• Vážení rodičia,

    prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.
   • Vážení rodičia,

    na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 uskutoční od 20. 04. 2020 do 28. 04. 2020.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 3. 8. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje