Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Irena Pavelková
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Piteková
Lienky Triedny učiteľ Bc.Kamila Kubjatková
Mravčekovia Triedny učiteľ Mgr. Eva Hegyi
Včielky Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Chalupková
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Hoferová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Škorvagová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Joneková
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Držiaková
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Jarabicová
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Chovancová
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Piteková
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Slučiaková
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Jančulová

© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria