiarska výroba v minulosti obnášala, aká bola dôležitá táto práca a ako si naši predkovia toto remeslo vážili. Hneď na to nadväzovali drotári – kysucké remeslo známe po celom svete. Ktorí vlastne poškodené hrnce, krčiažky, poháre dávali dokopy drôtikmi a neskôr sa vyvinuli aj rôzne iné techniky, ktoré slúžili aj na účely skrášľovania a pod. – takto sa začali vyrábať misy, šperky a iné výrobky. Aj toto remeslo si mohli žiaci vyskúšať a vytvoriť malý kvietok, či iný vzor. Takisto košikárstvo patrilo a patrí aj dodnes medzi obľúbené remeslo, žiaci sa tak mohli zapojiť do tajov tohto remesla a upliesť si malý zvonček. No a napokon asi najobľúbenejšia časť tohto dňa bola výroba vlastnej oblátky - tej vianočnej – voňavej! Každý kto mal odvahu a chuť, si ju sám upiekol a aj zjedol s pridaním medu! A veru, myslím, že nebolo žiaka, ktorý by si to nevyskúšal :D.

   Tretie stretnutie sa konalo 27.9.18, ktoré sa dosť podobalo s druhým stretnutím, len tá oblátka im tentokrát chýbala.

   Každé stretnutie sa nieslo v inom duchu, predvádzané remeslá sa striedali, zakaždým bolo iné počasie a tak si každý niesol z týchto podujatí iné dojmy a zážitky. Veríme, že aj týmto spôsobom bude pre žiakov ľahšie si predstaviť život našich predkov, že to vôbec nebolo také ľahké a potrebovali pritom oveľa viac trpezlivosti a zručnosti.

   Zúčastnení žiaci: V.A, VI. A, VII. A, VIII. A, VIII. B

   Pedagogický dozor: Mgr. K. Pavelková, Mgr. J. Chovancová, Mgr. A.Piteková, Ing. I.Heltková, Mgr. I.Držiaková, Ing. Ľ. Jarabicová, Mgr. Ľ. Slučiaková, Mgr. D. Jančulová

   Foto vo fotoalbume. devil

   Tekvicoví panáci

    

   O tom, že učiť sa dá hrou, sme sa presvedčili v 7. triede. Umožnila nám to téma z učebnice slovenského jazyka: ,,Tekvicoví panáci“. Pani učiteľka nás vyzvala , aby sme si priniesli tekvice a rôzne druhy prírodných materiálov. Netreba však zabudnúť pustiť uzdu fantázii.                                      Potrebovali sme: tekvice rôzneho druhu a veľkosti, listy, šípky, trnky, gaštany, nite a stužky, špajdle, lepidlo, nožnice, tavnú pištoľ, ceruzku a papier.                                                                                          Postupovali sme nasledovne:

   1.Vytvorili sme dvojice.

   2.Skúšali sme kombinovať tekvice do rôznych tvarov, aby pripomínali postavu.

   3.Urobili sme nákres a začali skladať pána Evgena.

   4.Do guľatej tekvice hokkaido sme napichli pomocou špajdle menšiu okrasnú tekvicu. Vzniknutú hlavu sme ešte oblepili tavnou pištoľou. Nos tvoril usušený ťaháč tekvičky, ktorý tam ostal a uschol po odtrhnutí.

   5.Gaštanky malé ako lentilky boli očká prilepené tavnou pištoľou .

   6.Ústa sme vytvarovali zo špagátu a prilepili. Ako vlasy sme použili malé lístky, vyberali sme žlto sfarbené . Nechýbal ani klobúk zo šípok. Všetko sme precízne vrstvili a lepili pištoľou.

   7.Oblečenú mal vestu z listu a gombíky.

   8.Okolo krku sme uviazali stužky pomocou kravatového uzla.

   9. Ruky sme vyrobili zo špajdlí, zapichli do hokkaido tekvice a ukončili šípkami.

   10.Topánky boli vyrobené z polovice gaštanov prichytených špajdlou a lepidlom. Ozdobené mašličkami zo sisalového vlákna.

   11.A pán Evgen bol na svete!

             Výroba vôbec neprebiehala hladko podľa našich predstáv. Keďže sa tekvica „ potila „ ,čiže rosila, pod horúcim lepom z tavnej pištole všetko odpadávalo. S Evgenom sme jednali ako v rukavičkách, aby sa pri prenose na výstavu nerozpadol. Boli sme donútení spolupracovať ako tím. Precvičili sme si jemnú motoriku ako za starých škôlkarských čias. Potrénovali trpezlivosť a posilnili svaly od smiechu. To najcennejšie bolo utuženie priateľstiev. 

             Ďakujeme pani učiteľke za príležitosť a spestrenie vyučovania. Tešíme sa na ďalšie tvorivé hodiny.                                     

    

    

                                                                                                                                       Zoe Čierňavová, VII.A

   Foto vo fotoalbume. cool

   Kreslenie na chodník

    

   Krásne jesenné počasie nás z CVČ opäť vylákalo von, aby sme mohli ukázať trochu kreativity a fantázie v kresbe na chodník. Deti ukázali aké talenty sa v nich skrývajú. Na chodník nakreslili rôzne obrázky. Fantázii sa medze nekládli a vznikli hotové umelecké diela. Náš chodník pri škole zdobia kvety, domy, slnko a ďalšie iné výtvory.

    

                                                                                                                      Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                  Mgr. Monika Chovancová

   Foto vo fotoalbume. smiley

   Jesenné účelové cvičenie

    

   Dňa 12. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila praktická časť účelového cvičenia, ktorej predchádzala teoretická príprava žiakov v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.

   Žiaci získali, prípadne si overili vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, civilnej obrany a orientácie v prírode.

   Praktická časť účelového cvičenia bola zameraná na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov.

    

   V areáli školy sme pripravili 7 stanovísk: 

   • Prvá pomoc
   • Privolanie Záchrannej zdravotnej služby
   • Poznávanie liečivých rastlín
   • Dopravné a topografické značky
   • Civilná obrana a orientácia mapy
   • Šikovnosť
   • Otestujte sa

    

   Na jednotlivých stanoviskách na žiakov čakali zaujímavé úlohy a aktivity.

   V oblasti  zdravotnej prípravy si žiaci precvičili masáž srdca a umelé dýchanie na resuscitačnej figuríne, ukladanie figuranta do  stabilizovanej polohy, pomáhali zranenému človeku v šoku a snažili sa mu privolať Záchrannú zdravotnú službu. Učiteľkami boli vedení k uvedeniu miesta, popísaniu zdravotného stavu zraneného a poskytnutiu prvej pomoci.

   Na ďalších stanoviskách určovali vybrané dopravné a topografické značky, poznávali liečivé rastliny. Súťažili aj v orientovaní mapy na sever a v správnom nasadení ochranných masiek. Na stanovisku Otestujte sa bol pre žiakov pripravený test, v ktorom sa snažili správne odpovedať na zadané otázky.

   Svoje sily si zmerali na stanovisku Šikovnosť, kde museli podľa pokynov  učiteľky zdolať pripravenú prekážkovú trať.

    

   Na stanoviskách sa postupne vystriedali žiaci zo všetkých tried, za správne odpovede im boli pridelené body.

    

   Vyhodnotenie účelového cvičenia:

    

   1. miesto:                 žiaci VIII. A triedy

   2. miesto:                 žiaci VII. A triedy

   3. miesto:                 žiaci VI. A a VIII. B triedy

    

   Pre všetkých žiakov bola pripravená sladká odmena, víťazi získali pekné reflexné kľúčenky. Účelové cvičenie prebehlo bez problémov.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

    

   Foto vo fotoalbume. blush

    

    Európsky deň jazykov

   Už od roku 2011 sa každoročne 26. september  nesie v znamení osláv cudzích jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť ľudí zo 47 členských štátov Rady Európy k učeniu sa jazykov,   bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich. Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe, porozumenie iných kultúr či oboznámenie sa s bohatým kultúrnym dedičstvom tohto nášho kontinentu.

   Na našej škole sme si tiež pripomenuli tento deň  na hodinách anglického  a  nemeckého jazyka.

   Od 4. ročníka až po 9. ročník žiaci  robili rôzne aktivity prostredníctvom ktorých sa oboznamovali        s novými informáciami o európskych krajinách, ich kultúre, jazyku, spôsobe stravovania atď.

   V triede IV. A sa p. učiteľka Mgr. Eva Joneková rozprávala so svojimi žiakmi o európskych krajinách,    o tom, že každá krajina má svoju reč. Ukázali si knihy v cudzích jazykoch, vypočuli si peknú francúzsku pieseň, dokonca sa naučili jednu detskú ruskú báseň. Svoje vedomosti z anglického jazyka využili      pri hre Pexeso, ktoré bolo zamerané na slovnú zásobu  ovocia , zeleniny, hračiek, odevov a bytového zariadenia.

   Na hodinách anglického jazyka v 5. až 9. ročníku sa žiaci spolu s p. učiteľkou Mgr. Ľuboslavou Slučiakovou zamerali na výrobu zábavnej knihy Funny Book . Každá trieda vytvorila časť knihy. Jednotlivé časti boli rozdelené  na témy jedlo, zvyky, školský systém v Anglicku, ale aj dopĺňali           do mapy UK, do textov, riešili osemsmerovky a tajničky, pracovali s obrázkovým slovníkom a iné. Spracované časti spojili do jedného celku a tak vznikla zábavná kniha.

   O tom aké je dôležité učiť sa  cudzie jazyky sa zamýšľali žiaci na hodinách spolu s p. učiteľkou          Mgr. Janou Chovancovou. Žiaci si postupne uvedomovali  nutnosť vedieť aspoň jeden hlavný cudzí jazyk. Najmä anglický jazyk je používaný v každej sfére, stretávame sa s ňou všade okolo nás. Žiaci hovorili aj tom, že radi pozerajú anglické videá, filmy, situačné komédie a seriály. Počítačové hry                  a sledovanie youtuberov v angličtine  je pre viacerých  súčasťou ich života. Zamýšľali sa aj nad problémami                 s učením sa anglického či nemeckého jazyka. Množstvo slovíčok, gramatika, tvorba viet alebo jednotlivé kompetencie sú pre mnohých ťažkým orieškom. No aj tak sú si vedomí, že je to dôležité popasovať sa s tým. Prebrali  spôsob učenia sa  a aj pár typov ako učenie zefektívniť.

   V triede V. A  p. uč. Mgr. Jana Chovancová uvarila žiakom čierny čaj privezený z Írska. Žiaci boli prekvapení, že ľudia v Anglicku a Írsku  pijú čierny čaj s mliekom, osladený cukrom. V kombinácii                  s keksíkmi žiakom čaj veľmi chutil. Počas pitia si piataci prezerali fotografie nafotené v Londýne.

   Na hodinách nemeckého jazyka mali žiaci úlohu vyrobiť letáčik s názvom Európsky deň jazykov                       a podľa svojho výberu si volili napr. názvy farieb, časti tela , pozdravy a iné v rôznych európskych jazykoch.

   Aj na informatike sa žiaci spolu s p. učiteľkou Ing. Ivetou Heltkovou zaoberali touto témou. Vytvárali tabuľky vo Worde a do nej vkladali výrazy v cudzích jazykoch, napríklad pozdravy, časti dňa, dni                   v týždni, názvy mesiacov alebo  základné frázy.

   Na hlavnej chodbe p. uč. Mgr. Katarína Pavelková a Mgr. Jana Chovancová pripravili krásnu nástenku s množstvom obrazového materiálu k tejto téme. Samozrejme vytvorili aj nástenky  s výslednými prácami  žiakov, ktoré si môžu počas nasledujúcich dní poprezerať.

   Myslím si, že sme tento deň využili veľmi dobrým spôsobom, vyučovacie hodiny ANJ a NEJ sme obohatili o  rôzne a zaujímavé informácie. Verím, že to dalo žiakom veľa a určite budeme v oslave Európskeho dňa jazykov pokračovať aj  v nasledujúcich rokoch.

    

                                                          

                                                                                                                                         Mgr. Jana Chovancová

    

   Foto vo fotoalbume. cheeky


   Jesenná vychádzka

   Nádherné jesenné počasie aj nás z CVČ vylákalo von na turistickú vychádzku, ktorú sme spojili aj so zbieraním hríbov. Zraz sme mali pred školou o 13:30 hod., aby sa deti po vyučovaní  stihli doma prezliecť a najesť. Po príchode deti sme mohli vyraziť na plánovanú akciu, no ešte predtým sme sa dohodli, kam vlastne pôjdeme.  Každé dieťa dalo návrh a rozprávali, kam chodia na hríby s rodičmi.  Napokon sme sa rozhodli ísť do "Prípora". Hríbov veľa nebolo, ale prechádzka nám veľmi prospela a užili sme si krásny jesenný deň.  Nakoniec sme si naplánovali ďalšiu aktivitu - púšťanie šarkanov.

    

    

                                                                                                                                                Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume.laugh

   Prázdninová činnosť v školskom roku 2017/2018

   Tak ako každý rok na začiatku prázdnin aj teraz cez letné prázdniny sme z CVČ pripravili pre deti letnú činnosť. Hneď v pondelok 02.07.2018 sme sa vybrali do Lacha k studničke. Deti, ktoré tam ešte neboli sa stále vypytovali, kedy tam budeme. Keď sme konečne došli do cieľa našej cesty, tak sme si na chvíľu posedeli, a potom sme sa pustili do nosenia raždia a dreva na opekanie. Každé dieťa si opieklo špekáčik a slaninku. Veľmi im chutilo. Potom deti hľadali hríby v blízkom lese a pohrali sa v potôčiku, ktorý bol hneď vedľa studničky. Nakoniec sme si pobalili veci, ktoré sme mali so sebou a pomaly sme sa vybrali domov.

   Druhý deň prázdnin sme sa vychystali na ihrisko, kde sme mali naplánované športové aktivity. Chlapci si zahrali futbalový zápas a  dievčatá skákali na švihadlách. Komu sa nechcelo športovať, tak chystal drevo na opekanie. Cez futbalovú prestávku sme si opiekli špekáčik a slaninku a trocha sme sa posilnili, aby sme vládali ďalej športovať. Potom ako sme dohrali futbal, sme ocenili  najlepších hráčov, ale nikto neodišiel naprázdno a každý si odniesol drobnú vecnú cenu domov.

   V stredu dňa 04.07.2018 sme išli na cyklovýlet na bicykloch do Starej Bystrice. Deti mali ruksačiky, kde mali vodu na pitie a povinnou výbavou bola prilba. Potom ako sme si dali pokyny, ako pôjdeme, po ktorej strane atď., sme vyrazili. Dali sme si aj malú prestávku, keďže boli s nami aj menšie deti a nevládali s veľkými. Po príchode do cieľu našej cesty si deti kúpili zmrzlinu. Nakoniec sme sa odfotili pri orloji.

   Sme radi, že nám počasie prialo a tešíme sa opäť na budúce, kedy sa stretneme a užijeme začiatok prázdnin spoločne športovo.

   Foto vo fotoalbume. blush

   Deň detí

   Dňa 3.6.2018 Klub turistov Nová Bystrica a CVČ Nová Bystrica pripravili pre deti Deň detí v Oščadnici na Veľkej Rači, kde sa malo ísť pešo z Kubín na Veľkú Raču, no pre nepriaznivé počasie sa nám tento naplánovaný výlet nepodarilo uskutočniť. Ako náhradnú alternatívu sme narýchlo vymysleli opekačku v Granátovej kolíske pri požiarnickej chate. Deti aj napriek tomu, že pršalo sa veľmi tešili na súťaže, pri ktorých mohli získať drobné vecné ceny a sladkosti. Hneď po príchode na miesto sme rozhodli zasúťažiť si. Vybrali sme disciplíny, ktoré  zvládli malé, ale aj väčšie deti. Medzi súťažné disciplíny sme zaradili preťahovanie lanom, chodenie po lane, skákanie na švihadle, hádzanie granátom a granátovou loptičkou na cieľ, nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke v ústach, ale aj na pingpongovej rakete. Potom ako sme si zasúťažili, sme sa išli posilniť opečeným špekáčikom, ktoré pre deti medzitým pripravili turisti. Keď sa deti najedli, ešte si išli trocha zašantiť a zabaviť sa na blízku lúku, kde sa ponaháňali a fúkali bublinky s bublifukmi, ktoré vyhrali v súťažnej disciplíne. Veľmi sa tešíme na ďalší rok a dúfame , že počasie nám bude viac priať a vyberieme sa niekde ďalej a poriadne si to užijeme. Na záver by sme chceli poďakovať sponzorom a to: Obci Nová Bystrica, Helenke Chovancovej, Rudkovi Patylovi a Klubu turistov Nová Bystrica, ale aj všetkým, ktorí prišli na túto akciu  aj napriek nepriaznivému počasiu si užili nedeľné dopoludnie.

                                                                                                                                        Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                                Foto: Ing. Iveta Heltková

   Foto vo fotoalbume.laugh

   Exkurzia vodárenskej nádrže Nová Bystrica

   Dňa 30.5.2018 sme sa my žiaci 8. A vybrali na prehliadku vodárenskej nádrže v našej obci. Zo školy sme vyrazili o 8 hodine ráno spolu s pánom riaditeľom Pavelkom a pani učiteľkami Slučiakovou a Heltkovou. Na priehrade nás už čakal p. Miroslav Janura, ktorý nám porozprával o jej výstavbe a význame v súčasnosti. Vnútorné priestory priehrady nám ukázal p. Ján Šutiak ml., na ktoré sme sa všetci s očakávaním tešili. Prekvapili nás veľmi dlhé schody, hukot strojov a vody zároveň, „kvaple“ na stenách, vlhko a chlad. Po prehliadke sme sa presunuli na SEVAK, kde sme absolvovali hodinovú prednášku o úprave vody s pánom Trúchlym. Dozvedeli sme sa množstvo informácií. Po prednáške sme mali možnosť si pozrieť miestnosti, kde to všetko prebieha. Na záver sme zhodnotili, že to bol veľmi príjemne strávený deň. 

                                                                                                                                         Žiačky  VIII.A triedy

    

   Foto vo fotoalbume.wink

   Jarné účelové cvičenie

    

   Dňa 25. mája 2018 sa v našej škole uskutočnila praktická časť účelového cvičenia (2. stupeň ZŠ) a didaktických hier (1. stupeň ZŠ).

   Cieľom účelových cvičení je, aby žiaci získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti ochrany svojho zdravia a zdravia iných ľudí, pri poskytovaní prvej pomoci, v oblasti dopravnej výchovy a civilnej obrany,  vedomosti o základoch orientácie v prírode pomocou prírodných úkazov a buzoly.

   Praktická časť účelového cvičenia pozostávala z behu po cyklotrase v úseku od Šumských po Lachovcov, na ktorej boli pripravené štyri stanoviská. Prvým bolo hod granátom na cieľ, na ďalšom žiaci poznávali topografické a dopravné značky. Na treťom stanovisku odpovedali na otázky zo zdravotnej prípravy a na poslednom si precvičili orientáciu mapy pomocou buzoly či správne nasadenie ochrannej masky. Za otázky, na ktoré odpovedali nesprávne, získali trestné minúty.

   Po zdolaní približne dvojkilometrovej trasy si žiaci oddýchli u Závodských pri chatke, kde počkali, kým dobehnú žiaci všetkých tried.

    

   Vyhodnotenie:

   1. miesto:                 žiaci VIII. A triedy

   2. miesto:                 žiaci VII. A triedy

   3. miesto:                 žiaci IX. A triedy

    

   Pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa snažili a dobehli do cieľa, za čo získali aj sladkú odmenu.

   Po vyhodnotení sme sa presunuli na multifunkčné ihrisko, kde sme strávili zvyšok účelového cvičenia. Chlapci si mohli zahrať futbal a dievčatá vybíjanú.

   Účelové cvičenie prebehlo bez problémov a úrazov, celé dopoludnie nám prialo príjemné počasie.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

   Foto: Michal Strenitzer

    

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

      

   Výlet do Kysuckého múzea

   V pondelok 14. 5. 2018 sme boli s triedou v Kysuckom múzeu, ktoré sa nachádza v Čadci. V múzeu sme sa rozdelili na dve skupiny – chlapcov a dievčatá. My dievčatá sme ako prvé išli hore na prvé poschodie, kde nás privítala sympatická pani. Všetci sme si posadali a každému rozdala bavlnenú tašku, vybrali sme si šablónu na obkresľovanie, podľa ktorej sme si nakreslili námet na tašku a potom sme si to vymaľovali farbami. Keď nám taška uschla, tak sme sa zasa vymenili a išli sme na výstavu figúrok Igráčka – podobný  z lega. Nakoniec sme sa obidve skupiny spojili a išli sme navrch budovy, kde bola výstava krojov. Mali tam rôzne kroje, napr. s kvietkami, čipkami..., rôzne staré predmety a pod. Dole sme si ešte mohli kúpiť suveníry. Keď sme vyšli z múzea, tak sme sa všetci s taškami odfotili. Cestou na autobus sme sa ešte zastavili v obchodíkoch a plný zážitkov sme sa už tešili domov.

                                                                                                                                                     Andrea Halvoníková, V.A

   Foto vo fotoalbume.indecision

   Hrad Strečno

        Dňa 22.5.2018 sme sa my (piataci) vybrali na výlet na hrad Strečno. O 7:30 hod. sme sa všetci stretli pri autobuse. Asi o 1 hodinu sme dorazili pod hrad, odkiaľ nás čakalo cca 150 schodov. Keď sme ich prešli, dostali sme sa k veľkej bráne, pri ktorej sme chvíľu čakali. Keď nás pustili do vnútra, uvideli sme starovekú dedinku a cestu k hradu, po ktorej sme sa vydali.  Tam nás rozdelili na chlapcov a dievčatá, aby nás nebolo veľa na jednotlivých stanovištiach ako zoológ, bylinkár, archeologička, výroba mydielok a prehliadka hradu. Dievčatá išli k pánovi zoológovi. Ten nám povedal rôzne zaujímavosti o odchytávaní cicavcov. Chlapci boli zatiaľ pri pani archeologičke. Potom sme k nej išli mi a chlapci išli na prehliadku. Pri pani archeologičke boli 2 dosky, v ktorých sme vyhrabávali rôzne predmety: mince, črepiny, nádoby, hračky. Pred hradom bol pán hrnčiar a vyrábal džbán. Na ďalšom stanovišti sme si vyrábali vlastné mydlá s levanduľou, kávou, škoricou... A na poslednom stanovišti sme stretli pani bylinkárku. Chlapci nás chvíľu počkali a spoločne sme išli dole. Tam sme sa pohrali a najedli, pozreli si starovekú dedinku a odišli na miesto, kde sme predtým vystúpili z autobusu. Nakúpili sme si suveníry a išli sa previesť kompou. Keď sme z kompy vystupovali, už na nás čakal pán šofér, ktorý nás zaviezol do nákupného centra, kde sme mali 25-minútový rozchod. Po 25-minútach sme sa stretli pred nákupným centrom, nastúpili do autobusu a spokojne sa vrátili domov unavení, ale plní zážitkov. J

                                                                                                                         Ema Riečičiarová, Kristína Brišová

    

   Foto vo fotoalbume. devil

     

   Po škôlke je nástup do školy veľmi dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Ide o prechod z hravého obdobia do obdobia povinností, poznania a objavovania nového. Vstupnou bránou do tohto sveta   je pre predškolákov zápis do 1. ročníka. Aj napriek tomu, že je to o povinnostiach, predškoláci sa        na tento deň s veľkým D veľmi tešia.

   V našej škole sa zápis detí do 1. ročníka uskutočnil 26.4.2018 .

   Privítali ich pani učiteľky:

   Mgr. Renáta Hoferová

   Mgr. Katarína Piteková

   Mgr. Eva Hegyi

   Mgr. Jana Romaniková

   Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Budúci prváci preukázali svoje zručnosti v narábaní s pastelkami, v poznávaní geometrických tvarov, farieb a číslic, čím preukázali svoju školskú zrelosť. Niektorí zarecitovali báseň, iní zaspievali peknú pesničku. Za svoje úsilie boli obdarení malými darčekmi a zo školy odchádzali s úsmevom.

   V školskom roku 2018/2019 bude navštevovať 1. ročník 17 žiakov, na ktorých sa veľmi tešíme.

                                                                                                                    Mgr. Renáta Hoferová

    

               http://caledon.library.on.ca/uploads/userfiles/images/Children-reading-a-story-book-1000x555.jpg

                                                           

     

    

     Deň matiek v Novej Bystrici                                      

                Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj my sme pripravili pre naše mamičky 6. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica i Vychylovka, trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik“.´J Dva dni pred slávnostným dňom „D“ sme Dom kultúry  v Novej Bystrici  spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach a mamičky prišli a usadili sa, program otvorili básňou naši žiaci Rudko Šumský a Emka Riečičiarová .  Po nej všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorí si žiaci a deti  nacvičovali. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu vystúpili i dievčatá z krúžku ľudového spevu a aj heligónkari. Na záver vystúpila aj ženská skupina Dolinka pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej a mužská skupina "Starejších". Program trval skoro 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Počasie bolo príjemné, bolo vidieť  na tvárach detí a aj dospelých spokojnosť s pekne prežitým popoludním.

   Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na naše deti, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

                                                                                             

                                                                                                       Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume.cool

    

    

    Deň narcisov

    

    

           Dobrovoľná verejná zbierka tento rok pripadla na piatok 13. 4. 2018. Naša škola neurobila výnimku ani teraz a dobrovoľníci Stanka a Filip sa zhostili tejto úlohy veľmi

   úspešne. Do zbierky zapojili nielen žiakov, rodičov, zamestnancov školy, ale aj ľudí na

   na ulici. Týmto všetkým pripínali žlté narcisy – symbol podpory a spolupatričnosti ľuďom bojujúcim s rakovinou. Vďaka nim naša škola prispela sumou 331,71 eur.

    

   Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili. Vďaka nám má Deň narcisov

   veľkú silu a reálne pomáha tým, ktorí to potrebujú.

    

                                                                                                

       

                                                                                       Mgr. Štefánia Chovancová

    

    

    

   Deň Zeme

    

    

   1. stupeň

   Prvý stupeň základnej školy dostal za úlohu vyčistiť okolie školy a zástavky. V okolí školy žiaci vyhrabali suchú trávu spod kríkov, vyzbierali kamienky a papiere, vyčistili chodníky od buriny, ktorá sa tlačila v ich prasklinách a pozametali ich. Na zástavke vyzbierali prázdne fľaštičky z rôznych nápojov, špinavé papiere, obaly zo žuvačiek, cigaretové ohorky – nebolo to príjemné... Všetok odpad deti naložili do fúrikov a odviezli na určené miesto. Hoci sú maličkí, veľmi sa snažili a práca im išla od ruky.

   Je to minimum, čo sme mohli urobiť pre našu Zem, ale keby sme boli dôslední a chceli by sme, aby naša Zem bola čistá, keby ľudia recyklovali odpad, nevylievali na zem jedovaté látky, nevyhadzovali na zem plastové fľaše, chránili stromy, nepílili ich, lebo zachytávajú zlý vzduch a vyrábajú čistý, ktorý všetci potrebujeme, už to by veľmi pomohlo.

   Veď Zem je naším jediným domovom a keď ju zničíme, neostane nám nič. Treba si preto uvedomiť, že druhá Zem neexistuje a naši predkovia sa o ňu starali a zanechali nám skvelé spôsoby, ako urobiť svet krajším.

   Mgr. Eva Joneková

   2. stupeň

   Dňa 20. apríla 2018 sa naša škola zapojila do skrášľovania obce od odpadkov. Žiaci ročníkov 5. -9. chodili po dedine zbierali odpadky a čistili verejné priestranstvá. Najviac smetí bolo na ihrisku a okolo rieky. Počasie bolo veľmi pekné. Každá trieda mala iný úsek. Zbieralo sa od ihriska po Starý Mlyn. Zbierali sme od 08:30 do 11:30. Keď sme skončili, boli sme aj trošku unavení, ale stálo to za to. Dúfajme len, že si budeme dávať všetci pozor a nebudeme hádzať odpadky tam, kde nepatria!

    

   Mgr. Adela Piteková

   „Pravda o drogách”

                 Dňa 4. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška Pravda o drogách. Prednáška trvala pre jednu skupinu žiakov približne jednu vyučovaciu hodinu a postupne sa na nej vystriedali žiaci 5. až 9. ročníka. Prednášateľom bol Pavol Prekop z Občianskeho združenia SLOVENSKO BEZ DROG. Prednáška nás oslovila a bez zábran sme sa do jej priebehu zapájali aj my - žiaci. Najprv sme sa rozprávali o tom, ako drogy fungujú a čo spôsobujú, ako pôsobia na myseľ, ako menia emócie. Postupne sme sa dostali k samotnej závislosti od drog. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa dá závislosti zbaviť a zachrániť si život. Na konci prednášky každý žiak dostal brožúru Pravda o drogách, v ktorej boli zhrnuté základné poznatky o drogách. Okrem toho každý žiak dostal papier, kde sa mohol anonymne vyjadriť k obsahu prednášky. Mnohí z nás zistili, aké nebezpečenstvo drogy pre nás znamenajú a ako sa vyhnúť nástrahám, ktoré so sebou drogy a ich užívanie  prinášajú.

                                                           Adriana Svitková a Šarlota Cádrová, žiačky VIII. A triedy

                                                                                  

    

   Čistota tried

    

   Centrum voľného času pri  ZŠ s MŠ Nová Bystrica si v tomto školskom roku vyhlásilo súťaž o najkrajšiu triedu. Hodnotila sa čistota podlahy, okolie koša, lavíc a ešte čistota tabule. Na 2. stupni sa druhý polrok bude hodnotiť aj výzdoba násteniek. V každej triede sme sa snažili hodnotiť čo najspravodlivejšie.                                                                            

   Najlepšie sa umiestnili tieto triedy:  

   1. miesto - 3. B                                                                                                                                               

   2. miesto - 1. A
   3. miesto - 9. A                                                                                                                                                        

   Výhercom srdečne gratulujeme! Triedy, ktoré sa neumiestnili, sa musia v druhom polroku viac snažiť.

    

   Žiačky siedmeho ročníka

    

   Super pracovné vyučovanie

   Pani učiteľka nám povedala, že na pracovnom vyučovaní budeme robiť nátierky. Každý žiak si priniesol nejaké suroviny  a začalo sa to. Všetci pracovali a za chvíľu sme mali nátierky hotové. Spojili sme si stoly a mali sme veľkú hostinu. Niektorí dávali ochutnať svoju nátierku kamarátom. Rybie nátierky bolo cítiť po celej triede.

   Odvtedy máme samé super pracovné vyučovania. Robili sme zeleninové šaláty, jednohubky, nakupovali sme a určovali ceny potravín... Dúfame, že sa ešte máme na čo tešiť!

    

   Ďakujeme pani učiteľke za najlepšie pracovné vyučovania, ktoré sme kedy mali, lebo sa naučíme pripravovať veľa dobrôt a môžeme si ich cez hodinu aj zjesť.J Ale naučíme sa aj iné veci, užitočné do praktického života.

   Pani učiteľka nás všetkých odfotila. J     

    

   Zem spieva

    

   Bol obyčajný deň ako každý iný, ale predsa pre mňa neobyčajný. Ten deň sme mali ísť do Bratislavy do RTVS, kde sa mala natáčať hudobná relácia Zem spieva.

   Ráno sme vstali, rýchlo sa pobalili a išli čakať na autobus, ktorý nás tam mal dopraviť. Cestou sme pozbierali náš fanklub a išlo sa! Cestu sme si krátili spevom, hraním na heligonkach. Aj keď bola v autobuse dobrá nálada, každý bol plný očakávania z toho, ako to dopadne. Ako sa im naši otcovia budú páčiť a čo povedia.

   Keď sme konečne dorazili na miesto, boli sme veľmi prekvapení, koľko tam čakalo vystupujúcich. Mladí, starí, aj deti. Každý z nich bol vynikajúci. Všetci sa pripravovali a čakali, kedy ich zavolajú. Na scénu sme mali ísť o pol piatej, ale sa to predĺžilo a zavolali nás až o pol ôsmej. Bolo to dlhé čakanie. Všetci sme boli nervózni, unavení, ale plní očakávania. Mali sme možnosť vidieť rozhovory s inými vystupujúcimi. Konečne sme boli na rade. Pustili nás do štúdia. Bolo nás vyše tridsať. Plní napätia sme sa usadili a čakali. Zrazu sa na javisku objavili naši. A začali hrať. Od napätia sme skoro nedýchali. Keď dohrali, tak sme sa postavili a tlieskali. Bol som hrdý na môjho otca a ostatných. A potom to začalo, prišlo hodnotenie. Páčili sa im! Po ukončení sme my, deti, išli podať ruky porote. Medzitým ešte spravili rozhovor a išli sme domov.

   Z každého už opadla tréma a boli sme veľmi spokojní. Cestou sa už len spievalo a hralo. Domov sme prišli neskoro, ale šťastní a plní dojmov.                

                                                                                                                                   Tomáško Kováč, III. A

    

   ߑ鼯span>

    

   Prázdninový poldeň

   Dňa 20. 02. 2018 pripravilo CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 pre deti počas jarných prázdnin „prázdninový poldeň“, aby si deti trošku zašportovali, a hlavne sa zabavili aj počas voľna. Deti, ktoré vedia hrať stolný tenis, si zahrali stolnotenisový turnaj, počas ktorého ich usmerňovala Mgr. Elena Jančulová, ktorá je zároveň aj vedúcou stolnotenisového  krúžku. Ostatní si zasúťažili napríklad v skákaní na švihadlách, v driblovaní loptou a nosení tenisovej loptičky  v ústach na lyžičke.

     Víťazmi v týchto disciplínach sa stali:

             1. miesto: Silvinka Joneková

             2. miesto Tatianka Ligdová

             3. miesto Sárka Poniščiaková

             4. miesto Eliška Joneková

    

   Stolnotenisový turnaj skonči nasledovne:

   1. miesto: Tomáško Halvoník

    

         2. miesto: Branko Čierňava

               3. miesto: Rudko Šumský

        4. miesto: Lucka Petreková

    

   Sme veľmi radi, že deti bavia športové aktivity a prišli si zašportovať aj počas prázdnin. Chceme sa poďakovať aj Mgr. Jančulovej Elene za to, že prišla a zorganizovala stolnotenisový turnaj.

    

                                                                                       Bc. Kamila Kubjatková

    

   Vyhodnotenie zberu papiera

    

   V priebehu mesiaca október bol v našej škole zorganizovaný zber papiera a s ním spojená súťaž tried a jednotlivcov.

   Do zberu sa zapojili takmer všetci žiaci - od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov.  

   Bolo príjemné sledovať, ako sa žiaci snažili a predbiehali v tom, kto prinesie viac papiera.

   Naším cieľom bolo predovšetkým vzbudenie ich záujmu o ochranu životného prostredia a tiež poukázanie na dôležitosť separovania odpadu.

   Pri tejto príležitosti chceme veľmi pekne poďakovať aj rodičom našich žiakov, ktorí prinášali do školy množstvo papiera a pomáhali pri zbere.

   Ďakujeme aj našim starším žiakom – najmä chlapcom, ktorí sa zase podieľali pri nakladaní papiera do nákladného auta.

   Spolu sa nám podarilo vyzbierať až 3 850 kg papiera, za čo sme pre školu získali 231 eur. Z tejto sumy boli zakúpené odmeny pre všetkých žiakov, ktorí sa do zberu zapojili.

   Tri triedy, ktoré vyzbierali najviac papiera, boli odmenené peknými vecnými cenami. Osobitne sme ocenili žiakov, ktorí nazbierali najviac papiera vo svojej triede, prípadne priniesli viac ako 100 kg.

    

   Výsledky tried:
    

   1. miesto:                    V. A trieda      857 kg papiera

   2. miesto:                    IV. A trieda     474 kg
   3. miesto:                    VI. A trieda     451 kg

    

   Najlepší jednotlivci:

    

   Sofia Kováčová           I.A                    81,2 kg

   Stanislav Kováč           II.A                  93,6 kg

   Tomáš Kováč              III.A                 75,7 kg

   Sandra Slivková          III.B                  47,7 kg

   Silvia Joneková            IV.A                 90,4 kg

   Ema Riečičiarová        V.A                  158,5 kg

   Juraj Kuric                   V.A                  185,5 kg

   Jakub Halvoník            V.A                  165 kg

   Martin Borovička        VI.A                 122,8 kg

   Timotej Kula               VII.A                141,2 kg

   Nikola Halvoníková     VII.B                72,7 kg

   Marcela Jantulová      VIII.A               135 kg

   Iveta Srníčková           IX.A                 100 kg

    

    

   Všetkým srdečne blahoželáme!

    

    

   Karneval 2018         

         Práve prebieha obdobie plesov, zábavy, preto sme aj my, ako už tradíciou býva, pripravili z Centra voľného času v spolupráci s kultúrnym referentom pre deti karneval, aby aj deti mali možnosť zábavy pred prichádzajúcim pôstnym obdobím.                                                                                 Vedeli sme už dopredu, že účasť nebude taká, ako po iné roky, lebo maškarné plesy boli aj v okolitých dedinách. Prišlo 41 detí v maskách v sprievode so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami. Rodičia si pri výbere a výrobe masiek dali naozaj záležať. Striedali sa rôzne rozprávkové bytosti s fantastickými bytosťami z filmov, masky zhotovené doma s maskami, ktoré boli zakúpené. Porota bola zložená z pani učiteliek a rodičov. Bolo to neskutočne ťažké vybrať 10 najkrajších masiek. Po tom ako sa  porota dohodla a vyhodnotila víťazov karnevalu, vyhlásili sme víťazov. Na prvom mieste skončila púpava. Na druhom mieste skončili až dve deti v maskách Maťko a Kubko a ešte postava z rozprávky Slimák Maťo a škriatok Klinček  a na treťom mieste skončil slimáčik.       

                Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť ďakujeme rodičom a deťom, ktoré prišli a už niekoľko rokov sa zúčastňujú karnevalu. Dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme možno v hojnejšom  počte a opäť sa spolu zabavíme.

    

                                                                                    Bc. Kamila Kubjatková

                                                                          Foto: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

   Foto vo fotoalbume.laugh

   Pečenie medovníčkov

    

    Blížiace sa Vianoce sa nepochybne spájajú so sladkými, voňavými a chutnými koláčikmi. Aj my v CVČ ako to už zvykom býva, sme sa rozhodli práve 12.12.2017 piecť a zdobiť vianočné koláče. Zámerne som spomenula dátum, lebo v tento deň chodia Lucie, ktoré k nám do školy zavítali počas pečenia a veľmi nám tieto krásne chvíle spríjemnili ešte viac. Na túto akciu chodia deti aj počas krúžkov so svojimi  učiteľkami, ktoré niektoré krúžky vedú. Deti prišli tento rok veľmi dobre vybavené s rôznymi vykrajovačkami, ktoré si medzi sebou aj požičiavali. Každé dieťa malo možnosť si vykrojiť medovníček, ale aj linecké koláčiky. Keďže nám koláčiky museli po upečení vychladnúť chvíle v CVČ nám spestrovali aj vianočné koledy, ktoré niektoré deti aj poznali a pospevovali si. Hneď potom ako medovníčky vychladli, deti si ich začali zdobiť. Niektoré boli nádherné vyčačkané. Nakoniec tejto vydarenej akcie si mohli deti medovníčky aj zjesť alebo zobrať aj domov  maminkám a súrodencom. Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii a priložili ruku k dielu a hlavne našim pani kuchárkam, ktoré nám ochotne odpiekli všetky plechy koláčikov. Tešíme sa opäť o rok na túto aktivitu, ktorá nám pripomína, že Vianoce sú tu už čoskoro.

                                                                                                                    Bc. Kamila Kubjatková

    

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Radosť v školskom klube

    

   Blíži sa čas Vianoc, keď líca deťom štípe mráz, čas keď chodíme zababušení od hlavy po päty, čas, keď padajú prvé snehové vločky, čas radosti a pokoja, čas, keď znejú anjelské zvony, čas, keď všetci hodnotíme svoje splnené a nesplnené túžby a sny.

   Aj my, vychovávateľky sme si vysnívali jeden. Je to skôr prianie, aby sa z našich detí stali anjelikovia, ktorí sú milučkí, usmievaví a láskaví. Takí, ktorí rozdávajú a šíria okolo seba radosť, lásku a porozumenie. Vymysleli sme aktivitu, ktorú sme nazvali Aj my chceme byť anjeli.

   Mesiac november a december sa niesol v anjelskej nálade a dýchalo to pokojnou predvianočnou atmosférou. Kreslili sme a maľovali, strihali, lepili anjelov, Mikulášov, stromčeky  a snehové vločky . Zo snehu sa robili anjeli a do snehu odtlačky z detských tiel. Neraz šli deti domov ufúľané od farby, lepidla, alebo od múky. Ale stálo to za to, keď sme videli ich šťastné tváre po dobrej vykonanej práci. Aj rodičia zabudli na to, že práčka častejšie perie ako inokedy, keď si pozreli výstavku a zaleskla sa kde-tu i slza.

   Nuž, my môžeme konštatovať, že aktivita sa vydarila a mala úspech. Teraz premýšľame, ako ďalej spríjemníme a spestríme činnosť v školskom klube detí aj po Vianociach.

   Vianočná besiedka

    

   V nedeľu 17. decembra sme všetci prišli do kultúrneho domu, lebo tam bola Vianočná besiedka. Začala sa o 14:00 hod. príhovorom pána starostu. Najskôr vystupovali deti z našej materskej školy a po nich deti z materskej a základnej školy vo Vychylovke. Až po nich sme išli my – žiaci zo základnej školy. Všetci mali pripravený krásny program, ktorý si pripravili so svojimi pani učiteľkami - básne, piesne, tance, scénky. Naša trieda si pod vedením pani učiteľky Jonekovej pripravila pásmo ľudových tradícii. Veľmi sa nám páčia zvyky našich predkov a práve sa o nich učíme aj na vlastivede. Naši spolužiaci vystupovali aj s heligónkarmi a tancovali a spievali s deťmi z krúžku ľudový tanec a ľudový spev. Besiedku ukončila pieseň Tichá noc, svätá noc.

   Pred kultúrnym domom boli drobné vianočné trhy.

   Sárka Poniščjaková a Tatianka Miháliková, III. A

   Foto: Mgr. Adela Piteková

   Rozsvietenie vianočného stromčeka

    

   Všetci vieme, že sa blíži čas Vianoc, a my z CVČ pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici, aby sme si ešte viac spríjemnili a užili toto krásne obdobie pred najkrajšími sviatkami roka, sme si naplánovali na posledný týždeň pred začatím adventu detskú diskotéku, pri ktorej sa rozsvecoval aj vianočný stromček pred domom kultúry. Na túto akciu sa tešia nielen deti, ale aj dospelí. Už od začiatku, ako sme vstúpili do DK sme vedeli, že bude plná sála, lebo deti prichádzali v skupinách. Menšie deti prišli s rodičmi. Bola výborná atmosféra a všetci sme sa zabávali. Naše žiačky ôsmeho ročníka zorganizovali aj súťaž pre deti s balónmi, kde sa vystriedali deti zo základnej školy, ale aj materskej školy. Čas prešiel veľmi rýchlo a blížilo sa už rozsvecovanie stromčeka.

   Pred obecným úradom predávali aj naši záhradkári za symbolickú cenu detský punč, ale aj punč pre dospelých. Okrem punču predávali aj rôzne vianočné dekorácie a spríjemňovali vianočnú atmosféru aj svojím milým prístupom či už k deťom alebo dospelým. Všetci sme sa pred osemnástou hodinou presunuli von, kde sa rozsvecoval stromček, púšťali lampióny šťastia a zapaľovali prskavky. Pán starosta tak, ako každý rok, kúpil sladkosti pre deti aj dospelých, ktoré sme rozdávali pri stromčeku. Celá táto akcia dopadla veľmi dobre a patrí medzi najkrajšie počas roka.

   Na záver by som ešte chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali a pomohli zorganizovať  túto akciu. Tešíme sa na ďalšiu najbližšiu akciu a tou je Vianočná besiedka.

   Pred obecným úradom predávali aj naši záhradkári za symbolickú cenu detský punč, ale aj punč pre dospelých. Okrem punču predávali aj rôzne vianočné dekorácie a spríjemňovali vianočnú atmosféru aj svojím milým prístupom či už k deťom alebo dospelým. Všetci sme sa pred osemnástou hodinou presunuli von, kde sa rozsvecoval stromček, púšťali lampióny šťastia a zapaľovali prskavky. Pán starosta tak, ako každý rok, kúpil sladkosti pre deti aj dospelých, ktoré sme rozdávali pri stromčeku. Celá táto akcia dopadla veľmi dobre a patrí medzi najkrajšie počas roka.

   Na záver by som ešte chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali a pomohli zorganizovať  túto akciu. Tešíme sa na ďalšiu najbližšiu akciu a tou je Vianočná besiedka.

    

   Stolnotenisový turnaj

                   Organizovaním športových aktivít chceme aj na našej základnej škole  spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Preto sa aj  28. 11. 2017  uskutočnil stolnotenisový turnaj v duchu hesla „Radšej športuj ako droguj.” Prihlásené deti boli rozdelené do troch  skupín. V každej skupine sa hralo formou každý s každým na dva sety. Na začiatku turnaja sa deťom prihovorila koordinátorka protidrogovej výchovy Mgr. Dana Jančulová a popriala im veľa športových úspechov. Turnaj prebiehal aj pod vedením vedúcej stolnotenisového krúžku Mgr. Eleny Jančulovej.

   Poradie:

   Kategória dievčatá: 1. miesto: Natália Pokrývková 8.A

                                    2. miesto: Lucia Petreková 6.A

                                    3. miesto: Marcela Jantulová 8.A

   Kategória chlapci- pokročilí: 1. miesto: Lukáš Adamec 8.A

                                                   2. miesto: Michal Strenitzer 8.A

                                                   3. miesto: Tomáš Halvoník 6.A

     Kategória chlapci- menej pokročilí: 1. miesto: Matúš Čierňava 5.A

                                                                2. miesto: Richard Halvoník 6. A

                                                                3. miesto: Daniel Pitek  7.A

   Na konci turnaja si deti odniesli sladký balíček, emblém, medailu, pohár a to najdôležitejšie – perfektný pocit z predvedenej hry.

   Ďakujeme všetkým deťom za účasť!

   Foto vo fotoalbume. laugh

    

   Výchovný koncert „Škola života“

    

    

   Dňa 23. 11. 2017 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert,

   v ktorom sa nám predstavila známa a obľúbená dvojica hudobníkov Jaro Gažo a Radko Pažej.

    

   O 9.00 hod sa v priestoroch školského klubu detí začal program pre mladších žiakov a škôlkarov s názvom "Doprava, doľava".

    

   O hodinu neskôr sa začalo predstavenie pre žiakov 2. stupňa s názvom „Muzikálový mix“.

   Počas koncertu zazneli skladby zo známych zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Vypočuli sme si ukážky z muzikálov Spievanie v daždi, Fantóm opery, Drakula, Mamma miaHamlet. Nechýbali ani krásne piesne zo slovenských muzikálov Neberte nám princeznúNa skle maľované. Piesne boli doplnené obrazovou videoprojekciou a hovoreným slovom, kedy sme mali možnosť dozvedieť sa rôzne zaujímavosti o muzikáli ako žánri populárnej hudby.

    

   Ako tradične sme sa rozlúčili piesňou „Zbohom buď, lipová lyžka“, ktorá bola venovaná všetkým učiteľom.

    

   Výchovný koncert zanechal v nás, či už učiteľoch alebo žiakoch, veľmi príjemné dojmy.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

   EDULAB spustil projekt Misia modrá planéta

    

   http://www3.teraz.sk/usercontent/photos/b/9/4/3-b9467ef25711fc24aa84644da41879e6bad38dcf.jpgV tomto školskom roku nezisková organizácia EDULAB pripravila pre žiakov základných škôl inovatívny projekt environmentálnej výchovy s názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Projekt je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka

   základných škôl. Práca na úlohách projektu bola určená termínom od začiatku októbra do konca novembra 2017.
   Registrácia škôl do projektu ukázala, že záujem škôl o inovatívne vzdelávanie je veľmi veľký.

   Po vlaňajšom úspešnom plnení úloh vzdelávacieho portálu Kozmix v rámci projektu „Moja prvá škola“ s aktívnymi štvrtákmi, ktorí splnili dovedna až 540 veľmi zaujímavých úloh a všetci dostali certifikáty o účasti v súťaži a veľmi pekné žiacke knižky Kozmixa, sme sa v tomto školskom roku do pokračovania Misia modrá planéta zapojili so žiakmi III. A triedy.

   Keďže deti do projektu musia zaregistrovať rodičia, na prvom rodičovskom združení som ich oboznámila s podmienkami a pravidlami projektu. Po vzájomnom rozhovore sme sa dohodli, že nakoľko tretiačikovia majú čo robiť so základným učivom vyplývajúcim z učebných osnov, zapoja sa iba niektorí. Záujem prejavilo osem rodičov, a to iba o jednu základnú hraciu kartu, ktorú bolo možné objednať bezplatne. Celkovo ponúkal projekt päť hracích kariet. Po zaregistrovaní žiaci začali hneď plniť úlohy. Za každú vyriešenú úlohu dostali nálepku, ktorú som im nalepila do hracej karty. Splnili sme ich v priebehu dvoch týždňov. Každý splnil potrebných päť úloh, a keďže sa im veľmi páčili, posielala som im aj úlohy navyše. Nakoľko sme si nezakúpili časopis s ďalšími hracími kartami, nemali sme sprístupnené všetky úlohy na portáli. Naše úlohy boli z matematiky, jazyka slovenského, vlastivedy, prírodovedy a prierezovej témy environmentálna výchova. Vyplnené karty sme hneď poslali organizátorovi projektu, ktorým je AGEMSOFT v Bratislave. V decembri prebehne zlosovanie, v ktorom deti môžu vyhrať atraktívne ceny.

    

   Projekt vychádzal zo štátneho vzdelávacieho programu pre environmentálnu výchovu a bol rozdelený do 2 hlavných blokov – Životné prostredie a jeho ochrana Ľudské aktivity a problémy životného prostredia. Zahŕňal tématické okruhy ako voda, les, ovzdušie, pôda, prírodné zdroje alebo poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, energia, odpad. V každej z tém pritom zazneli nielen jej hrozby a riziká, ale i súčasné možnosti nápravy. Deti sa tak naučili aj napríklad ako funguje kolobeh vody v prírode. Všetky úlohy boli spracované veľmi pútavou formou animáce a simulácie, prostredníctvom ktorej sa žiak veku primeraným a graficky pútavým spôsobom dozvedel základné informácie o téme.

   Škola by nemala byť odstrihnutá od reálneho života rodiny a tváriť sa, že je to iný svet. Aj kvôli tomu boli aktivity vytvorené spôsobom, aby zaujali i dospelých.

   Do projektu sa so svojimi rodičmi zapojili žiaci: Radko Čierňava, Martinka Frídečanová, Veronika Kolenová, Jakubko Kováč, Janko Kováč, Tomáško Kováč, Vaneska Klieštiková a Sárka Poniščjaková.

   Žiakom a všetkým rodičom ďakujem za spoluprácu a trpezlivosť pri plnení úloh.

    

   Tešíme sa, že sme sa spoločne s ďalšími tisíckami žiakov na celom Slovensku zapojili do veľmi zaujímavého a poučného projektu. Získali sme nové vedomosti,  vyskúšali si novú formu vzdelávania a svojou účasťou v projekte opäť prispeli k zviditeľneniu našej školy.

    

   V decembrovom zlosovaní sa šťastie milo usmialo na dvoch žiakov našej školy:

    

   Janko Kováč vyhral  rodinný výlet do Familyparku v Rakúsku

   a Jakubko Kováč sa teší na Kozmixov hviezdny svet (tričko, šiltovka a vak). Gratulujeme!

   Súťažiť sa vyplatí. J

   Mgr. Eva Joneková

    

    

   Anjelik pre radosť

    

   Veľmi rýchlo sa blíži čas Vianoc, kedy otvárame srdcia, rozdávame radosť a chceme potešiť nielen svojich blízkych ale i starších ľudí. Preto sme sa rozhodli pohladiť srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov a zapojili sme sa do akcie spolu s turistickým krúžkom Tuláci v Čadci. Urobili sme so žiakmi Anjelikov pre radosť obyvateľom domovov, ktorí tieto naše práce ukladajú nielen do svojich izieb, ale aj do svojich srdiečok. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do takej krásnej akcie. Anjelikov sme vyrobili s veľkou radosťou a láskou pre našich dôchodcov, ktorých určite potešia. Úsmev na tvári im určite vyčarí aj malé želanie šťastia a hlavne zdravia, ktoré sme napísali ako odkaz na každého anjelika pre radosť.

                                                                                                            Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Foto vo fotoalbume. smiley

    

   Stolnotenisový turnaj

    

                   Organizovaním športových aktivít chceme aj na našej základnej škole  spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Preto sa aj  28. 11. 2017  uskutočnil stolnotenisový turnaj v duchu hesla „Radšej športuj ako droguj.” Prihlásené deti boli rozdelené do troch  skupín. V každej skupine sa hralo formou každý s každým na dva sety. Na začiatku turnaja sa deťom prihovorila koordinátorka protidrogovej výchovy Mgr. Dana Jančulová a popriala im veľa športových úspechov. Turnaj prebiehal aj pod vedením vedúcej stolnotenisového krúžku Mgr. Eleny Jančulovej.

   Poradie:

   Kategória dievčatá: 1. miesto: Natália Pokrývková 8.A

                                    2. miesto: Lucia Petreková 6.A

                                    3. miesto: Marcela Jantulová 8.A

   Kategória chlapci- pokročilí: 1. miesto: Lukáš Adamec 8.A

                                                   2. miesto: Michal Strenitzer 8.A

                                                   3. miesto: Tomáš Halvoník 6.A

     Kategória chlapci- menej pokročilí: 1. miesto: Matúš Čierňava 5.A

                                                                2. miesto: Richard Halvoník 6. A

                                                                3. miesto: Daniel Pitek  7.A

   Na konci turnaja si deti odniesli sladký balíček, emblém, medailu, pohár a to najdôležitejšie – perfektný pocit z predvedenej hry.

   Ďakujeme všetkým deťom za účasť!

   Foto vo fotoalbume. cool

   Medzinárodný deň školských knižníc 

    

    

   Štvrtý októbrový pondelok je už tradične venovaný knižniciam. I tento školský rok sa naša škola zapojila a pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity . Počas celého dňa žiaci na vyučovacích hodinách vyrábali projekty, záložky, knihy, kreslili ilustrácie, písali básne, vypisovali citáty, vyhľadávali informácie v rôznych encyklopédiách a pod. Vrámci tohto zaujímavého dopoludnia sa žiaci dozvedeli viac aj o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, lebo tohtoročnou témou národných osláv knižníc je Deň Milana Rastislava Štefánika ako slovenského astronóma, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, diplomata a politika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

   Mohli sa zapojiť aj do súťaže o najkrajšiu záložku. Do súťaže sa zapojilo 79 žiakov 1. - 9. ročníka aj MŠ, z ktorých bolo ťažké vybrať najkrajšie.

   Najkrajšie záložky mali: I. stupeň – Sára Poniščjaková III. A

                                                                       Silvia Joneková IV. A

                                                                        Katarína Cabadajová IV. A

                                                                        Sebastián Žovin III. B

                                                  II. stupeň- Emma Heltková IX. A

                                                                        Alžbeta Staňová VIII. A

                                                                        Tatiana Patylová VIII. A

    Všetci žiaci boli odmení knihami. Cieľom tohto dňa bolo zábavnou formou vyvolať záujem žiakov o čítanie, o knihy a toto  sa nám podarilo splniť.

    

   Mgr. Adela Piteková

    

    

   .

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Polícia deťom

   Dňa 19.10.2017 sa pri našej škole ocitlo niekoľko policajných vozidiel. Policajti si pre všetkých žiakov školy pripravili zaujímavý a náučný program, vďaka ktorému si žiaci odniesli množstvo nových informácií a zážitkov. Zamerali sa na trestnú zodpovednosť a drogovú závislosť. Najskôr sme si hovorili o drogovej závislosti a jej následkoch,  o trestnej zodpovednosti a o všetkých jej odvetviach. Skúšali sme si simulačné okuliare, ktoré znázorňovali videnie človeka pod vplyvom drog, marihuany a alkoholu. Policajti nám tiež rozprávali o ich zážitkoch a  prípadoch, ktoré zažili počas ich policajnej  profesie. Potom sme sa išli pozrieť na zbrane a policajnú povinnú výzbroj. Videli sme všetko, od pút až po nepriestreľnú vestu.  Po presunutí von sme sledovali policajné vozidlá, ich funkcie a čo všetko potrebujú policajti, ktorí sa venujú doprave , aby vyriešili prípad. Menší žiaci mali dopravnú výchovu a tému "Oliho príbeh".  A nakoniec  to najlepšie - policajné psy. Tie sa páčili snáď každému. Poslúchali na povel, našli drogy, chytili zločinca, a najviac sa tešili zo svojej odmeny – aportu. Po tejto obdivuhodnej ukážke si  žiaci išli psíkov pohladkať.  Mali z toho veľkú radosť. Naozaj sme si tento deň užili. Bol to deň plný zábavy, smiechu a ponaučenia. Veľmi ďakujeme pánom policajtom, že prišli k nám do školy, ukázali nám rôzne veci a poučili nás do ďalšieho života. A ďakujeme im aj za to, že sú a stále nám pomáhajú.

   Emma Heltková

   Riaditeľstvo a kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 touto cestou vyjadruje poďakovanie pánovi Mjr. Mgr. Milanovi Svitkovi - riaditeľovi OR PZ Čadca, pani Mjr .Mgr. Janke Zlochovej , príslušníčke obvodného oddelenia PZ Čadca Mgr. Stanislave Mačejkovej, príslušníkom obvodného oddelenia dopravnej polície Čadca pánovi Danielovi Prívarovi, Mgr. Jozefovi Klieštikovi, príslušníkom obvodného oddelenia PZ Stará Bystrica pánom Jánovi Hacekovi a Mariánovi Lašovi, príslušníkom obvodného oddelenia policajného zboru KNM pánom Bc. Pavlovi Gargulovi a Mgr. Vladimírovi Štefanovi, príslušníkom obvodného oddelenia  PZ Čadca pánom Ladislavovi Blahovcovi a Jánovi Pohančeníkovi a oddeleniu služobnej kynológie pánovi Antonovi Barčákovi a Petrovi Poláčkovi za tento krásny projekt, ktorý nám ústretovo umožnili zrealizovať aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti.

                                                                                                                                    Mgr. Ľ. Slučiaková

                                                               

   Bábkové divadlo v Žiline

   V stredu 11. 10. 2017 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia „ Zvedavý sloník“ v Bábkovom divadle Žilina.

   Žiaci so zatajeným dychom sledovali osud zvedavého sloníka Bimba, ktorý putoval k rieke Limpopo, aby zistil, čím sa živí krokodíl. Na svojej dobrodružnej ceste stretol všakovaké africké zvieratá:  žirafy, antilopy, opice, krokodíla, korytnačku, pštrosa, leoparda, surikaty, hada. Nie všetky zvieratá boli priateľské. Po dlhej ceste natrafil na krokodíla, ktorý ho chcel zožrať.  V súboji s krokodílom sa síce oslobodil, ale odniesol si to jeho chobot, ktorý sa poriadne natiahol. Odvtedy majú slony dlhé choboty.

   Predstavenie bolo pre deti veľmi podnetné, napínavé, sprevádzané tónmi africkej hudby a veselých výstupov zvierat. Nedá mi nespomenúť precízne výtvarné spracovanie bábok a

   fantastické herecké výkony bábkohercov.

   Na záver deti odmenili hercov veľkým potleskom.

                                                   

                                                                                                                                                Mgr. K.Piteková

   Foto vo fotoalbume. devil    EXKURZIA V DOLNOM KUBÍNE    laugh       

   Dňa 10.10.2017 sme sa spolu so žiakmi 8.A triedy zúčastnili exkurzie v Dolnom Kubíne. Navštívili sme múzeum, miestny cintorín a rodný dom Kukučína (samozrejme sme navštívili aj nákupné centrum STOP SHOP). V múzeu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, aj takú, že Hviezdoslav bol veľmi tuhým fajčiarom a zachovala sa aj jeho posledná cigareta  ako exponát v múzeu. Minútou ticha sme si na miestnom cintoríne  uctili významné osobnosti slovenských dejín (skôr len niektorí uvedomelí žiaci a pani učiteľky). V rodnom dome Kukučína sme mali možnosť vidieť,  v akých podmienkach žili naši národní dejatelia, a že aj v skromných podmienkach človek môže vo svete a v povedomí národa preraziť. (Samozrejme, len ak chce. To by mohlo byť aj veľkým ponaučením pre nás všetkých, ktorí vyrastáme v rodinách, ktoré sa snažia dať svojim deťom všetko, na nás mladých je len to zúročiť.)  Nachádzala sa tam tiež Kukučínova bronzová socha v nadživotnej veľkosti, pri ktorej sme sa aj odfotili. Plní zážitkov a dôležitých informácií sme exkurziu ukončili nákupmi. Pevne verím, že sa na nás z tohoto dňa niečo dobré nalepilo a budeme to môcť použiť v škole alebo pri ďalšom štúdiu.

                                                                                                                            Denisa Halvoníková, IX.A

   Individuálne hodnotenia žiakov:

   D.H.: Na exkurzii sa mi páčilo najmä preto, že sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

   E.H.: Veľmi sa mi exkurzia páčila, pretože som mohla vidieť veci a ocitnúť sa na miestach, na ktorých bývali slávni slovenskí dejatelia.

   K.P.: Exkurzia sa mi veľmi páčila. Dozvedeli sme sa nové veci o živote Hviezdoslava a Kukučína .Najviac sa mi páčilo v múzeu.

   B.R.: Exkurzia sa mi veľmi páčila. Najlepšie boli tie autentické veci Hviezdoslavaߘࢠsrc=ߘࢠsrc=ߘࢠsrc=

   A.F.: Pačilo sa mi  hlavne v tom múzeu, lebo som sa tam dozvedel nové veci o našich básnikoch, stačí ?

   K.S.: Najviac sa mi páčilo v dome Kukučína.

   E.D.: Doteraz najlepšia exkurzia.

   R.S.: Najvac sa mi páčilo v múzeu, tie jeho osobné veci a ešte aj ten drevený domček, ako starí ludia žili.

   M.K.: Čo ja viem, páčila sa mi exkurzia, hlavne keď sme si ucitli pamiatku na cintoríne.

   M.K.: Páčila sa mi tá socha, ten dom a vela informácií.

                                                                                                                             žiaci IX.A

    

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Jesenné účelové cvičenie

    

   Dňa 6. októbra 2017 sa v našej škole uskutočnila praktická časť účelového cvičenia, ktorej predchádzala teoretická príprava žiakov.

   Žiaci počas štyroch vyučovacích hodín získali, prípadne si overili vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, civilnej obrany a orientácie v prírode.

   Praktická časť účelového cvičenia bola zameraná na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. Na chodbe školy bolo pripravených 6 stanovísk, kde boli pre žiakov pripravené zaujímavé úlohy.  Žiaci určovali dopravné topografické značky, spoznávali liečivé rastliny rastúce v našej obci, súťažili aj v orientovaní mapy na sever a v správnom nasadzovaní plynových masiek.

   Na stanovisku venovanom zdravotnej príprave si žiaci na resuscitačnej figuríne precvičili masáž srdca a umelé dýchanie. Bolo to veľmi zaujímavé, keďže figurína bola prepojená s počítačom a žiaci mohli vidieť, do akej hĺbky stláčajú hrudník, či masírujú srdce na správnom mieste alebo či sú vdychy dostatočne silné. Na počítači mohli sledovať aj EKG.

    

   Na stanoviskách sa postupne vystriedali žiaci zo všetkých tried, za správne odpovede získavali body.

   Na záver sa konalo vyhodnotenie účelového cvičenia, kde sme pochválili všetkých žiakov, pretože rozdiely medzi jednotlivými miestami boli minimálne.

    

   Na 1. mieste sa umiestnili šiestaci, ktorí získali plný počet bodov, len jeden bod stratili deviataci a umiestnili sa na 2. mieste. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci z troch tried – VII. A, VII. B VIII. A. Na 4. mieste so stratou len 3 bodov sa umiestnili piataci.

    

   Všetci žiaci boli odmenení, účelové cvičenie prebehlo bez problémov.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

   Foto: Mgr. Janka Chovancová

    

   Foto vo fotoalbume. cool

    

   Najkrajšia muchotrávka

   Jeseň je veľmi pestrá a očarujúca svojimi pestrými farbami. Často preto chodíme do prírody, pozorujeme ju, zbierame plody jesene a vytvárame zaujímavé aranžmá. Využívame rôzne techniky pri výtvarných prácach. Naplno sa snažíme rozvíjať tvorivosť detí. Každoročne v októbri pripravujeme v ŠKD aktivitu pod názvom: „Ovocný týždeň“ a „Zeleninový týždeň“. Tento školský rok sme aktivitu prepojili s veľmi zaujímavou prírodovednou súťažou o hubách pod názvom „Najkrajšia muchotrávka“. Najskôr si deti overili svoje vedomosti v kvíze, v ktorom sa dozvedeli, že aj v hubárskom svete existuje mnoho mýtov a neprávd, že veda o hubách sa volá mykológia a mnoho ďalších.

    

                                                                                                  Božena Kubalová, Oľga Kašubová

   Kreslenie na chodník

   Hneď na začiatok školského roka 2017/2018 sme sa rozhodli, že zamestnáme deti ich obľúbenou aktivitou a to kresbou na chodník. Mohli sa prejaviť a ukázať čo je v nich a popustiť uzdu vo svojej fantázií. Na chodníku pred školou tak vznikli skoro umelecké diela, ktoré deti vytvorili. Farebné obrázky sme na konci našej aktivity odfotili, aby sme aj ostatným ukázali aké sú naše deti šikovné a aké nádherné diela vytvorili.

                                                                                                              Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. angel

   Púšťanie šarkanov

   Krásne jesenné počasie a dobrá nálada nás vylákala von na kopec,  kde sme púšťali šarkany.  Na našej škole máme aj rôzne krúžky,  jedným z nich je  Zábavníček,  už samotný názov nám hovorí,  že deti, ktoré navštevujú tento krúžok sa radi zabávajú, a preto sa počas krúžku vybrali s nami aj so svojou pani učiteľkou  na túto aktivitu. Deti sa veľmi tešili a všetci si ju plnými dúškami užívali. Najdôležitejší  pri púšťaní šarkanov je vietor, ktorý nám nefúkal tak, ako sme si všetci predstavovali. No napriek tomu nám to nevadilo a šarkany ako - tak lietali. Zorganizovali sme si aj súťaž, komu bude šarkan najlepšie lietať. Všetky deti sme odmenili sladkosťami a pobrali sme sa naspäť do školy.

                                                                                                           Bc. Kamila Kubjatková

    Foto vo fotoalbume. frown

   Turistická vychádzka

   Krásne jesenné počasie a pravá hríbová sezóna aj nás z CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica vylákala do lesa na turistickú vychádzku do blízkeho lesa na hríby. Zraz sme mali pred školou o pol druhej. Hneď ako deti prišli, niektorí aj s košíčkami, dostali „odznačik smailíka“ a sladkosť.  Potom sme sa už konečne vybrali na našu naplánovanú vychádzku. Ako náhle sme sa dostali do lesa deti už kričali, že majú hríby. Prešli sme dosť dlhou lesnou cestou, a keďže boli menšie deti už unavené, tak  po dvoch hodinách sme našu prechádzku ukončili. Všetci boli veľmi spokojní a pozitívne naladení sme sa vybrali domov.  Spolu sme sa na záver našej akcie dohodli, kam sa nabudúce vyberieme.

                                                                                         Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. smiley

   enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

   Prázdninová činnosť – júl 2017

   Centrum voľného  času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici opäť pripravili počas letných prázdnin pre deti letnú činnosť.

   Hneď prvý deň, počas letných prázdnin, sme sa vybrali do Lacha ku studničke na turistickú vychádzku, ktorú sme spojili s opekačkou. Po príchode do cieľa našej cesty sa deti osviežili vodou zo studničky.

   Druhý deň sme sa vybrali na bicykloch po cyklotrase do Starej Bystrice, keď sme dorazili, dali sme si zmrzlinu a pochodili sme si po námestí a obzreli  aj orloj.

   Nasledujúci deň sme sa chceli aj športovo vyžiť a tak sme sa rozhodli ísť na ihrisko a zahrali sme si mini futbal a vybíjanú. V piatok sme sa vychystali do Granátovej kolísky, kde sme sa taktiež posilnili opečenou slaninkou.

   A nastal posledný deň našich prázdninových aktivít, ktorý sme strávili na ihrisku, kde sme si trochu zasúťažili. Deti sa veľmi potešili aj zo sladkosti a drobných vecných cien, ktoré dostávali za každý deň za ich usilovnosť a snahu, či už počas súťaží alebo pri zberaní dreva na opekanie.

    Sme veľmi radi, že deti boli spokojné a tešili sa z každej aktivity. Dúfame a hlavne veríme, že na budúci rok sa zúčastní viac deti ako tento rok a spoločne sa opäť zabavíme.

                                                                                                                                Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume.wink

   Letný futbalový tábor

          

   Slovenský futbalový zväz usporadial letný futbalový tábor pre stredné Slovensko, do ktorého boli vybraní najlepší futbalisti tohto kraja. Z okresu Čadca som bol vybraný ja a ešte dvaja chlapci z Čadce a Turzovky. Bývali sme na štadióne v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši. Spolu nás tam bolo 26 chlapcov, všetci s rokom narodenia 2005. Starali sa o nás piati tréneri. Prvý deň sme mali súťaž "majster lopty" (jednalo sa o techniku spracovania prihrávky a manipulácie s loptou), ja som skončil štvrtý. Tréneri nám dali aj kvíz "všetko o futbale" a v tomto naša skupina vyhrala. Každý deň sme mali skupinové tréningy. Zobrali nás aj na výlet do okolia (cca 16 km). Jeden večer sme mali aj grilovačku. V posledný deň sa u nás zastavil na ceste do Košíc náš najslávnejší futbalista Marek Hamšík. Urobili sme si s ním fotku na pamiatku. Všetci  chlapci tiež obdivovali jeho červené ferari, na ktorom prišiel. Dostali sme veľa darčekov ako dresy, lopty, sladkosti a vecné ceny. Veľmi sa mi tam páčilo a budem sa snažiť ďalej, aby som sa tam o rok opäť dostal.

                                                                                                         Tomáš Halvoník V.A


                                                        

   Olympijsfestival

    

   23. júna 2017 sme pripravili pre žiakov "Olympijský deň". Hlavnou disciplínou bol beh  z Novej Bystrice od obchodu u Patylov smerom hore po cyklotrase do Závodskov. Do súťaže sa prihlásilo 13 žiakov z ročníkov 5-9. Zhromaždili sme sa najskôr pri škole, kde zaznela olympijská hymna a  žiakom sa prihovoril pán riaditeľ. Potom sme dali bežcom pokyny k organizácii a bezpečnosti behu. Hneď ráno  bežcov  odviezli autami na štart,  ktorý bol o 9:00 hod. Na bezpečnosť pri behu  dohliadali dve pani učiteľky, ktoré išli za bežcami na bicykloch s lekárničkou v prípade úrazu, keby sa niečo prihodilo. Malé deti ostali na školskom dvore na ihrisku mali taktiež olympijský beh, kde na prvom mieste skončil Lukáš Fujerík, na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Melišík a na treťom mieste skončil Juraj Kuric. Potom pokračovali  v rôznych hrách a deti si mohli zasúťažiť na rôznych stanovištiach ako napríklad dribling, hod na cieľ, skoky cez švihadlo, člnkový beh a skoky z miesta. Najlepší jednotlivci boli odmenení tričkami, sladkosťami a vecnými cenami, ktoré sme získali od SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU, za čo im ďakujeme. Deň ubehol veľmi rýchlo a tešíme sa už na ďalší ročník.

                                                                                                                  Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. cool

   Školský výlet siedmakov,

   ôsmakov a deviatakov

    

               Vo štvrtok 8. júna 2017 sme absolvovali školský výlet na Liptov. Navštívili sme jedinečnú ZOO Kontakt. V nej sme mali možnosť nielen vidieť, ale aj dotýkať sa mláďat rôznych zvierat. V prvej voliére sme mohli pohladkať malého servala i rysa (ten však spal). V ďalšej medvedíka a dve levíčatá. Tie si na nás chceli vyskúšať svoje pazúriky. V ďalších voliérach sme navštívili veľmi priateľské pestrofarebné papagáje. Klokanie mamky sa nám pochválili malými klokančiatkami, ktoré nosili vo vaku. Ich oco si nás počas celej návštevy ani nevšimol. Pelikány predvádzali svoju silu svojimi dlhými zobákmi. Polárne líšky v tom teple len spali. V ďalších voliérach a výbehoch boli ťavy, veveričky, pávy, sliepky, korytnačka, opice, dospelé levy, tiger, zajačiky, lamy a medveď Kubko,Vo veľkom výbehu okolo nás chodili kozy (najmenšia mala asi 20 cm), capkovia, ovečky, prasiatka, poníky, somáriky a ďalšie. Keď boli unavené, tak si jednoducho ľahli a pospali. Vôbec im nevadilo, že pomedzi nich chodíme.

   Len puma keď nás zbadala, radšej sa schovala. Možno strážila maličkú pumu, ktorú – ako nám povedali ošetrovatelia – priviezli do ZOO Kontakt predchádzajúci večer. Bol to nádherný zážitok – dotýkať sa zvieratiek. V iných ZOO ich môžeme pozorovať len cez plot.

               Po tejto prehliadke sme navštívili Tatrapolis – Svet miniatúr, v ktorom nám sprievodca porozprával pri jednotlivých miniatúrach o Big Bene, šikmej veži v Pize, opere v Sydney, Soche slobody, Eifelovej veži a ďalších, spolu 12 kovových miniatúrach svetových stavieb.

               Potom nám pani učiteľky nechali asi hodinu rozchod. V areáli boli rôzne atrakcie, ako zrkadlový labyrint, autodrom, vláčik, popletené člnky a najmä vodná strela. Tú sme niektorí vyskúšali i viackrát.

               Výlet sme zakončili – akože ináč – návštevou obchodného domu Max. Takmer všetci sme tam utratili skoro všetky peniaze. A nakoniec sme sa celí šťastní pobrali domov, pretože sme si kúpili veľa pekných vecí.

               Na tento výlet budeme ešte dlho spomínať v tom najlepšom.

   Stanka Halvoníková, Paťa Baničiarová, Vanda Petreková

                                                                                               žiačky VII. A

   Foto vo fotoalbume.cheeky

   HABAKUKY

   Dňa 7.6.2017 bola naša trieda spolu s 2.A a 1.A na školskom výlete v HABAKUKOCH.                       

   Vošli sme cez zaujímavú DRAČIU BRÁNU. Viedol nás MARTIN KLINGÁČ k čižme s obrovským vajíčkom, kde nás privítal so svojím kamarátom. Šli sme na ihrisko s perníkovou chalúpkou. Za plotom sme videli živú veveričku.

   V ČÍNSKOM DOME sme si pozreli poučné divadelné predstavenie s názvom ,,KĽÚČIK". Po divadle sme si vymenili eurá za habakuky. Za ne sme si v KÚRNIK ŠHOPE SENTRE  kúpili suveníry.  Nakoniec sme tancovali s kráľom.                                                                                                 

   Výlet sa nám veľmi páčil.

                                                                                                                 Agátka Halvoníková 2.B

   Foto vo fotoalbume. angel

   Výlet do Trenčína

               Dňa 24.5.2017 sa žiaci 6.A a 6.B triedy vybrali na výlet na Trenčiansky hrad. Po príchode na  Trenčiansky hrad nás privítal  sprievodca a porozprával nám o histórii hradu napr.: o panovníkoch, o predaji hradu a pod. Hovoril nám aj o tom, že povesť o Studni lásky nie je celkom pravdivá. Pokračovali sme prehliadkou hradu. Prechádzali sme komnatu po komnate. Vystupovali sme cca po 150 schodoch na najvyššiu Matúšovu vežu. Z veže bol pekný výhľad na celé mesto Trenčín. Cestou z hradu  sme sa zastavili  aj pri Studni lásky. Ešte nás čakala jedna zastávka a to nákupné centrum. Pani učiteľky nám dali rozchod a išli sme nakupovať. Asi po hodine sme sa vrátili do autobusu a vyrazili sme  domov.

               Výlet sme si užili a budeme naň s radosťou spomínať.

                                                                          

                                                                 Napísali: Karolínka Svitková a Ivanka Poništová J

   Exkurzia na Vodnej stavbe Nová Bystrica a SEVAK-u

   Dňa 31.5.2016 sme sa zúčastnili exkurzie na vodnej stavbe v Novej Bystrici a tiež  sme si boli prezrieť SEVAK.

   Všetci  žiaci 8. a 9. ročníka sme sa zišli pred školou a potom sme peši vyšli na priehradu. Tam sme obdivovali krásnu prírodu. Hlavný vedúci  priehrady nám povedal veľa zaujímavých informácií. Dozvedeli sme sa aká je hlboká, koľko vody sa v nej nachádza , aké je jej využitie a podobne.

   Potom sme  spolu so sprievodcom zostúpili po schodoch dolu pod priehradu. Schody boli strmé a nekonečne dlhé. V prekvapujúco veľkých tuneloch bolo veľmi chladno. Všade sa rozliehal hluk z pracujúcich strojov.

   Po prehliadke priehrady sme sa premiestnili do SEVAK-u, kde nám povedali veľmi veľa zaujímavých informácií o čistení vody. Exkurziu sme ukončili návštevou čističky vôd.

   Exkurzia sa nám veľmi páčila, lebo nás obohatila o vedomosti o vode a fungovaní priehrady.

                                                                                                 

                                                                                                                              napísali žiačky 8. ročníka

   Foto vo fotoalbume. wink

   Ocenenie

    

   Valné zhromaždenie  Olympijského klubu Kysuce sa uskutočnilo dňa 17. mája 2017 v Dome kultúry Čadca. 

         Jedným z bodov programu bolo aj ocenenie pedagógov, ktorí sa podieľajú svojimi aktivitami na rozvoji telesnej a športovej výchovy, na šírení a rozvoji olympizmu na Kysuciach prostredníctvom realizovania Olympijského dňa.

        Mgr. Ľuboslava Slučiaková patrila k oceneným pedagógom a z rúk predsedu OKK, Mgr. Jaroslava Klusa, obdržala poďakovanie Za podporu a rozvoj športu na Kysuciach a Za rozvoj a propagáciu olympijského športu na školách. 

   Srdečne blahoželáme!                                                                                                    

                                                                                                                                                                 vedenie školy

   Foto vo fotoalbume. surprise

    

   Deň detí na rozhľadni v Starej Bystrici

    

   Dňa 4.6.2016 Stará Bystrica, Klub turistov Nová Bystrica a CVČ Nová Bystrica sme pripravili Deň detí na rozhliadni v Starej Bystrici. Hneď po príchode sa mohli deti osviežiť čapovanou kofolou, melónom a opiecť špekáčik alebo slaninku. Potom sme už deti zamestnali rôznymi  súťažami  ako napríklad preťahovanie lanom, skok z miesta do diaľky, skákanie vo vreci. Veľmi zaujímavou disciplínou pre deti bolo strieľanie z luku, túto súťaž si pod svoje krídla  zobral  Bc. Tomáš Pitek, ktorý vedie aj krúžok lukostreľbu v CVČ v Novej Bystrici. Žiadne dieťa neodišlo naprázdno, tešili  rôznym vecným cenám a sladkostiam, ktoré získali. Každý kto sa zúčastnil, či už deti alebo dospelí, sa potešil aj účastníckemu listu. Veľmi sa tešíme už na ďalšie aktivity, ktoré sa budú konať cez letné prázdniny, a to v podobe športu, cyklistiky a turistických vychádzok spojených s opekačkou. 

    

    

                                                                                                                        Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                        Mgr. Monika Chovancová

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Škola v prírode

    

   Školy v prírode s  animačným programom sú čoraz populárnejšie. S možnosťou čerpania štátnych príspevkov si túto formu školy v prírode po prvýkrát objednala aj naša škola.

   V dňoch 01. 05. – 05. 05. 2017 sa žiaci 3. a  4. ročníka zúčastnili Školy v  prírode                  pod Bojnickým zámkom. Penzión Signál na okraji Bojníc, v pešej vzdialenosti od centra, ponúkol žiakom svojou lokalitou množstvo príležitostí na zaujímavé výlety a pekné prírodné okolie.

   V priebehu pobytu mali žiaci rozvrhnutý výchovno-vzdelávací proces a užili si hravú Školu v prírode v detskom svete Wachumba, ktorej spoločným jazykom sú hry.

   Počas celého dňa bol prítomný zdravotník a žiakov sprevádzali Wachumba animátori, ktorí nám pomáhali s organizáciou denného režimu i s celkovým priebehom pobytu (ranné budenie, zábavné rozcvičky, stravovanie, poobedňajší a večerný animačný program...). Každý deň plný pestrých hier a zaujímavých aktivít sme spoločne ukončili slávnostným večerným snemom, kedy sa vyhodnotil celý deň, rozdelili sa body za súťaženie a čítala sa pošta. Posledný večer sa na  záverečnom sneme vyhodnotila celá škola v prírode, vyhlásili sa najlepší, rozdali sa odmeny, konala sa večerná diskotéka pod holým nebom spojená s opekačkou. Spolu s animačným programom získali žiaci aj kompletné materiálne zabezpečenie, animačné a športové pomôcky, odmeny do hier a súťaží, darček – Wachumba tričko a  Wachumba talizman.

   V rámci výletov do okolia žiaci navštívili známy Bojnický zámok, ktorého súčasťou prehliadky bola aj návšteva kvapľovej jaskyne pod zámkom. Ďalším lákadlom v krásnom prostredí okolia zámku bol park, lesopark, námestie a zoologická záhrada, kde mali žiaci možnosť vidieť a spoznať exotické zvieratá.

   Počas školy v prírode si žiaci rozšírili teoretické vedomosti z vyučovania o praktické skúsenosti a zažili nezabudnuteľné dni plné radosti, z ktorých  si každý účastník odniesol veľké množstvo zážitkov, nové životné skúsenosti a trvácnejšie medziľudské vzťahy.

    

   Mgr. Ľubomíra Škorvagová

   Foto vo fotoalbume. laugh

    

   Jarné účelové cvičenie

    

   V dňoch 18. a 19. mája 2017 sa v našej škole konali účelové cvičenia a didaktické hry.

   Cieľom účelových cvičení je poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a zdravia iných ľudí.

   Praktická časť účelového cvičenia pozostávala z behu po cyklotrase, na ktorej boli pripravené štyri stanoviská.

   Trasa sa začínala u Šumských, kde pani učiteľky odštartovali najskôr žiakov
   5. ročníka a potom ďalšie ročníky postupne každých 10 minút.

   Žiaci sa počas behu museli zastavovať na rôznych stanoviskách. Na každom stanovisku dostali štyri kontrolné otázky, ak ich nezodpovedali správne, dostali trestné body.

   Po zdolaní približne dvojkilometrovej trasy si žiaci oddýchli u Závodských pri chatke, kde počkali, kým dobehnú ostatní.

   Po dobehnutí všetkých žiakov sa konalo vyhodnotenie.

   Na 1. mieste sa umiestnili deviataci, 2. miesto obsadili žiaci VI. A triedy
   a na 3. mieste skončili ôsmaci.

   Treba pochváliť všetkých žiakov, ktorí sa snažili a dobehli do cieľa, za čo získali aj sladkú odmenu.

   Po vyhodnotení sme sa všetci presunuli na ihrisko, kde si chlapci zahrali futbal a dievčatá vybíjanú.

   Účelové cvičenie prebehlo bez problémov, celý deň nám prialo krásne počasie.

    

                                                                Lívia Masnicová a žiačky 9. ročníka

                                                                 Foto: Nina Konečná

    

   Foto vo totoalbume.cheeky

    

   HODINA DEJEPISU V SOCIALIZME

    

   Dňa 18. mája sme zažili my - žiaci lX. A, počas hodiny dejepisu, socialistickú vyučovaciu hodinu.

   Obloky triedy boli vyzdobené československými a sovietskymi vlajkami.

   Na stene visel štátny znak ČSSR s českým levom, ktorý mal v srdci tri slovenské vrchy s partizánskou vatrou. Práve partizánska vatra nahradila slovenský dvojkríž, ktorý bol už vo svojej podstate pre súdruhov komunistov neprijateľný.

   Pod štátnym znakom svietil lampión a jeho svetlo nám pripomínalo povestné lampiónové sprievody, VOSR a súdruha Lenina.

   Nechýbal ani portrét súdruha prezidenta Gustáva Husáka a popredných predstaviteľov ÚV KSČ.

   Hodinu sme začali pozdravom Česť práci! a Piesňou práce.

   Súdružka učiteľka nám priblížila oslavy  slávnych májových dní a veľkolepé československé spartakiády, spolu s ukážkami prostredníctvom súčasnej IKT.

   Pokračovali sme vyučovaním ruského jazyka - pred sebou sme mali učebnice ruštiny a zoznamovali sme sa s azbukou.

   Na katedre bolo položené staré tranzistorové rádio, ktoré priniesla naša spolužiačka Lívia a poslúžilo nám aj po rokoch ako  výborná  dekorácia.

   Počas vyučovacej hodiny niektorí naši spolužiaci  boli oblečení do modrých pionierskych košieľ. Na krku im samozrejme nechýbali červené pionierske šatky.

   Retro hodina bola oživená viacerými budovateľskými piesňami a zakončená Internacionálou.

   Zaspomínať si prišiel aj pán riaditeľ, ktorý viaceré zaujímavé momenty a retro predmety fotograficky  zdokumentoval.

   Hodina sa nám všetkým veľmi páčila, najmä pre svoju atmosféru.

   Na chvíľu sme sa ocitli v osemdesiatych rokoch XX. storočia, v období totality a mali sme možnosť hodnotiť pozitíva a negatíva tej doby.

   Väčšina z nás by chcela zažiť pravý socialistický lampiónový sprievod v jesenný večer a ochutnať  Severku za 4 Kčs.

   No rozhodne by sme netúžili stráviť pracovnú sobotu riadnym vyučovaním.

    

    

                                                                  Vratko Halvoník, lX. A

                                                                  Foto: Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume. cool

      Deň matiek

       v Novej Bystrici  

                                       

   Tak ako zvyčajne druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj  my v našej dedine  Nová  Bystrica už veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek a  pripravujeme pre naše mamičky slávnostný program.                                                                      

   Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy s materskou školou Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky a tančeky, s ktorými sa chystali prekvapiť svoje mamy a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne ako včeličky všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „OK".  Panie učiteľky so žiakmi spoločnými silami vyzdobili sálu Domu kultúry  v Novej Bystrici, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach, prišli mamičky a usadili sa, program otvoril moderátor tejto akcie, žiak piateho ročníka Martinko Borovička, ktorého naše mamičky a babičky privítali. Potom všetkých privítal starosta obce a mohol sa začať program, ktorý deti nacvičovali so svojimi pani učiteľkami. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili veľkým potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a viackrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu  vystúpili deti z krúžku ľudového tanca a heligónkari. V závere programu vystúpila aj ženská spevácka skupina Dolinka pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej, ľudový súbor Bystrica, ľudová hudba bratov Kováčovcov. Program bol bohatý a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali spokojné a hrdé na svoje deti. Pri odchode každá dostala karafiát, ktorý mamám venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek  podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na deti prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

                                                                                                Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. heart

   Deň narcisov

             

   Už dlhodobo sa naša škola zapája do  verejnej zbierky pod názvom ,,Deň narcisov“ a nebolo tomu inak ani tento rok. Naši deviataci, Ninka a Janko, sa dňa 7.4.2017 podujali na túto úlohu a splnili ju vynikajúco. Žiaci, zamestnanci školy, ale aj ľudia z našej obce dobrovoľne prispievali na humánnu akciu a výsledok nás príjemne potešil, pretože vyzbieraná suma predstavuje 345 €.                                                                                

   Pripnutím žltého narcisu na odev sme vyjadrili podporu a spolupatričnosť s chorými na rakovinu.

   Ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na organizovaní zbierky za ich čas a ochotu, ale aj všetkým, ktorí nezištne prispeli dobrovoľnou sumou, pretože každý príspevok má nesmiernu hodnotu, lebo je určený na záchranu ľudského života. 

   Nech žltý kvietok narcisu, ktorý si každoročne pripíname, ostane symbolom nádeje na lepšiu a šťastnejšiu budúcnosť.

                                                                                                Mgr. Štefánia Chovancová

    

   Zápis detí do 1. ročníka

    

   ..................

   Na stredu 26.4.2017 sme sa my predškoláci veľmi tešili, ale niektorí z nás pociťovali trošku strach. Čakala nás prvá „skúška“, pri ktorej sme mali ukázať, akí vieme byť šikovní.

   Zápis prebiehal v triede druhákov. Keď sme so svojou mamičkou vstúpili dnu, už nás milo vítali pani učiteľky.

   Ukázali sme ako vieme kresliť, poznáme číslice, geometrické tvary, zaspievali alebo zarecitovali sme a snažili sme sa správne vyslovovať všetky hlásky.

   Všetkým sa nám na zápise darilo a  17 včielok sa stane od septembra šikovnými prváčikmi.

                                                                                           Mgr. Jana Romaniková

   Foto vo fotoalbume. wink

   Nie je čítanie nemoderné?

                                             

   Skončil sa mesiac marec, ktorý je už tradične mesiacom kníh. Ale je čítanie v 21. storočí, v dobe televízie, počítačov, internetu, mobilnej komunikácie, ešte moderné? Nie je zastaralé či zbytočné, márniť čas nad knihou, keď to, čo v nej čítame týždeň, si pozrieme na DVD za dve hodiny?

   Nie, vôbec netreba takto uvažovať. Treba si uvedomiť, že kniha je základný výchovný prostriedok pri rozvíjaní fantázie, tvorivosti a predstavivosti dieťaťa. Má výnimočný význam u mladých ľudí v období, keď sa formujú ich názory na život, na vzťahy medzi sebou i vzťahy k svojmu okoliu. V období, keď je človek najviac vnímavý. Kniha obohatí citový život dieťaťa, keď sa stotožňuje s hrdinom, prekonáva s ním prekážky, a prostredníctvom neho sa učí rozlišovať dobro od zla. Prostredníctvom knihy si dieťa rozširuje vedomosti  o poznanom, ale aj získava nové informácie. Nájde v nej odpoveď na otázky, ktoré z rôznych dôvodov nikomu zo svojho okolia nepoloží. Dnes sa v škole kladie dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov – podstatou, či cieľom je, získať celkový obraz o tom, ako žiak dokáže pracovať s textom, porozumieť mu, získať z neho informácie, interpretovať text a vyvodzovať závery. Čítaním sa zlepšuje úroveň čítania, rozširuje sa slovná zásoba, a tým aj schopnosť vyjadrovania. Kniha dieťa poučí, ale aj zabaví. Alebo naopak. Jej výhoda je v tom, že každý si môže vybrať podľa vlastného záujmu – encyklopédie, náučné knihy, populárne... Aj my, dospelí, občas po nej siahneme. Je našou priateľkou v čase samoty. Kedy chceme, ju otvoríme a kedy chceme, ju môžeme zas odložiť.

   Dňa 16. marca som so svojou triedou (IV. A) navštívila miestnu knižnicu. Kultúrny referent Mgr. Vladimír Tomčala deťom porozprával o knižnici, ukázal jej priestory, poučil ich, ako sa v nej treba orientovať, ako funguje výpožičný systém, ako sa majú deti správať ku knihám. Informoval ich, že tento rok nebudú platiť poplatok za výpožičky kníh. Porozprávali sme sa o tom, kto aký žáner obľubuje, ktoré knižky deti prečítali v poslednom období, ktoré sa im najviac páčili. Z niektorých knižiek sme si prečítali vybraný úryvok, čím sa umocnil zážitok zo spoločnej návštevy. Mnohí zo žiakov sú už skúsenými čitateľmi, ktorí knižnicu už dobre poznajú, iní využili príležitosť, požiadali o čitateľský preukaz a požičali si knižky domov. 

   Pre nás, pedagógov, je dôležité, aby deti nestratili záujem o knihy a čítanie z nich. Chceme, aby naďalej bola pre nich zdrojom poznania v každej oblasti. Veď nie nadarmo sa hovorí, že: „V literatúre je zahrnutá múdrosť a skúsenosti celého ľudstva.“

    

   Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume. devil

   Poľovnícka výstava spojená

   s výtvarnou výstavou

    

   V dňoch 30.03. - 02. 04. 2017 sa konala okresná výstava s poľovníckou tematikou v Dome kultúry  v  Novej Bystrici.  Naši žiaci 1. - 8. ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy snažili spracovať  túto tému   podľa knihy Ruda Morica Z poľovníckej kapsy. Keďže je táto téma veľmi prístupná deťom  v každom veku, tak vznikli nádherné výtvarné diela. Na výstavu sme vybrali vyše 80 výkresov, na ktorých boli nakreslené alebo namaľované všetky lesné zvieratá, aké sa vyskytujú v našich lesoch. Tieto výkresy veľmi vhodne spestrili a obohatili túto peknú poľovnícku výstavu.

   20 najkrajších z nich bolo aj ocenených vecnými cenami a diplomami.

   Po ukončení výstavy sme takmer všetky umiestnili na veľkú nástenku na hlavnej chodbe         v škole, kde budú vystavené počas mesiaca apríl, ktorý je venovaný lesom.

    

                                                                                                                  Mgr. Jana Chovancová

    

   Plavecký výcvik

                       

   V dňoch 20. - 24. 3. 2017 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka plavecký výcvik v Mestskej plavárni v Čadci. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov a výcvik trval vždy od 9.00 do 11. 00 hod., čo bolo spolu 10 hod. Žiakov učili plávať tréneri Mgr. Eduard Gábriš, Mgr. Nekoranec a Mgr. Emília Barancová. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Eva Joneková a Mgr. Ľubomíra Škorvagová.

    

   Cieľom výcviku bolo odstrániť strach z vody, naučiť žiakov využívať všetky získané plavecké zručnosti v rôznych podmienkach ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby horných a dolných končatín, nácvik plaveckého štýlu kraul a znak, súvislé plávanie na krátke vzdialenosti.

    

   Žiaci pracovali podľa časovo-tematického plánu plavárne.

   V rámci základného výcviku sa v prvých dňoch zamerali hlavne na plavecké štýly kraul a znak, na techniku dýchania a najmä pohyb nôh, na techniku rúk. V záverečných dvoch dňoch sa oboznámili s ostatnými plaveckými spôsobmi – prsia...

   Tréner Gábriš v prvých dňoch deti  natáčal, v stredu im ukázal video nahrávku, kde  poukazoval na konkrétne chyby, ktoré jednotlivci robia. Pozreli si video so správnymi technikami plávania rôznych štýlov plávania a správneho dýchania.

   Súčasťou každej tréningovej hodiny boli rôzne pohybové hry a prípravné cvičenia. V posledný deň pribudlo člnkovanie a spúšťanie sa na šmýkačke do vody.

   Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia.

    

   Plavecký výcvik sa uzatvoril diagnostikou - každý zaplával čo najväčšiu vzdialenosť zvoleným štýlom. Najviac zaplávala Kristínka Brišová - 200 m, niekoľkí žiaci zaplávali 100 m. Všetci dostanú „mokré vysvedčenia", ktoré im pán Gábriš príde odovzdať do školy.

    

   Mgr. Eva Joneková

    

    

   Jar  v školskom   klube

                             

   Marec - apríl, mesiace s nevyspytateľným počasím. Hneď teplo, vzápätí chlad, dážď, blato. Tak to na začiatku jari býva. Keď sa dá, chodíme s deťmi na vychádzky. Pozorujeme prebúdzajúcu sa prírodu, najmä vtáčatká usilovne chystajúce hniezdo, aby mohli priviesť na svet nové potomstvo. K symbolom jari neodmysliteľne patria zajačiky, ovečky, včielky, motýliky...Po návrate do školského klubu sa potom, keď nám zvýši čas, snažíme svoje zážitky a pozorovania zhmotniť nejakou výtvarnou technikou. Kreslíme, maľujeme, vystrihujeme, lepíme.

                                                                         vychovávateľky ŠKD

                                                         

            Týždeň slovenských knižníc

    

    

              18. ročník sa uskutočnil v termíne od 13. do 17. marca a niesol sa  v duchu motta:

   „ Knižnice pre všetkých...“

   Hodiny literárnej výchovy sme odučili v knižnici. Počas nich sa žiaci podrobnejšie oboznámili s historickou postavou Mateja Hrebendu, prostredníctvom práce s knihou od Ľuda Zúbka pod názvom V službách Mateja Hrebendu, ktorú sme zakúpili do našej knižnice.

   Z knihy sa žiaci dozvedeli, že Matej Hrebenda sa zapísal do slovenskej histórie ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh. Na cestách zachraňoval staré knihy, posielal ich do škôl, spolkových inštitúcií, donášal ich vzdelancom. Zachránil tak mnoho kníh a zaslúžil sa o šírenie osvety, kultúry, o budovanie knižníc. Aj keď bol slepý, videl srdcom.

   Informácie z internetu, obrazový materiál, pekné a zaujímavé  myšlienky z knihy poslúžili žiakom na vytvorenie nástenky v knižnici.

    

                                                                                                     vyučujúce SJL 2. stupňa

    

   Vyznanie

   Niet krajšieho odpočinku

   ako v tvojom náručí

   zahodiť hnev,

   nemyslieť na zbytočnosti.

   Počuť vtáčí spev

   až duša poskočí.

    

   Precítiť vôňu kvetov,

   či lesných jahôd,

   jak čerstvý vánok

   do nozdier uderíš.

   Ticho bez slov,

   ba i spánok,

   to všetko nadelíš.

    

   Ranná rosa,

   kde rada som bosá.

   Potoka šum,

   obilia lán,

   príde mi na um,

   kto je tu pán?

    

   Nie, človek, ty to nie si!

   Nemôžeš,

   toľkú krásu nepochopíš.

   Iba ty, príroda,

   ty zákon tvoríš,

   ty jediná si to zaslúžiš.

    

     

    

   Emma Heltková

   VIII. A

    

    

   Lyžiarsky výcvik

    

   „Hurá!“ zvolali sme všetci, keď nám pani učiteľka Slučiaková oznámila, že pôjdeme na lyžiarsky výcvik, a tak sme sa dňa 20. februára spolu so siedmakmi a dvoma pani učiteľkami Slučiakovou a Kubjatkovou, vybrali na lyžiarsky výcvik, ktorý trval týždeň. Počasie nám príliš neprialo, ale aj tak sme si to užili. Boli sme rozdelení do troch skupín. Jedna skupina boli lyžiari a dve skupiny nelyžiarov. Väčšina bola práve nelyžiarov, a tí mali čo robiť, aby sa niečo naučili v nie moc dobrých podmienkach kvôli hmle a dažďu. Lyžiari postupe chodili od jednoduchších trás po náročnejšie. Keď sa už skupina nelyžiarov naučila lyžovať, zjazdovali svah ako keby sa vedeli lyžovať odmalička. V posledný deň mal jeden z inštruktorov meniny, a tak sme mu zablahoželali. Bolo nám super. Sme radi, že sme mohli prežiť taký zábavný týždeň, plný nových zážitkov a skúseností.

    

    

    

   Žiaci VIII. A triedy

    

    

   Prázdninový poldeň

    

   Tak ako to už býva zvykom, aj tento rok počas jarných prázdnin sme pripravili pre deti prázdninový poldeň. Túto aktivitu, ktorú sme z CVČ pri ZŠ s MŠ Nová  Bystrica pripravili, sme najskôr spropagovali plagátmi. Pre deti sme mali pripravené rôzne súťaže ako: skákanie na švihadlách, driblovanie s loptou, stolný tenis, chôdzu s pingpongovou loptičkou na lyžičke, stolný futbal...       Keď sme si poriadne zasúťažili,tak sme deti odmenili sladkosťami, džúsom a vecnými cenami. Žiadne dieťa neodišlo naprázdno. Deti si veľmi pochvaľovali túto akciu počas voľna a pýtali sa, kedy bude ešte takýto deň. Naša odpoveď bola -  počas letných prázdnin.

    

                                                                                                    Bc. Kamila Kubjatková

    

   Výchovný koncert ZUŠ Kysucké Nové Mesto

    

    

   Deň pred polročnými prázdninami - 2. februára 2017 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert, v ktorom sa nám predstavili učitelia a študenti zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste.

    

   Účinkujúcim sa už od začiatku podarilo vytvoriť veľmi príjemnú atmosféru a tak sme si spolu s nimi pospevovali melódie známych piesní od slovenských, ale aj zahraničných interpretov.

    

   Nechýbali piesne od speváčok Jany Kirschner, Zuzany Smatanovej, Kristíny Pelákovej, či spevákov Adama Ďuricu a Kryštofa.

    

   Koncert sa asi najviac páčil naším najmladším žiakom, prvákom a druhákom, ktorí poznali takmer všetky piesne, nadšene tlieskali a zabávali sa.

    

   Aj v nás starších, či už učiteľoch alebo žiakoch 2. stupňa ZŠ, výchovný koncert zanechal len tie najlepšie dojmy, bol akousi odmenou za úsilie, ktoré sme všetci museli vynaložiť v 1. polroku.

    

                                                                       Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Detský karneval

    

   Aj tento rok sme dodržali  tradíciu karnevalu v Novej Bystrici. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili 29. januára nedeľné popoludnie pre deti a rodičov . Keďže toto fašiangové obdobie je predovšetkým obdobím plesov a zábavy, aj my sme dali možnosť zabaviť sa malým aj veľkým a popustiť uzdu fantázie vo výbere karnevalových masiek. Počasie nám prialo, a tak sme vo vyzdobenej sále domu kultúry čakali na príchod masiek. Boli sme veľmi milo prekvapení nielen počtom masiek, ale aj  výberom a stvárnením rôznych fantastických a rozprávkových bytostí, ktoré prichádzali na karneval. Veľkým plusom bolo aj to, že väčšina masiek bola vyrobená doma, pracne na „kolene“, o to to bolo krajšie a zaujímavejšie. Porota, ktorá bola  zložená z rodičov a pani učiteliek to mala veľmi ťažké. Veď vybrať 10 tých naj bolo veľmi náročné,  no nakoniec  sme všetci vedeli, že tak ako každý rok, aj tento rok odmeníme všetky deti v maskách nejakou drobnou vecnou cenou a sladkosťou.  Po promenáde v maskách nasledovalo vyhodnotenie  masiek  a po ňom už len spoločná zábava detí s rodičmi. Treba ešte dodať, že všetkých masiek bolo 57, z čoho sme sa veľmi tešili, že prišlo toľko detí v maskách aj napriek chrípkovému obdobiu.  

   Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto peknú akciu. Samozrejme ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi, všetkým rodičom a hlavne aj deťom, bez ktorých by táto akcia nemala zmysel. Už tento rok sa tešíme na ďalší ročník detského karnevalu.

                                                                                                               Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. cheeky

    Stavanie snehuliaka

    

   Zimné počasie, jasná obloha a dostatok snehu nám umožnili, aby sme  aj my, z CVČ,  strávili vonku krásne poobedie a postavili si snehuliaka.

    Sneh na stavanie snehuliaka bol vyhovujúci, a preto sme dali sily dokopy a začali sme robiť gule na snehuliaka. Keď boli gule hotové, deti ich s našou pomocou dali na seba a najdôležitejšia práca bola za nami. Potom sme zašli za pánom školníkom, ktorý nám dal troška uhlia na oči a gombíky. Do ruky sme mu dali konárik, keďže metlu potrebujú panie upratovačky, a už sme mu dali iba nos z mrkvy a na hlavu starý hrniec.

    Deti sa veľmi tešili z krásavca, ktorého postavili. Všetkým sa táto voľnočasová  aktivita veľmi páčila. Navrhli sme deťom, že tento týždeň sa ešte určite vyberieme von a postavíme nášmu snehuliakovi aj kamaráta, aby mu nebolo smutno.

    

                                                                                                             Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                             Mgr. Monika Chovancová

   Foto vo fotoalbume. smiley

   Vianočná besiedka

    Dňa 18.12.2016, v nedeľu, sme sa zišli v Dome kultúry, tak ako každoročne, na  Vianočnej besiedke, ktorú pripravili panie učiteľky a vynaložili veľké úsilie, aby bol program čo najzaujímavejší. S deťmi nacvičovali dlhší čas. Na úvod sa  prihovoril starosta obce- Ing. Jozef Balačin. Potom sa predstavili najmenší  škôlkari a žiaci s vianočnými básňami, tancami a rôznymi scénkami. Nechýbali ani flautisti a folklór, a to naši heligonkári a tanečníčky. Programom nás sprevádzali Martinko Borovička a Deniska Halvoníková, ktorí mali pripravený zaujímavý scenár. Program bol veľmi bohatý a vhodne zapadol do tohto  predvianočného obdobia. Všetci sme strávili krásne nedeľné popoludnie, hlavne rodičia a starí rodičia pri pohľade na svoje ratolestí.

    Bc. Kamila Kubjatková

   Foto: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

   Foto vo fotoalbume. wink

   Pečenie medovníkov    

    

   Všetci dobre vieme, že sa blížia Vianoce a my všetci, či mladí  alebo aj starší, sa veľmi tešíme na tieto najkrajšie  sviatky v roku. Aby sme si aj my spríjemnili toto najkrajšie obdobie prichádzajúcich vianočných sviatkov,  pripravili sme v CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica aktivitu, ktorá sa minulý rok veľmi osvedčila, a to je pečenie voňavých vianočných koláčikov. Deti prišli v hojnom počte. Hneď sa každý pričinil a pomáhal, ako vedel. Najskôr sme upiekli  linecké koláčiky a potom sme sa pustili do pečenia medovníčkov. Deti zaujímalo všetko, či vykrajovanie alebo zdobenie. Práca s medovníčkami nám išla od ruky. Pracovali sme v príjemnej atmosfére, kde sa do vône medovníkov primiešavala dobrá nálada a koledy.

        Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali , najmä našim tetám kuchárkam, ktoré nám medovníčky upiekli.

    

                                                                           Bc. Kamila Kubjatková, Mgr. Monika Chovancová

   Foto to vo fotoalbume. laugh

    

   Štvrtáci plnili úlohy vzdelávacieho portálu Kozmix.sk

   v rámci projektu „Moja prvá škola“

    

                                                           

   V máji 2016 odštartoval projekt zameraný na inovatívnu výučbu pre 1. stupeň základných škôl s názvom „Moja prvá škola“. Tento projekt spája modernú metodickú príručku pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk.  Jeho cieľom je priniesť do tradičnej výučby na 1. stupni základnej školy nové trendy a metódy, inšpirovať pedagógov k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii.

    

   Do projektu sa zapojilo asi 1 300 škôl a viac ako 6 000 učiteľov. Jednou z týchto škôl je aj ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Žiaci IV. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Evy Jonekovej sa v rámci projektu zapojili aj do plnenia úloh na vzdelávacom portáli Kozmix.sk. Najskôr si žiaci objednali časopis Kozmix a spolu s rodičmi sa zaregistrovali na vzdelávacom portáli.

    

   Kozmix je zábavný časopis, v ktorom sa deti zoznámili s Kozmixom – veselou a zvedavou postavičkou z ešte stále neobjavenej planéty X. Mimozemšťan po náhlom zlyhaní motora pristál na planéte Zem. Tu sa zoznámil s Wanderom – cestovateľom, ktorý všade bol a všetko videl, Hedkou – vie toho toľko, až to hnevá ostatných, Klaudy – rozumie prírode a chráni ju za každú cenu, Selfi – vyzná sa v moderných technológiách, komunikácii a najnovších trendoch, Ďurim, Beatboyom a Lokou, od ktorých sa chce veľa naučiť. Každá postavička je jedinečnou osobnosťou s výnimočnými prednosťami. Časopis je plný vzdelávacích aktivít, hier a zaujímavosti na päť tematických okruhov: Vesmír, Svet, Slovensko, Škola a Domov.  Žiaci spolu s Kozmixom postupne prechádzali zaujímavými informáciami o vesmírnych telesách, pracovali s mapou našej planéty, pomenúvali jednotlivé kontinenty, moria a oceány, precestovali najväčšími mestami Slovenska, zisťovali vzdialenosti medzi nimi, prešli najvýznamnejšími miestami, oboznámili sa so systémom vzdelávania a úlohou školy, pripomenuli si zmysel a význam slova domov, pravidlá a základy slušného správania... Získané informácie využili pri plnení sprievodných vzdelávacích aktivít, čím došlo k efektívnemu prepojeniu čítania a myslenia, teda čítania s porozumením. Niektoré aktivity plnili v škole, niektoré doma.

   Zakúpením časopisu každý žiak získal 5 hracích kariet a ku každej musel splniť 5 úloh v podobe celej lekcie zo vzdelávacieho  portálu. Vzdelávací portál predstavuje zábavnú formu moderného digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Veľkým prínosom bolo, že jeho obsah korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom a učebnicami pre 1. stupeň základných škôl. Obsahoval množstvo lekcií, animácií a simulácií, digitálnych interaktívnych cvičení a pracovných listov. Plnili sme úlohy z predmetov: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Vlastiveda, Informatika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Environmentálna výchova, Dopravná výchova, Etická výchova a Náboženská výchova.

   Každá lekcia na vzdelávacom portáli Kozmix bola zložená zo šiestich častí:

   Obsah lekcie  – tvoril úvodný prehľad každej lekcie.

   Motivačná fáza  – žiak sa na základe problémových otázok zoznámil s témou lekcie.

   Animácie a simulácie  – žiak sa veku primeraným a graficky pútavým spôsobom dozvedel základné informácie o téme.

   Interaktívne cvičenia  – interaktívne cvičenia rôzneho typu boli prepojené na informácie, ktoré žiak získal prostredníctvom animácií a simulácií. Každé z interaktívnych cvičení obsahovalo kontrolu výsledkov cvičenia, pomôcku zobrazujúcu správne riešenie cvičenia a opätovné zobrazenie lekcie.

   Pracovné listy  – hravé úlohy a cvičenia umožňujúce utvrdenie poznatkov a samostatnú či skupinovú prácu, zaujímavosti a zábavné bádanie ku každej téme, námety na hry pre deti aj pre rodičov.

   Dosiahnuté body  – v tejto časti si žiak mohol pozrieť svoje dosiahnuté výsledky z interaktívnych cvičení.

   Žiaci sa na počítači hrali a pritom sa učili. Za každú splnenú úlohu dostal žiak od učiteľa nálepku. Úlohy boli zaujímavé, zábavné, ale hlavne poučné a veľmi pekne spracované. Z nich som postupne vyberala a posielala žiakom. Niektoré úlohy som žiakom zadala spoločné a dostávali ich pod určitým vygenerovaným kódom. Sledovala som plnenie úloh jednotlivých žiakov a neskôr zadávala úlohy individuálne podľa toho, kto ich koľko potreboval. Individuálne úlohy už žiaci dostávali do svojho priečinka bez kódu. Mnohí splnili aj viac úloh, ako potrebovali. Spolu splnili viac ako 540 úloh.

   9. decembra sme plnenie úloh na vzdelávacom portáli ukončili a hracie karty vyplnené nálepkami sme odoslali organizátorovi súťaže, ktorým je AGEMSOFT v Bratislave.

   Žiaci môžu vyhrať rôzne ceny pre seba a svojich rodičov, ale aj pre svoju školu. Hlavná výhra pre školu je koncert Márie Čírovej a hodina hudobnej výchovy pod jej vedením. Výsledky budú zverejnené dňa 20. decembra 2016.

   Žiakom držím palce pri žrebovaní a všetkým rodičom ďakujem za spoluprácu a trpezlivosť pri plnení úloh projektu. Myslím si však, že štvrtáci už vyhrali tým, že získali množstvo nových vedomostí,  vyskúšali si novú formu vzdelávania a svojou účasťou v projekte prispeli k zviditeľneniu našej školy.

    

   Mgr. Eva Joneková

    

   Vyhodnotenie plagátov s protidrogovou tematikou

   Triedne kolektívy počas novembra vytvárali na triednických hodinách plagáty s protidrogovou tematikou. Zapojili sa všetky triedy od tretieho do deviateho ročníka.  Práce boli veľmi pekné a zaujímavé a veľmi ťažko sa vyberali prvé tri miesta. Fotografie plagátov si môžete pozrieť v galérií.

   1.      miesto: V.A

   2.      miesto: III.A

   3.      miesto: VIII.A

                                                                                                                      Mgr. Dana Jančulová

   Foto vo fotoalbume. cool

   DOD na SOŠ drevárskej

    

   Dňa 28.11.2016 sme sa spolu s pani učiteľkou Slučiakovou zúčastnili na Dni otvorených dverí a tvorivých dielní na SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Pán zástupca Kubiš nás previedol po škole a porozprával nám o nej. Videli sme chemické laboratórium, v ktorom žiaci práve vyrábali krásne voňavé mydlá, odborné učebne, posilňovňu , workoutové ihrisko a krásnu telocvičňu, ktorú sme im veľmi závideli. V centre voľného času nás rozdelili na dve skupiny, chlapcov a dievčatá. Chlapci odišli do dielní a vyrábali lopáriky z dreva a my, dievčatá, sme maľovali na sklo alebo sme vyrezávali ozdoby z polystyrénu. Pán riaditeľ PaeDr. Ján Palko nám ukázal, ako sa na stroji pracuje a veľmi nás to bavilo. Bol to veľmi poučný a zábavný deň, domov sme si okrem našich výrobkov  priniesli aj príjemné zážitky. Teraz sa už len správne rozhodnúť, na ktorú školu si podať prihlášku.

    

                                                                                                                   žiaci 9.A triedy

   Foto vo fotoalbume. devil

   Rozsviecovanie vianočného stromčeka

   Ako už zvyčajne, i tento školský  rok sme z CVČ v spolupráci s kultúrnym referentom Mgr. pánom Tomčalom  pripravili pre deti poslednú tohtoročnú detskú diskotéku, ktorá bola spojená s rozsvietením  vianočného stromčeka. Deti majú túto  diskotéku  veľmi rady, preto sme už dopredu vedeli, že účasť bude veľká. Menšie deti doprevádzali rodičia. Mali sme pripravené aj súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami. Na deti čakal veľký výber sladkostí, ale aj balóny šťastia,  ktoré si mohli kúpiť v bufete. Keď prichádzala osemnásta hodina, o ktorej sa mal stromček rozsvietiť, všetci sa pobrali von, aby zažili ten pocit prichádzajúcich Vianoc. Deti s rodičmi vypúšťali balóny šťastia, pán starosta kúpil pre  deti cukríky, ktoré sme vonku rozdávali. Veľmi sa tešili aj prskavkám, ktoré sme deťom rozdali, aby si ich mohli zapáliť. Sme veľmi radi, že prišlo toľko detí aj s rodičmi. Tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá nasleduje už 18.12.2016, a to je Vianočná besiedka.

   Foto vo fotoalbume. cool

   Európsky týždeň boja proti drogám

   Európsky týždeň boja proti drogám bol vyhlásený Európskou komisiou na tretí novembrový týždeň a pripomíname si ho od roku1998.

   Kým v minulosti sme sa stretávali s drogami len sporadicky, v súčasnosti je to pálčivý problém. Najviac ohrozenou skupinou sú práve deti a mládež, pretože sa dajú ľahko ovplyvniť a zmanipulovať. Len kvalitná prevencia vedie k úspechu v boji proti rôznym drogovým závislostiam.

   Aj v našej škole sa konajú v tomto mesiaci rôzne činnosti zamerané hlavne na prevenciu drogových závislosti. Cieľom našich aktivít je zmysluplné využitie  voľného času detí vo svoj prospech. Kvôli rôznym testovaniam žiakov nie sú sústredené na jeden týždeň.

   V znamení hesla „Zdravou výživou bojujeme proti drogám” sme odštartovali protidrogové aktivity dňa 9. 11. 2016 v CVČ  ochutnávkou rôznych druhov nátierok a bylinkových čajov. Bylinky nám poskytli žiaci z pestovateľského krúžku.

   V príjemnej atmosfére  mohli  žiaci komunikovať nielen medzi sebou, ale aj s učiteľmi. Veľmi dôležitú úlohu majú triedni učitelia, ktorí sa na triednických hodinách v tomto mesiaci, viac ako inokedy, venujú protidrogovej výchove. Naše deti musia vedieť, čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú jej príznaky.

   Každá trieda má  do konca mesiaca za úlohu vytvoriť plagát, na ktorom by vyjadrili svoj postoj k drogám. Vyhodnotenie plagátov bude na konci novembra.

                                                                                    

                                                                                              Mgr. Dana Jančulová

   Foto vo fotoalbume.surprise

   Medzinárodný deň školských knižníc

   Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok.

   Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pre vzdelávanie detí.

   Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu

   a poznávaniu a získavanie si väčšieho počtu záujemcov literatúry.

   Knižnica – brána do života. Pri tejto myšlienke sa nám vynoria spomienky na detstvo,

   keď rodič rozpráva alebo číta rozprávky dieťaťu a vytvára pocit lásky, dôvernosti, spolupatričnosti, a tým formuje  emocionálny základ pre jeho ďalší život.

   Kniha má nezastupiteľné miesto v živote človeka aj napriek uprednostňovaniu  elektronického spôsobu získavania informácií.

   Tento školský rok vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu  a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry  ministerstvo školstva organizovalo spoločné čítanie rozprávky. Zámerom bolo nielen zaktraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.

   Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola a na 3. vyučovacej hodine sme sa pustili

   so všetkými žiakmi do čítania rozprávok. Žiaci si priniesli svoje obľúbené rozprávkové knihy, v nižších ročníkoch s ich čítaním pomáhali aj p. učiteľky, vo vyšších ročníkoch sa do čítania zapájali postupne všetci žiaci triedy. Vo výbere prevažovali rozprávky od Pavla Dobšinského. Na základe uskutočnenej aktivity môžeme konštatovať, že niektorí žiaci ešte aj vo vyšších ročníkoch majú nedostatočné čitateľské zručnosti a po knihe siahajú zriedka. Preto je zvýšenie čitateľskej gramotnosti opodstatnené a musí byť naším spoločným cieľom.

   Ďalšou aktivitou na 2. stupni bola súťaž o ,,Najrýchlejšieho čitateľa“. Prihlásilo sa 21

   žiakov a súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kat. /5., 6. roč./ zvíťazila Simonka

   Brišová /VI. B/ a v druhej kat. /7., 8., 9. roč./ prvenstvo obhájila Paťka Baničiarová /7.A/. Víťazky sme odmenili hodnotnými knihami a srdečne im blahoželáme.

   Cieľom aktivít pripravených k Medzinárodnému dňu školských knižníc bolo vzbudiť

   záujem o čítanie, rozšíriť fantáziu, pestovať talenty dobrého čítania.

   Veríme, že aktivity prispeli k šíreniu čítania kníh medzi žiakmi, podporili Rok čitateľskej gramotnosti, ktorý sa nesie pod heslom ,, Myslenie je pohyb“.

                                                                                            Mgr. Štefánia Chovancová

   Foto vo fotoalbume. wink

    

   Jeseň v ŠKD

    

   My máme to šťastie , že bývame v tej časti sveta, kde nám príroda pripravila jednu prekrásnu šou farieb predtým, ako sa uloží na zimný spánok. Vedeli ste, že?

   Keď prichádza jeseň, tak dni sú kratšie a noci dlhšie. Stromy dostávajú menej slnečného svetla, čo znamená nižšiu teplotu. Stromy nemôžu produkovať tak veľa chlorofylu, ako to robili v lete, čo znamená, že listy nemôžu byť také zelené ako v lete. Stromy zastavujú proces tvorby potravy a začínajú sa pripravovať na zimu. Listy obsahujú aj inú látku po celý ten čas, ktorá sa volá karotenoid. Táto látka spôsobuje žlté a oranžové sfarbenie listov.

   Takéto, aj mnoho ďalších, vedomosti získavajú deti u nás v ŠKD na prírodovednej činností.  Naučili sme sa spoznávať listy stromov a na výtvarnej činností si deti vytvorili strom technikou odtláčania vatových tyčiniek.

    B. Kubalová, O. Kašubová      

    

   Literárna exkurzia v Martine

   Dňa 25.10. 2016 sme sa spolu s deviatakmi vydali na literárnu exkurziu do Martina. Navštívili sme národnú knižnicu, literárne múzeum a národný cintorín. V národnej knižnici nám pani lektorka povedala veľa zaujímavostí, napríklad, že každý autor musí dať dva výtlačky zadarmo a z toho jeden sa uschová pre ďalšie generácie a druhý sa môže požičiavať širokej verejnosti . V literárnej múzeu to bolo o niečo záživnejšie. Pán sprievodca nám hovoril príbehy o štúrovcoch a o ich ľúbostných príbehoch, o splnených a aj nesplnených láskach. Po hodinovej prednáške sme sa presunuli na národný cintorín. Tam sme zapálili sviečky pri hroboch národných buditeľov, zistili sme, že tam sú pochovaní napríklad Jozef Cíger Hronský, Martin Kukučin, Janko Jesenský a iní významní ľudia. Po odchode z cintorína nás p. učiteľky zobrali do nákupného centra. Na to sa asi väčšina z nás najviac tešila. Tento deň sme si užili a hlavne v nákupnom centre na vláčiku a lietadielku, ktoré museli chalani bohužiaľ opustiť, pretože ich uvidel pracovník SBS služby.

   Naše pocity z literárnej exkurzie

   Ivetka: Na exkurzii v Martine som sa dozvedela veľa zaujímavých vecí o národnej knižnici a mnoho zaujímavých príbehov o štúrovcoch. Prvýkrát som bola navštíviť národný cintorín, v ktorom sú pochovaní známi spisovatelia.

   Lea: Na tejto exkurzii som sa toho veľa naučila. Dozvedela sa veľa vecí, o ktorých by som sa v bežnom živote nedozvedela.

   Klaudia: Tato exkurzia bola zaujímavá, dozvedela som sa o veľa veciach zo života spisovateľov. Krásne jesenné počasie a farebne listy nás sprevádzali národným cintorínom.

   Denisa: Literárna exkurzia sa mi veľmi páčila. Dozvedela sme sa veľa zaujímavosti o slovenských národných buditeľoch.

   Branislav: Bolo tam dobre a bolo to veľmi zaujímavé. Ale najviac sa mi páčilo v múzeu.

   Emma: exkurziu som si veľmi užila a dozvedela som sa veľa nových vecí. Určíte mesto Martin znovu navštívim, keď budem mať cestu.

                                                                                                                                          dievčatá  z  8.A triedy

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Exkurzia Kysucké Nové Mesto a Radoľa

    

    

   Dňa 20. októbra 2016 sa žiaci 3. a  4. ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a kaštieľ v Radoli. 

   V prednáškovej miestnosti Kysuckej hvezdárne sa žiaci prostredníctvom vzdelávacieho multimediálneho programu Slnečná sústava dozvedeli množstvo zaujímavosti o Slnku, Mesiaci, jednotlivých planétach a telesách slnečnej sústavy.

   V pozorovateľni hvezdárne sme sa zoznámili s prístrojovým vybavením a nakoľko nám počasie v deň návštevy neprialo, nemohli sme sa priamo zúčastniť pozorovania vesmírnych úkazov a objektov.

   V priestoroch hvezdárne mali žiaci možnosť zistiť svoju hmotnosť na vesmírnych objektoch pomocou „astronomickej váhy“.

   Vo výstavnej miestnosti sme si pozreli aktuálnu výstavu a zakúpili si metodické materiály, publikácie či suveníry.

   Spestrením programu bola i rozprávka Shrek, ktorej časť sme si pozreli v 3D formáte.

   Vo vonkajšom areáli hvezdárne sme sa oboznámili so slnečnými hodinami a modelom slnečnej sústavy.

   Našou ďalšou zastávkou v rámci exkurzie bola návšteva kaštieľa v Radoli, ktorý patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. Kaštieľ Radoľa nám vo svojich priestoroch ponúkol štyri stále expozície.

   Prvá expozícia nesúca názov Najstaršie dejiny Kysúc od mladšieho paleolitu              po stredovek dokumentuje prvé stopy po ľudskej činnosti a najstaršie osídlenie kysuckej oblasti. Videli sme zaujímavú zbierku archeologických exponátov ako je zub z mamuta, rozličné nálezy,  úlomky pracovných nástrojov, keramiku a repliku mamutieho mláďaťa.

   Expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach nám prezentovala dejiny dvoch najstarších miest na Kysuciach - Kysuckého Nového Mesta a Čadce.

   Taktiež  sme si pozreli expozíciu Odkaz Cyrilometodskej tradície, ktorá nás preniesla do čias Veľkomoravskej ríše. Hlavnými prvkami expozície sú postavy solúnskych bratov – sv. Cyrila a Metoda, model veľkomoravského kostola a modely prvého slovanského písma - hlaholiky.

   Poslednou stálou expozíciou bola expozícia Svet alchymistu, ktorá nám priblížila spôsob života a práce alchymistu v jeho laboratóriu.

               V priestoroch kaštieľa sme navštívili aj výstavu Čarovné nite, kde sme mohli obdivovať paličkovanú čipku z tvorby pani Jarmily Volfovej zo Žiliny. Na výstave sme mali možnosť vidieť bytové  aj odevné doplnky, šperky i tradičné regionálne vzory.

               Po prehliadke kaštieľa si žiaci kúpili suveníry.

   Návštevou hvezdárne i kaštieľa sme spestrili a doplnili výchovno-vzdelávací proces,  prispeli sme k tomu, aby si žiaci zopakovali učivo, rozšírili a prehĺbili základné poznatky       o  telesách slnečnej sústavy, získali informácie o  najnovších objavoch a  poznatkoch astronómie, vnímali krásu kultúrnych pamiatok, vážili si kultúrne dedičstvo a chránili ho a rozvíjali si pozitívny vzťah k prírode. Ciele exkurzie sme splnili.

   Touto cestou srdečne ďakujeme pánovi Mgr. Jánovi Čierňavovi, Združenie drobnovlastníkov  Nová Bystrica, s.r.o., za sponzorský dar pre účel návštevy Kysuckej hvezdárne a kaštieľa. 

    

   Mgr. Ľubomíra Škorvagová

    

   Foto vo fotoalbume.cheeky

    

    

   Púšťanie  šarkanov

    

                  Jeseň je krásne ročné obdobie. V jeseni môžeme pozorovať obrovské zmeny v prírode. Koruny stromov sa sfarbujú na rôzne farby, najskôr zo zelenej na žltú a neskôr na oranžovú a potom opadávajú. Zvieratká v lese sa pripravujú na zimný spánok a niektoré vtáky ako napríklad lastovičky odlietajú do letných krajov. Medvede a aj niektoré iné lesné zvieratá sa uložia do svojich brlohov.

                 Aj my z CVČ sme sa rozhodli, že nebudeme strácať krásny jesenný čas v herni a spríjemnime si ho pobytom vonku veľmi zaujímavou aktivitou , ktorú majú rady nielen deti ale aj dospelí a to púšťaním šarkanov. Naša trasa viedla na najbližší kopec v okolí, ktorý sa nachádza za školou. Z tohto kopca je aj nádherný výhľad na celú dedinu. Cestou sme prekonávali rôzne prekážky, ako bolo napríklad obchádzanie mlák, konárikov, kameňov museli sme dávať veľký pozor, aby sa deti nepotkli a nespôsobili si úraz.

               Deti mali so sebou šarkany, ktoré sme im požičali z CVČ. Behanie so šarkanmi sa deťom veľmi páčilo. Niektoré šarkany lietali lepšie, niektoré slabšie podľa toho, z akého materiálu boli a ako sa deťom darilo. Keďže nám počasie prialo a pofukoval vetrík, bolo vonku veľmi príjemne.

      Každé dieťa si pochutnalo na sladkosti.

    

                                                                                                            Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. devil

   Európsky deň jazykov

   26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov, kedy je príležitosť spoznať európske krajiny aj po stránke kultúrnej, spoločenskej , historickej, športovej atď.

    V tento deň sa aj na  našej škole žiaci 4. až 9. ročníka zapojili do zaujímavých  aktivít v cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole – v anglickom a nemeckom  jazyku.

   Najskôr sme pripravili nástenku, ktorá je tematicky ladená tak, že pozostáva z veľkej mapy takmer všetkých európskych krajín a z obrázkov a pohľadníc zaujímavých budov a miest .

   Tento deň sme začali s písaním testu, ktorý obsahoval 22 zaujímavých otázok o Veľkej Británii, ktoré preverili ich poznatky o bežných faktoch súvisiacich s kultúrou, jedlom, budovami, peniazmi, spôsobom života a podobne.  Testu sa zúčastnilo 25 žiakov zo 6. až 9. ročníka.

   Najlepší  výsledok mal Branislav Romanik /8.A/, 2. miesto obsadila Lea Šadibolová /8. A/ a na 3. mieste bol Tomáš Vojtek /9. A/ . Títo žiaci boli odmenení  vecnými cenami a ostatní žiaci si odniesli malú sladkú odmenu.

   Štvrtáci vytvárali papierové farebné pastelky s názvom farby, ktorými  tie pastelky vyfarbili. Piataci boli rozdelení do skupín a vytvárali veľké plagáty, kde využili svoju slovnú zásobu na všetky písmenká abecedy. Ku každému slovu aj nakreslili obrázok, čím vytvorili maxi slovník. Druhá skupina piatakov vyplňovala Funny book, ktorá obsahovala rôzne doplňovačky, krížovky, omaľovanky, spájali slová a pod. , kde si mohli preveriť svoje schopnosti pracovať so svojimi vedomosťami z anglického jazyka. Žiaci šiesteho ročníka sa zaoberali významnými pamiatkami v Londýne, ktoré pekne nakreslili na veľké plagáty.  Takto sa bližšie zoznámili s Buckingham Palace, Tower Bridge, St. Paulś Cathedral, Londýnskym okom a pod. Deviataci  spracovávali rozprávku Aladin v nemeckom jazyku , kde si preverili ich slovnú zásobu. Túto rozprávku zaujímavo výtvarne spracovali a urobili veľký plagát.

   Všetky práce sú vystavené na nástenkách v chodbe, kde si ich môžu žiaci prezerať.

   Veríme, že našich žiakov takáto forma vyučovania zaujala a motivovala k učeniu sa cudzích jazykov.

    

                                                                                                             Mgr. Jana Chovancová

   Foto vo fotoalbume.angel

    

   Výstava ovocia a zeleniny

   Naši žiaci sa na hodinách výtvarnej výchovy  aktívne podieľali na príprave výzdoby na výstavu ovocia a zeleniny. Zapojili sa všetci žiaci od prvého až po deviaty ročník.

   Výtvarné práce boli zamerané výlučne na túto peknú tematiku, ktorá ich veľmi zaujala.
   Použili sme na to rôzny  materiál. Žiaci vytvorili papierové vrecká na rôzne bylinky a sušené plody, kompótové fľaše, na ktoré otláčali ovocie a zeleninu a pekné práce s tematikou jesene. Použili sme aj zaujímavé výtvarné techniky ako sú frotáž, maľba, kresba či koláž.

   Žiaci 5. ročníka vytvorili na predmete technika milé postavičky z ozdobných tekvíc. Využili pri tom najmä prírodný materiál, akým sú listy zo stromov, šípky, trnky, gaštany, žalude, ...
   Postavičkám dotvárali klobúky, oblečenie, šperky a pod.

                                                                                      Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Katarína Pavelková

    

    

   ZŠ s MŠ Nová Bystrica sa zapojila do VIII. ročníka výstavy ovocia, zeleniny a aranžmánov

    

   Do výstavy sa už druhýkrát zapojil aj krúžok Mladý záhradkár, ktorý pod vedením Mgr. Evy Jonekovej pracuje pri Centre voľného času v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Okrem toho, že sme, samozrejme v spolupráci so ZO SZZ Nová Bystrica, zasadili 9 jabloniek pred školou, 12 ríbezlí, založili hriadku liečivých byliniek, kde pestujeme levanduľu, repík, medovku, mätu, tymián, pľúcnik lekársky, alchemilku. Pestujeme aj rôzne druhy zeleniny – mrkvu, petržlen, kaleráb, papriku, paradajky, fazuľu, uhorky, dyne, kvety – cínie, astry, žlté margarétky, smraďošky,..

   Týmto chceme deťom vštepovať základy o pestovaní, starostlivosti o rastlinky, vzťahu k prírode a jej ochrane, vštepovať základy environmentálnej výchovy a samozrejme, vychovávať novú generáciu záhradkárov, ktorá bude mať záujem pestovať zdravé produkty.

   Školy našu výstavu podporujú aj tým, že prácami žiakov vyzdobia priestory, čím sa vytvorí kompaktný, dobre vyzerajúci celok. Aj tento rok sa o výzdobu pričinili hlavne panie učiteľky Mgr. Janka Chovancová, Mgr. Katka Pavelková a Mgr. Štefánia Chovancová a Mgr. Ľuboslava Slučiaková.

    

                                                                                                                        Mgr. Eva Joneková

    

   Svet práce – naša činnosť

    

    

   Predmet svet práce vyučujeme v 7. a 8. ročníku. Žiaci získavajú veľa nových poznatkov o svete okolo nás, o prírode, spôsoboch a možnostiach skrášľovania životného prostredia.

   Získané teoretické vedomosti si overujú v praktických činnostiach a osvojujú si tak pracovné návyky a zručnosti. Naším cieľom je rozvíjať kladný vzťah k práci, prispievať k rozvoju osobnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ale aj k voľbe povolania a budúcej profesii.   

   Minulý školský rok sme so žiakmi založili bylinkovú záhradu, skalku a pokračovali sme vo výsadbe kvetinového záhona.

   Najviac práce sme vynaložili pri príprave bylinkovej záhrady, pretože preoranú pôdu sme museli niekoľkokrát prekopať a zbaviť trávnatých častí a buriny.

   Potom nasledovala práca v skleníku – príprava zeminy, výsev semien, pravidelné polievanie, odstraňovanie buriny...

   Vypestované priesady bylín a kvetov sme vysadili do pripravených záhonov. Spomenieme len zopár – mäta, medovka, nechtík, tymián, bazalka, rozmarín, ligurček, majorán... Niektoré bylinky nám ochotne poskytli  z krúžku Mladý záhradkár. Z kvetov sa najlepšie darilo týmto druhom – smraďošky, astry, cínie, margaréty...  V spolupráci s p. školníkom sme vyrobili označenie pre každý druh.  Po obvode sme vysadili slnečnicu, ktorá sa nám odmenila nádhernými ,, slniečkovými tvárami“.   Nevyužité rastlinky sme ponúkli žiakom, aby si aj v domácom prostredí  skrášlili úžitkovú alebo okrasnú záhradu.                                                                                                                    

   Príprava skalky na svahu za skleníkom si taktiež vyžiadala veľa úsilia a námahy. Pri výsadbe a udržiavaní nám ochotne pomáhali aj p.upratovačky.  Za školou tak vznikol príjemný kútik na praktickú činnosť, ale aj relax.

   Na výstave ovocia a zeleniny sme našu prácu odprezentovali fotodokumentáciou, zväzkami vypestovaných bylín, nasušenými bylinkami v pohároch s ozdobnými vrchnákmi, ukážkou niektorých semien, ktoré poslúžia na budúci výsev. Jesennú atmosféru sme umocnili ukážkami slohových prác na tému Skôr než stromy zhodia šaty...

   Teší nás, že sa nám spoločne darí v areáli školy udržiavať zeleň, úžitkové, okrasné rastliny a kvetiny, pretože kvety sú symbolom priateľstva a dobrých medziľudských vzťahov.

    

                                                                                                  Mgr. Štefánia Chovancová

                                                                                                  Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Foto vo fotoalbume. cool

     

   Výchovný koncert pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa Gejzu Dusíka

                                              

    

   Dňa 13. 9. 2016 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert, ktorý bol venovaný slovenskému hudobnému skladateľovi Gejzovi Dusíkovi.

   V roku 2017 si pripomenieme 110. výročie narodenia tohto umelca.

    

   Gejza Dusík je považovaný za zakladateľa slovenskej operety. Počas svojho života napísal 13 operiet, ktoré sú známe najmä vďaka krásnym melódiám.

    

   V podaní dvoch účinkujúcich – speváčky a klaviristu, sme si vypočuli najznámejšie piesne, akými sú:

    

   Rodný môj kraj                                  z operety Keď rozkvitne máj

    

   Zatancuj si so mnou, holubička

   Len bez ženy

   Tá modrá ruža vám povie                   z operety Modrá ruža

    

   Pieseň o rodnej zemi                         z operety Hrnčiarsky bál

    

   Letelo vtáča nad nami

    

   Dôležitou súčasťou operety je okrem spevu a piesní aj tanec. Naši žiaci si mali možnosť niektoré z tancov vyskúšať. Zatancovali si valčík, niektorí sa naučili tango či menej známy tanec charleston.

    

   Žiačka Dominika Halvoníková sa predviedla krásnym spevom.

    

   Žiačky Tatianka PatylováKatka Kolenová o koncerte napísali:

   „Koncert sa mi páčil. Bol vtipný a náučný. Bolo tam veľa smiechu a hudby. Dozvedeli sme sa aj niečo o Gejzovi Dusíkovi. Najviac sa mi páčila pieseň Len bez ženy.“

    

   „Gejza Dusík bol slovenský skladateľ a zakladateľ operety. Na koncerte sa mi veľmi páčili piesne Zatancuj si so mnou, holubička, Len bez ženy a Rodný môj kraj. Páčilo sa mi ako tancovali chlapci, bola to zábava.“

   Foto vo fotoalbume. laugh

   enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

   Olympijský festival

    

   23. júna 2016 sme pripravili pre žiakov "Olympijský festival". Hlavnou disciplínou bol beh od Patylov  do Závodskov. Do súťaže sa prihlásilo 18 žiakov z ročníkov 5-9. Hneď ráno sa bežci odviezli autom na štart,  ktorý bol o 9:00 hod. Zhromaždili sme sa pred školou, kde sme dali bežcom pokyny k organizácii behu.  Na bezpečnosť pri behu dohliadali pani učiteľky, ktoré išli za bežcami na bicykloch. Ako prvý dobehol Kristián Jančula,  za ním Timotej Kula  a  tretie miesto obsadil Rastislav Čierňava. Z dievčat bola prvá Soňa Kubeňová, druhá Tatiana Čierňavová, a na treťom  mieste skončila Aneta Kuniaková. Títo žiaci ako ceny dostali poháre, tričká, medaily, rôzne vecné ceny a sladkosti. Potom sme spoločne pokračovali v súťažiach na rôznych stanovištiach - skoky vo vreciach, preťahovanie lanom, hod granátom na cieľ, skákanie na švihadlách, bedminton. Ďalej žiaci hrali futbal a vybíjanú, kde boli taktiež odmenení sladkosťami. Žiaci 1. - 4. ročníka mali taktiež rôzne disciplíny ako - slalomový beh, dribling, skok do diaľky, beh na čas, hádzanie do koša  a pod. Najlepší jednotlivci boli odmenení tričkami, sladkosťami a vecnými cenami, ktoré sme získali od SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU, za čo im ďakujeme. Deň ubehol veľmi rýchlo a tešíme sa už na ďalší ročník.

    

                                                           Bc. Kamila Kubjatková

    

   Deň narcisov

    

   Aj tento rok sa naša škola zapojila do  verejnej zbierky pod názvom ,,Deň narcisov“.

   Naši deviataci, Anetka a Adam, sa podujali na túto úlohu a splnili ju vynikajúco.

   Žiaci, zamestnanci školy, ale aj ľudia z našej obce dobrovoľne prispievali na túto humánnu akciu a výsledok nás príjemne potešil, pretože vyzbieraná suma predstavuje 405,21 €.

    Finančné prostriedky z výnosu zbierky budú rozdelené podľa požiadaviek do nemocníc a zdravotníckych zariadení po celej SR a budú použité na liečbu, prevenciu a diagnostiku onkologických zariadení.

   Ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na organizovaní zbierky za ich čas a ochotu, ale aj všetkým, ktorí nezištne prispeli dobrovoľnou sumou, pretože každý príspevok má nesmiernu hodnotu, pretože je určený na záchranu ľudského života. 

   Nech žltý kvietok narcisu, ktorý si každoročne pripíname, ostane symbolom nádeje na lepšiu a šťastnejšiu budúcnosť.

    

                                                                                                Mgr. Štefánia Chovancová

    

   EXKURZIA KIA SLOVAKIA

   Riaditeľ so svojimi pedagógmi  školy  v Novej Bystrici Ing. Miroslav Pavelek zorganizoval na deň 27.6.2016 pre žiakov končiaceho ročníka, čiže deviatakov, exkurziu do výrobného závodu KIA - Motors Slovakia so sídlom v Žiline.

   Exkurzia sa uskutočnila aj vďaka finančnej podpore Združenia rodičov školy, za čo samozrejme ďakujem.

   Žiaci si v sprievode pracovníka oddelenia pre styk s verejnosťou pozreli výrobné priestory. Po úvodnom videofilme a prezentácii o vzniku závodu, o produktoch - modeloch automobilov, o počte vyrobených automobilov a krajín do ktorých sa vyvážajú, sme ako prvú výrobnú halu navštívili zvarovňu karosérií.

   Mali sme možnosť vidieť robotizované pracoviská zvarovne, kde z vylisovaných komponentov vzniká karoséria, ktorú šikovné roboty pozvárajú rýchlejšie a zodpovednejšie ako človek. Laik sa až čuduje, ako dômyselne sú naprogramované tieto roboty. Zaujímavé bolo, že na automatizovaných výrobných linkách sa nevyrába v sérii jeden model automobilu ako kedysi, ale súbežne sa vyrába viacero modelov podľa požiadaviek odberateľa. Druhou halou, ktorú sme navštívili, bola montážna hala, kde do pripravenej a nalakovanej karosérie postupne pribúdal podvozok, opäť pre rôzne modely, neskoršie palubná doska, dvere  a pod.

   V záverečnej fáze exkurzie sme si pozreli lepenie skiel automobilov, napĺňanie prevádzkovými kvapalinami, pohonnými hmotami (benzín, nafta) a prvý štart vozidla s odjazdom na vizuálnu, ale aj ostatnú prístrojovú kontrolu, diagnostiku a skúšobnú jazdu.

   Exkurzia trvala vyše dvoch hodín, dala zúčastneným žiakom a pedagógom fantastický obraz o vzniku automobilu, veľmi všetkých zaujala aj vďaka výbornému sprievodcovi.

   V priebehu exkurzie sme sprievodcovi kládli veľa rôznych otázok, na ktoré nám pohotovo odpovedal. Niektorí žiaci by tam už aj chceli pracovať, ale platí, že cesta za poznaním a vzdelaním je dlhá, ak má naozaj dosiahnuť efekt pre uplatnenie a sebarealizáciu v akomkoľvek odbore.

   Diskusia so žiakmi IX. ročníka:

   Janko Kultán: "Bolo tam dobre a veľmi sa mi tam páčilo."

   Denis Kulas: "Exkurzia sa mi veľmi páčila."

   Tatiana Čierňavová: "Exkurzia bola pre mňa veľmi poučná. Dozvedela som sa množstvo zaujímavých vecí o výrobe automobilov a o ich produkcii.“

   Barbora Dendisová: "Exkurzia bola veľmi náučná a veľa sa z nej dalo naučiť. Bolo zaujímavé pozorovať, ako stroje a ľudia pracujú."

   Aneta Kuniaková: "Bolo to zaujímavé."

   Aneta Kubjatková: "Exkurzia bola veľmi zaujímavá."

   Adam Chovanec: "Táto exkurzia sa mi páčila kvôli tomu, že som nevedel, že na Slovensku existuje taká vyspelá a presná technika."

   Lukáš Prívara: "Exkurzia sa mi veľmi páčila."

            Verím, že aj v budúcnosti sa budú podobné exkurzie v našej škole uskutočňovať najmä preto, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.                             

                                                                   Ing. Miroslav Pavelek

    

    

   Školský výlet - 1. a 2. ročník

   Navštívili sme Slanický ostrov umenia, ktorý sa nachádza uprostred vodnej nádrže Orava.

   Vyhliadkovou  plavbou  sme sa doplavili na ostrov, kde sme sa zoznámili  s históriou priehrady a prezreli si expozície. Ďalším cieľom našej cesty bola Oravská Lesná, kde sme vláčikom absolvovali trasu  stanica Tanečník - Sedlo Beskyd. Počas krátkej túry sme vystúpili na vyhliadkovú vežu a rozhliadli sa na krásu okolitej prírody. Nakoniec  sme si prezreli goralskú drevenicu, ktorá približuje kultúru Goralov na Orave. Výlet sa nám vydaril a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

   Foto vo fotoalbume. surprise

   Výlet Bojnice

                  Dňa 7.6. 2016 sme triedy V. A a V. B  navštívili  ZOO Bojnice a Bojnický zámok. V ZOO nás zaujalo veľa pekných zvieratiek.  Páčili sa nám najmä hady a surikaty, ktoré nám  pózovali. Obdivovali  sme  aj  šelmy a slony. Po prehliadke ZOO sme išli na Bojnicky zámok. Naša pani sprievodkyňa nám porozprávala všetky tajomstvá zámku: ako napríklad legendu o troch psoch, ktoré znázorňovali vždy jednu vlastnosť. Každý z nás si mal vybrať jedného. Najviac nás bolo „nezbedníkov”, menej „inteligentov” a dvaja „šibali”. Veľmi nás zaujal aj zámocký nábytok a hlavne lipový luster, ktorý v minulosti nepoužívali, lebo sa báli, že zhorí. Pozreli sme si aj hrobku Pálffiovcov a prírodnú jaskyňu v podzemí zámku. Samozrejme sme si nakúpili aj nejaké suveníry. Celkovo sa nám výlet páčil a máme skvelé zážitky.                                                                             

    

                                                                     Karolínka Svitková a Kristínka Kuricová V. A

    

   Projekty z geografie VII. A triedy

    

               V 7. ročníku sa v geografii zameriavame na regióny Afriky a Ázie.

    

               V máji žiaci VII. A prezentovali svoje projekty o Ázii. Sami si vybrali témy projektov, spracovali ich a odprezentovali pred spolužiakmi. Spracovali témy o špecifikách prírody a kultúry Ázie, histórii, samurajoch, samurajských mečoch a Veľkom čínskom múre. Najkrajšie práce sú vystavené na chodbe školy.

    

               Najlepšie sa tejto úlohy ujali a najkrajšie projekty prezentovali žiačky Ema Heltková, Lea Šadibolová a Ivetka Srníčková. Ema Heltková nás oboznámila s výdobytkami čínskej civilizácie, ako sú porcelán, kníhtlač, kompas či záporné čísla, ale i takých vynálezoch ako sú zubná kefka, dáždnik, hracie karty, pušný prach, papierové peniaze, vidlička či ventilátor. Lea Šadibolová na veľkorozmernej mape Ázie poukázala na pútavé miesta Ázie. Ivetka Srníčková vyhotovila model najznámejšej indickej pamiatky – Tádž Mahál. Dievčatá vytvorili krásne práce a odprezentovali ich na vysokej  úrovni. Výsledky ich práce poslúžia v nasledujúcich rokoch pri vyučovaní geografie v 7. ročníku.

    

               Žiaci tak získali prehľad o histórii, obyvateľstve,  jeho kultúre a prírodných podmienkach Ázie. Mali možnosť predviesť svoju kreativitu a zručnosti pri spracovaní trojrozmerného projektu i rečnícke schopnosti pri prezentovaní svojej práce pred spolužiakmi.

    

                                                                                                                          Ing. Ľudmila Jarabicová

   Foto vo fotoalbume. cool

   Deň detí na rozhľadni

   Dňa 5.6.2016 Stará Bystrica, Klub turistov Nová Bystrica a CVČ Nová Bystrica sme pripravili Deň detí na rozhľadni v Starej Bystrici. Hneď po príchode si mohli deti opiecť špekáčik alebo slaninku a osviežiť sa čapovanou kofolou. Potom sme už deti zamestnali rôznymi  súťažami  ako napríklad preťahovanie lanom, skákanie cez švihadlo, hádzanie granátom na cieľ. Veľmi zaujímavou disciplínou pre deti bolo strieľanie z luku, túto súťaž si pod svoje krídla  zobral  Bc. Tomáš Pitek, ktorý vedie aj krúžok lukostreľbu v CVČ v Novej Bystrici. Deti sa veľmi tešili  rôznym vecným cenám a sladkostiam, ktoré získali. Každé  dieťa si okrem cien odnieslo aj účastnícky list. Veľmi sa tešíme na túto akciu opäť o rok.

   Ďakujeme Obciam  Stará Bystrica a Nová Bystrica za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli zabezpečiť bohaté občerstvenie a odmeny pre súťažiacich. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom a tým, ktorí sa na zrealizovaní vydarenej akcie podieľali.

    

                                                                                                                        Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                        Mgr. Monika Chovancová

   Foto vo fotoalbume. devil

   Medzinárodný deň detí v VIII. a VI. A

   Medzinárodný deň detí sme my žiaci 8. a 6. ročníka trávili už tradične u Peťka. Spolužiak J. S. Skaličan priniesol gril, tak sme namiesto opekania na ohni tentokrát grilovali. Chceli by sme poďakovať pani Šumskej, ktorá nám spríjemnila deň jazdou na koni. Už sa tešíme na budúci školský rok a veríme, že MDD bude aspoň tak dobrý ako tento rok.

    

                                                                             Lenka Piteková, 8. A

   Foto vo fotoalbume. laugh

    

   Výlet do Demänovskej jaskyne slobody

   Dňa 8. 6. 2016 sa konal koncoročný výlet ročníkov 7. a 8.. Cestovali sme spolu autobusom do Demänovskej jaskyne slobody. Keď sme dorazili na miesto, posadili sme sa na lavičky, obzerali okolie a čakali na pani učiteľky, kým kúpia lístky. Po chvíli nás pani učiteľka zavolala a kázala sa nám obliecť, pretože v jaskyni bolo 6°C. Pri vstupe sme si pozreli fotografie jaskyne. V jaskyni nás upútali sklovité brká, stalagmity, stĺpy, na stenách kvapľové vodopády, krasové jazierka, v ktorých bolo veľa mincí, ale aj podzemná riečka Demänovka. Po prejdení 913 schodov sme si oddýchli v autobuse, niektorí od únavy zaspali. Cestou domov sme sa zastavili v nákupnom centre v Žiline, kde sme navštívili 5D kino, v ktorom sme sa zabavili a tiež sme pobehali obchody, v ktorých sme utratili pár eur. Cesta ubehla príjemne a mali sme čas sa porozprávať o dojmoch z tohto výletu.

    

                                                                       Lívia  Masnicová, 8. A

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   STRETNUTIE, KTORÉ NEKONČÍ

    

    

        Dvadsiaty druhý máj 2016 bol pre našich tretiakov a ich rodiny slávnostným dňom.

        V tento deň totiž 31 detí z našej farnosti prvý raz prijalo Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti.

        Slávnosti prvého svätého prijímania predchádzala ročná príprava.

        Deti, ktoré ovládali základné modlitby už oveľa skôr, sa začali intenzívne učiť pravdy kresťanskej viery.

        Začali sme modlitbou Verím v jedného Boha v nicejsko – carihradskej  verzii.

        Postupne sme prichádzali na to, aký je Boh – ako sa stará o každého človeka: zachraňuje, vyslobodzuje, sýti...

        Cez prizmu Starého testamentu  sme prišli na to, že naplnením všetkých starozákonných predobrazov je sám Pán Ježiš.

        Ako orechovú škrupinku sme lúskali novozákonné podobenstvá, v ktorých je nadčasovo ukrytá pravda o nás samých.

        Raz mesačne sa tretiaci zúčastňovali sv. omše pre deti, kde sa zodpovedne zhostili svojich úloh – zapájali sa do liturgických čítaní, prinášali obetné dary.

        V pôstnom období sa všetci zapojili do pobožnosti krížovej cesty.

        Po skončení každej detskej sv. omše žiaci súťažili o odmeny – jednalo sa o vedomostný kvíz.

   Spolu s deťmi celú prípravu na prvé sv. prijímanie absolvovala plyšová ovečka Vlnka. Pri nácviku piesní  otvárala papuľku a tancovala, až jej uši lietali. Vždy bola dobre naladená a túto radosť prenášala na tretiakov.

        V sobotu, 21. mája žiaci spolu s najbližšími príbuznými pristúpili k sviatosti zmierenia.

        No a v nedeľu s bielymi dušami, v bielych rúchach, zaujali svoje miesta v kostole, zídení s láskou a veľkými očakávaniami.

        Slávnostnú atmosféru sv. omše zvýraznili naši skvelí organisti Katka a Miško a spolu s nimi aj náš spevokol.

        Vlnka sedela pod paškálom a jej úlohou bolo zmierniť prípadnú trému detí.

        Ešte aj počasie bolo super!

   Po skončení sv. omše sa všetci odobrali osláviť túto výnimočnú udalosť v kruhu svojich najbližších.

        Deti dostali od príbuzných veľa darov, no ten najvzácnejší nám daroval Boh.

        Sv. Augustín kedysi povedal, že aj keď je Boh všemohúci, nemohol dať človeku lepší dar, ako seba samého!

        Prajem milovaným tretiakom, aby ich prvé sv. prijímanie nebolo aj posledným (do birmovky). Nech čo najčastejšie prežívajú radosť s Pánom, ktorá nekončí!

    

    

    

    

                                                  Mgr. D. Dolinajcová

   Výstava modulového koľajiska s modelmi vláčikov

   v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

    

   Dňa 13. 5. 2016 žiaci 1. stupňa navštívili Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Hlavným programom bola návšteva Výstavy modulového koľajiska s modelmi vláčikov. Výstava bola v Raganovom mlyne a konala sa pri príležitosti Dňa železnice. Organizoval ju Klub železničných modelárov Považia.

   Cesta do Vychylovky netrvala dlho, ale boli sme nedočkaví  z toho, čo nás očakáva. Keď sme prišli do Múzea, na stanici sme si išli kúpiť niečo na občerstvenie. Potom sme sa išli pozrieť na výstavu. Modelári nám predstavili vláčiky a vysvetlili, na akom princípe sa pohybujú. Bola tam Zamračená, Žehlička, Čmeliak, Kocúr, Okuliarnik, Sergej... Koľajnice boli dosť dlhé, rozostavené v dvoch miestnostiach a vláčiky prechádzali po celej trati. Modelári  ich ovládali diaľkovými ovládačmi. Niektoré vagóny boli naplnené materiálom, iné boli prázdne. 

   Po exkurzii sme sa išli previesť skutočným vláčikom. Cesta trvala asi 20 minút. Keď sme vystúpili na stanici, opäť sme si išli kúpiť nápoje a jedlo. Kým sme jedli, pobudli sme v miestnosti na poschodí, kde sa nachádzajú ľudové kroje a pozerali sme rozprávku Jazerná kráľovná. Chvíľu sme sa pozreli, a potom sme sa vrátili do nášho autobusu, ktorý nás odviezol späť do školy. Tam nás už čakali rodičia.

   Výlet sa nám veľmi páčil, veľa sme toho videli, povozili sme sa, a to všetko nás stálo iba 1 euro za dopravu.

   Kristínka Brišová, III. A

   Foto: Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume. cool

    

   Školský výlet na Orave

    

   Dňa 24. 5. sme si s tretiakmi a štvrtákmi naplánovali školský výlet. Naším cieľom bola plavba výletnou loďou po Oravskom jazere, návšteva Slanického ostrova umenia, Oravského hradu a napokon Múzea oravskej  dediny v Zuberci.

   Ráno o 9:00 h sme v Slanickej osade nastúpili na výletnú loď, ktorá nás previezla po Oravskej priehrade a vystúpili sme na Slanickom ostrove umenia. V exteriéri Slanického rímskokatolíckeho Kostola Povýšenia Svätého kríža sme si prezreli nainštalovanú expozíciu oravského ľudového umenia, plastiky a maľby. Pri kostole sochu Antona Bernoláka v nadživotnej veľkosti, hroby...

   Náš výlet pokračoval do jednej z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska, ktorou je Oravský hrad, vybudovaný ako „orlie hniezdo“ na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku. Bol župným hradom a sídlom oravského panstva, ku ktorému patrila takmer celá Orava. Tu sme si zvolili väčší z ponúkaných okruhov prehliadky hradu. V tomto roku je tu navyše v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi priestor, v ktorom sú informácie o filmoch, ktoré  boli natočené na Oravskom hrade alebo v jeho okolí. Slovenské/československé filmy: Koza Lapka, Adam Šangala, Kráľ Drozdia brada, Rozprávka rozprávok, TV seriál Škriatok (10. diel), Sokoliar Tomáš a Láska na vlásku. Zahraničné filmy: Upír Nosferatu, TV seriál Jánošík (7. diel), Princezná a žobrák, Dračie srdce II. a Cárov emisár.

   Pod hradom si deti mohli kúpiť občerstvenie, zmrzlinu a suveníry, ktorými chceli potešiť svojich najbližších. Ako vždy, nakupovanie im robilo veľkú radosť a každý minul asi všetky eurá, ktoré so sebou mal.

   Do Zuberca sme sa dostali až popoludní. Múzeum sa nachádza pod Roháčmi. Pozostáva z viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry, ktoré tvoria Dolnooravský rínok, Hornooravskú ulicu, Goralské lazy. Obdivovali sme technické stavby – mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, hrnčiarsku pec, olejáreň a iné. Videli sme aj kostol svätej Alžbety, rôzne zariadené domy a hospodárske budovy. Deti sa tu mohli do vôle pohrať a pohojdať na hojdačkách.

   Počasie nám veľmi prialo, pretože hoci boli predpovede varujúce, pršalo vždy práve vtedy, keď sme sedeli v autobuse. Z bezpečného úkrytu sme sa pozerali na padajúce krúpy, hustý dážď a počúvali silné údery hromov. Niektoré deti si pozastierali záclonky na oknách a unavené zaspali.

   Domov sme sa vrátili spokojní v dohodnutej hodine (17:30) a deti mohli ísť do kostola na svätú omšu, lebo v nedeľu boli na prvom svätom prijímaní.                 

                                                                                                    Text a foto: Mgr. Eva Joneková

    

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Deň matiek v Novej Bystrici                                                              

              

     Druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj u nás pripravujeme pre naše mamičky 8. mája slávnostný program. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica i Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré sme sa chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik“. J Pred slávnostným dňom „D“ panie učiteľky so žiakmi Dom kultúry  v Novej Bystrici  spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach, prišli mamičky a usadili sa, program otvorili moderátorky tejto akcie - žiačky deviateho ročníka, ktoré naše mamičky a babičky privítali. Potom všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorý deti nacvičovali so svojimi triednymi učiteľkami. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu  vystúpili dievčatá z krúžku ľudového tanca a aj heligónkari a malí speváci. V závere programu vystúpila aj ženská spevácka skupina Dolinka pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej, ľudový súbor Bystrica, ľudová hudba bratov Kováčovcov. Program trval 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na deti prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

    

                                                                                           Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Exkurzia SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    

   Dňa 20.4.2016 sa žiaci 9.A triedy zúčastnili triednej exkurzie v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Autobus vyrazil z našej školy o 8.15 hodine. V SOŠ nás privítal pán riaditeľ  PaedDr. Ján Palko   s pani PhDr.Karin Bugalovou.  Keď sme prichádzali, bývalí žiaci našej školy nás už vítali. Najskôr sme si išli pozrieť priestory CVČ. Potom sme sa presunuli do dielní, kde chodia žiaci praxovať , a kde sme mali pracovať aj my. Hlavný  majster nás previedol dielňami , kde sme videli, ako naši starší spolužiaci pracujú. Majstri odborného výcviku si nás rozdelili na dve skupiny a každému priradili pracovný stôl , náradie a materiál na výrobu dreveného lopárika . Na pomoc nám prišli aj starší a skúsenejší žiaci. Po hodine trvajúcej námahy sme mohli ísť naspäť do CVČ , kde sme sa pochválili so svojimi výrobkami . Urobili sme si prestávku , najedli sme sa , oddýchli sme si pri stolnom tenise či stolnom futbale . Pani Bugalová nám potom ukázala školu, odborné učebne , posilňovňu , telocvičnu , ihrisko , no hlavne chemické laboratórium , ktoré nás veľmi zaujalo. Za zaujímavé zážitky sme sa poďakovali , rozlúčili sme sa a vydali na cestu domov. V škole sa nám veľmi páčilo a niektorí žiaci si tam poslali prihlášku.

                                                                                                                                                Žiaci IX.A triedy

   Deň narcisov

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát. Prebehla dňa 15. apríla 2016 a s jednodňovým predstihom sa do nej zapojila aj naša škola.

   Každý chcel získať krásny žltý narcis, aby si ho mohol pripnúť na hruď a týmto gestom vyjadriť podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.  V mojej triede si ho niektorí kupovali až na dvakrát, mnohí kupovali aj svojim mamičkám. Škola zapojila do zbierky aj širokú verejnosť, a to prostredníctvom dvoch dobrovoľníkov Anetky Kubjatkovej a Adamka Chovanca, ktorí s pokladničkou prešli celú dedinu a umožnili tak ľuďom  s dobrým srdcom vhodiť dobrovoľný príspevok, ktorým pomohli nakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

   Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

    

   Pripnutím žltého kvietka v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

    

    

                                                                              Mgr. Eva Joneková

    

    Učitelia navštívili 20. ročník výstavy Gardénia Nitra 

    

   Každý rok si zvolíme jeden deň v roku, aby sme ho mohli prežiť mimo pracovného prostredia a aby sme spolu navštívili nejaké zaujímavé miesto, či kultúrne podujatie.

   V nedávnej minulosti sme takto navštívili zámok Schönbrunn vo Viedni (bývalé letné sídlo Habsburgovcov. Z významných panovníckych rodín ho obývala Mária Terézia s rodinou a cisár František Jozef I. so svojou manželkou Alžbetou Bavorskou, prezývanou Sissi.),  Smolenický zámok, jaskyňu Driny, muzikál Janka Ďurovčíka - Pomáda.

   Tento rok sme sa dohodli, že navštívime 20. ročník medzinárodnej predajnej výstavy Gardenia Nitra, ktorá je zameraná na záhradníctvo, záhradkárov, pestovateľov bonsajov a kvetín.

   Vybrali sme si deň 15. apríla, kedy sa konala jedinečná výstava Bonsai Slovakia, ktorá ponúkala pohľad na orientálne tradície, čajové rituály, bojové umenia... Pozreli sme si širokú ponuku kvetov, ako napríklad balkónové, letničky, okrasné dreviny, ovocné stromy, skalničky, kaktusy, cibuľoviny, citrusy, palmy ale aj ďalšie exotické rastliny a expozíciu suchozemských korytnačiek. Videli sme tiež nápady, ako si zveľadiť záhradu, vyskúšať vzdialené kultúry, postaviť si vysnívaný dom a ušetriť so solárnou energiou.

   Výstavu sme spojili s prehliadkou nášho najstaršieho mesta Nitry a návštevou divadelného predstavenia v tamojšom Divadle Andreja Bagara.

    

   Text: Mgr. Eva Joneková

   Foto: Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

    

                                   

   Dňa 26. apríla 2016 sa v našej škole konal zápis detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2016/2017.

   Rodičia nahlásili potrebné údaje o deťoch a ich ratolesti  pri pani učiteľkách predviedli svoje zručnosti a vedomosti z rôznych oblastí.

   Detičky plnili úlohy, ktoré boli súčasťou overovania školskej zrelosti – rozoznávali a pomenovali základné farby, geometrické tvary. Ďalšou oblasťou bola grafomotorika – používanie ceruzy, schopnosť kresliť, ale i ovládanie číselného radu do desať, reprodukcia naučeného textu naspamäť, orientácia v priestore...

   Na zápise boli prítomné - výchovná poradkyňa Mgr, Ľuboslava Slučiaková, panie učiteľky 1. stupňa základnej školy Mgr. Ľubomíra Škorvagová, Mgr. Katarína Piteková a panie učiteľky z materskej školy – Mgr. Jana Romaniková a Jana Talapková. Ako hosť - Mgr. Viera Jančaříková, vedúca  Spoločného školského úradu so sídlom v Starej Bystrici.

   Zápisu sa zúčastnilo 20 detí, ktoré budú v budúcom školskom roku navštevovať 1. ročník.

   Všetkým budúcim prváčikom želáme veľa úspechov v škole.

                                                                                                                      Mgr. Ľuboslava Slučiaková

    

    

    Deň Zeme

               

   Deň Zeme je venovaný našej Zemi a každoročne sa koná 22. apríla.

   Pripomíname si ho aj preto, aby sme si raz do roka (samozrejme, že by to malo byť častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta  Zem poskytuje. Ochrana životného prostredia by nemala byť ľahostajná pre nikoho z nás. Len na nás záleží, v akom prostredí budeme žiť a v budúcnosti aj naše deti. Žiaľbohu, často rodičia sú zlým  príkladom pre svoje  deti. Môžeme to vidieť aj na niektorých miestach v našej obci, kde sa hromadí napriek zákazom, rôzny odpad.

   Deň Zeme oslávila aj naša škola v piatok (22.4. 2016)  tradičným čistením okolia školy, časť od školy po Škorvagov a časť od školy po dolný obchod - prvý stupeň. Žiaci druhého stupňa sa zamerali na čistenie okolia cyklotrasy od Kohúta po Závodzkov, od Škorvagov po Vodnú nádrž Nová Bystrica, okolie športového areálu  a smerom na Vychylovku k bytovkám.

   Deti sa ráno stretli pred základnou školou a vyzbrojení rukavicami,  vrecami a samozrejme dobrou náladou. K dobrej pracovnej pohode prispelo aj slnečné počasie. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi sa odobrali na svoje úseky a pustili sa do práce.  Pracovali veľmi usilovne a domov odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce.

   Ďakujeme pani Vilme Masnicovej, majiteľke potravín u Škorvagy za cukríky, ktoré deťom darovala za usilovnosť.

    

   Mgr. Renáta Hoferová a Mgr. Dana Jančulová

   Foto vo fotoalbume. yes

    

    

   Učebňa výtvarnej a hudobnej výchovy

    

   V našej škole sa nachádzajú rôzne špeciálne učebne (biologická, jazyková, počítačová, technická) a tak sme sa rozhodli pripraviť učebňu na skvalitnenie vyučovania predmetov výtvarná a hudobná výchova.

   Postupne sme premieňali klasickú triedu na príjemné a oku lahodiace miesto, v ktorom sa najmä tieto dva predmety vyučujú pohodlnejšie a efektívnejšie.

   Steny sme vyzdobili peknými výtvarnými dielkami žiakov, vytvorili sme akúsi galériu najlepších prác.

   Svojpomocne sme upravili starý nábytok a získali sme tak miesto na účelné umiestnenie rôznych pracovných pomôcok, ktoré majú žiaci vždy k dispozícii.

   Jedna stena učebne slúži ako učebná pomôcka pre vyučovanie dejín výtvarného umenia a hudby, obsahuje periodizáciu umenia od praveku až po súčasnosť.

   V učebni máme klavír a detské hudobné nástroje, ktoré bežne využívame počas hudobnej výchovy.

   Na spestrenie vyučovania využívame aj interaktívnu tabuľu, ktorá umožňuje žiakom efektívnejšie spoznávať rôzne výtvarné a hudobné štýly, obdobia, žánre, diela, ...

   Z reakcií žiakov vieme, že sa do novej učebne tešia, počas vyučovania v nej vládne tvorivá pracovná atmosféra, žiaci majú viacej nápadov, sú kreatívnejší.

    

   Veríme, že učebňa bude slúžiť aj nasledujúce roky a neustále sa bude dopĺňať a skrášľovať novými prácami a projektami žiakov.

    

   Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume. yes

      

   Krúžok mladých záhradkárov začína novú sezónu

    

   Dňa 9. marca 2016 Janka Huláková navštívila náš krúžok a spoločne s deťmi zasadila semienka paradajok a papriky.

   Každé dieťa dostalo dva kelínky, do ktorých si podľa jej rád zasialo svoju papriku a paradajku. Kelínky si každý označil štítkom, na ktorý vyznačil názov rastlinky, dátum a svoje meno. Činnosť brali deti veľmi vážne a zodpovedne.

   Do zvyšných kelínkov Janka zasiala semienka, ktoré neoznačila. Bude to prekvapenie pre deti. Rastlinky deti budú sledovať a podľa určitých znakov budú musieť určiť, či je to paprika alebo paradajka. Kým ale rastlinky vyklíčia, budeme sa musieť o ne dobre starať a pravidelne ich zalievať.

   Janka na záver každému dieťaťu podarovala črepník s narcisom.

   Po práci sme si spoločne posedeli pri čajíku z vlastných liečivých byliniek a sladkostiach.

                                                       Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Prázdninový poldeň

   Dňa 1.3. 2016 sme pre deti z CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravili prázdninový poldeň v podobe  rôznych súťaží a aktivít. Deti  sa veľmi tešili na túto akciu a prišli aj v čase svojho voľna počas jarných prázdnin. Mali sme pripravené rôzne súťaže ako napríklad skákanie na švihadlách, skákanie vo vreci, bedminton, stolný tenis, driblovanie s loptou  a rôzne spoločenské hry. Nakoniec sme deti odmenili vecnými cenami a sladkosťami, žiadne dieťa neodišlo naprázdno. Všetci sa už tešíme na najbližšiu prázdninovú aktivitu, ktorá sa uskutoční počas letných prázdnin.

                                                                        Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. wink

    

    

   Lyžiarsky výcvik

    

         

   V dňoch 22. - 26. 2. 2016 sa uskutočnil pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Nová Bystrica lyžiarsky výcvik v stredisku Veľká Rača - Oščadnica. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo spolu 23 žiakov. Boli sme rozdelení na skupiny - lyžiarov a nelyžiarov. Počasie nám vyšlo. Na obed sme chodili do reštaurácie U Medveďa, kde sme sa vždy výborne najedli. Aj tí, čo boli nelyžiari, vďaka pani inštruktorke základy lyžovania zvládli. Hoci sme chodili domov unavení, vždy sme sa tešili na nasledujúci deň, čo nové zažijeme. Okrem toho, že sa niektorí naučili lyžovať, niektorí sa zdokonalili v lyžovaní, zažili sme i veľa zábavy. Bola by som rada, keby sme si to ešte v budúcnosti mohli zopakovať.

                                                                    Lenka Piteková, VIII. A

                                                                    Foto: Mgr. Ľuboslava Slučiaková

    

   Foto vo fotoalbume.surprise

    

   DETSKÝ KARNEVAL 

          v KD v Novej Bystrici

                                17.01.2016

    

                Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci s obecným úradom, tak ako každoročne, pripravili pre deti detský karneval. Keďže je obdobie plesov a zábavy, aj my sme mali možnosť zabaviť sa s našimi najmenšími.

               Boli sme veľmi milo prekvapení veľkou účasťou, prišlo až 68 detí v maskách v sprievode so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami. Striedali sa rôzne rozprávkové bytosti s fantastickými bytosťami z filmov, masky zhotovené doma s maskami z požičovne.

                Porota zložená z rodičov a pani učiteliek nemali ľahkú úlohu. Vybrať tých najkrajších 10 masiek z počtu 68 bolo naozaj ťažké. Nakoniec prišlo k odmeňovaniu. Ani jedna maska neodišla naprázdno a prišla si na pódium pre drobnú vecnú cenu a sladkosť a tých najkrajších 10 bolo odmenených plyšovými hračkami. Potom sme si ešte spoločne zatancovali a užili si nedeľné popoludnie.

               Treba poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť ďakujeme rodičom a deťom, ktoré prišli a už niekoľko rokov sa zúčastňujú  takéhoto karnevalu. Dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme v takom hojnom počte a opäť sa spolu zabavíme.

                                                                     Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. devil

   Komparo - výsledky

   12. 11. 2015  žiaci 9. ročníka písali testy Komparo z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 15. januára 2016 dostali všetky zúčastnené školy písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správu s celkovými výsledkami.

   Priemerná úspešnosť  testovaných žiakov našej školy z matematiky bola: 65,8%

   Priemerná úspešnosť  testovaných žiakov v SR z matematiky bola: 60,7%.

   Priemerná úspešnosť  testovaných žiakov našej školy zo slovenského jazyka bola: 58,6%.

   Priemerná úspešnosť  testovaných žiakov v SR zo slovenského jazyka bola: 59,1%.

   Výsledkami v matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

                                                                                Mgr. Dana Jančulová

                                                                                                

   Zimné športy očami detí

    

   Pani Meluzíne sa k nám tohto roku akosi nechcelo. Vonku to vyzeralo, že zima ani nebude a pomýlená príroda zobúdzala stromy, kvety, kríky. My, v našom ŠKD, sme sa rozhodli úplne inak. A to, že spolu s deťmi vytvoríme nádherné práce v súťaži pod názvom: „Zimné športy očami detí.“ Námety a materiál boli ľubovoľné. A tak sa naša trieda premenila na čarovnú rozprávkovú dielňu, na privolanie zimy.  Úlohou detí bolo čo najvýstižnejšie vyjadriť  svoj obľúbený zimný šport.  Keď sme mali práce hotové, okrášlili sme si nimi celý náš Školský klub. Bolo načo pozerať, lebo každá práca bola originál. Stalo sa to, v čo sme dúfali. Vrátila sa k nám pani Zima - Meluzína. Zasýpala snehom celý kraj, akoby sa deťom poďakovala za svoje práce.  Deti mohli využiť svoje odložené vianočné darčeky a rozvíjať svoj obľúbený šport.

    

   Foto vo fotoalbume.laugh

   Vianočná besiedka

                            

    Dňa 20.12.2015  v nedeľu sme sa zišli v  Dome kultúry  už na tradičnej Vianočnej besiedke, ktorú pripravili p. učiteľky a vynaložili veľké úsilie, aby bolo všetko tip- top. S deťmi nacvičovali program už dlhší čas. Na úvod sa peknými slovami prihovoril starosta obce - Ing. Jozef Balačin. Potom sa predstavili škôlkari a žiaci s vianočnými básňami, tancami a rôznymi scénkami . Nechýbali ani flautisti a folklór, a to naši heligónkari, speváci,  ktorí vystupovali prvýkrát. Krúžok vedie Bc. Marianna Tomčalová. Ďalej vystúpila ženská skupina Dolinka, skupina Kováčovci a nechýbala ani skupina Bystrica. Programom nás sprevádzali dvaja deviataci - Sonička Kubeňová a Tadeáš Vakula. Program bol veľmi bohatý a vhodne zapadol do tohto  predvianočného obdobia. Všetci sme strávili krásne nedeľné popoludnie, hlavne rodičia pri pohľade na svoje ratolesti.

   Mgr. Monika Chovancová, Bc. Kamila Kubjatková

   Foto: Mgr. Evka Joneková

   Deň otvorených dverí na SOŠHSaO

   V stredu 16.12.2015 sme sa zúčastnili vianočnej výstavy a zároveň Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci. Všetko to začalo v Dome kultúry, kde nás privítal primátor mesta Čadce a pani riaditeľka školy. Žiaci mali pripravený krásny program, ale najviac nás zaujali práce žiakov a výstava prestieraní či pripravených jedál, ozdobených vianočných stolov na dané témy. Potom sme sa presunuli do areálu školy. Pani učiteľka, ktorá vyučovala na tejto škole, nás previedla po budove školy. Ukázala nám jednotlivé triedy, v ktorých sa vyučuje, telocvične a povedala nám aj niečo o jednotlivých odboroch. Hovorila nám, aby sme sa pýtali, ale nikto z nás sa nechcel na nič opýtať. Prezreli sme si celú školu. Jedna trieda si pre nás pripravila scénku "Grécky deň", kde nám ukázali, čo všetko v Grécku jedávajú, či aké tam majú veci. Keď sme prešli celú školu, tak sme sa presunuli do kaderníckeho a kozmetického salóna, ktorý je kúsok od budovy školy. To bol záver prehliadky, ktorá sa nám veľmi páčila a spokojne sme odchádzali domov.

    

                                                                                                             Danka Kováčová, IX.A

   Pečenie medovníkov

   Dňa 11. 12. 2015 organizovalo  CVČ v ZŠ s MŠ v Novej Bystrici pečenie medovníkov. Zúčastnilo sa veľa detí z každého ročníka, hlavne deti z rôznych krúžkov, aj my, „mladí novinári“.

   Deti sa pri vykrajovaní a zdobení medovníkov bavili, dokonca sa bavili aj panie učiteľky. Keď sme dozdobili posledné medovníčky, na chodbe sa objavili biele Lucie, ktoré nás dobre ponaháňali po chodbe. Našťastie to dobre dopadlo, aj keď Lucie nás poriadne vyprášili varechou. Medovníčky sme mohli aj jesť, a aby nám lepšie chutilo, panie učiteľky nám uvarili chutný bylinkový čaj.

   Rozsvietenie vianočného stromčeka

   Ako  zvyčajne i tento školský  rok CVČ v spolupráci s kultúrnym referentom  pripravili pre deti poslednú tohtoročnú detskú diskotéku, ktorá bola spojená z rozsvietením  vianočného stromčeka. Deti majú túto  diskotéku  veľmi rady, preto sme už dopredu vedeli, že účasť bude veľká. Menšie deti doprevádzali rodičia. Mali sme pripravené aj súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami. Na deti čakal veľký výber sladkostí, ale aj balóny šťastia,  ktoré si mohli kúpiť v bufete. Keď prichádzala osemnásta hodina, o ktorej sa mal stromček rozsvietiť, všetci sa pobrali von, aby zažili ten pocit prichádzajúcich Vianoc . Deti s rodičmi vypúšťali balóny šťastia, pán starosta kúpil pre  deti prskavky a  cukríky, ktoré sme vonku rozdávali. Sme veľmi radi, že prišlo toľko detí aj s rodičmi a tešíme sa na ďalšiu akciu, ktorá nasleduje už 20.12.2015, a to je Vianočná besiedka.

                                                       Bc. Kamila Kubjatková
    
   Foto vo fotoalbume. wink
    

   Polícia deťom

    

   Dňa 23.11.2015  sa v našej škole uskutočnil projekt  "POLÍCIA DEŤOM".

   Polícia nám vysvetľovala rozličné trestné činy ako je napríklad užívanie návykových látok ako sú drogy ,alkohol, čo je to trestná zodpovednosť. Menší žiaci mali dopravnú výchovu a tému " Poznávame políciu ". Mali sme možnosť vyskúšať si simulačné okuliare, ktoré nám  znázorňovali, ako sa človek cíti pod vplyvom drog a aké to môže byť nebezpečné.

    Po teoretickej časti sme sa presunuli na stanovište prehliadky zbraní, kde nám polícia ukazovala rôzne  zbrane, ktoré používajú pri svojej práci. Všetci sme si mohli vyskúšať obliecť nepriestrelnú vestu, ktorá je poriadne ťažká. Potom sme sa presúvali von, tam nám policajti z oddelenia dopravy ukázali interiér a vybavenie policajného auta s rôznymi prístrojmi a mali sme možnosť si do auta aj sadnúť.

   Neodmysliteľnou súčasťou boli policajní kynológovia so psami, ktorí nám predviedli svojich profesionálne vycvičených psov. Ukázali nám rozdiel medzi vycvičeným a mladým ešte nevycvičeným  štvormesačným psom. Mali sme si ho možnosť aj pohladkať. Policajti nám názorne predviedli, ako dokáže policajný  pes zneškodniť páchateľa a aká je ich práca pre políciu nesmierne  dôležitá . Sme veľmi vďační  policajtom, ktorí tu boli, za nezabudnuteľné zážitky a že nás oboznámili s ich prácou a povinnosťami, ale aj za to že nás veľmi príjemným a poučným spôsobom oslobodili od školského vyučovania.

                                                                                    Vďační žiaci IX. A triedy

   Foto vo fotoalbume. laugh

            POĎAKOVANIE 

   Riaditeľstvo a kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 touto cestou vyjadruje poďakovanie pánovi Mjr. Mgr. Milanovi Svitkovi - riaditeľovi OR PZ Čadca, pani Mjr. Mgr. Janke Zlochovej , pani PhDr. Kucharčíkovej, pánovi Mgr. Hruškovi, pani Gabriele Ondruškovej, členom PZ Stará Bystrica, členom dopravnej polície a oddeleniu služobnej kynológie za tento krásny projekt, ktorý nám ústretovo umožnili zrealizovať aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti.

                                                                                    Mgr. Ľ. Slučiaková

   Život v našom školskom klube detí

             „Odpad to je nápad“

    

   Posledný októbrový týždeň je u nás v školskom klube každoročne venovaný zaujímavej výstave pod názvom „Odpad to je nápad.“

   Výstava je výnimočná tým, že obsahuje vlastnoručne vyrobené dekorácie z nepotrebného odpadu. Aktivita podporuje rozvoj tvorivosti, environmentálneho cítenia. Deti sa učia pracovať v tíme, motivuje ich k tomu, aby hľadali riešenia, ako môže každý z nás prispieť svojím konaním k ochrane životného prostredia. Práce sme využili aj ako významné didaktické pomôcky k jednotlivým činnostiam.

    

                                                                Božena Kubalová, Oľga Kašubová

    

                                        

    

    

   Komparo

    

   Dňa 12. 11. 2015  sa  žiaci deviateho ročníka zúčastnili cvičného testovania Komparo.  KOMPARO má deviatakom slúžiť ako neoficiálna „generálka” na Testovanie 9. Každý účastník testovania  dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

   Podrobné výsledky jednotlivých žiakov budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk najneskôr v stredu 9. decembra 2015. Následne (15. januára 2016) dostanú všetky zúčastnené školy písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správu s celkovými výsledkami.

   Deviataci sa na Testovanie 9 pripravujú prostredníctvom krúžkov Matematika 9 a Slovenčina 9.

    

                                                                                                                   Mgr. Dana Jančulová

    

    

   AKO PRACUJEME V KRÚŽKU

    

       V tomto školskom roku sa v našej škole otvoril nový krúžok nazvaný História inak.

        Navštevuje ho 12 žiakov vždy vo štvrtok popoludní.

        Stretávame sa v multifunkčnej učebni a tu sa hravou formou oboznamujeme s históriou.

        Začali sme pravekom. Učebňu sme na chvíľu premenili na pravekú jaskyňu, vystlanú kožušinami ulovených mamutov. Podarilo sa nám získať oheň, pri ktorom sme sedeli, plánovali budúci lov a prežúvali surové mamutie mäso. Nezabudli sme sa postarať ani o najmenšie deti.

        Vybrali sme sa aj k potoku objavovať kovy. Nenašli sme síce zlato ani meď, ale celá výprava so sitkami v rukách stála za to.

        Po pozornom štúdiu prezentácie sme podľa obrázkov modelovali praveké nástroje a zbrane a dokonca sme vyrobili celú sadu šperkov.

        Hovorili sme o objavení obilia a o zmenách pravekej spoločnosti, ktoré tento objav priniesol. Navštívili sme aj územie dnešného Slovenska s jeho pôvodným obyvateľstvom a spôsobom života. Zaujali nás keltské oppidá i skýtske stavby. Prežiť však väčšinu života na konskom chrbte – bez kúpeľne, bez teplej stravy, bez  televízie, internetu a tabletu – to by nebolo pre nás! No keby sa nejaký Kelt ocitol v našej dobe, tiež by si asi povedal, že to nie je nič pre neho.

        V súčasnosti sa venujeme druhému tematickému okruhu – počas krúžku cestujeme v čase do starovekého Egypta.

        Zoznamujeme sa s panovníkmi, bohmi a bohyňami Egypta, s jeho kultúrou, náboženstvom, vedou a umením.  Pokúšame sa naučiť mená niektorých významných egyptských panovníkov. Je to dosť zložité, ale aj vtipné.

   Vyskúšali sme si líčenie na egyptský spôsob a krásne nalíčení, odetí do tuník, sme spojili učivo so zábavou. Škoda však, že potomkyňa bohyne Bastet (mačka), ktorá pravidelne sedáva pred školou, sa nezúčastnila fotografovania.

        V budúcnosti nás čaká výroba parochní, mumifikácia a stavba pyramíd.

        Ďalšou zastávkou v putovaní časom bude staroveké Grécko a napokon nás určite všetky cesty dovedú do Ríma...

    

                                                                       PRIATELIA DEJEPISU

    

   Návšteva hrobu neznámeho vojaka

    

        Keďže sa blíži čas dušičiek, aj my v CVČ sme sa rozhodli ísť zapáliť sviečku na bývalý cintorín na Kýčery, kde boli v minulosti pochovaní vojaci. Cintorín v rámci turistického krúžku navštevujeme každý rok. Dúfam, že nám táto tradícia ostane aj po ďalšie roky.

    

                                                                                                             Bc. Kamila Kubjatková

                                          

    

   Súťaž   "Človeče, nehnevaj sa"

                                         

   Aj tento rok sme si zahrali v CVČ „Človeče, nehnevaj sa“. Deti majú túto hru veľmi rady a vždy sa tešia hlavne na finále. Umiestnenie je nasledovné:

   1.miesto- Tobiasko Strapáč

   2.miesto- Lucka Petreková

   3. miesto- Lukáško Fujerík

   4.miesto- Natálka Čierňavová

   5. miesto- Agátka Halvoníková

   Všetkých  výhercoch sme ocenili drobnými cenami a sladkosťami.

    

                                                                                                            Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. devil

   Výchovný koncert

                  

   Už tradične raz v školskom roku k nám prídu so svojím vždy zaujímavým programom veľmi sympatickí páni - Radko Pažej a Jaro Gažo. Tentokrát si so sebou priviedli nového kamaráta – záchranára. Spoločne nám predviedli program, v ktorom nás poučili o záchranných telefónnych linkách a o poskytnutí prvej pomoci človeku v ohrození života. Ich koncerty sú pre nás vždy poučné a zábavné. Dnes sme ale boli smutní. Koncert bol venovaný nášmu spolužiakovi a kamarátovi Patrikovi Jonekovi. Všetci sme na neho mysleli.

                                   Redakčná rada Rosnáčika

    

   Foto vo fotoalbume. blush

   Medzinárodný deň školských knižníc 

   Ročníky 1-4

   Vzťah ku knihe je potrebné pestovať už v útlom veku. Na to mysleli aj pani učiteľky prvého a druhého ročníka a pripravili žiakom rôzne aktivity. Mnohí z nich prišli do školy prezlečení za rozprávkové bytosti, takže sme stretávali počas dňa princezné, princov, víly, pirátov a ďalšie zaujímavé postavičky z rozprávok. Žiaci si  priniesli svoju obľúbenú knihu z vlastnej knižnice. V škole o nej spolužiakom porozprávali, prípadne prečítali a zhotovili si do nej záložku. Z prinesených kníh vytvorili v triede výstavku. V prezentácii sa dozvedeli viac o vzniku knihy a detských spisovateľoch. Veríme, že sme uvedenými aktivitami aj u našich najmenších  vzbudili záujem o čítanie kníh.

                  Mgr. Renáta Hoferová

        

   Ročníky 5-9

   Štvrtý októbrový pondelok je už tradične venovaný knižniciam. I tento školský rok sa naša škola zapojila a pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity na tému Naj dedinka Nová Bystrica. Počas celého dňa žiaci na vyučovacích hodinách vyrábali projekty, záložky, knihy, kreslili ilustrácie, písali básne, listy, vyhľadávali informácie v rôznych encyklopédiách a pod. V rámci tohto zaujímavého dopoludnia si žiaci na chodbe pozreli prezentáciu o Novej Bystrici.

   Mohli sa zapojiť aj do súťaže a napísať báseň o Novej Bystrici, list kamarátovi do zahraničia o krásach našej dediny alebo vytvoriť projekt o Novej Bystrici. Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov 3. - 9. ročníka, z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať najlepších.

   Najkrajšie básne napísali: Marcela Jantulová VI. A

                                                      Patrícia Baničiarová VI. A

                                                       Nina Čierňavová  III. A

   Najlepší list mala: Emma Heltková VII. A

   Najzaujímavejšie projekty vytvorili: Nina Konečná VIII. A

                                                                         Lívia Masnicová VIII. A

                                                                          Ema Riečičiarová III. A

                                                                          Tomáš Chovanec III. A

   Všetci žiaci boli odmení knihami. Svojimi prácami ukázali, aký majú pekný vzťah k Novej Bystrici, že im nie je ľahostajná a sú radi, že tu žijú.

   Úlohou tohto dňa bolo aj vyvolať záujem žiakov o čítanie, o knihy a tento cieľ sa nám podarilo splniť.

    

                                            Mgr. Adela Piteková


   Ahoj, Sára!

   Už dlho sme spolu neboli a tak som sa rozhodla, že Ti napíšem tento list, po ktorom budeš určite chcieť prísť k nám. Od nášho posledného stretnutia sa v našej obci veľa zmenilo.

    Tak najskôr! Sme „Naj dedinka Slovenska“. V lete  tu natáčala RTVS reláciu : „Naj dedinka Slovenska.“ Je to “súboj“ siedmich obcí, kde sa spĺňajú rôzne úlohy. Najdôležitejšia úloha bola posledná – sčítavanie obyvateľov. Bolo nás 1351 - najviac zo všetkých. Máme veľa atrakcií, ktoré Ťa budú baviť. Určite si nezabudni bicykel, pretože máme vybudovanú cyklotrasu, ktorá vedie až po mestečko Krásno nad Kysucou. Pri obecnom úrade sa hrdo skvie nové Námestie sv. Jána Krstiteľa. No a v súčasnosti sa stavia ďalšie námestie, a to pri kostole. A ozaj, pamätáš, ako sme chceli ísť minule na priehradu, ale nám to nevyšlo, lebo pršalo? Tentokrát to musí výjsť! Upsss.... a ešte je tu Vychylovka! Najkrajší výlet, ktorý sa uskutoční, keď prídeš, bude výlet na skanzen – do Múzea kysuckej dediny. Sú tu staré drevené domy dovezené zo všetkých kútov Kysúc. Vo Vychylovke sú i Vychylovské skálie a Vychylovské prahy. Ja a moja rodina chodíme najradšej na Vŕšky alebo do lesa vo Veľkom Potoku. Je to neďaleko nášho domu, môžeme sa pozrieť aj tam.

   Tak dúfam, že som Ťa teda dostatočne motivovala a čoskoro sa uvidíme. Teším sa na Teba a tiež na naše spoznávacie výlety po našej obci. 

   S pozdravom

   Tvoja kamarátka Emmka


    

                    

   Význam knihy v podaní našich deviatakov:

    

            Knihy pre mňa znamenajú veľa už od malička, kedy mi mama čítala rozprávky na dobrú noc.

      Postupne ako rastiem, sa môj vzťah ku knihám prehĺbuje. Predstavujú pre mňa čerpanie vedomostí

      a obohacovanie slovnej zásoby. Vždy dám prednosť knihe pred filmom, pretože vo filme sa nikdy

      tak dokonale nevyjadria pocity hrdinu. Myslím si, že by sme si mali knihy vážiť, pretože práve

      knihám vďačíme za všetky naše vedomosti a znalosti. Kniha však predstavuje aj relax, únik do

      iného sveta plného fantázie, vďaka čomu môžeme zažiť veľké dobrodružstvo. Na záver sa prihováram

      hlavne mladým ľuďom, aby nikdy nezanevreli na knihy.

                                                                                                                                         Soňa

    

    

               Knihy sú pre mňa dôležité, pretože sa z nich učím a rozvíjam si svoj materinský jazyk, ktorý

        mám veľmi rád a som naň hrdý. V knižnici nájdem veľké množstvo kníh, z ktorých si môžem vybrať.

        Najradšej mám asi fantastické alebo aj detektívky, ktoré čítam s napätím.

                                                                                                                               

                                                                                                                                          Denis

    

               Knihy sú dôležitou súčasťou života človeka už mnohé storočia. Sú pre nás zdrojom informácií,

        zábavy... Nedokážem si predstaviť svet bez kníh, je do nich vložená minulosť, prítomnosť a bude

        aj budúcnosť. V dnešnej dobe nájdeme aj tzv. elektronickú formu knihy. Mnoho ľudí to využíva, ale

        ja mám rada, keď vojdem do knižnice a môžem sa dotknúť kníh a mať radosť, keď nájdem príbeh,

        ktorý ma pohĺti.

                                                                                                                                           Táňa

    

               Doma mám aj svoju vlastnú knižnicu, kde mám uložené všetky knihy, ktoré rada čítam – od

          rozprávkových až  po encyklopédie. Veľmi rada si nájdem čas prečítať si nejakú dobrú knihu.

          Aj na Vianoce si vždy prajem knihu a moja krstná mi to splní.

                                                                                                                                          Daniela

    

            Kniha je pre mňa ako menší kamarát, ktorý v sebe uchováva veľké tajomstvá. Preto s radosťou

         po nej siaham a postupne si uvedomujem, že kniha je vzácnosť.

    

                                                                                                                                          Barbora

    

    

            Knihy boli pre mňa odmalička nezameniteľnou zábavou. Všetky knihy, ktoré som rád čítal,

       mám doma. Sú to predovšetkým encyklopédie o zvieratách – domácich, ale aj cudzokrajných.

       Mám ich doma plnú izbu a keď mám voľnú chvíľu alebo sa nudím, sadnem si do pohodlného kresla,

       kde sa so zvieratami, o ktorých čítam, prenesiem do ich prirodzeného prostredia, kde obdivujem

       ich rozmanitosť a pestrosť na celej Zemi. Preto sú knihy pre mňa nezameniteľný zdroj informácií,

       o ktoré sa budem, dúfam, stále zaujímať.

    

                                                                                                                                         Tadeáš  

    

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Púšťanie  šarkanov

           

                  Jeseň je krásne ročné obdobie. V jeseni môžeme pozorovať obrovské zmeny v prírode. Koruny stromov sa sfarbujú na rôzne farby, najskôr zo zelenej na žltú a neskôr na oranžovú a potom opadávajú. Zvieratká v lese sa pripravujú na zimný spánok a niektoré vtáky ako napríklad lastovičky odlietajú do letných krajov. Medvede a aj niektoré iné lesné zvieratá sa uložia do svojich brlohov.

                 Aj my z CVČ sme sa rozhodli, že nebudeme strácať krásny jesenný čas v herni a spríjemníme si ho pobytom vonku veľmi zaujímavou aktivitou , ktorú majú rady nielen deti, ale aj dospelí, a to púšťaním šarkanov. Naša trasa viedla na najbližší kopec v okolí, ktorý sa nachádza za školou. Z tohto kopca je aj nádherný výhľad na celú dedinu. Cestou sme prekonávali rôzne prekážky, ako bolo napríklad obchádzanie mlák, konárikov, kameňov, museli sme dávať veľký pozor, aby sa deti nepotkli a nespôsobili si úraz.

               Deti mali zo sebou šarkany, ktoré si priniesli  z domu. Behanie so šarkanmi sa deťom veľmi páčilo. Niektoré šarkany lietali lepšie, niektoré slabšie podľa toho, z akého materiálu boli a ako sa deťom darilo. Keďže nám počasie prialo a pofukoval vetrík,  vonku bolo veľmi príjemne.

                Prvé tri miesta, na ktorých sa umiestnili Dominik Targoš, Sofia Janíčková a Martinko Holienčin, boli odmenené krásnymi maňuškami, no nikto neodišiel naprázdno a každé dieťa si pochutnalo na sladkosti. Po tejto aktivite plnej zážitkov sme sa vrátili do CVČ.

    

                                                                                                            Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. smiley

   Turistická vychádzka s opekačkou

                     

   Dňa 2.10.2015 CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti turistickú vychádzku spojenú s opekačkou. Počasie nám prialo, krásne svietilo slniečko. Deti sa veľmi tešili, po ceste sa stále vypytovali , kedy tam už budeme. Rozprávali sa medzi sebou o tom, čo majú na opekanie či špekáčiky, či slaninku. Keď sme už konečne prišli do cieľa našej cesty, začali sme spoločnými silami zháňať drevo na opekanie.  Keď sme založili oheň, opiekli sme si slaninku, špekáčiky a posilnili sa. Potom sme deti nechali  chvíľu vyšantiť, zahrali sme sa na schovávačku a vybrali sme sa aj na chvíľu na hríby. Deťom sa vychádzka veľmi páčila a pýtali sa, kedy opäť pôjdeme. Určite sa ešte spoločne vyberieme, či už počas krúžku alebo v rámci voľna.

                                                    Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. wink

   Tekvicovo-jablkoví panáci

    

          

   Na bežnej hodine slovenského jazyka sa učíme pravopis  a ďalšie gramatické javy. No 17.9. sme sa pravopis ani nič podobné neučili. Mali sme možnosť tvoriť výrobky z tekvíc, jabĺk a iných predmetov, čo nám poskytla príroda. My, dievčatá, sme sa rozhodli pre zvieratká. Nakoľko sme priniesli veľmi veľa materiálu, vyrobili sme ich dosť. A to konkrétne štyroch ježkov, jedného pavúka a jedného zajačika. Chlapci mali síce menej materiálu ako my, no podarilo sa im vytvoriť malého strašiaka. Hodina sa nám zdala všetkým rýchla. Rozprávali sme sa i vtipkovali. Chlapcom sa páčili naše výrobky, naopak ich výrobky sa páčili i nám. Bola to veľmi zaujímavá, ale aj zábavná hodina. Každý z nás sa snažil robiť čo najviac, aby bol výsledok čo najlepší. Výrobky oboch skupín sa podarili a ešte sme si nimi dokonca vyzdobili našu triedu. Až v závere hodiny sme dostali úlohu napísať opis pracovného postupu, čo pre nás nebol problém, pretože sme vychádzali z vlastnej práce.  Už teraz sa tešíme na podobné  zážitkové hodiny.                                                                               

    

                                                                                                           dievčatá zo VII.A

   Foto vo fotoalbume. cheeky

   Európsky deň jazykov

         

   Dňa 26. septembra sa každoročne koná Európsky deň jazykov. Aj v našej škole  sme si tento deň opäť pripomenuli .

   Na hodinu  anglického jazyka sme si z domu priniesli hrnčeky a  pani učiteľka Chovancová Jana nám  pripravila  pravý anglický čaj / čierny čaj s mliekom a cukrom / a pochutnali sme si na koláčikoch cookies, ktoré nám napiekla. Boli vynikajúce. Doniesla nám tiež fotografie nafotené v Londýne. Potom sme prekladali citáty v angličtine. Celá hodina bola fantastická.

   Okrem toho p. učiteľky, J. Chovancová a K. Pavelková, zhotovili nástenku, kde sú zobrazené zvyky a tradície v konkrétnych krajinách Európy.

   Už sa tešíme na ďalší rok a na to čo nám p. učiteľky  pripravia.                                                                                                                                    

   Žiačky VII. A

    

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Kreslenie na chodník

                      

   Dňa 17.09. 2015 CVČ pripravilo pre deti  obľúbenú aktivitu - KRESBU NA CHODNÍK. Deti mohli prejaviť svoju fantáziu a kreativitu. V školskom areáli nakreslili rôzne zvieratká, kvety, autá, tanky, srdiečka a ďalšie iné kresby. Spoločne  sme sa tešili z rôznych krásnych a farebných kresieb, ktoré deti vytvorili. Všetky deti si za ich usilovnosť zaslúžili sladkosť. Napokon sme sa odfotili pri dielach detí.

                                                            Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. surprise

   Detská diskotéka 

                                  

   Dňa 2.7.2015 pripravilo CVČ pri Zš s Mš Nová Bystrica spolu s kultúrnym referentom poslednú detskú diskotéku v tomto školskom roku v dome kultúry. Ako to už býva zvykom, mali sme pre deti pripravené aj rôzne súťaže. Mnohé, hlavne menšie deti, prišli aj so svojimi rodičmi. Deti sa výborne zabavili, zatancovali si a zasúťažili. Veľmi sa tešíme na ďalšiu detskú diskotéku, ktorá sa uskutoční v školskom roku 2015/2016.

    

                                                                                                                              Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. laugh

   Prázdninová cyklistika 

                                             

   Dňa 3.7.2015 CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti prázdninovú cyklistiku. Zraz sme mali pred školou, povinnou výbavou detí bola prilba.  Išli sme do Starej Bystrice na zmrzlinu, lebo slniečko dosť hrialo a obávali sme sa, že bude ešte teplejšie. Keď sme dorazili do cieľa, sadli sme si na námestie a deti si zajedli, čo im rodičia nabalili, napili sme sa a dali sme si zmrzlinu. Deťom sa tento výlet veľmi páčil a dohodli sme sa, že si túto akciu ešte niekedy zopakujeme.

                                                                                                                Bc. Kamila Kubjatková

    

   Foto vo fotoalbume. cool

   Prázdninová turistika 

                                                

   Dňa 1.7.2015 CVČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti na vyplnenie prázdnin turistickú vychádzku do Lacha k studničke,  kde pred rokmi žil ľudový liečiteľ, ktorý  vodou z tejto studničky liečil ľudí od rôznych chorôb.  Studničku pre nás všetkých obnovil Klub turistov Nová Bystrica. Počasie nám prialo,  slniečko krásne svietilo. Deti sa veľmi tešili, po ceste sa stále vypytovali, kedy tam už budeme? Rozprávali sa medzi sebou o tom, čo majú na opekanie či špekáčik, či slaninku. Zobrali si aj fľaše na vodu  a  telefóny na fotenie. Keď sme už konečne prišli do cieľa našej cesty,  deti zbadali fotografiu liečiteľa Martina Strapáča s jeho manželkou a dvomi deťmi. Potom sa osviežili  vodou, ktorá tam tiekla zo studničky, sadli si do altánka a chlapci začali po chvíli zháňať drevo na opekanie. Keď sme založili oheň, opiekli sme si slaninku, špekáčiky a posilnili sme sa. Potom sme deti nechali  chvíľu vyšantiť a vybrali sme sa domov, lebo sme mali pred sebou dosť dlhú cestu. Deťom sa vychádzka veľmi páčila a pýtali sa, či tam ešte pôjdeme . Dúfam, že sa tam ešte spoločne vyberieme, či už počas krúžku alebo v rámci voľna.

    

                                                                                         Bc. Kamila Kubjatková

    

   Foto vo fotoalbume. cheeky

    Olympijský festival

             

   25. júna 2015 sme pripravili pre žiakov "Olympijský festival". Hlavnou disciplínou bol beh od Pavelka na ihrisko TJ Slovan Nová Bystrica. Do súťaže sa prihlásilo 29 žiakov z ročníkov 4-9. Hneď ráno sa bežci odviezli autobusom na štart,  ktorý bol o 8.10 hod. Zhromaždili sme sa u Pavelka, kde sme dali bežcom pokyny k organizácii behu.  Na bezpečnosť počas behu po cestnej komunikácii dohliadala dopravná polícia. Ako prvý dobehol Branislav Fuják,  za ním Matej Vojtek  a  tretie miesto obsadil Róbert Vaňovec. Z dievčat bola prvá Lucia Čierňavová, druhá Aneta Kuniaková a na treťom  mieste skončila Aneta Kulová. Títo žiaci ako ceny dostali poháre, tričká, medaily a sladkosti. Potom sme spoločne pokračovali v súťažiach na rôznych stanovištiach - skoky vo vreciach, preťahovanie lanom, hod granátom na cieľ, skákanie na švihadlách, driblovanie s loptou, bedminton. Ďalej žiaci hrali futbal, kde boli taktiež odmenení medailami. Žiaci 1.-3. ročníka triafali kolky, hádzali granátom, skákali na švihadlách  a pod. Najlepší jednotlivci boli odmenení tričkami, sladkosťami a vecnými cenami, ktoré sme získali od SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU, za čo im ďakujeme. Deň ubehol veľmi rýchlo a tešíme sa už na ďalší ročník.

                                                                                      Bc. Kamila Kubjatková 

    

   Foto vo fotoalbume.laugh

   Jún - Mesiac poľovníctva

                                  

   V dňoch 15. - 16. júna si mohli žiaci našej školy pozrieť zaujímavú výstavu pri príležitosti Mesiaca poľovníctva. Bola spojená aj s besedou, na ktorej veľmi pútavo rozprával a odpovedal na zvedavé otázky, hlavne menších žiakov, pán    Ľ. Griga.  Žiakov veľmi zaujali vystavené exponáty zvierat, parohov, ale najviac praktické ukážky zvukov pri vábení zvierat. Chceli by sme sa poďakovať Ľ. Grigovi za besedu a ďalším miestnym poľovníkom, ktorí  poskytli svoje trofeje na výstavu.

                                                                        

   Foto vo fotoalbume.devil

   Spoločný výlet do Trenčína a Dubnice nad Váhom

    

   Dňa 11. 6. 2015 sme sa my, žiaci 6. a 7. ročníka, vybrali na výlet do Trenčína. Najskôr sme sa zoznámili s pamiatkami na Trenčianskom hrade. Akurát tam prebiehala výstava drakov, ktorá nás zaujala. Draci boli v životnej veľkosti. Studňa lásky bola hlboká, niektorí hádzali do nej mince. Počas prestávky sme mali možnosť kúpiť si suveníry a občerstvenie. Na kamennom múre sedel Lukáš Kimlička z Nákupných maniačok.

   Po prestávke sme cestovali do kaštieľa v Dubnici nad Váhom, kde sa nachádzali obrazy a historické pamiatky. Za kaštieľom stála veža, do ktorej sme sa chceli pozrieť, no bohužiaľ bola zamknutá.

   Vrátili sme sa do autobusu, prešli sme dlhú cestu do Žiliny, aby sme si nakúpili rôzne veci. Niektorí žiaci si kúpili aj škrečkov, s ktorými sme sa zabávali v autobuse.

   Domov sme prišli unavení, ale mali sme veľmi príjemný zážitok z výletu.

    

                                                                              Lea Šadibolová, Emma Heltková, Iveta Srníčková (žiačky VI. A triedy)

   Foto vo fotoalbume.  blush

   Školský výlet VIII. a IX. A

   Dňa 10.06.2015 sa naša trieda 8.A spolu s 9.A vybrala na výlet, ktorý pre nás pripravili pani učiteľky Slučiaková a Jančulová.  Ráno sme sa všetci stretli o 7.00 pred školou. Cesta do Levoče trvala približne tri hodiny. Keď sme dorazili do cieľa, privítala nás sprievodkyňa. Vošli sme do kostola svätého Jakuba a očarili nás krásne maľby a sochy, no hlavne oltár majstra Pavla, ktorý bol po čerstvej rekonštrukcii. Bolo tam veľa technických vecí, lebo tam práve točili film. Asi po 45 minútach sa prehliadka skončila. Nastúpili sme do autobusu a vyrazili sme smerom k Spišskému hradu. Aby sme sa dostali na hradbu, museli sme ísť hore kopcom. Tam nás už čakala ďalšia sprievodkyňa  poukazovala nám všetky dostupné miestnosti ako napríklad múzeum, kaplnku alebo mučiareň. Najviac sa nám páčil výhľad z najvyššej veže, po ktorý sme si museli vyšlapať  po kĺzkych točených schodoch. Výhľad bol prekrásny, videli sme okolité mestá a dediny ako na dlani. Keď sme sa poberali k autobusu, niektorí z nás si ešte kúpili suveníry na pamiatku. O dve hodiny sme sa už nachádzali v Poprade, kde sme mali hodinu a pol rozchod. Keď sme sa vracali domov, tak sme si navzájom ukazovali veci, ktoré sme si nakúpili. Domov sme sa vrátili okolo pol siedmej, trochu unavení ale šťastní. Pre všetkých to bol krásny zážitok a radi by sme sa tam vrátili znova.

    

                                                                                                       Anetka Kubjatková 8.A

                                                                                                       Miška Adamcová  8.A

   Foto vo fotoalbume. devil

   Náš výlet na Strečno

    

               Pani učiteľka nám oznámila, že pôjdeme v júni na koncoročný výlet. Veľmi som sa tešila. Večer som nemohla zaspať.

               Ráno sme sa stretli pred školou. Prišiel pre nás super autobus. Bola dobrá nálada. Najskôr sme išli na hrad Strečno. Zaujala ma tam hlavne studňa, ktorá má hĺbku 88 metrov. Videla som tam vystavené zbrane, muníciu a delo. Ďalšia zastávka bola v dedinke Čičmany. Je veľmi pekná. Sú tam zaujímavé domčeky, ktoré sú ukážkou ľudovej architektúry. Naše ďalšie kroky viedli do Rajeckej Lesnej. Je tam nádherný drevený betlehem. Rezbár zhotovil 350 postavičiek z dreva a z toho bola polovica v pohybe. Tiež sme si načerpali liečivej vody, ktorá je dobrá pre zdravie. Bola tam tiež ukážka Krížovej cesty a štrnásť zastavení.

               Občerstvili sme sa v bufete. Boli sme unavení, ale šťastní. Ešte nás pani učiteľky prekvapili a išli sme na zmrzlinu. Bol to deň plný zážitkov. Teším sa aj na ďalší výlet so spolužiakmi.

    

                                                                                                            Lucia Petreková, III. A

   Foto vo fotoalbume.laugh 

       JA a moje druhé JA

   Dňa 9.6.2015  mali žiaci 8-9. ročníka besedu o spoznávaní samého seba s lektorkou, ktorá mala pre nás pripravenú prezentáciu. Pomohla nám rozobrať a riešiť jednotlivé problémy, ktoré sa nás, ako ,,pubertiakov  “týkajú a ktoré nás trápia. Hlavnou témou bolo správanie sa k rodičom, vzťah k druhému pohlaviu a k sebe samému.  Lektorka zdôrazňovala hlavne formu, ktorou by sme sa mali v určitých situáciách správať. Nemáme byť  ľahko ovplyvniteľní, máme sa rozhodovať čo sa v danej situácií hodí a nehodí povedať, ako sa v danej situácií máme a nemáme správať. Bol to vcelku dobrý pocit rozprávať sa s dospelou osobou, ktorá rozumie našim problémom a chápe naše pocity a nálady, keďže väčšinou nás v takých prípadoch nechápu ani rodičia. Taktiež nám vysvetlila pohľad našich rodičov na našu výchovu a starosti, ktoré s nami majú. Bola to veľmi príjemná a milá pani a sme veľmi radi, že nás navštívila a pomohla nám. Budeme radi ak sa budú takéto besedy konať častejšie.

                                                                                           Denisa a Gabika IX.A

    

    

    SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

    

        V nedeľu 31. mája, na sviatok Najsvätejšej Trojice, pristúpili naši tretiaci prvý raz k svätému prijímaniu.

        Tomuto stretnutiu s Pánom Ježišom v Oltárnej sviatosti predchádzal celý rok intenzívnej prípravy v rámci školskej i farskej katechézy.

        Tretiaci začali s prípravou už v septembri uplynulého roka a prvé, čo sa naučili, bolo nicejsko - carihradské krédo. Nasledovalo desatoro, sviatosti, pätoro cirkevných prikázaní...a teoretickú prípravu zavŕšili sviatosťou zmierenia.

        Zúčastňovali sa detsko - mládežníckych sv. omší, kde sa aktívne zapájali do liturgie.

        V sobotu, 30. mája dopoludnia, pristúpili deti spolu s rodičmi k spovedi, aby v nedeľu mohli prijať Ježiša do čistej duše.

        Samotná slávnostná sv. omša mala dôstojný priebeh. Všetky deti - dvadsať tretiakov z Novej Bystrice a šesť z Vychylovky, sa aktívne zapájali do liturgického slávenia čítaním Božieho slova, spoločnými prosbami veriacich a prinášaním obetných darov.

        Rodičia prvoprijímajúcich detí, pod vedením rodičovského výboru, p. Cabadajovej a p. Halvoníkovej , sa postarali o nádhernú výzdobu chrámu.

        Celý nasledujúci týždeň sa deti zúčastňovali sv. omší, aby si prehĺbili vzťah s Ježišom.

        V sobotu, 6. júna zakončili "biely" týždeň účasťou na sv. omši, pri ktorej otec biskup Tomáš Galis udeľoval mládeži sviatosť birmovania.

        Prajem našim tretiakom, aby prvé sv. prijímanie bolo začiatkom ich ďalšej životnej etapy - spoločnej cesty s Pánom Ježišom.

                                         

                                                                                                 Mgr. D. Dolinajcová

   ŠKD v očakávaní leta

   V teplých májových a júnových dňoch sa v priestoroch školského klubu zdržujeme minimálne. V obľube sú loptové hry na ihrisku a vychádzky. Z vychádzky často čerpáme námety na literárne a výtvarné práce. Ale aj tak sa sem-tam vyskytnú dni, keď sa deťom nechce ísť von. Aj na takúto eventualitu sme pripravení. Vždy máme naporúdzi zaujímavé činnosti, zaspievame si, vymýšľame si krátke príbehy, zahráme sa a venujeme sa aj výtvarným prácam, ktoré rozvíjajú fantáziu a rozličné zručnosti detí.

                                                                                   Božena Kubalová

                                                         

    

   MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ 

   NA  ROZHĽADNI  V  STAREJ  BYSTRICI

                                     

   Klub turistov Nová Bystrica si už druhýkrát dal do svojho celoročného plánu výstup na rozhľadňu  BOBOVEC v Starej Bystrici.

   V nedeľu 7.6.2015 sa vďaka zanieteným organizátorom, ktorými sú  Monika Halvoníková, Anton Ficek, Milan Vakula, Miroslav Pavelek  a CVČ  pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici uskutočnilo na rozhľadni krásne stretnutie detí, rodičov a pedagógov zo Starej a Novej Bystrice.

   Po odbití 12-tej hodiny na Slovenskom Orloji sa po informáciach  o  ňom,  vybrala skupina detí s doprovodom na blízky kopec. V cieli nás čakalo pohostenie a občerstvenie. Všetci  účastníci si pochutnali na výborných klobáskach a slaninke, ktoré  ako vždy  napiekol majster -kuchár Milan.

   Vďaka za jedlo a nápoje patrí najmä Obci Stará Bystrica, ktorá na túto akciu prispela finančne.

   Po "posilnení" si deti, ale aj rodičia merali sily v ľahkých športových disciplinách, všetci dostali sladké odmeny.

   Krásne letné počasie prispelo k dobrej nálade a bezpečnému zostupu v tieni lesa, ktorý sme všetci s účastníckym listom  v rukách  bravúrne zvládli.

                                                                                                                                              Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume.wink

   Kreslenie na chodník

                     

   Dňa 18.05.2015 CVČ pripravilo pre deti, tak ako každoročne, obľúbenú aktivitu - KRESBU NA CHODNÍK. Deti mohli prejaviť svoju fantáziu, kreativitu a výtvarné nadanie.  V školskom areáli nakreslili rôzne zvieratká, kvety, autá, tanky, srdiečka a ďalšie iné kresby. Spoločne  sme sa tešili z rôznych krásnych  kresieb, ktoré deti vytvorili. Napokon sme sa odfotili pri dielach detí.

                                                                              Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume.cheeky

   Mladí záhradkári

                        

   Krúžok Mladý záhradkár viedol od septembra pán Emil Čierňava ml., ktorého si žiaci veľmi obľúbili a do budúcnosti mal veľké plány. Nedávno nás však opustil a nám neostalo nič iné, len sa pokúsiť splniť aspoň niektoré z jeho plánov. Do konca školského roka bude krúžok viesť Mgr. Eva Joneková.

   Veľkí záhradkári – Eva Kulasová, Cilka Brisudová, Peter Kulas, Eva Joneková a  Ján Hulák najskôr pripravili pre mladých záhradkárov políčko.

   Dňa 24. apríla sme spoločne so žiakmi z krúžku na pripravenom políčku vyzbierali kamene a potom sme sa venovali výsadbe čiernych ríbezlí, ktoré v mene ZO SZZ v Novej Bystrici darovala Janka Huláková. K práci sme si pozvali pána Jána Huláka, aby nám predviedol, ako treba postupovať. Vysvetlil nám a názorne predviedol, ako treba pred výsadbou upraviť rastlinku  a jej korene, akú hlbokú vyhĺbiť jamu, aká je potrebná vzdialenosť od jednotlivých rastlín, aby mali v dospelosti  dostatok miesta, ako rastlinu vložiť, zahrnúť zeminou, pritlačiť a zaliať dostatočným množstvom vody. Potom každý dostal svoju vlastnú ríbezľu, ktorú si sám podľa rád zasadil. Deti si navzájom pomáhali a nevadilo im, že sa aj trošku zaprášili. Dúfam, že to nevadilo ani rodičom. Pri práci to už tak býva. Dôležitý je výsledok našej spoločnej práce. Pán Hulák deti poučil, že je potrebné, aby  sa v budúcnosti o svoju ríbezľu každý vzorne staral – občas ju okopal a zalial.

   O týždeň neskôr sme do hriadky zasadili liečivé bylinky napríklad pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis L., šalviu lekársku Salvia  officinalis, medovku lekársku Melissa officinalis, levanduľu úzkolistu Lavandula angustifolia, mätu piepornú Mentha piperita, mätu citrónovú Mentha aquatica cv. Citrata, repík lekársky  Agrimonia eupatoria, materinu dúšku Thymus serpillus, pamajorán obyčajný Origanum vulgare, tymián Thymus vulgaris, bobkový list  Laurus nobilis, cesnak medvedí Allium ursinum, cesnak pažítkový – pažítku Allium schoenoprasum...

   Vo výsadbe rastlín budeme pokračovať.

                                                                          Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume.surprise

   Deň matiek v Novej Bystrici                                                              

                                      

   Druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj my sme pripravili pre naše mamičky 10. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik“.  Dva dni pred slávnostným dňom „D“ sme Dom kultúry  v Novej Bystrici  spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach a mamičky prišli a usadili sa, program otvorili naše žiačky Deniska Slučiaková a Gabika Cabadajová.  Po nej všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorý si žiaci a deti  nacvičovali. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu vystúpili i dievčatá z krúžku ľudového tanca a aj malí heligónkari a detská ľudová hudba. Program trval skoro 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Počasie nebolo príjemné, pršalo, fúkalo, ale náladu sme si nedali pokaziť a bolo vidieť  na tvárach detí a aj dospelých spokojnosť s pekne prežitým popoludním.

   Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na naše deti, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

                                                                                                        

                                                                                                       Bc. Kamila Kubjatková

    

   Foto vo fotoalbume. heart

    Minigolf v ŠKD

   Deti unavené zo školského vyučovania a zaťažené povinnosťami potrebujú oddych, relax a netradičný spôsob využitia voľného času. V našej škole sa deti zaoberajú rôznymi druhmi športu na hodinách telesnej výchovy a na krúžkoch.  Nezaoberajú sa však športom, ako je golf. Keďže priestory školského klubu sú vyhovujúce k realizácii tohto športu, rozhodli sme sa pripraviť niekoľko súťaží s prvkami golfu. Celé popoludnie v ŠKD sa nieslo pod názvom: „Minigolf v ŠKD.“ Deti si vyskúšali svoju šikovnosť, postreh, presnosť, disciplínu a trpezlivosť. Tradičnú jamku sme nahradili papierovými terčami a golfové palice sme si dali vyhotoviť. Deti boli nadšené zo súťaží a strávili úžasné popoludnie.

   Záver popoludnia sme ukončili hodnotením a kolektívnou prácou - kresbou karikatúry golfového hráča.

                                                                     

   Deň Zeme

    

   Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný deň upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia.

   V našej škole sme si tento deň kvôli počasiu pripomenuli 23. apríla 2015, kedy sa všetci žiaci od najmladších prvákov až po deviatakov venovali čisteniu školského areálu a našej dediny. Žiaci robili poriadok okolo rieky a hlavnej cesty, na námestí, v areáli futbalového ihriska, na cyklotrase, nevynechali ani Veľký potok a skončili na ihrisku "U Peťka". Zbierali najmä plastové a sklenené fľaše, plechovice, papiere, našli aj veľa kovového odpadu.

   Žiaci si zaslúžia veľkú pochvalu za to, že pracovali v plnom nasadení, ukázali, že im záleží na tom, aby žili v čistom a kultivovanom prostredí.

   Hoci si tento deň pripomíname každoročne, aj napriek tomu nájdeme veľmi veľa odpadu, ktorý špatí a znečisťuje našu obec. Myslíme si, že by sme si mali viac vážiť prostredie, v ktorom žijeme, bývame, pracujeme, chodíme do školy alebo len relaxujeme v okolitej prírode.

   Separáciu odpadu, jeho odovzdávanie do zberných surovín a podobné aktivity  by sme nemali nechávať len na jeden deň v roku, o našu Zem by sme sa mali starať 365 dní, aby sa to stalo bežnou súčasťou zdravého spôsobu života.

   Pri tejto príležitosti ďakujeme p. Vilme Masnicovej za sladkú odmenu pre našich žiakov.

    

                                                            Mgr. Katarína Pavelková

                                                            Mgr. Jana Chovancová

    

   Foto vo fotoalbume. 

     

   Výchovný koncert „Škola života“

    

   Dňa 20. 4. 2015 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert, v ktorom účinkovala osvedčená dvojica hudobníkov Jaro Gažo a Radko Pažej

   O 10.00 hod sa v priestoroch školského klubu detí začal program pre mladších žiakov a škôlkarov s názvom "Doprava, doľava".

   Deti si hravou formou pripomenuli základné pravidlá cestnej premávky či už v úlohách chodcov alebo cyklistov, zopakovali si niektoré dopravné značky, skúšali si bezpečné prechádzanie cez cestu a podobné situácie. Počas koncertu zazneli poučné, ale zároveň aj vtipné piesne, žiaci sa s nadšením zapájali do spevu.

   O hodinu neskôr sa začalo predstavenie pre žiakov 2. stupňa s názvom "Pozitív".

   Jeho hlavným cieľom bolo poukázať na vzťahy medzi ľuďmi, kamarátmi, ale aj na vzťah človeka k prírode a potrebu jej ochrany.

   Veľmi zaujímavé piesne boli doplnené obrazovou videoprojekciou,  hovoreným slovom a rôznymi modelovými situáciami, do ktorých sa zapájali aj naši žiaci.

   Účinkujúci vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, tento výchovný koncert v nás zanechal pozitívne dojmy.

   Na záver sme sa rozlúčili krásnou piesňou "Zbohom buď", ktorá bola venovaná všetkým učiteľom.

    

                                                                                       Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume. cool

    

   Deň učiteľov

   Viesť človeka od útlej mladosti  k poznávaniu krásy a pravdy  je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

   Týmito slovami sa na slávnostnom stretnutí 1. apríla všetkým prítomným, hosťom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom, prihovoril žiak Robo Vaňovec. Báseň pod názvom Poďakovanie predniesla jeho spolužiačka Deniska Slučiaková. Program ukončili dievčatá 5. a 6. ročníka prekrásnou melodickou piesňou Učiteľky, učitelia za hudobného sprievodu Mgr. Katky Pavelkovej, ktorú nacvičili na túto príležitosť.

   Slávnostný príhovor predniesol Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ školy. Všetkým učiteľom, vychovávateľom poďakoval za náročnú a zodpovednú prácu, a nezabudol ani na učiteľov

   dôchodcov a všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na fungovaní školy.

   Zároveň vyzdvihol dobrú spoluprácu  so starostom obce, Ing. Jozefom Balačinom a p. farárom, Mgr. Stanislavom Capiakom.

   Prípitok predniesla Mgr. Štefánia Chovancová, zástupkyňa RŠ a potom nasledoval slávnostný obed a príjemné posedenie spojené s občerstvením.

   Duchovnej podpory sa nám dostalo aj od p. farára, Stanislava Capiaka a potešili nás aj slová uznania a poďakovania za záslužnú prácu od Ing. Jozefa Balačina, starostu obce,

   ktorý nás obdaroval kvetmi a upomienkovým darčekom. K poďakovaniu kvetmi sa pripojilo aj ZRŠ ako prejav úspešnej spolupráce.

   Zároveň ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sa pripojili k blahoželaniu.

   V príjemnej atmosfére sme strávili výnimočné popoludnie, spoločne sme spomínali, bilancovali, zaoberali sa postavením učiteľa v spoločnosti, víziou do budúcnosti, ale hlavne sme sa tešili z úspechov našich žiakov, lebo oni sú zrkadlom našej práce a života našej školy. 

    

                                                                                                   Mgr. Štefánia Chovancová

    

   Výstava v DK Nová Bystrica

    

   V rámci 70. výročia oslobodenia obce Nová Bystrica sa 12. apríla uskutočnila oslava pred pamätníkom, ktorá bola spojená s ukážkou dobytia posledného nemeckého guľometného hniezda. Súčasťou osláv bola aj výstava fotodokumentácie v DK, materiál poskytli

   Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

   Škola využila túto príležitosť  a žiaci všetkých ročníkov si so záujmom prezreli nielen fotografie zachytávajúce oslobodzovacie boje, prechod frontu územím Kysúc, nemecké jednotky pôsobiace v regióne,  ale aj dôležité dokumenty, vojenské zbrane a iné úžitkové predmety z vojny. Naši žiaci si so záujmom vypočuli prednášku k jednotlivým fotodokumentom, ktorú im ochotne predniesol poslanec OÚ Ľubomír Griga, a zároveň aj odpovedal   na zvedavé otázky týkajúce sa používania zbraní.

   Výstava splnila svoj cieľ, pretože v žiakoch zarezonovalo memento, aby sa hrôzy vojny nikdy nezopakovali a poznali iba život v mieri.

    

                                                                                                Mgr. Štefánia Chovancová

   Foto vo fotoalbumesmiley

    

   Testovanie 9-2015

                 

   Dňa 15. apríla 2015 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Z našej školy sa ho zúčastnilo 19 deviatakov. Testy z matematiky a slovenského jazyka trvali dve hodiny čistého času. Najprv žiaci písali test z matematiky a po dvadsať minútovej prestávke pokračovali v testovaní zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci, ktorí napíšu test z oboch predmetov na 90% a viac  sú prijatí na strednú školu bez prijímacích pohovorov. Objektívnosť priebehu testovania bola tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, zabezpečená činnosťou externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia hárkov s odpoveďami do bezpečnostných obálok po ukončení testovania. V elektronickej forme získajú základné školy výsledky začiatkom mája 2015. Výsledkové listy v papierovej forme dostanú školy koncom mája 2015.

                                     Mgr. Dana Jančulová 

    

   Výstava ručných prác 

   Žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s CVČ  sa  zapojili do akcie obce - Výstava ručných prác.   S prácami našich žiakov sme sa rozhodli  reprezentovať  našu školu  a vystaviť ich medzi ostatné ručné práce. Na výstavu sme dali rôzne výšivky, kraslice, stromčeky,  vianočné gule, priestorové práce,  kde bol využitý odpadový materiál, nádherné obrázky,  ktoré  vyrobili žiaci 9. ročníka na výtvarnej výchove s vyučujúcou Mgr. Jankou Chovancovou. S ostatnými prácami sme vyzdobili nástenku v DK, boli to dielka našich najmenších - materskej školy a ročníkov  1-4.  Všetky práce boli nádherné,  vyrobené našimi deťmi či už na krúžkoch, alebo na hodinách výtvarnej výchovy. Na výstave sa zúčastnilo 51 účastníkov. Boli tu háčkované veci, obrazy, kraslice, rozličné naaranžované ikebany, svadobné fľaše, drevorezby a ďalšie iné ručne vyrobené veci. Ocenené boli prvé tri miesta a všetci ostatní dostali účastnícky list, ktorý máme v škole na nástenke. Na túto výstavu sa tešíme opäť o rok.

                                   Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbumewink

   Plavecký výcvik

    

   V dňoch 23. – 27. marca 2015 žiaci 3. -  4. ročníkov absolvovali plavecký výcvik v počte 10 hodín. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov pod vedením inštruktorov krytej plavárne v Čadci. Pedagogický dozor vykonávali triedne učiteľky Mgr. Irena Pavelková,  Mgr. Eva  Joneková a Mgr. Ľubomíra Škorvagová.

   V prvý deň žiaci absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznamovali sa s vodným prostredím. K dispozícii mali rôzne druhy plaveckých pomôcok, ktoré s radosťou využívali a pomáhali im pri prvých kontaktoch s vodným prostredím.

   Cieľom výcviku bolo odbúrať strach z vody, naučiť deti využívať všetky získané plavecké zručnosti  v rôznych podmienkach ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby horných a dolných končatín, nácviky súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie na krátke vzdialenosti. Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia.

   Na záver plaveckého výcviku každý musel zaplávať jedným zvoleným plaveckým spôsobom čo najväčšiu vzdialenosť, za čo dostal „mokré vysvedčenie“.

   Žiaci sa na plavární správali slušne a rešpektovali pokyny inštruktorov.

    

                                                            Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume. cheeky

    

   DEŇ NARCISOV

   Dňa  27.3.2015 sa na našej škole uskutočnila dobrovoľná zbierka na Ligu proti rakovine, ktorú väčšina pozná pod názvom Deň narcisov. V uvedený deň sa dvaja žiaci (dobrovoľníci Denisa Slučiaková a Paľo Čierňava), vybrali do našej dediny s pokladničkou, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do nej ľubovoľný príspevok.  Deň narcisov sa už 20 rokov tradične koná na jar. Jeho symbolom je žltý narcis- kvet jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Financie vyzbierané v Deň narcisov LPR vkladá do vlastných projektov, ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou. Týmto sa chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili a prispeli.

   Foto vo fotoalbume.angel

   BESEDA S REHOĽNÍKMI

    

   Svätý Otec, pápež František, vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života.

   V tomto roku si Cirkev pripomína 50. výročie dogmatickej konštitúcie Lumen gentium a dekrétu Perfectae caritatis.

   Zasväteným životom žijú kňazi a rehoľníci.

   Pri príležitosti "svojho" roka nás oslovili misionári kapucíni, pôsobiaci v Žiline, s ponukou usporiadať besedu pre žiakov našej školy. Túto ponuku sme prijali veľmi radi a v utorok, 17. marca, sme privítali v našej škole sestru Veroniku a pátra Jána.

   Najskôr hovorili o zasvätenom živote a o svojom povolaní so žiakmi VIII. a IX. ročníka, potom besedovali so žiakmi V.,VI. a VII. ročníka.

   Predstavili zakladateľa svojej rehole, ktorým je sv. František z Assisi a priblížili našim žiakom každodenný bežný i sviatočný život v rehoľnej komunite. Priniesli i obrazový materiál, ktorý žiakov veľmi zaujal.

   Počas besedy mali žiaci možnosť pýtať sa sestry i kňaza na viaceré otázky, týkajúce sa nielen zasväteného života, ale aj hierarchie Cirkvi a otázky náboženské.

   Členovia kapucínskej duchovnej rodiny si so žiakmi zahrali jednoduchú veselú hru a po skončení stretnutia obdarovali deti obrázkami sv. Františka a sladkosťami.

   Celé stretnutie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére.

   Sestre Veronike a pátrovi Jánovi ďakujeme za ich záujem o našich žiakov i za hodnotnú besedu.

                                                                                            Mgr. D. Dolinajcová

   Foto vo fotoalbume.blush

    

   Beseda na tému „ Finančná gramotnosť žiakov.“

                                                                               

   Dňa 11.3.2015 nás navštívili  /žiakov 8. a 9. Ročníka/  zamestnankyne VÚB banky. Rozdali nám informačné letáky a začali nám radiť a poúčať ako zaobchádzať s peniazmi v budúcnosti, ale aj teraz, keďže je možnosť mať účet v banke od ôsmich rokov. Diskusiu  sme začali príkladom, ako zaobchádzame s vreckovým od rodičov. Dali nám dobré rady a tipy, ako takto ušetriť peniaze za rok, či za týždeň a pomohli nám uvedomiť si, ktoré veci, čo si kupujeme, sú pre nás potrebné a ktoré zbytočné. Ďalej sme sa rozprávali o tom, čo by sme si chceli zaobstarať, či kúpiť v budúcnosti a k tomu sme si vysvetlili, ako si založiť úver a načo dávať pozor. Menovali sme si veci, za ktoré budeme v budúcnosti platiť (voda, elektrina, plyn..), uviedli sme si približne koľko nám ostane z príjmov mesačne. Pritom by sme si mali 10% zo zvyšku odložiť.  Dozvedeli sme sa  o platobných kartách pre školákov, o preplácaní vecí na účet pri strate (napr. školskej tašky, mobilu,...) a o možnosti poslania peňazí žiakom na internátoch od rodičov, či možností kontrolovať si ceny zakúpených vecí pomocou karty na internete. Pýtali sme sa na pozitíva a negatíva ich banky a dozvedeli sme sa, že sú najprísnejšia, ale zároveň najbezpečnejšia banka v SR.  Nakoniec sme sa pýtali na rôzne otázky, ako napr. platba mobilom, platba kódovým štítkom, aké sú nevýhody, keď nosíme so sebou veľa kariet, ako sa správať pri krádeži karty a výhody platby kartou v zahraničí (lepší kurz). Tí, čo sa najviac pýtali, dostali perá. Všetci sme nadobudli nové, užitočné informácie, ktoré nám určite pomôžu v budúcnosti.

    

                                                                                      Denisa Slučiaková, Monika Joneková , 9.A

    

    

    NÁVŠTEVA DIECÉZNEHO BISKUPA

    

        Na Zelený štvrtok, pri poslednej večeri, Pán Ježiš ustanovil dve sviatosti. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a toto prvé sväté prijímanie dal ako prvým ľuďom na svete svojim dvanástim učeníkom.

   Po prijatí Eucharistie sám Pán Ježiš vysvätil Dvanástich za prvých biskupov.

   Tí po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení delegovali svoju apoštolskú moc ďalším biskupom Cirkvi.

   Táto postupnosť je v Cirkvi zachovaná dodnes.

        Dnešní biskupi sú nástupcami apoštolov.

   V súčasnosti máme na Slovensku 9 diecéz.

   Donedávna ich bolo 7 a naša obec patrila do nitrianskej diecézy. Naším diecéznym biskupom bol Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák PhD., rodák z Harvelky.

        Dňa 14. februára 2008 pápež Benedikt XVI. zriadil žilinskú diecézu a za jej biskupa vymenoval Mons. Doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

   Otec biskup Tomáš v rámci pastoračnej starostlivosti vizituje jednotlivé farnosti a v utorok 24. februára 2015 navštívil aj našu obec.

   Súčasťou jeho vizitácie bola aj návšteva našej školy.

        Naši pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa spolu so žiakmi zhromaždili na hlavnej školskej chodbe a netrpezlivo sme očakávali vzácneho hosťa.

        Pán biskup prišiel o pol dvanástej spolu so svojím tajomníkom ThLic. Mgr. Petrom Švecom, Phd. a s našim pánom farárom Mgr. Stanislavom Capiakom.

   Po srdečnom zvítaní sme milých hostí potešili krátkym programom.

    Karolínka Svitková a Martinko Borovička precítene zarecitovali básne – Modlitbičky od Milana Rúfusa a po ich vystúpení naši tretiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Pavelkovej zaspievali pieseň Si môj Pán.

   Potom mali slovo deviataci Deniska Slučiaková a Róbert Vaňovec. Tí vystúpili s prózou Antonyho de Mella Spev vtáka.

   Pripravený program sa všetkým páčil.

   Nasledovali otázky žiakov, adresované pánu biskupovi. Svojimi fundovanými odpoveďami Otec biskup uspokojil žiacku zvedavosť a pridal niekoľko povzbudzujúcich slov.

        Na záver sme sa spoločne pomodlili modlitbu Anjel Pána a prijali z rúk Otca biskupa apoštolské požehnanie.

   Po odchode žiakov pán biskup s pánom tajomníkom i pánom farárom zotrval v priateľskom rozhovore so zamestnancami školy.

        Takáto významná udalosť sa v živote nedeje každý deň. Preto si veľmi ceníme, že diecézny biskup pri svojej pastoračnej vizitácii našu školu neobišiel.

        Ďakujeme Pánu Bohu za jeho vzácnu návštevu a vyprosujeme Otcovi biskupovi veľa milostí.

    

                                                        Mgr. D. Dolinajcová

   Foto vo fotoalbume. smiley

   Prázdninový poldeň

            

   Dňa 17.02 2015 Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti prázdninový poldeň. Pre deti sme mali pripravené rôzne súťaže. Veľmi sme sa potešili, že prišlo toľko detí v rámci svojho voľna. Súťažili sme s loptami, švihadlami, v bedmintone, niektoré deti si zahrali aj stolný tenis. Deťom sa veľmi páčili tieto aktivity, ktoré sme im pripravili, boli veľmi spokojné. Počas týchto súťaží boli odmeňované sladkosťami. Najviac sa tešili na vyhodnotenie súťaží, kde sme mali pre ne rôzne drobné vecné ceny. V priebehu poldňa boli ocenené všetky deti.  

                                                   Bc. Kamila Kubjatková

   Foto vo fotoalbume. blush

   Návšteva z Chorvátska


   Obce Nová Bystrica a chorvátsky Josipovac  už dlhoročne udržiavajú dobré priateľské vzťahy. Svedčia o tom každoročné srdečné návštevy detí aj dospelých z obidvoch krajín.            

   Stalo sa tak aj v piatok 13. februára 2015 v popoludňajších hodinách, kedy do našej obce a následne aj   školy zavítala skupina 55 návštevníkov z Chorvátska spolu so starostom Ing. Jozefom Balačinom. V budove na nich čakalo vedenie školy a po srdečnom privítaní riaditeľom školy Ing. Miroslavom Pavelkom nasledovala prehliadka.  So záujmom si pozreli priestory, v ktorých sa vzdelávajú, ale aj trávia voľný čas naši žiaci, porozprávali sme sa o fungovaní školstva v obidvoch krajinách, vymenili sme si názory i skúsenosti, a neobišli sme ani súkromie, pretože s mnohými sa dlhšie poznáme – Anica Popovic, Mirko Vavra...  
   Návšteva trvala veľmi krátko, pretože pokračovali na Oravu, kde ich čakal ďalší program.
   Veríme, že aj v budúcnosti budeme pokračovať v bohatých kultúrnych a spoločenských stykoch  medzi nami a Chorvátmi, ktorých korene pochádzajú zo Slovenska. 

                                                                           Text:    Mgr. Štefánia Chovancová

                                                                           Foto: Ing. Miroslav Pavelek

                                                   

                     

   Detský karneval v KD v Novej Bystrici

   08.02.2015

    

               Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci  s Obcou Nová Bystrica, tak ako každoročne, pripravili pre deti detský karneval. Keďže je obdobie plesov a zábavy, aj my sme mali možnosť zabaviť sa s našimi najmenšími. Obávali sme sa, že nebude až taká veľká účasť, lebo bolo veľmi nepriaznivé počasie a obdobie chrípky. Boli sme veľmi milo prekvapení veľkou účasťou, prišlo až 71 detí v maskách v sprievode so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami. Striedali sa rôzne rozprávkové bytosti s fantastickými bytosťami z filmov, masky zhotovené doma s maskami z požičovne. Porota zložená z rodičov a pani učiteliek nemali ľahkú úlohu. Vybrať tých najkrajších 10 masiek z počtu 71 bolo naozaj ťažké. Nakoniec prišlo k odmeňovaniu. Ani jedna maska neodišla naprázdno a prišla si na pódium pre drobnú vecnú cenu a sladkosť a tých najkrajších 10 bolo odmenených plyšovými hračkami. Potom sme si ešte spoločne zatancovali a užili si nedeľné popoludnie.

               Treba poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť ďakujeme rodičom a deťom, ktorí prišli a už niekoľko rokov sa zúčastňujú  tohto karnevalu. Dúfame, že aj na budúci rok sa stretneme v takom hojnom počte a opäť sa spolu dobre zabavíme.

                                                                 Text: Bc. Kamila Kubjatková

                                                                 Foto: Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume.devil 

   Súťaž o najkrajšiu škrabošku 

    

   Keďže je fašiangové obdobie, tak sme pre deti aj my, z CVČ, pripravili súťaž o najkrajšiu škrabošku. Škrabošiek bolo neúrekom, a preto bolo veľmi ťažké vybrať najkrajšie z nich. Niektoré boli vyzdobené flitrami, korálikmi, trblietavými lepidlami. Deti boli veľmi kreatívne  a škrabošky mali rôzne motívy, napríklad šašo, motýľ, žaba, tiger, medveď a rôzne iné.

   Túto súťaž vyhodnotili naše žiačky 9. ročníka, aby to bolo objektívne.

   1. Miesto: Matúš  Vakula - 3.A

   2. Miesto: Domonika  Halvoníková - 4.B

   3.Miesto: Lucia  Fujeríková - 5.A

   Výhercovia boli odmenení drobnými vecnými cenami a sladkosťami.

                                                 Bc. Kamila Kubjatková

    

   Zápis detí do prvého ročníka

                  

   Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa podľa školského zákona realizuje v termíne od 15. januára do 15. februára. V našej škole sa tak udialo dňa 28.januára 2015.

   Pre deti aj rodičov znamená zápis do 1. ročníka ZŠ významný krok. Zoznámia sa s prostredím triedy, ale i pani učiteľkami a budúcimi spolužiakmi.

   Kým rodičia vypisovali potrebné tlačivá pri pani učiteľkách R. Hoferovej a K. Pitekovej, s budúcimi prváčikmi nadviazali kontakt výchovná poradkyňa Ľ. Slučiaková a pani učiteľky z materskej školy – J. Romaniková a J. Talapková. Na požiadanie plnili úlohy, ktoré boli súčasťou overovania školskej zrelosti – rozoznávali a pomenovali základné farby, geometrické tvary. Ďalšou oblasťou bola grafomotorika – používanie ceruzy, schopnosť kresliť, ale i ovládanie číselného radu do desať, reprodukcia naučeného textu naspamäť,orientácia v priestore ...

   Po splnení úloh bolo všetkých 29 detí odmenených nielen pochvalou, ale i vecným darčekom.

   Môžeme konštatovať, že deti boli veľmi šikovné.                                                                

   Všetkým budúcim prváčikom želáme veľa úspechov a tešíme sa na stretnutie 2. septembra 2015.

                                                       Mgr. Štefánia Chovancová

   Foto vo fotoalbume. laugh

                                                 

   Jazykové hry 8  netradične

   Veľmi nás potešilo, keď nám vedúca krúžku oznámila, že dňa 16. januára pôjdeme na výstavu

   do Galérie v Čadci, aby sme si pozreli  ,, Kysuce v písomných pamiatkach, písomné

    pamiatky na Kysuciach.“ Výstava sa konala pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej

    zmienky o Kysuciach. Cestou tam sme sa zastavili pri pamätnej tabuli venovanej pôsobeniu

   Janka Kráľa  na budove Mestského domu. Keď sme sa odfotili, pokračovali sme do galérie.

   Žiaľ, tá bola zatvorená, čo nás sklamalo, ale na druhej strane neodradilo. Pani učiteľka

   rozhodla, že naše kroky povedú do Kysuckej knižnice, aby sme vedeli využiť jej služby ako

   nádejní stredoškoláci.

    Aj keď sme neboli ohlásení, zamestnankyne knižnice nás milo privítali a s radosťou nám

   priblížili, ako to v nej  funguje. Vysvetlili nám, ako sa môžeme stať členmi a potom

   nasledovala prehliadka. Zapáčila sa nám rozprávková miestnosť, lebo bola celá pomaľovaná

   rozprávkovými motívmi a slúži na rôzne aktivity – besedy so spisovateľmi, súťaže, hry...

   Potom sme si pozreli knihy, bolo ich poriadne veľa a boli uložené v regáloch podlľa veku, ale

   aj zamerania. Dozvedeli sme sa, že knižnica neposkytuje len výpožičky kníh, ale keď budeme

   potrebovať, môžeme počúvať hudbu, využiť internet, študovňu, zúčastniť sa na  kultúrno-

   vzdelávacích podujatiach pre čitateľov a širokú verejnosť.

   Po všetkom sme sa veľmi pekne poďakovali a vyšli sme na veľkú priestrannú chodbu,

   kde sme si prezreli výstavu s názvom ,, Zimné snenie.“ Niektoré obrazy boli veľmi pekné a

   očarili nás. Okrem výstavy chodbu zdobili portréty významných osobností Kysúc napr.

   Oskár Dubovický, Martin Kolembus...

   Plní zážitkov sme si nakoniec ešte užili hodinový pobyt v meste a spokojne sme sa pobrali

   domov. Už teraz sa tešíme opäť na niečo nové.

    

    

                                                                           Anetka Kubjatková a Anetka Kuniaková

                                                                           krúžok Jazykové hry 8  

   Foto vo fotoalbume. wink

   Vianočná akamia

                                  

    

   Po dlhej príprave sme sa v nedeľu 14. 12. 2014 zišli v kultúrnom dome na slávnostnej vianočnej akadémii, ktorú pripravili žiaci spoločne s učiteľkami.

   Predstavenie začalo peknou básňou a rozsvietením vianočného stromčeka. Po otvorení opony bola na javisku pripravená scénka, ktorá mala vyzdvihnúť myšlienku súdržnosti rodiny najmä počas Vianoc.

   Peknými slovami sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce - Ing. Jozef Balačin.

   Po príhovore sa predstavili tí najmladší,  naši škôlkari, vianočnými básňami a pekným tančekom. Po nich postupne prichádzali na scénu žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy. Predstavili sa v úlohách hercov, tanečníkov, spevákov, recitátorov a koledníkov.

   Dvaja šikovní deviataci, Deniska Slučiaková a Robo Vaňovec, si vyskúšali úlohu moderátorov. Svoj talent nám predviedli aj klaviristi, flautisti, huslisti či heligonkári. Vypočuli sme si krásne vianočné piesne v podaní ženskej speváckej skupiny Dolinka.

   Bohatý kultúrny program vhodne zapadol do radostného očakávania tohtoročných Vianoc a bol pre všetkých prítomných príjemným prežitím nedeľného popoludnia. Na záver nechýbal spev najkrajšej vianočnej koledy, Tichej noci, ktorá umocnila príjemný zážitok z celej vianočnej akadémie.

    

   Mgr. Katarína Pavelková

   Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Mgr. Jana Chovancová

    

   foto: Ing. Miroslav Pavelek

    

   Foto vo fotoalbume.

    

   Úspech Šarlotky Cádrovej v celoslovenskej literárnej súťaži

   Hasiči očami detí

                                                                  

   Dňa 5. decembra 2014 našu školu navštívila riaditeľka OV DPO v Čadci Marta Balošáková a Roman Jakubík z OR HaZZ v Čadci, aby osobne oznámili skvelú novinu, že Šarlotka Cádrová, žiačka V. A triedy, získala pekné 2. miesto v celoslovenskej  literárnej súťaži na tému Hasiči očami detí s prácou Požiar v lese. V minulom školskom roku v okresnom kole tejto literárnej súťaže s prácou obsadila 3. miesto. Na celoslovenskej úrovni si teda svoju pozíciu ešte vylepšila, čím skvelo reprezentovala nielen seba, ale aj našu školu, z čoho sa spolu s ňou veľmi tešíme. Jej úspech ocenil aj starosta obce Ing. Jozef Balačin a riaditeľ školy Ing. Miroslav Pavelek.

   Šarlotke srdečne blahoželáme a čitateľom prikladám jej literárnu prácu.

                                                 Mgr. Eva Joneková

                                                Foto: Ing. Miroslav Pavelek

   Požiar v lese

    

   V obdobiach, ako je jar a jeseň, chodí veľa ľudí čistiť les, to znamená, vypaľovať konáre. Niektorí ľudia sú však veľmi nezodpovední a keď odchádzajú z lesa, často nechávajú horieť ešte veľký oheň. Hovoria si, že to nejako dohorí aj samo, bez ich dohľadu. Neuvedomujú si, že keď zafúka vietor, roznesie iskry a keď je veľmi teplo a sucho, iskra sa dostane do ďalších suchých konárov a o chvíľu je z iskry oheň.

   Vtedy musia zasiahnuť hasiči, ktorí sú stále v pohotovosti. Lesné požiare sú pre nich asi najnáročnejšie, pretože ich technika sa do hôr a ťažkých terénov nedostane. Z toho vyplýva, že sa tam nedostane ani cisterna s vodou. Keď niekto nahlási požiar, profesionáli okamžite zalarmujú dobrovoľníkov príslušnej obce. Veliteľ dobrovoľných hasičov okamžite spustí sirénu striedavo trikrát znejúcim výstražným signálom a hasiči okamžite dobehnú pred zbrojnicu. Na chrbát si nahodia špeciálne vaky naplnené vodou a do ruky si zoberú lopatu alebo motyku a pešo sa snažia dostať čo najbližšie k požiaru. Tam vodou zalievajú najväčšie a najnebezpečnejšie plamene a motykami miesta obkopávajú, aby sa požiar nerozširoval ďalej. Takto sa lopotia až do príchodu profesionálnych hasičov, ktorým cesta na miesto zásahu niekedy trvá o niečo dlhšie, keďže sú len v okresných mestách. Profesionáli majú k lesným požiarom dokonalejšiu techniku, ako napríklad štvorkolky, ktoré sa dostanú aj do náročnejších terénov. Dobrovoľníci zostávajú a pomáhajú aj po príchode profesionálov. Uhasenie takýchto lesných požiarov trvá veľmi dlho a zvyčajne, keď sa oheň dostane pod kontrolu, pár dobrovoľníkov zostane na mieste ako nočná stráž.

   Pri väčších požiaroch sa mnoho hasičov zraní, nie zriedka sa stáva, že prídu aj o život. Preto by sme im za ich obetavosť mali byť veľmi vďační a správať sa zodpovednejšie, aby nemuseli robiť také nebezpečné výjazdy a riskovať svoje životy.

                                        Šarlota Cádrová, V. A

    

   Foto vo fotoalbume.cool

   Deň otvorených dverí

      

   Dňa 3.12.2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠHSaO  Čadca. Táto akcia sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci. V úvode nás privítal v malej sále v DK primátor mesta Čadca p. Grapa a riaditeľ školy p. Liščák. Žiaci mali možnosť  pozrieť si prácu žiakov v daných odboroch, vystavované boli vianočné prestierania žiakov HA, studené misy kuchárov, či pečené koláče a medovníky cukrárov. Žiaci si vyskúšali flambovanie ovocia, zdobenie medovníkov či miešanie nápojov a koktailov. Po výstave v DK mali možnosť navštíviť budovu školy a prehliadnuť si priestory a učebne tejto školy. Žiaci boli disciplinovaní, akcia sa im páčila a splnila svoj účel.

    

                                                                                             Mgr. Ľuboslava Slučiaková

   Foto vo fotoalbume.

     

    

   LITERÁRNA  EXKURZIA

        

   Dňa 12. novembra sme sa zúčastnili /ôsmaci a deviataci/ literárnej exkurzie v meste Martin. Navštívili sme kultúrne pamiatky tohto mesta. Najskôr sme boli v našej najväčšej knižnici – v Slovenskej národnej knižnici. Je to naša národná knižnica, v ktorej je uložených najviac kníh rôznych žánrov od všetkých slovenských autorov.

   Potom sme si prezreli Literárne múzeum v Martine. Videli sme tam busty mnohých slovenských spisovateľov, umelcov, obrazy významných maliarov. Sprievodkyňa nám rozprávala o každom dejateľovi, umeleckom diele v múzeu a aj o vzniku tejto historickej budovy.

   Poslednou zastávkou bol Národný cintorín v Martine. Na tomto cintoríne sú pochované mnohé slovenské osobnosti: spisovatelia, umelci, maliari, básnici.  Jednotlivé hroby sú chronologicky usporiadané. Navštívili sme hrob Janka Jesenského, Karola Kuzmányho a jeho manželky, Janka Kráľa, Martina Kukučína, Jána Smreka a ďalších. Na ich počesť a pamiatku sme zapálili sviečky.  

   Po prehliadke sme mali rozchod v nákupnom centre v Martine, kde sme si kúpili suveníry a minuli peniaze. Exkurzia sa nám páčila, pretože sme videli zaujímavé kultúrne pamiatky mesta Martin.

                                                                                              Denis Kulas, VIII. A

   Foto vo fotoalbume.surprise                                                                                         

    

   Medzinárodný deň školských knižníc

    

   Štvrtý októbrový pondelok tentokrát vyšiel na 27. 10 2014. Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila a pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity. Počas celého dňa žiaci na vyučovacích hodinách vyrábali záložky,  knihy,  bábky,  plagáty, kreslili ilustrácie, písali básne, vyhľadávali informácie v rôznych slovníkoch a pod. Okrem toho už celý týždeň nosili do školy rôzne staré knihy, z ktorých sme na chodbách pripravili výstavu a počas veľkej prestávky vyhlásili a odmenili žiakov, ktorí doniesli naozaj veľmi staré knihy. Najstaršiu knihu doniesla Emma Heltková z roku 1899.

   Ďalšia súťaž bola zameraná na písanie. Žiaci mali doma vytvoriť vlastnú knihu na tému Nová Bystrica. Kniha mala byť písaná vlastnoručne s minimálnym počtom strán 10.

   Z prác žiakov bolo ťažké vybrať víťaza, lebo všetky knihy boli precízne spracované. Súťaž vyhrala Daniela Kováčová a dostala peknú knihu o vesmíre. I takto sme chceli motivovať žiakov zapájať sa do podobných súťaží.

   Našou úlohou i tento rok bolo vyvolať záujem žiakov o čítanie, o knihu, o vyhľadávanie informácií nielen z internetu, ale aj z kníh.

    

                                                                                     Mgr. Adela Piteková

    

    

   Kráľovský snem

    

    

   Dňa 8. 10. 2014 sa Deniska Slučiaková a Dominika Halvoníková v Kysuckej knižnici v Čadci zúčastnili Kráľovského snemu, ktorý sa konal pri príležitosti 10. výročia založenia Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Najskôr obidve s transparentom, privítali kráľa Ondreja I. Dobrotivého (akademického maliara Ondreja Zimku) a jeho kráľovskú rodinu. Potom Dominika vystúpila za našu školu s ľudovou piesňou. Pozreli sme si množstvo vystúpení talentovaných detí z okresu Čadca, a tak sme príjemne strávili dopoludnie.

    

                                                                                       Mgr. Adela Piteková

    

   Foto vo fotoalbume. devil

    

    

    

   POZNÁVACIA EXKURZIA

    

    

               V utorok, 21. októbra 2014 sme so žiakmi piateho ročníka navštívili Kysucké múzeum v Čadci.

               Na hodinách dejepisu hovoríme o múzeách, o hmotných a písomných pamiatkach, ktoré sa v nich nachádzajú a preto sme privítali možnosť vidieť múzeum v okresnom meste so všetkými jeho pokladmi na vlastné oči.

   Prvá časť výstavy, ktorú sme videli, patrila šlabikárom a čítankám z viac ako 140 krajín sveta.

               V expozičnej miestnosti na starodávnych školských laviciach bolo vystavených viac ako 550 učebníc v rôznych jazykoch – v slovenskom, českom, maďarskom, čínskom, hebrejskom, rómskom; viacero šlabikárov bolo písaných v ruštine - azbukou.

               Najstaršia učebnica písaná v češtine pochádza z roku 1547.

   Dozvedeli sme sa, že vystavené exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky pána Štefana Peteja z Bardejova. Okrem šlabikárov zbiera školské aktovky, tabuľky, kalamáre, griflíky, pravítka, drevené peračníky, ceruzky a počítadlá.

               Po dôkladnom preskúmaní starodávnej triedy sme sa zapísali do pamätnej knihy a pokračovali sme v prehliadke.

   V druhej časti exponátov sme si prezreli písacie stroje a pani lektorka nás oboznámila s ich históriou. Masívne písacie stroje sa i napriek svojmu veku pýšili svetoznámymi značkami Remington, Underwood a Mercedes; stroje československej výroby boli nazvané Zeta a Consul. Čestné miesto medzi svojimi príbuznými má písací stroj, ktorý používal  spisovateľ Rudolf Jašík, rodák z Turzovky.

        Tretia časť výstavy, ktorá sa pred nami otvorila,  je stála a je venovaná nášmu regiónu. V nej sme si vypočuli zaujímavý výklad o živote Kysúc a Kysučanov od najstarších čias (doba laténska) po dvadsiate storočie. Videli sme nielen odevy, ktoré nosili naši predkovia, ale aj ich pracovné nástroje a mnohé predmety dennej potreby. Azda najsmutnejšou časťou výkladu pani lektorky bola tá, v ktorej sa spomínalo vysťahovalectvo našich ľudí do USA a Kanady v období medzi dvomi vojnami.

        S vysťahovalectvom Kysučanov úzko súvisí štvrtá časť expozície, ktorá je venovaná americkému astronautovi Eugenovi Andrewovi Cernanovi.

   Jeho starý otec Štefan Čerňan s manželkou Annou pochádzali z obce Vysoká nad Kysucou. V čase hospodárskej krízy odišli za prácou do Ameriky a tu sa im narodil syn Andrew. Keď dospel, oženil sa s Češkou Rozáliou Cihlářovou a z ich manželstva pochádza syn Eugen.

        Okrem vystavených plagátov a imitácie mesačného povrchu s jeho typickými krátermi nás najviac upútala maketa kozmonauta, visiaceho v priestore.

        Prešli sme všetkými časťami vystavených exponátov a neobišli sme ani kútik so suvenírmi. Žiaci si teda okrem dojmov a nových poznatkov odnášali domov aj viaceré ručne vyrobené suveníry, ktoré im budú pripomínať piatackú poznávaciu exkurziu.

    

                                                                                            Mgr. D. Dolinajcová

                                                                                            Ing. Ľ. Jarabicová

    

                                 

   EXKURZIA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, RADOĽA

                                                     

               Dňa 16. októbra 2014 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a Kaštieľ v Radoli.

               V priestoroch hvezdárne sa žiaci formou multimediálnej prednášky oboznámili          so Slnečnou sústavou a s najnovšími objavmi a  poznatkami z  oblasti astronómie, čím si spestrili a  rozšírili učivo z  prírodovedy. Nakoľko v čase návštevy nebolo priaznivé počasie, žiaci sa nemohli priamo zúčastniť pozorovania vesmírnych úkazov a objektov. Následne, ako si žiaci kúpili propagačný materiál o Slnečnej sústave a pozreli si časť rozprávky Shrek v 3D formáte, si vo vonkajšom areály hvezdárne prezreli slnečné hodiny, model Slnečnej sústavy a  vypočuli si s tým spojenú prednášku. Podujatie svojim pestrým a zaujímavým programom prispelo k  získaniu nových poznatkov o vesmíre a k vytváraniu kladného vzťahu k prírode.

               Po návšteve hvezdárne žiaci zavítali v obci Radoľa, kde navštívili kaštieľ. Expozícia, nesúca názov Najstaršie dejiny Kysúc od mladšieho paleolitu po stredovek, ponúkla žiakom zaujímavé archeologické exponáty. Taktiež si žiaci pozreli expozície Meštianske bývanie     na Kysuciach, Odkaz Cyrilometodskej tradície a Svet alchymistu. V rámci tematickej výstavy mali žiaci možnosť pozrieť si výstavu hračiek z minulosti.

                                                                                                          Mgr. Lubomíra Škorvagová

    

   Európsky deň jazykov

        

   Stáva sa tradíciou, že 26. september je v našej škole venovaný Európskemu dňu jazykov. Cieľom tohto podujatia je poukázať na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, oboznámenie sa s kultúrnymi a jazykovými zaujímavosťami európskych krajín.

   Na každom predmete sa učitelia spolu so žiakmi venovali rôznym oblastiam súvisiacich s Európou a jej krajinami. Žiaci vytvárali projekty z fyziky, chémie, biológie, matematiky, geografie a tiež z anglického, nemeckého a slovenského jazyka. Na výtvarnej výchove zase žiaci navrhovali svoju vlastnú euromincu.

   Zo všetkých prác sme na chodbe školy zhotovili pestrú nástenku, ktorú sme doplnili výstavou kníh v rôznych cudzích jazykoch.

   Novinkou bola výstava predmetov a suvenírov typických pre jednotlivé európske krajiny, ktoré priniesli predovšetkým žiaci, ale aj učitelia.

   Žiakov najviac zaujali ruské matriošky, benátske masky či francúzska Eiffelovka, ale aj slovenské bábiky v krojoch.

   Spomínané aktivity obohatili žiakov o nové vedomosti z oblasti jazykov, literatúry, prírodných vied a umenia.

   Myslíme si, že tento deň bol príjemným spestrením vyučovania a zároveň motivoval žiakov k štúdiu cudzích jazykov.

    

   Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch budeme pokračovať v oslave Európskeho dňa jazykov novými a ešte zaujímavejšími aktivitami.

    

                                                                                Mgr. Jana Chovancová

                                                                                Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume.cheeky

      

   Výchovný koncert

         

   Dňa 11. 9. 2014 sa v kultúrnom dome uskutočnil výchovný koncert, ktorého zámerom bolo žiakom ZŠ priblížiť ľudové hudobné nástroje po našich predkoch.

   Jeho hlavným predstaviteľom bol pán Anton Budinský z Očovej. Predviedol  nám hru na tradičné i menej tradičné hudobné nástroje, akými sú: fujara, panova flauta, rôzne píšťaly, gajdy, drumbľa, heligónka, pobavil nás hrou na pozaune či na trubici z vysávača.

   Celé podujatie malo veľmi príjemnú atmosféru, bolo popretkávané humorom, žiaci si mali možnosť zaspievať a vyskúšať hru na hudobných nástrojoch.

   Zlatým klincom programu bol tanec niekoľkých žiakov spolu s učiteľkami, ktorých pán Budinský sprevádzal hrou na heligónke.

   Koncert bol príjemným kultúrnym zážitkom, obohatil nás o nové poznatky z oblasti ľudovej hudby a kultúry.

                                                                    Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume.cool

    

   Jún – Mesiac poľovníctva

    

   Mesiac jún sa nesie v znamení Mesiaca poľovníctva. Poľovnícke združenie Brízgalky, v zastúpení jeho členov Miroslava Žovina a Ľubomíra Grigu, pri tejto príležitosti nainštalovali v ZŠ s MŠ Nová Bystrica výstavu poľovníckych trofejí. Žiaci mohli vidieť trofeje jeleňa, srnca, muflóna, daniela, diviaka a šeliem – líšky, vlka a vtákov žijúcich v našich lesoch. Výstavu predstavil a odprezentoval zaujímavú prednášku Ľubomír Griga. Porozprával žiakom, že poľovníkom sa môže stať každý, kto má vzťah k zvieratám, poľovníctvu a splní predpísané podmienky, ale tiež zaujímavosti zo života zvierat – párenia a rozmnožovania, spôsobu a obdobia lovu... Na záver žiaci dostali úlohu – zvukové hádanky lesnej zvery a vtákov, ktoré šikovne zvládli. V našej škole bola výstava novinkou a žiakom sa veľmi páčila.

                                                                           Text a foto: Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume.blush

         

   Deň detí

     

   Deň detí je sviatok, ktorý oslavujeme nielen v rodinách, ale hlavne v škole, kde trávia deti najviac zo svojho času. Už týždeň vopred sme si po triedach plánovali miesta v obci, kde ho s deťmi strávime. IV. A a III. B sa rozhodli pre opekačku v spolupráci s rodičmi.

   Keďže počasie bolo proti nám, rodičia sa dohodli, že opekačka bude, hoci aj mokrá. Zakiaľ sa deti hrali a prezerali si v triede cez dataprojektor fotografie z výletu a akcií v priebehu školského roka, pochutnávali si na sladkostiach darovaných Obecným úradom, školou a šiškách mamy Cádrovej, za školou rodičia – pani Alžbeta  Cádrová, Katarína Strenitzerová, Svitková Adriána a Alena Halvoníková, grilovali šunkové klobásy. Keď boli klobásy hotové, deti mohli nastúpiť na hostinu.  Medzitým sa aj počasie umúdrilo, takže sa mohli hrať loptové hry. Klobás bolo dosť, deti nevládali všetky skonzumovať, tak sme pozvali aj panie učiteľky a ostatných zamestnancov školy.

   Oslávili sme Deň detí, skončili sa školské výlety,  žiakov čakajú dva týždne intenzívneho učenia na záverečné písomné previerky, uzatváranie známok na vysvedčenie a zaslúžené prázdniny. Tešíme sa!

                                                   Mgr. Eva Joneková

    

   Foto vo fotoalbume. cool

      

    

                HABAKUKY

   Dobšinského rozprávkový svet

                       

   Naša škola dostala od tímu Habakuky prostredníctvom zriaďovateľa vstupenky do Dobšinského rozprávkového sveta na Donovaloch – Habakuky. Vybrali sme 19 šikovných a aktívnych detí 1. stupňa školy, nasadli do mikrobusu pána Chmurčiaka a „Hurá, smer Habakuky!!!“

   Cez dračiu papuľu sme vošli do dedinky - Habakuky, ktorú vytvoril architekt Paľo Hadač len s použitím prírodných materiálov, čím dosiahol dokonalú ilúziu rozprávkových chalúpok. Pred nami sa rozprestieralo15 objektov – domčekov, amfiteáter, hodovňa, herňa pre deti, veľké vajce vtáka Ohniváka, šesťhlavý drak, Čierne mesto, Železná hora, veľryba, domček proroka Raka...

   V tomto čarovnom svete Dobšinského sme videli tri jeho rozprávky: Trojruža, Ďuro Truľo, Tri pierka z draka. Vari najviac nám učarovali herecké výkony predstaviteľov Ďura Truľa. Rozprávky predstavili herci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po rozprávkach sme si prezreli domčeky remeselníkov – kováča, výrobcu zvončekov. Zvonkára sme pozorovali priamo pri práci. Každý zvonček vyludzoval iný zvuk. Mohli sme si ich kúpiť. Navštívili sme aj domček babky bylinkárky a snehuliaka, ktorý sa skrýval pred slniečkom a strážil rozprávkovo starú zimnú obuv a lyže.

   Po prehliadke sme sa v hodovni občerstvili a nakúpili suveníry. Platili sme originálnou rozprávkovou habakukovskou menou – mincami habakuky (HBK). Zlatý habakuk mal hodnotu 1€ a strieborný habakuk 0,50 €. Bankovky sme si zamieňali v bankomatoch, tzv. „habodajoch“ a mince v habakukáčskej zmenárni vo veľrybe, kde spolu s rybkami a mušľami býva pekná vodníčka.  Habakuky si deti zamieňali aj ako suvenír na pamiatku.

   Pod hodovňou a obrovským mlynčekom sa deti mohli pohojdať na hojdačkách, poloziť na preliezkach, či pozrieť si zvieratká v mini zoo.

   Nejaké euričká sme si ale nechali, pretože cestou domov sme sa zastavili v Belej na vynikajúcu zmrzlinu a aby centíky vo vreckách nezavadzali, tak sa domíňali na drobné sladkosti. Domov sme sa vrátili šťastní a bohatší o rozprávkovo krásne zážitky.

                                      Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume.cheeky

      

    

   Výlet na Oravskom hrade a v Zuberci

                              

   Dňa 21. mája 2014 sme navštívili Oravský hrad. Boli sme my - štvrtáci, tretiaci a niektorí šiestaci. Cesta nebola dlhá. Keď sme prišli na hrad, hneď nás zadelili do skupín a zaradili do programu. Našu skupinu sprevádzala lektorka Bibiána Tisoňová. Videli sme rôzne zaujímavosti, napríklad bábiku, ktorá v minulosti slúžila ako termoska na čaj, darček mládenca dievčaťu – maľované hrable so zrkadielkom, starožitný Betlehém, postele so striežkou, erby, stoličky určené pre pánov a maličké pre panie, nízke dvere, 23 kg štít, strelne, maľby na stenách, obrazy všetkých majiteľov a správcov hradu, ale aj archeológov Mikuláša Kubínyiho a Pavla Čaploviča. V deň našej návštevy filmári balili rekvizity potrebné k nakrúcaniu filmovej rozprávky Láska na vlásku, v ktorej si zahrala aj Celeste Buckingham a Patrik z Paneláku. V minulosti sa tu nakrúcali aj filmy Upír z Feratu, Adam Šangala, Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš, Dračie srdce 2, Fantagiro a v súčasnosti sa tu chodia fotografovať mladomanželia.

   Po prehliadke sme sa zastavili pod hradom, kde sme  si v stánkoch so suvenírmi mohli kúpiť magnetky a iné drobnosti pre našich rodičov, súrodencov a samozrejme pre seba.

   Potom sme pokračovali v ceste do Zuberca. Navštívili sme skanzen, kde sme sa v rámci ich projektu zapojili do plnenia rôznych aktivít. Na vyhradených stanovištiach sme mali vždy najskôr prednášku a potom praktickú časť, v ktorej sme si vyskúšali rôzne činnosti – tkanie koberca, výrobu plátna a súkna, zdobenie medovníkov – tie sme aj ochutnali, výrobu prstienkov z drôtu, modelovanie z hrnčiarskej hliny, vyrezávanie z dreva, maľovanie na sklo, učili sme sa latinčinu v triede s tabuľkami a griflíkmi, v ktorej sa učil aj Pavol Ország Hviezdoslav. Pán učiteľ, riaditeľ skanzenu bol veľmi milý a vtipný aj napriek tomu, že mal trstenicu. Rád si s nami zaspieval a robil nám hudobný doprovod na pôvodnom organe. V stanovišti hier sme sa preťahovali lanom, hľadali sme rovnováhu na dlhom brvne a iné. Po splnení úloh sme všetci dostali lízadlo.

   Kto mal chuť, ešte si dokúpil nejaké sladkosti, nanuk alebo nápoj a spokojní sme sa usadili v autobuse na cestu domov. V autobuse nasledovala prehliadka nakúpených suvenírov. Tešili sme sa z nich, rozoberali sme svoje zážitky a s chuťou sme si zaspievali. Končil sa najkrajší deň v školskom roku.

                                         Patrícia Baničiarová, IV. A

   Foto vo fotoalbume.laugh

      

    

   Účelové cvičenie

           

   V rámci "Ochrany života a zdravia" sa každý rok na našej škole konajú  účelové cvičenia. Súťažili ročníky 5-9 . Trasa bola od Peťka, kde náš odštartovali, bežali sme pomedzi chalupy na cyklotrasu až do Závodzkov.  Medzitým sme museli zastavovať na rôznych stanovištiach. Boli to tieto : zdravotná výchova, práca s buzolou, topografia, práca s maskou a hod granátom. Bežali sme od najmladších žiakov druhého stupňa po 10 min. intervaloch. Na každom stanovišti sme dostali štyri kontrolné otázky, ak sme ich nezodpovedali,  dostali sme trestné  minúty. Počasie nám celkom prialo. Tento rok sa líšil  v tom, že sme nemuseli čakať pri stanovištiach, ale tí pomalší, alebo tí, ktorí si mysleli, že to tak rýchlo nezvládnu, mohli bežať popredu. Skoro každý z triedy mal nejaké to stanovište. Niektorí sme si mysleli, že za  6.A nepôjde nikto, ale bolo to inak, tí ktorí nešli na výlet sa predsa len zúčastnili a boli štyria. Za to ich treba pochváliť. Keď sme všetci dobehli do cieľa, až tam sme si oddýchli,  porozprávali sme sa, a tí  hladnejší sa aj najedli. Po chvíli  nám panie učiteľky ohlásili výsledky.

   Umiestnenie:   1.miesto -  8.A

                                 2.miesto -  9.A

                                 3.miesto -  7.A

                                                                Aneta  Kubjatková, členka redakčného krúžku                                                           

    

   Koncoročný výlet žiakov VII.A a VIII.A triedy

    

    

    

   Dňa 23.5.2014 sa konal koncoročný výlet ročníkov  8.A a 7.A Cestovali sme spolu autobusom do Piešťan. Keď sme dorazili na miesto, posadali sme si na lavičky a obzerali okolie. Pri rieke bola reštaurácia z bambusových tyčí , v klietke boli exotické vtáky a ihrisko s rybníkom. Po chvíli nás prišiel vyzdvihnúť milý sprievodca oblečený v rúchu. Zaviedol nás do areálu, kde boli rôzne delá, zbrane, meče a brnenie. Čakala nás teda zaujímavá prednáška o gréckych vojakoch, lodiach a vlastne o celej histórii Grécka. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, vyskúšali sme si brnenie a kúpili pár suvenírov typu mincí, píšťaliek, obrazov a nádob. Potom nás  zavolali na veľkú loď. Chalani si mohli vyskúšať veslovanie, ktoré ale museli najskôr nacvičiť, pretože zo začiatku sme sa trošku točili do strán,  nabúrali sme aj do brehu, ale nakoniec sme došli v poriadku k prístavu.

   Po plavbe sme dostali dvojhodinový rozchod po nákupnom centre. Niektorí  si aj  niečo kúpili, najedli sme sa a po jedle doľahla na nás únava z celého dňa. Bez absolútnej  energie a vyčerpaní  zo strašných teplôt sme sa dali na cestu  domov.

   Cesta ubiehala príjemne a mali sme čas si „pokecať“  o dojmoch z tejto akcie.
    

                                       Zuzana Poništiaková a Adela Čavajdová, členky redakčného krúžku

                                                                

   40. výročie založenia skanzenu vo Vychylovke

    

    

   Dňa 18.5.2014 sa uskutočnili oslavy 40. výročia založenia skanzenu vo Vychylovke. Program sa začínal o 13:00hod., ale my vystupujúci, čiže tanečníci, heligonkári a speváci sme tam už boli od 11:00 hod., pretože sme svojimi krátkymi vystúpeniami po celom skanzene tešili náštevníkov. Počasie nám veľmi neprialo, pretože bolo chladno, mokro a fúkal vietor. O 13:00 bola omša, ktorú celebroval žilinský biskup a náš pán farár. Na omši sa zúčastnil aj Juraj Blanár,  predseda VÚC Žilina. My, dievčatá v krojoch,  sme odovzdávali milodary. Potom sme sa presunuli na javisko, kde sme vystupovali  v kultúrnom programe. Celý program pripravili folkloristi z Novej Bystrice, boli to mladí heligonkári pod vedením pána Tomčalu, dievčatá z krúžku ľudového tanca pod  vedením Veroniky čavajdovej,  speváčky zo skupiny Dolinka a aj  súbor Bystrica. Program bol pestrý a všetkým sa páčil.  Boli tam ľudia nielen od nás, ale aj  zo širokého okolia a podľa  reakcií sme videli, že sme im urobili radosť. Návštevníci a folkloristi si mohli zakúpiť kapustniaky a podávala sa aj skvelá kapustnica, ktorá nesmela chýbať. Tí hladnejší  dostali  aj bagety.

    

   Celý deň sa vydaril a bolo to celkom fajn si zaspievať a zatancovať.

    

                            Aneta Kubjatková, Gabika Cabadajová, členky redakčného krúžku

    

   Skleník

    

   Školský skleník máme strašne dlho, určite si ho pamätajú i vaši rodičia.  Vyrástlo v ňom už toľko krásnych rastlín, že by zaplnili celú našu obec. Všetci tam radi chodíme a keď vidíme tie kvety, ako vďaka nám všetkým krásne vyrástli, sme na seba tak aj trošku pyšní.blush  Pestujeme tam priesady zeleniny, „smraďošiek“ a rôznych iných kvetov, ktoré  polievame, aby nezvädli, plevať  burinu, aby jej tam nebolo viac ako kvetov. Chodievame tam hlavne cez vyučovaciu  hodinu svet práce, ale chodia tam i deti z pestovateľského krúžku, ktoré tam majú svoje hriadky, kde si pestujú rastlinky, ktoré si vysiali. Tento rok sa skultúrnilo i vnútro skleníka, spodok sme vysypali štrkom, aby sa v ňom lepšie pohybovalo. Momentálne máme najviac rastliniek kvetov „smraďošiek“, ktoré sa pripravujú i na výsadbu nášho námestia.

                                                                                            

                                                              Gabriela Cabadajová, Adela Čavajdová, členky redakčného krúžku

   Foto vo fotoalbume.cool

    

   Deň matiek v Novej Bystrici                                    

    

   Druhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj u nás pripravujeme pre naše mamičky 11. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým sme my, žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica i Vychylovka, trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré sme sa chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sme sa naučili. Usilovne sme všetci trénovali a chceli sme, aby bolo všetko „šik“.´wink Deň pred slávnostným dňom „D“ sme Dom kultúry  v Novej Bystrici  spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň,  keď už boli všetci na svojich miestach a mamičky prišli a usadili sa, program otvorila ženská spevácka skupina Dolinka, ktorá zaspievala veľmi peknú pieseň o matke.  Po nej všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorý sme nacvičovali. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu sme vystúpili i my, dievčatá z krúžku ľudového tanca a aj malí heligónkari a detská ľudová hudba. V závere programu vystúpil aj ľudový súbor Bystrica a ľudová hudba bratov Kováčovcov. Program trval skoro 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.

   Počasie nebolo príjemné, pršalo, fúkalo, ale náladu sme si nedali pokaziť a bolo vidieť  na tvárach detí a aj dospelých spokojnosť s pekne prežitým popoludním.

   Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na nás prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

                                                                                                          Gabriela Cabadajová, VIII.A

   Foto vo fotoalbume.smiley

       

   Deti z Novej Bystrice tancovali

   v Chorvátskom  Josipovci

    

   Dňa 1. 5. 2014 sme vyrazili do Josipovca v Chorvátsku!! smiley Na túto cestu sme sa veľmi tešili. Spoločne s nami šli dve  pani učiteľky a s deckami aj rodičia. Cestovali sme 10 hodín, Maďarsko sa nám zdalo ako večnosť, Chorvátsko sme prešli raz-dva a konečne sme dorazili pred školu v Josipovci. Privítanie sme mali skvelé, celkom dlhý príhovor, ale vďaka pani Rozálii sme všetko rozumeli. smiley Postupne nám priradili rodiny, kde sme sa hneď išli vybaliť a zoznámiť sa s našimi novými „súrodencami“. Večer sme sa znovu všetci stretli pri futbalovom ihrisku, kde sme mali večeru v sprievode s príjemnou hudbou. (Pikoška: Chorvátom sa páči Senzus!!) Staršie baby sa zoznamovali s deckami v našom veku, diskutovali o kamarátoch, čo stretli u domácich a rodičia a učiteľky sa zabávali na terase pri ihrisku. (Pikoška: učia sa tam v školách po slovensky!) Potom sme sa pomaly pobrali domov. Ráno sme sa mali znovu stretnúť pred školou a mali sme skvelý výlet - ZOO v Osijeku. ZOO bola na druhej strane rieky, takže sme sa museli cez ňu preplaviť na kompe. Bolo strašne teplo, ale užili sme si to! Zvieratá v záhrade síce spali, ale  pri nás sa zobudili, hlavne agresívny lev, ktorý dokonca skákal do klietky. Unavení sme nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol späť do Josipovca ku krásnemu rybníku. Tam už na nás čakali naši noví kamaráti a skvelý obed!! S týmto dňom sa spájal druhý máj. Peši sme prišli ku kostolu a staval sa listnatý máj, ktorý ozdobili deti z dediny. Všetci sme si spoločne zaspievali a tešili sa z príjemného prostredia. Večera bola v sále. Sobotu  sme si už  užívali naplno. Celý deň sme stresovali z vystúpenia, no zahnali sme to ďalším výletom - Dakovo, kde boli konské stajne a nádherná katedrála. (Pikoška: v stajniach sme stretli ďalšie decká v našom veku a okukovali sme im značkové topánky.) Za rohom bola hneď pekná, útulná reštaurácia. Tam sme dostali plné misy, hranolky, nanuky a proste veľmi veľa jedla!! (Pikoška: sám čašník prevracal očami, koľko jedla sme schopní zjesť.)  Nezabudli sme sa staviť v Dakove na zmrzlinu. Večerné vystúpenie bolo stresujúce. Všetci boli v bielom, len naše baby z tanečného boli v cigánskom. Chorváti mali naozaj skvelé vystúpenia aj tance. My sme sa tiež nenechali zahanbiť. Potešil nás hlasný potlesk a naše srdcia boli na správnych miestach. Bol to úžasný zážitok. A hlavná bola detská diskotéka na poschodí a tichšia  zábava pre starších. Toto si ale pochvaľoval naozaj každý. Každý sa do sýtosti zabavil. Ráno sme do jedného smútili. Lúčili sme sa so všetkými, objímali, niektorí si v autobuse poplakali. sad Takto dobre nám naozaj nikde nebolo. V Chorvátsku sú naozaj skvelí ľudia. Mali by sme si naozaj od nich brať príklad. Ich chovanie, ktoré má veľa spoločného s príslovím „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ bolo naozaj výrazné. Ich láskavosť, ochota a dobrosrdečnosť, jedným slovom DOKONALÉ.

   Dúfame, že sa tam o rok znovu vrátime. Nikdy na nich nezabudneme! A čo je najlepšie? Dňa 20.júna 2014 sa s nimi znovu stretneme u nás v Novej Bystrici!!!!laugh

                                                                                                                  Text: Denisa Slučiaková, VIII. A

   Foto vo fotoalbume.laugh

          

    

   Deň Zeme

    

   V stredu, 30. apríla 2014, mala naša škola Deň Zeme. Žiaci z nižších ročníkov upratovali pri škole a žiaci z vyšších ročníkov chodili po dedine zbierať odpadky a čistiť tak verejné priestranstvá. Najviac smetí bolo na ihrisku a okolo rieky. Zúčastnili sme sa všetci. Počasie bolo veľmi pekné, aj keď troška zapršalo, no po takých 5-tich minútach prestalo a my sme sa znova vybrali zbierať odpadky. Každá trieda mala iný úsek. Niektorí išli dole smerom na Starú Bystricu a niektorí išli smerom hore na Vychylovku. Videli sme aj rôzne zvieratá, ako boli hady, jašterice, myši a žaby. Zbierali sme od 08:30 do 11:30. Keď sme skončili, boli sme aj trošku unavení, ale stálo to za to. Dúfajme len, že si budeme dávať všetci pozor a nebudeme hádzať odpadky tam, kde nepatria.

                                                       

                                                                                                             Text: Aneta Kulová

   Foto vo fotoalbume.wink

       

    

   Deň narcisov                                                                                                                

                

   Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič nedeje. A práve preto,  sme sa 11. 4. 2014 stretávali v mestách a obciach s dobrovoľníkmi, ktorí  ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Zbierka mala osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí.
   Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dvaja žiaci, Róbert Kováč a Monika Joneková, dostali za úlohu osloviť všetkých žiakov a ponúknuť im za dobrovoľný  príspevok narcis. Keďže rodičia dopredu vedeli, že sa zapojíme do tejto akcie, prispeli vlastne prostredníctvom svojich detí. Nezabudli sme ani na spoluobčanov v obci a preto títo naši spolužiaci navštívili aj rôzne prevádzky ako obchody, obecný úrad atď. Narcisy boli veľmi pekné a všetci sme si ich pripli na tričká alebo na tašky a počas prestávky sa cela chodba naplnila narcismi. 
     
    

                                                                                                                  Text:  Zuzana Poništiaková

    

                                                 

    

   Posledné stretnutie v školskom roku   s  poľskými priateľmi

                                                          

   Dňa 10.4.2014 sme spolu s našimi  vyučujúcimi uskutočnili posledné stretnutie v obci Glinka s našimi poľskými priateľmi. Pre niektorých bolo toto stretnutie novým dobrodružstvom, ale niektorí sme tu už  boli a vedeli sme, čo nás čaká. Tohto výletu sa zúčastnili žiaci 7.A, 8.A a tiež žiaci 9.ročníka. Cestou tam  sme sa nemohli dočkať a hádali sme, akú zaujímavosť budeme robiť tentokrát, ale niektorí si šetrili sily a rozhodli sa, že si cestou tam aj zdriemnu. Keď sme konečne dorazili, privítali nás veľmi príjemní ľudia so širokým úsmevom a ako poďakovanie sme im doniesli ozdobené vajíčka, čo je u nás zvykom na Veľkú noc. Potom nás posadili do miestnosti, kde boli  prichystané stoly i s materiálom, ktorý sme mali použiť, no zatiaľ sme netušili načo. Niektorí hádali, čo budeme robiť, pretože sme mali len zopár kvietočkov s drôtikmi na nich a konárik s krepovým papierom. Keď sme sa usadili, jedna pani nám ukázala, čo budeme robiť. Vyzeralo to jednoducho, no nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo. Pani nám povedala tiež, že sa to volá „palmička“ a túto palmičku si  ľudia vyrábali a niektorí i dodnes vyrábajú ako okrasu do vázy hlavne na veľkonočné sviatky. Nuž a potom sme sa už pustili do roboty. Niektorým to šlo od ruky, no niektorí sa s tým naozaj natrápili.  Našťastie sme robili po skupinách, pretože keby sme to robili samostatne, boli by sme sa tam i ubytovaliJ. Spoločne sme si pomáhali a podávali sme si kvietočky z jedného stola na druhý. Počas práce nám i vyhladlo a potom sa len ozývali tí najväčší hladoši. Ale ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče, museli sme si počkať. Keď sme už mali svoju palmičku hotovú,  tak sme sa rozhodli, že pomôžeme tým "neohrabanejším".  Po veľmi náročnej práci sme sa usadili a pomohli sme paniam upratať zvyšky materiálu. Spoločne sme si išli urobiť „foto“ do izbičky na poschodí. Keď sme tam vošli,  boli tam staré nástroje, ktoré ľudia v minulosti používali na vonkajšie práce. Niektoré nám boli známe,  pretože sme ich videli i u nás v  skanzene, ale niektoré sme len tipovali, na čo sa používali. Konečne nastal i ten vytúžený čas jedenia a musím povedať, že sme si pochutnali.

   Rozlúčili sme sa s hostiteľmi ako starí známi a potom nás už len čakala cesta domov. Palmičky sme si niesli veľmi opatrne, pretože sme chceli všetkým ukázať, aké pekné veci sa dajú urobiť z obyčajného krepového papiera.  Popoludnie sa nám veľmi páčilo, našli sme nových priateľov a aj sme sa naučili niečo nové.

                                                 Text: Gabriela Cabadajová, VIII. A

    

   Foto vo fotoalbume. cool

          

    

      Návšteva obecnej knižnice

                  

   Dňa 26. 3. 2014 sme navštívili obecnú knižnicu, lebo marec je mesiac kníh. Zo školy to máme kúsok. Keď sme vošli, najskôr sme pekne pozdravili a hneď sme sa rozbehli k regálom s tisíckami kníh. Niektorí spolužiaci sa pýtali pána knihovníka, Vladimíra Tomčalu, na knihu Harryho  Pottera, na knihy o koňoch a iné. Spolužiaci  si čítali a  pani učiteľka tiež zisťovala nejaké informácie o odbornej literatúre. Keď sme si dočítali, pán knihovník nám povedal, že: ,,Lepšie je čítať knihy, ako vidieť to isté v televízii, lebo v televízii je už príbeh, ktorý iba vidíme, ale keď čítame, pracuje naša myseľ aj fantázia a vytvárame si tým príbeh sami.“ Potom sa nás spýtal, či už máme zavedený čitateľský preukaz. Niektorí žiaci ho už mali a iní si ho dali založiť. Povedal, že v prípade straty preukazu zaplatíme takú menšiu pokutu 65 centov. Aj založenie nového  stojí 65 centov. Keď dorozprával, tak sme si ešte chvíľu čítali knihy, ktoré nás zaujímali a vrátili sme sa naspäť do školy. Aby som nezabudla, pred odchodom sme sa   odfotili  a poďakovali sme pánu knihovníkovi za cenné informácie s prísľubom, že knižnicu budeme navštevovať častejšie.

                                                                                Text: Stanislava Halvoníková, IV. A

                                                                                Foto: Mgr. Eva Joneková

    

   Foto vo fotoalbume.laugh

        

    

   Nová Bystrica - Poľsko Glinka

             

   Dňa 14. 3. 2014 sa niektorí žiaci z Novej Bystrice opäť vybrali na družobnú návštevu do Poľska - Glinky. Medzi nimi som bola aj ja. Cesta trvala približne jednu hodinu. Keď sme dorazili na miesto, vystúpili sme z mikrobusu a vošli sme do budovy. Veľmi som sa potešila, lebo domáci nás privítali naozaj srdečne. Po vzájomnom predstavení sa sme sa hneď pustili do práce. Vyrábali sme krásne bábiky v krojoch. Popri práci sme sa občerstvili džúsikom a po práci sme dostali hranolčeky, rybu a nastrúhanú mrkvu. Všetko som zjedla, lebo to bolo veľmi chutné. Aby som nezabudla, podpísali sme sa do pamätnej knihy, aby mali našu  návštevu zaznamenanú aj do budúcnosti. My sme na pamiatku dostali veľmi pekné perá. Poľské deti nám zaspievali pesničky a my sme im zahrali na flautách. Aj ostatní naši žiaci sa pridali k spevu. Bolo to pekné. Napokon sme dostali na cestu jabĺčka, veľké keksy a pani učiteľka Katka Pavelková nás odfotila aj s bábikami, ktoré sme si vyrobili. Potom sme sa poďakovali domácim pani učiteľkám, rozlúčili sme sa a nasadli do mikrobusu. Domov, do Novej Bystrice, sme prišli o 16:28 hodine. Niektoré mamy nás už čakali pred školou. Zobrali sme si cestové pasy, preukazy poistenca od pani učiteľky a zo školy školské tašky. Niektorí spolužiaci popredbehovali pani učiteľky, a tak nás nemohli spočítať, či sme všetci. No žiadna mama neprišla hľadať svoje dieťa, tak sme asi dorazili všetci a nikoho sme v Poľsku nezabudli. Výlet sa mi veľmi páčil a nevadilo by mi, keby sme tak chodili každý deň.

    

                                                                                                     Stanislava Halvoníková  IV. A

    

   Foto vo fotoalbume.laugh

          

   ZO SZZ Nová Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica

   predviedli ako pestovať pozitívny vzťah žiakov k prírode

                                                  

   ZO SZZ v Novej Bystrici hneď po svojom založení požiadala  o spoluprácu ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka. Od začiatku sa usilujeme, aby spolupráca nebola len na formálnej úrovni, ale aby mala aj zmysel.  Začala sa zapájaním žiakov do záhradkárskych výtvarných súťaží na celoslovenskej úrovni, čo vlani prinieslo aj prvé ovocie. Výtvarné práce žiačok Denisky Slučiakovej a Viktorky Kuricovej boli na výtvarnej súťaží „Deti v záhradke“ vyhlásenej RV SZZ V Bratislave vybrané akademickým maliarom Miroslavom Cipárom medzi najkrajšie a boli vystavované na výstavách v Trenčíne a Nitre.  Školy tiež poskytujú žiacke práce na dekoráciu priestorov na výstavách ovocia a zeleniny usporiadaných ZO SZZ Nová Bystrica.

   Dňa 27. marca sa spolupráca rozšírila vďaka akcii, v podobe výsadby ovocných stromčekov pred školou v Novej Bystrici, ktorej cieľom bolo poskytnúť žiakom možnosť starať sa o živú prírodu, a tým  pestovať pozitívny vzťah k prírode, jej ochrane, ale aj preberať zodpovednosť za zverené úlohy.

   V dopoludňajších hodinách záhradkári Štefan Šumský, Emil Čierňava ml. a Ján Hulák za výraznej pomoci záhradkárok Janky Hulákovej, Mgr. Evy Jonekovej, Evy Kulasovej a školníka Miroslava Žovina,  predviedli žiakom výsadbu ovocných stromčekov.

   Prvú jabloň na znak vzájomnej spolupráce zasadili predsedníčka ZO SZZ Nová Bystrica Jana Huláková a riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica Ing. Miroslav Pavelek. Ostatné jablonky  boli pridelené postupne materskej škole, jednotlivým ročníkom prvého stupňa a  prírodovednému krúžku na druhom stupni školy. Dovedna ich bolo deväť, čím sa v budúcnosti vytvorí pekná ovocná alejka. Každá skupina dostala od záhradkárov k priradenej jablonke a praktickej ukážke výsadby názov danej odrody a podrobné informácie o odrode. Niektorí žiaci prejavili záujem vlastnoručne prispieť k dielu – pridržať stromček pri sadení, poliať ho. Do budúcnosti dostali triedy a skupiny úlohu, vzorne sa o zverenú jablonku starať, viesť si o nej podrobné údaje – sledovať jej rast, kontrolovať jej zdravie, chrániť ju pred poškodením, v prípade potreby zaliať...

   Bude to dlhodobá úloha, pri plnení ktorej si žiaci budú pripomínať dôležitosť prírody, význam ochrany životného prostredia a plniť environmentálne ciele -vychovávať, vzdelávať a správať sa v súlade s ekologickými a environmentálnymi požiadavkami spoločnosti.

                                                                                   Text: Mgr. Eva Joneková

                                                                                   Foto: Mgr. Eva Joneková, Jana Huláková

   Foto vo fotoalbume.cool

            

    

   Kvalifikácia do okresného kola vo florbale

                            

   31. marca a 2. apríla sa konala v rámci okresu Čadca kvalifikácia do okresného kola vo florbale mladších a starších chlapcov. S týmto športom sme začali v mesiaci november na našej škole a je vidieť, že žiaci majú oň veľký záujem. Dokonca začali hrať aj dievčatá, čo nás veľmi teší. Je to kolektívny šport zameraný na rýchlosť, obratnosť a má v sebe prvky hokeja, hokejbalu,  minifutbalu, ale je to hlavne bezkontaktný šport a preto je veľmi dôležité ovládať pravidlá a hrať čisto.

   Mladší žiaci  hrali 31. marca v Čadci. Súpermi im boli chalani zo ZŠ Komenského Čadca a zo ZŠ Svrčinovec. Nekládli sme si veľké ciele, pretože na týchto školách sa hrá florbal už niekoľko rokov a hlavne majú telocvičňu, ale aj tak sme boli primeranými súpermi a našich chalanov pochválili aj rozhodcovia, ktorí ocenili rýchlosť a šikovnosť pri tak krátkom čase trénovania. Starší chlapci hrali 2. apríla v skupine ZŠ Krásno nad Kysucou, Gymnázium Čadca a ŽŠ M.R.Štefánika Čadca. Celkom sa nám darilo, pretože sme remizovali s Krásnom, so školou M. R. Štefánika sme v posledných sekundách dostali gól a prehrali sme 3:2 a s tými najlepšími sme prehrali 6:1. Treba pochváliť všetkých našich hráčov,  ale najväčšou oporou u mladších žiakov bol Janko Kultan, Tadeáš Vakula, Kristián Jančula, Janko Strenitzer, Roman Vakula. Zostavu doplnili Michal Strenitzer, Lukáš Adamec, Rasťo Čierňava, Braňo Čierňava, Ján Skaličan, Peter Čierňava. Zo starších udávali tempo Róbert Kováč, Adam Brisuda, Matej Vojtek, Marek Cabadaj,  Vakula Róbert. Aj Braňo Fuják, Marek Trnovec, Pavol Čierňava, Peter Srníček, Andrej Talapka, Patrik Kuniak, Mário Kováč sa snažili podať čo najlepší výkon.

   Na záver treba povedať, že všetci chlapci veľmi dobre reprezentovali školu a už sa tešia na ďalšie tréningy a súťaže v tomto športe.

                                                                                Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

   Foto vo fotoalbume.wink

            

    

   Týždeň boja proti rasizmu!

         

   V týždni od 17.3.2014 do 21.3.2014 sme sa zapojili do „Týždňa boja proti rasizmu!“  Žiaci nosili každý deň v tomto týždni oblečenie inej farby /čierna, modrá, červená, zelená, žltá/ a spolu s triednymi učiteľkami sme sa venovali témam týkajúcim sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, rasovej intolerancii, ktoré sme spracovávali výtvarne alebo literárne.

   Všetci, ktorí sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu podporili náš školský projekt tým, že v danom týždni prišli oblečení každý deň v tričku inej farby:

   -pondelok 17.3.2014 -modrá /Európa/

   -utorok 18.3.2014- čierna /Afrika/

   -streda 19.3.2014- červená /Amerika/

   -štvrtok 20.3.2014 –zelená /Austrália/

   -piatok 21.3.2014 – žltá /Ázia/.

   Sú to farby olympijských kruhov, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby pleti, národnosti, jazyka a kultúry.

   Na školskej chodbe sme mali nainštalovanú veľkú nástenku,  kde sme každý deň pripínali fotografie tried, práve v danej farbe olympijského kruhu. Navzájom sme súťažili, aby čo najviac žiakov prišlo do školy vo farbe daného kontinentu. Na konci týždňa sa už na nástenke zobrazili všetky farby a jednotlivé fotografie pútali pozornosť všetkých žiakov.

   Aj takto sme symbolicky vyjadrili náš postoj k danej téme. Všetci si želáme, aby priateľstvo a znášanlivosť medzi ľuďmi vydržali aj ďalšie stáročia.

    

                                                                                                     Text: Denisa Slučiaková

   Foto vo fotoalbume. laugh

       

   Regionálna poľovnícka výstava

       

    

   Dňa 21.3.2014 sa žiaci našej školy, ktorí  pracujú v poľovníckom krúžku pod vedením pána Ľubomíra Grigu a žiaci, ktorí pracujú   vo fotografickom krúžku  pod vedením  Ing. Miroslava Paveleka  pri našom CVČ, navštívili Regionálnu poľovnícku výstavu v Rakovej.

   Na  tejto výstave mali žiaci možnosť vidieť rôzne parožia jelenej a srnčej zveri, vypreparované hlavy muflónov, jeleňov, srncov a i., ktoré  vystavovali  aj nám známi novobystrickí  poľovníci.

   Zaujímavé boli aj rôzne „úlovky“ zo zahraničia od iných poľovníkov. Žiaci si tiež  mohli "zastrieľať" na elektronickom loveckom poli.

   Základná škola s materskou školou  ďakuje pánovi  Ľubovi Grigovi za sponzorstvo vo forme zaplatenia autobusu na prepravu našich žiakov na výstavu a späť do školy.

    

                                                                      Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ školy

   Foto vo fotoalbume.smiley

            

    

   "Stretneme sa v Glinke"

    

   12.marca 2014 sa  vybraní žiaci ročníkov 6-8 zúčastnili stretnutia so žiakmi z poľskej obce Glinka. Po príchode nás veľmi pekne privítali  a na úvod nás v prezentácii oboznámili s goralskou ľudovou architektúrou, so skanzenmi na území Poľska a múzeami, ktoré sa zaoberajú uchovávaním  ľudových zvykov a tradícií. Do skvelej atmosféry sme prispeli slovenskými ľudovými piesňami, ktoré zahrali naši heligonkári a zaspievali dievčatá z krúžku ľudového tanca. Samozrejme, že poľské dievčatá sa nedali zahanbiť a zaspievali tiež veľmi pekné poľské ľudové piesne. Ďalšou aktivitou, ktorú pre nás pripravili, bolo maľovanie farbami na sklo - každý jednotlivec dostal sklenú vázičku, na ktorú maľoval  rôzne ľudové motívy.   Niektorým to išlo pekne od ruky, niektorí mali s  tým problém, ale nakoniec výsledky boli veľmi fajn. Každý si mohol svoju namaľovanú vázičku zobrať so sebou domov.

   Celé popoludnie, ktoré sme strávili v spoločnosti našich nových priateľov, bolo veľmi príjemné a deti budú mať na čo spomínať.

                                                                                                             Text a foto:  Mgr. Elena Jančulová

   Foto vo fotoalbume.cool

                                                                 

                                                         

    

   STRETNUTIE V GLINKE

    

   Hlavným cieľom projektu STRETNIME SA V GLINKE, ktorého navrhovateľom je Obecné kultúrne stredisko v Ujsołach, je vzájomné spoznávanie kultúr a zvykov horalov z obcí Ujsoły a Nová Bystrica a utuženie spolupráce medzi obyvateľmi oboch obcí.

   V rámci daného projektu navštívili dňa 28. februára 2014 žiaci našej školy obec Glinka, ktorá je časťou obce Ujsoły, rozkladajúcej sa niekoľko kilometrov od hranice           so Slovenskom. Akcie sa zúčastnilo spolu 15 žiakov z 3., 4. a 5. ročníka. V centrálnej časti obce Glinka sme navštívili Regionálnu izbu “Gronicek“, v ktorej bývajú rôzne stretnutia, počas ktorých gazdinky pripravujú tradičné jedlá, robia ručné práce, papierové kompozície či sviatočné ozdoby. Srdečne nás privítali láskavé panie a skupina žiakov, ktorí nás sprevádzali počas celého stretnutia. Po vzájomnom predstavení sa žiaci s nadšením pustili do práce. Maľovali a zdobili sadrové odliatky, z ktorých tvorili masky čertov a z modelovacej hliny zhotovili figúrky anjelov, ktoré sú symbolom dobra a zla oboch kultúr. Hotové práce si žiaci zobrali domov. Súčasťou historickej izby je etnografická expozícia, ktorá je rozdelená           do niekoľkých častí pripomínajúcich tradičné vybavenie interiéru horalského domu. Žiaci tu mohli vidieť kroje živieckych horalov, starobylé sväté obrazy, rôzne predmety a nástroje slúžiace v hospodárstve a iné, čím bola expozícia hodná prehliadky. Pred odchodom domov sme si všetci pochutili na pestrom občerstvení, ktoré si pre nás pripravili.

   Stretnutie prebehlo v  priateľskej atmosfére a príjemne sme strávili piatkové popoludnie. Aktivity zahrňovali spoznávanie ľudových legiend, tradícií, viery a povier. Žiaci mali možnosť navzájom sa spoznať, prelomiť jazykovú bariéru, a zároveň tak spoznať dávnu kultúru.

    

                                                                                                                       Text: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

                                                                                                                       Foto: Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume.laugh

                                                  

    

   Detský karneval v Novej Bystrici

    

   Aj tento rok sme dodržali  tradíciu karnevalu v Novej Bystrici. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili 16. februára nedeľné popoludnie pre deti a rodičov. Keďže toto obdobie je predovšetkým obdobím plesov a zábavy, aj my sme dali možnosť zabaviť sa malým aj veľkým a popustiť uzdu fantázie vo výbere karnevalových masiek. Počasie prialo a tak sme vo vyzdobenej sále domu kultúry čakali na príchod masiek. Boli sme veľmi milo prekvapení nielen počtom masiek, ale aj  výberom a stvárnením rôznych fantastických a rozprávkových bytostí, ktoré prichádzali na karneval. Veľkým plus bolo aj to, že väčšina masiek bola vyrobená doma prácne na „kolene“, o to to bolo krajšie a zaujímavejšie. Porota, ktorá bola  zložená z rodičov, to mala veľmi ťažké. Veď vybrať 10 tých naj bolo veľmi náročné,  no nakoniec  sme všetci vedeli, že tak ako každý rok, aj tento rok odmeníme všetky masky.  Po slávnostnom pochode nasledovalo vyhodnotenie  masiek  a po ňom už len spoločná zábava detí s rodičmi. Treba ešte dodať, že všetkých masiek bo 83 a všetkým sa ušla drobná vecná cena a sladkosti.

   Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto peknú akciu. Samozrejme ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi, všetkým rodičom a aj deťom a tiež sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami. Už tento rok sa tešíme na ďalší ročník detského karnevalu.

    

                                                                                    Text: Mgr. Elena Jančulová

                                                                                     Foto: Mgr. Ľubica Chalúpková

   Foto vo fotogalérii.laugh

    

   Vianočný koncert

   Dňa 16. decembra sa v Dome kultúry Nová Bystrica  konal vianočný koncert , na ktorý sme sa veľmi tešili. Zúčastnila sa ho  celá škola spolu s materskou školou. Keď sme tam prišli, čakali na nás účinkujúci zo Žiliny, pán Jaro Gažo a Radko Pažej.  Tento koncert vznikol spojením hudobných motivačno-výchovných programov,  kde sa účinkujúci snažia deťom a mládeži priblížiť problémy, s ktorými sa denne potýkajú  aj dospelí.  I keď označenie  - VÝCHOVNÝ KONCERT - môže v žiakoch vzbudzovať nedôveru, či to opäť bude predstavenie plné poučiek a nezaujímavého výkladu, všetky pochybnosti rýchlo zmiznú, keď Vám svoj koncert predvedie dvojica. Spievali nám pesničky a rozprávali nám o blížiacich sa Vianociach. Niektoré deti , hlavne z prvého ročníka sa hlásili zarecitovať alebo zaspievať  Vianočné koledy. Za svoju odvahu dostali aj odmeny a pochvalu. Našim hosťom sme  boli veľmi vďační , že prišli a  ich koncert sme na záver odmenili veľkým potleskom.

                                                                                                                  Zuzana Poništiaková VIII.A

   Foto vo fotogalérii.smiley

    

   Vianočná besiedka 2013

                       Ja som malý žiačik,

                      spievam ako vtáčik.

                       Vtáčiky spievajú

                       pána Krista vítajú.

                          A ja ho vítam,

                     peniažtek si pýtam,

                  ak mi máte, tak mi dajte,

                   tu ma dlho nemeškajte,

                  moje nôžky sú ako klátik

                    nemôžu tu dlho stati.

   Vianoce sú plne vinšov, kolied, piesní, tancov a veselosti. Dôkazom toho bola aj Vianočná besiedka, ktorá sa konala dňa 15.decembra v Dome kultúry Nová Bystrica  o 14:00 hodine.  Ako je už zvykom, pripravili sme si medovníky, ktoré sme i ozdobili a potom sme ich rozdávali všetkým prítomným. S napätím a radosťou sme čakali na scénky,  ktoré sa dokázali naučiť aj tí najmenší. Nácviky boli veľmi ťažké, ale keď sme už vystúpili boli sme veľmi radi, že svoj „talent“ môžeme ukázať aj všetkým rodičom. Vystúpení bolo veľa. Prišli vystupovať aj deti z Vychylovky , ktoré tiež mali veľmi zaujímavé vianočné  scénky. Mohli sme vidieť žabky, vločky, biskupov, ale aj dievčatá z tanečného krúžku, ktoré vystúpili s ľudovými tancami. Okrem ľudových tancov sme mohli vidieť aj veľmi šikovné dievčatá ale i chalanov, ktorí nám pekne zahrali na heligónkach. Niektorí šli na pódium s trémou a niektorí boli úplne v pohode. Ako už tradične, na Vianočnej besiedke nám zahrala aj ľudová hudba bratov Kováčovcov.  Aj nový súbor Bystrica nás zaujal svojím tancom. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc.

   Veríme, že aj na budúci rok  nám diváci ostanú verní a opäť ich potešíme pekným programom.

   Na záver želáme všetkým veľa radosti, šťastia a v novom roku veľa zdravia, pohody a vzájomného porozumenia.

                                                  

    

                                                                                                                      Text:   Gabriela Cabadajová, VIII.A

                                                                                                                       Foto:   Ing. Iveta Heltková

    

   Foto vo fotogalérii.smiley

   Detská diskotéka  

       

   28.11.2013  centrum voľného času usporiadalo detskú diskotéku,  ktorá sa konala  v Dome kultúry v Novej Bystrici o 15:00 hod. Prišli sme v hojnom počte, veľmi sme sa zabavili, zasúťažili sme si a zatancovali. Za súťaženie získali víťazi sladkú odmenu. Rozsvietenie vianočného stromčeka bolo o 18:00hod., ale pred rozsvietením sme si ešte zapálili prskavky. Potom  sme vypúšťali lampióny šťastia. Ďakujeme pánovi starostovi Jozefovi Balačinovi za  cukríky, ktoré sa rozdávali všetkým prítomným  čo prišli na túto slávnosť. Potom opäť  diskotéka pokračovala.

    Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spoločne s nami sa tešili z prichádzajúcich Vianoc.smiley                                                                                                                                                                

                                                                             Aneta Kubjatková VII.A , Timea Mičencová VII.A 

                                             

   Cirkus JACKO

           

   Našu školu navštívili 7. novembra 2013 Ukrajinskí cirkusanti. Program bol určený pre deti MŠ aj ZŠ. Cirkusanti vystupovali s rôznymi číslami, ako napríklad Hadia žena, žonglovanie nohami, tanečné predstavenie, kúzelnícke predstavenie, či hádzanie nožmi alebo fakírske umenie! Žiaci sa skvelo bavili a dopočula som sa, že sa všetci zhodli na tom, že hadia žena a žonglovanie nohami bolo proste najlepšie. Na pódium prizvali aj niektorých mladších žiakov, aby im pomohli s predstavením. Po celý čas boli k nám cirkusanti veľmi milí a riaditeľ cirkusu nás po každom čísle uviedol do nového čísla. Na konci vystúpenia sme cirkusantov pochválili a zároveň sa s nimi rozlúčili veľkým potleskom. Budeme radi, ak sa takejto akcie budeme môcť opäť zúčastniť.

    

                                                                                                                   Denisa Slučiaková, Aneta Kulová

                                                                                                                   Foto: Ing. Miroslav Pavelek

    

    

    

   „Človeče nehnevaj sa!“

    

      

   Centrum voľného času pripravilo pre žiakov I. stupňa postupovú súťaž „Človeče nehnevaj sa“. Celý mesiac október sme spoločne s deťmi hrali v jednotlivých ročníkoch túto hru, kde víťazi z tried postúpili do celoškolského kola. Finále sme odohrali 11. novembra. V tvrdej a férovej súťaži nakoniec zvíťazila Dominika Halvoníková z III.B triedy. Druhé miesto si vybojoval Matúš Čierňava z I. A triedy a tretie miesto obsadila Kristínka Brišová z I. B triedy. Štvrté miesto patrilo Lilianke Sobolovej z III.A triedy, piate miesto Martinkovi Borovičkovi z II.A triedy a na šiestom mieste skončila Stanka Halvoníková zo IV.A triedy.

   Všetkým blahoželáme!

                                                                                                                   Mgr. Elena Jančulová

    

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

    

    

    

   Kreslenia na chodník

    

    

    

   V piatok, 8. novembra, Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravila pre deti akciu „Kreslenie na chodník“ podľa vlastnej fantázie. Počasie nám prialo a aj deti mali záujem o toto popoludnie. Väčšinou to boli dievčatá a preto nie je čudné, že kreslili rôzne postavy a pekne ich obliekali. Keďže sme kreslili v areáli školy, zostali chodníky pekne pokreslené a aj zdobili školské prostredie. Každý jeden „kreslič“ dostal sladkú odmenu.

    

                                                                                                                                                 Mgr. Elena Jančulová

    

    

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

    

   Medzinárodný deň školských knižníc – 28.10.2013

    

    

   Štvrtý októbrový pondelok je už tradične venovaný knižniciam. I tento školský rok sa naša škola zapojila a pre žiakov sme pripravili rôzne aktivity. Počas celého dňa žiaci na vyučovacích hodinách vyrábali záložky, knihy, leporelá, kreslili ilustrácie, písali básne, vyhľadávali informácie v rôznych encyklopédiách a pod. Žiaci 1.- 4. ročníka dokonca prišli oblečení ako ich obľúbené rozprávkové postavy. Okrem toho už celý týždeň nosili do školy rôzne encyklopédie, z ktorých sme na chodbách pripravili výstavu a na konci vyučovania sme vylosovali z jednej i druhej školy žiaka a ten dostal cenu za zapojenie sa do súťaže, lebo niektoré encyklopédie boli dosť ťažké.

   Ďalšia súťaž bola zameraná na čítanie. Hľadali sme najrýchlejšie čítajúceho žiaka školy. Žiaci mali možnosť zapísať sa na chodbe v priebehu predchádzajúceho týždňa. Žiaci čítali rovnaký text (1. stupeň mal text prispôsobený veku a takisto aj 2. stupeň), ich úlohou bolo prečítať ho čo najrýchlejšie a bez chýb. Žiaci 1. – 4. ročníka čítali text 2 minúty a žiaci 5. – 9. ročníka čítali 1 minútu.

   Umiestnenie 1. – 4. ročník

   1. miesto – Patrícia Baničiarová, IV. A
   2. miesto – Simona Brišová, III. B
   3. miesto – Karolína Svitková, III. A

   V ročníkoch 5. – 9. bolo udelené len prvé miesto, ktoré získala Denisa Slučiaková z VIII. A triedy.

   Úlohou tohto dňa bolo vyvolať záujem žiakov o čítanie, o knihu, o vyhľadávanie informácií nielen z internetu, ale aj z kníh a tento cieľ sa nám podarilo splniť.

    

                                                                                                                                                        Text: Mgr. Adela Piteková

                                                                                                                                                        Foto: Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume.smiley

   Deň otvorených dverí na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

   V krásny slnečný pondelok 21.10.2013 sa na pozvanie riaditeľa SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou,  pána  PaedDr. Jána Palka, naši žiaci VIII.A a IX.A triedy zúčastnili dňa otvorených dverí na tejto škole. Tých dverí sa nám otvorilo naozaj mnoho. Privítal nás pán zástupca Mgr. Peter Kubiš aj s pánom riaditeľom. Žiakov si rozdelili do štyroch skupín, aby nám toho stihli čo najviac ukázať. Naši žiaci si mohli vyskúšať  prácu v chemickom laboratóriu, napríklad pri určovaní stupňov znečistenia vôd, nakukli do tajov informačnej techniky na tejto škole, ale taktiež navštívili ateliéry maliarov, pracoviská čalunníkov, rezbárov, pozerali sa na výrobu okien, dverí, stolov a mnohých krásnych výrobkov, ktoré žiaci vyrábajú na praxi vo svojich dielňach na kvalitnom odbornom výcviku.

   Ani naši žiaci neodišli naprázdno. Mali možnosť si vyskúšať vlastnými rukami vyrobiť kŕmitko pre vtáčikov alebo domov mame krásnu drevenú varešku.  Žiaci odchádzali plní zážitkov a záujmu pri ďalšom rozhodovaní sa kam ďalej na strednú školu.

                                                                                                    Text: Mgr.Ľ.Slučiaková

                                                                                                    Foto: Ing. M. Pavelek

    

   Foto vo fotoalbume.smiley

   Ochrana života a zdravia

   – účelové cvičenie a didaktické hry

    

            8. a 9. októbra sme na škole venovali povinnému učivu – Ochrana života a zdravia, ktoré sme plnili v dvoch dňoch. Prvý deň sme venovali na ročníkoch 1-9 teórii a druhý deň sme teoretické vedomosti zúročili v praktickom cvičení. Na ročníkoch 1-4 v didaktických hrách a na ročníkoch 5-9 v účelovom cvičení. 1-4 využili terén na multifunkčnom ihrisku a v jeho okolí. Priamo na mieste plnili úlohy z učiva pohyb a pobyt v prírode, zo základov zdravotnej výchovy, riešili úlohy z oblasti dopravnej výchovy a úlohy z oblasti riešenia mimoriadnych situácií. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a po skončení didaktických hier sa zahrali spoločne drobné hry.

         Žiaci ročníkov 5-9 na plnenie úloh využili terén na cyklotrase. Postupne sme vytvorili stanovištia, kde žiaci plnili po triedach úlohy, za ktoré získavali body. Veľmi dôležitý bol aj čas, za ktorý celú trasu absolvovali. Na trati plnili úlohy – topografické značky a práca s mapou a buzolou, hod granátom na cieľ, plnili tiež otázky zo zdravotnej výchovy . keďže išli po cyklotrase, jedno stanovište bolo venované aj dopravnej výchove.

   Na prvom mieste sa umiestnila trieda VIII.A, druhé miesto si vybojovala trieda IX.A, tretie miesto patrilo triede VI.A.

   Deň sa vydaril a aj pekné počasie, aj keď trošku chladnejšie, prispelo k dobrej nálade nám všetkým.

    

                                                                                                            Text: Mgr. Elena Jančulová

                                                                                                            Foto: Adelka Čavajdová, Barborka Holúbková

    

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

   Športový deň na cyklotrase

    

   5. októbra 2013 študenti SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou usporiadali pre obce Zborov nad Bystricou, Starú Bystricu a Novú Bystricu športový deň v Starej Bystrici na cyklotrase. Aj CVČ v Novej Bystrici sa zúčastnilo tohto dňa. Spolu 16 detí súťažilo za ZŠ s MŠ Nová Bystrica v disciplínách : 1.  rýchlostné preteky na bicykloch

                                                              2. slalom na korčuliach

                                                              3. malý futbal

   Hneď ráno o 8:30 sme sa  vydali na bicykloch po cyklotrase na Lány, kde sme sa všetci súťažiaci stretli. Na úvod nás privítali zástupcovia SOŠ v Krásne a oboznámili všetkých s priebehom súťaží. Ako prvá súťaž prebehla rýchlostná súťaž z miestnej časti Lány na kruhový objazd a späť. Bolo pomerne chladno a niektoré deti nemali rukavice, čelenky a do cieľa prišli skrehnutí. Veľmi dobre všetkým  padol teplý čaj, ktorý bol pre deti pripravený.

   Potom nasledovala súťaž – slalom na korčuliach a aj počas tejto súťaže hrali chlapci malý futbal.

   Naši žiaci obsadili veľmi pekné miesta. Na bicykloch 2. miesto obsadil  Cáder Benedikt a 3. miesto Strenitzer Ján. Z dievčat bola prvá naša žiačka Renáta Hoferová.

   Slalom na korčuliach – 1. miesto - Darina Detková, 2. miesto - Renáta Hoferová,  3. miesto – Lucia Čierňavová.

   Slalom na korčuliach chlapci – 2. miesto Žovin Ľubomír, 3. miesto Strenitzer Michal.

    Za malý futbal si priviezli naši chalani pohár.

   Postupne vyšlo aj slniečko a deťom sa sobotňajší deň páčil.

    

                                                                                                                 Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

   Foto vo fotoalbume.smiley

      

      Európsky deň jazykov

    

    

   Deň 26. september bol Radou Európy v roku 2001 vyhlásený za „Európsky deň jazykov“. Cieľom tejto oslavy viacjazyčnosti je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva a podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a rozvíjať.

   Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Vyučujúci jednotlivých predmetov zapájali žiakov do rôznych aktivít, žiaci vypracovali projekty o kultúrnych, jazykových a geografických zvláštnostiach Európy, dozvedeli sa veľa zaujímavosti, naučili sa spievať hymnu Európskej únie. Z prác žiakov sme na chodbe školy vytvorili bohatú a pestrú nástenku, pripravili sme aj výstavku kníh v rôznych cudzích jazykoch, z tých najzaujímavejších spomenieme chorvátsky, bulharský, turecký  alebo ruský jazyk, no najväčšie zastúpenie mal anglický jazyk.

   Žiaci sa iniciatívne zapájali do spomínaných aktivít, získali veľa nových vedomostí z oblasti vedy, umenia, literatúry či geografie.

   Veríme, že táto aktivita obohatila vyučovanie a motivovala žiakov k štúdiu cudzích jazykov.

   V budúcnosti by sme radi v tomto podujatí pokračovali tak, aby sa v našej škole 26. september stal dňom zaujímavým a výnimočným.  

                                                                                                Mgr. Jana Chovancová

                                                                                                Mgr. Katarína Pavelková

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

    

   Exkurzia Múzeum kysuckej dediny

    

   Dňa 25. 9. 2013 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici -Vychylovke.

   V objekte Stanica Skanzen sme mali možnosť vidieť výstavu „Dary zeme“ – výstavu ovocia a zeleniny, súčasťou ktorej bola aj výstavka výtvarných prác žiakov našej školy.         V objekte Raganov mlyn sme si na výstave Merkur pozreli modely vytvorené z tejto stavebnice. Obohatením exkurzie bola aj Historická lesná úvraťová železnica, ktorá nás previezla cez areál skanzenu. Po jazde vláčikom nasledovala, za účasti sprievodcu, prehliadka objektov ľudovej architektúry.

   Návšteva múzea nám umožnila ocitnúť sa v krásnom prírodnom prostredí CHKO Kysuce, v ktorom sa skanzen nachádza, ale predovšetkým nám priblížila spôsob života a kultúry ľudu v minulosti, čím žiaci získali  nové poznatky, prehĺbili si svoje doterajšie vedomosti a splnili sme stanovené ciele exkurzie.

   Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie pani Janke Berešovej, pani Martinke Holienčinovej a ostatným pracovníkom skanzenu za ochotnú pomoc, láskavý prístup a spoluprácu pri organizovaní akcie.

                                                                             Text: Mgr. Ľubomíra Škorvagová

                                                           Fotografie: Mgr. Katarína Piteková, Mgr. Eva Joneková

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

    

      Detská diskotéka

    

   Detská diskotéka patrí medzi tie akcie CVČ, ktoré majú deti radi. Jesennú diskotéku sme pripravili 27. septembra v spolupráci s kultúrnym referentom - v piatok v DK Nová Bystrica. Samozrejme sme pripravili aj rôzne súťaže, kde deti ako odmenu dostali cukríky a lízatká. Spoločne sme sa bavili aj s niektorými rodičmi až do 19.00 hod. Ďalšiu diskotéku pripravíme až v mesiaci november, keď budeme rozsvecovať vianočný stromček.

                                                                                        Mgr. Elena Jančulová

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

    

       Opekačka

   12. septembra pripravilo CVČ pre deti  turistickú vychádzku spojenú  s jesennou opekačkou. V popoludňajších hodinách sme sa vybrali smerom do Závodzkov, kde sme sa snažili vybrať taký terén, aby sme si mohli založiť oheň a tiež sa aj pohrať. Spolu prišlo 21 detí  a každý si priniesol  niečo na opekanie. Keď sme sa „posilnili“ slaninkou a klobáskou,  spoločne sme sa zahrali rôzne spoločenské hry. Potom unavení, ale spokojní sme sa vrátili ku škole a rozišli sme sa. Už sa tešíme na ďalšiu jesennú akciu – Púšťanie šarkanov.

                                                                                                    Mgr. Elena Jančulová

    

    

   Návšteva výstavy v krajskej knižnici

                                        

   Krajská knižnica v Žiline v mesiaci september pripravila v spolupráci s Olympijským klubom Žilina výstavu na tému „Naši Olympijský medailisti a história Olympizmu“. Keďže na škole máme žiakov, ktorí  aktívne športujú a počas školskej dochádzky reprezentujú  našu školu v rôznych športových súťažiach , centrum voľného času pripravilo 30. septembra pre 20 žiakov z ročníkov 7-9 exkurziu na túto výstavu . Zaujali nás hlavne informácie o účastníkoch olympiád z nášho kraja a z kysuckého regiónu. Výstava sa deťom páčila a bola veľmi inšpiratívna.

    

                                                                                               Mgr. Elena Jančulová

    

   Olympijský deň ZŠ s MŠ Nová Bystrica

    

   27. júna 2013 – teda predposledný deň v školskom roku 2012/2013 sme sa na našej škole venovali športu. Každý rok na konci školského roka jeden deň venujeme športovému zápoleniu a hlavnou disciplínou je olympijský beh od Pavelka vo Vychylovke na ihrisko do Škorvagy. Tento rok sa nám prihlásilo rekordne veľa bežcov tak chalanov, ako aj dievčat. Spolu ich bolo 34. Hneď o 8.00 hod sme sa autami a autobusom vyviezli do Pavelka, kde sme bežcom rozdali farebné rozlišovačky a štartovné čísla a spolu s políciou, ktorá nám pri organizácii behu zabezpečovala poriadok na cestnej komunikácii, sme poučili žiakov o bezpečnosti pri behu. Potom sme celú akciu odštartovali. Hneď od štartu sa oddelil Matej Chovanec, žiak deviateho ročníka, ktorý ťahal celý peletón za sebou. V závere sa zdalo, že mu ubúdajú sily, ale dal do toho všetko a zvíťazil. Postupne dobehli do cieľa všetci za veľkého povzbudzovania svojimi spolužiakmi.

   Výsledky behu:  chlapci:           1.miesto – Matej Chovanec

                                                    2. miesto – Štefan Chmurčiak

                                                    3.miesto – Rudko Pastva

    

                              dievčatá:       1.miesto – Lenka Jančulová

                                                    2.miesto – Nikola Priščová

                                                   3.miesto – Renáta Hoferová

    

   Po odmenení bežcov sa žiaci postupne zapájali do súťaží na jednotlivých stanovištiach. Mohli si zaskákať vo vreciach, silu si vyskúšali v preťahovaní lana, obratnosť si vyskúšali pri preskokoch na švihadlách, malé deti si zabehali – 30 m, triafali do kužeľov, mušku si overili v hode granátom na cieľ,  tiež si zahrali medzitriedny turnaj v minifutbale a vo vybíjanej. Deťom sa to veľmi páčilo, na každom stanovišti po absolvovaní, dostali sladkosť.

   Na záver treba poďakovať všetkým učiteľom za organizáciu olympijského dňa, všetkým deťom za účasť a CVČ v Čadci za to, že prispeli vecnými cenami k zdarnému priebehu celej akcie.

    

                                                                                                                                      Text:  Elena Jančulová

                                                                                                                                      Foto:  Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

   Beseda s bývalým učiteľom

    

   Dňa 12.6.2013 zavítal do našej školy bývalý učiteľ, dlhoročný zástupca školy, PaedDr. Kamil Badač. Ďalší deň nasledovalo stretnutie s bývalými kolegami, ale aj novými zamestnancami školy. V priateľskej atmosfére sme sa porozprávali o časoch minulých a nevyhli sme sa ani súčasnej problematike školstva. Po prehliadke vynovených priestorov  školy, ktoré sa nevyhli pochvale, nasledovala beseda so siedmakmi a deviatakmi. Počas besedy sa žiaci myšlienkami mohli preniesť do obdobia, kedy sa učili ich starí rodičia a v niektorých prípadoch aj ich rodičia. Pútavé rozprávanie bolo spestrené vtipnými zážitkami nielen z učiteľského, ale aj súkromného života.

   Najväčší úspech zaznamenali rôzne príspevky do novín a Novobystrického hlásnika a staré fotografie. Žiaci sa zahrali na detektívov, keď na fotografiách pátrali po svojich starých rodičoch vo veku, v akom sa nachádzajú oni sami.

   Neskrývali úsmev nad ich podobizňami a oblečením. Zo školy tento deň odchádzali obohatení nielen o nové poznatky, zážitky, ale aj s pozdravom pre tých starých rodičov a rodičov, ktorých náš kolega učil.

   Aj pre nás pedagógov bolo príjemným potešením, že PaedDr. Kamil Badač sa rád vracia na miesto, kde prežil svoj produktívny pracovný, spoločenský a rodinný život a nestráca kontinuitu a spolupatričnosť so súčasnými zamestnancami a žiakmi.                                   

   Nech mu jeho vitalita a optimizmus vydrží čím najdlhšie!

                                                                                                                                                              Mgr. Štefánia Chovancová

   Foto vo fotoalbume.smiley

    

   Deň detí s políciou a ozbrojenými zložkami

                                

   Každoročne polícia a ozbrojené zložky  Žilinského kraja pripravujú Deň detí vo svojom regióne. Tento rok po dohode so Základnou školou  s materskou školou v Novej Bystrici a s Obecným úradom v Novej Bystrici sa rozhodli a pripravili Deň detí pre Bystrickú dolinu práve v Novej Bystrici. Celá akcia prebehla 31.mája na verejnom priestranstve pred kostolom. Žiaci, ktorí sa tohto dňa zúčastnili, mohli vidieť v ukážkach prácu colníkov – bola nasimulovaná akcia prepadnutia vozidla a práca pyrotechnikov, tiež videli v akcii policajné psy, veľmi ich zaujali ukážky sebaobrany, ktorú predviedli vojaci. Aj zásah hasičov pri nasimulovanej dopravnej nehode ukázal, aká je táto práca náročná. Keďže sa tohto dňa zúčastnili žiaci zo Starej Bystrice,  zo Zborova nad Bystricou, z Krásna nad Kysucou, Radôstky a Vychylovky, aj samotné deti pripravili program na ľudovú nôtu a vyplnili malé prestávky medzi jednotlivými ukážkami. Okrem už spomenutých ukážok  mali žiaci možnosť  zapojiť sa na stanovištiach do rôznych súťaží a vyhrať pekné ceny ako napr. tričká, odznaky, sladkosti. Vyskúšali si aj maskovanie tváre farbami. Tiež si mohli prezrieť a vyskúšať zbrane, ochranné vesty, prilby  a v stánku Klubu vojenskej histórie Bojovník z Martina si pozreli zbrane z druhej svetovej vojny. Celý priestor  zdobili výtvarné práce žiakov z Bystrickej doliny, ktorí sa zapojili do súťaže s názvom „Polícia očami detí“. Tri najlepšie práce boli odmenené vecnými cenami.

   Napriek tomu, že nám počasie  veľmi neprialo, celá akcia bola  vydarená, zaujala a deťom sa veľmi páčila.

   Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Predovšetkým Krajskému riaditeľstvu PZ v Žiline, odboru železničnej polície, ZŠ s MŠ Novej Bystrici, Obecnému úradu v Novej Bystrici a ORPZ v Čadci.

    

                                                                                                                                    Text: Mgr. Elena Jančulová

                                                                                                                                    Foto. Ing. Miroslav Pavelek

   Foto vo fotoalbume.smiley

                        

    

   Výchovný koncert -1. stupeň

                 

   Dňa 10.5.2013 sa konal v školskom klube výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa našej školy.

   Boli sme tam deti od materskej školy až po 4. ročník. Zabávali nás už po štvrtýkrát Jaroslav Gažo, ktorý spieva aj v skupine ARZÉN a Radko Blažej. Teraz  spolu spievajú  v skupine OFF. Predviedli pekné vystúpenie o recyklácii, separovaní a o ochrane životného prostredia. Na úvod nám pustili peknú pieseň o recyklácií a potom pieseň o ochrane životného prostredia. Keď skončila pieseň, Radko Blažej dával deťom mnoho otázok.  Najskôr musel každý žiak  povedať, ako sa volá a aký ma doma poriadok. Potom deti odpovedali na rôzne otázky  aj na veci, ktoré súviseli s textami piesní. Každý aktívny žiak, ktorý správne odpovedal, dostal náramok. Jaroslav Gažo bol veľmi smiešny a Radko ho musel stále upozorňovať. Vystúpenie sa všetkým páčilo a užili sme si to. Už teraz sa tešíme na ich vystúpenie na budúci školský rok.

                                                                                                                                                     Emma Heltková, IV.A

   Záhradkári v Trenčíne

    

   Dňa 10.4. 2013 sa naši záhradkári spolu s ostatnými organizáciami SZZ v okrese zúčastnili veľtrhu Záhradkár v Trenčíne. Na tejto výstave boli jednotlivé expozície záhradkárov, včelárov, rybárov, poľovníkov, ovocinárov. Súčasne s výstavou prebiehali i odborné prednášky k jednotlivým témam, ale aj praktické ukážky  rezu ovocných stromčekov. Návštevníci si mohli vybrať zo širokej ponuky muškátov, okrasných kríkov, ovocných stromčekov, zemiakov, citrusových plodov a letničiek.

   Výstava bola doplnená ukážkami  žiakov zo stredných  odborných škôl v aranžovaní kvetov a vyrezávaní ovocia.

   Po celý deň bolo zabezpečené občerstvenie, kde sme si pochutili na dobrej pečienke a teplej medovine. Súčasne s týmto veľtrhom bola vyhlásená SZZ celoslovenská súťaž pre základné školy s témou „Deti v záhrade“.

    

                                                                                                            &