• Hviezdoslavov Kubín – Krása slova

      

     Dňa 13. februára 2020 sa v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou uskutočnil    66. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín – Krása slova, obvodné kolo súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy, ktorý organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Našu školu v súťaži reprezentovali žiaci Šimon Masnica II. A a Barbora Lompartová III. A, víťazi triedneho a školského kola, ktoré obvodnému kolu súťaže predchádzalo. Šimon Masnica získal diplom a knihu za 3. miesto v I. kategórii Próza a Barbora Lompartová  diplom a knihu  za účasť v I. kategórii Poézia. Srdečne blahoželáme recitátorom a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.    

     Mgr. Ľubomíra Škorvagová

     Prírodovedná súťaž

     “Ako zimujú naše zvieratá.“

     Dňa13.02.2020 sa v Centre voľného času v Čadci konala prírodovedná súťaž určená pre žiakov 4. a 5. ročníka. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách.Našu školu reprezentovalo družstvo piatakov : Agátka Halvoníková, Michaela Šutiaková a JurajŠutiak. Naši piataci obsadili 6. miesto, k čomu im srdečne gratulujeme a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. Žiakov pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

      

      

     Okresné kolo Matematickej olympiády

       Dňa 29. 01. 2020 sa na ZŠ – J. A. Komenského v Čadci uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, pre kategóriu Z5.Z našej školy sa do riešenia úloh zapojili štyria žiaci z V.B : Agátka Halvoníková, Michaela Šutiaková, Lukáš Melišík a Matúš Romaník. Najskôr absolvovali domáce kolo a riešili 6 úloh. Na okresnom kole bolo  treba vypočítať za 2 hodiny 3 úlohy. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej 9 bodov.Podarilo sa to iba Agátke Halvoníkovej, ktorá získala 10bodov. Žiakov pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

      

     Biologická olympiáda kat. C

      Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo v Čadci v CVČ okresné kolo Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka.

     Do Čadce sme cestovali autobusom a potom sme pešo išli až do CVČ na Komenského. Po príchode nás privítali a popriali nám veľa šťastia. Zaviedli nás do učebne, kde mal každý pripravené potrebné pomôcky na mikroskopovanie a testy. Najskôr sme riešili praktickú časť, v ktorej sme zisťovali prítomnosť škrobu v zemiakoch a využitie rastlinných orgánov v kuchyni. Po tom nasledovala teoretická časť, ktorá obsahovala otázky o ľudskom tele, rastlinách a živočíchoch. Po skončení súťaže sme mohli naše pomôcky aj zjesť (mrkva, jablko).

     Umiestnila som sa na 3. mieste.

     Na súťaž ma pripravovala p. uč. Mgr. Ivana Držiaková

      

                                                                                                    Kristína Kuricová,  IX. A

     Prednes  poézie  a prózy

      Dňa 28. 01. 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov.  Súťažiaci si zmerali sily v prednese básnických i prozaických textov.

     Porota ocenila recitátorov nasledovne:

     I. kategória:       Poézia:  1. Barbora Lompartová – III. A

     1.   Branislav  Masnica – II. A
     2.   Katarína Šteiningerová -  III. A

      

                               Próza:    1.  Šimon Masnica – II. A

                                              2. Barbora Šteiningerová – IV. A

                                              3. Eliška Držiaková – IV. A

     Kategória:  „Najlepší  prvák“ -    Vanesa  Halvoníková - I. A

                                                             Martin Romanik – I. B

     Recitátori získali pekné ceny a sladkú odmenu.

     Barborke Lompartovej a Šimonkovi Masnicovi  prajeme veľa úspechov                   v obvodovom  kole. 

                                                                                                                            Mgr. Katarína Piteková

     Prednes poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

        Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili najlepší recitátori jednotlivých tried. Tento školský rok ich bolo v druhej a tretej kategórii 13.

     VYHODNOTENIE:

     II. kategória:  POÉZIA

     1. miesto: neudelené
     2. miesto: Silvia Joneková, 6. A

                 Tatiana Miháliková, 5. A

     1. miesto: Linda Joneková, 5. B

                  Lukáš Melišík, 5. B

     PRÓZA

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Tamara Masnicová, 6. A

     3. miesto: Sára Poniščjaková, 5. A

      

     III. kategória: POÉZIA

     1. miesto: neudelené
     2. miesto: Sofia Cabadajová, 8. A
     3. miesto: Karolína Čierňavová, 7 . A

         PRÓZA

     1. miesto: neudelené
     2. miesto: Zoe Čieňavová, 8. A
     3. miesto: neudelené

                                                                                Text a foto: Mgr. Adela Piteková

      

     „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“

     prednes slovenskej povesti – okresné kolo

          Dňa 30. 1. 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenskej povesti. Zúčastniť sa môžu žiaci od 2. do 7. ročníka ZŠ v troch kategóriách. Každý žiak súťaži s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Našu školu reprezentovala v III. kategórii žiačka siedmeho ročníka Emka Riečičiarová, ktorá v konkurencii trinástich škôl sa umiestnila na 3. mieste.

                                                                                                   Text a foto: Mgr. Adela Piteková

     Foto vo fotoalbume. 

      

     Medzinárodná  súťaž  iBobor

      

     V dňoch 11. – 15. novembra 2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž iBobor.  V minulom školskom roku sa táto súťaž konala v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

     Súťaž preverí zručnosti detí pri riešení logických problémov, schopnosť rozdeliť zložité úlohy na jednoduchšie časti a uplatniť algoritmus riešenia.

     Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa súťaže každý rok účastní. V tomto roku to bolo 31 žiakov.

     Súťažili v kategóriách Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka, Benjamíni – žiaci 6. a 7. ročníka a Bobríci – žiaci 5. ročníka. 

     Naši žiaci obstáli nasledovne:

      

     Kategória Bobríci:

     1. Agáta Halvoníková – úspešná
     2. Lenka Križková      – úspešná
     3. Sebastián Žovín     
     4. Linda Joneková
     5. Miriam Masnicová

      

     Kategória Benjamíni:

     1. Terézia Čierňavová – úspešná
     2. Ema Riečičiarová – úspešná
     3. Tomáš Chovanec – úspešný
     4. Kristína Brišová – úspešná
     5. Zara Audrey Frančiaková –úspešná
     6. Dominik Targoš – úspešný
     7. Juraj Kuric
     8. Adrián Svitek
     9. Michal Krištof
     10. Natália Danková
     11. Rastislav Halvoník
     12. Lukáš Mravec
     13. Michal Romaník

      

     Kategória Kadeti:

     1. Martin Borovička – úspešný
     2. Sofia Cabadajová – úspešná
     3. Michal Čierňava – úspešný
     4. Samuel Križka – úspešný
     5. Kristína Kuricová – úspešná
     6. Matej Sporinský – úspešný
     7. Tomáš Halvoník – úspešný
     8. Lucia Petreková – úspešná
     9. Dominika Halvoníková – úspešná
     10. Žaneta Borisová
     11. Katarína kolenová
     12. Ján Lulák
     13. Beáta Kubinčanová.

      

     Úspešní riešitelia obdržali od usporiadateľov súťaže diplomy.

      

     Žiakov na účasť v súťaži iBobor pripravili vyučujúce

      informatiky Ing. Iveta Heltková a Ing. Ľudmila Jarabicová

      

     Technická  olympiáda

     Dňa 28. novembra 2019 sa v Strednej odbornej škole technickej v Čadci uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády.

     Zo školského kola v kategórii A do okresného postúpili žiaci IX. A – Simona Brišová a Miroslav Jantula. Umiestnili sa na 7. mieste, spomedzi 15 dvojíc z okresu Čadca. V kategórii B žiak VII. A – Juraj Kuric. Z dvanástich žiakov obsadil 8. miesto.

     Žiaci súťažili v teoretickej i praktickej časti olympiády. V teoretickej časti riešili vedomostné testy. V praktickej časti vyrábali výrobok z dreva. Deviataci podložku pod hrniec, Jurko Kuric krabičku.

     Technická olympiáda je založená na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi základnej školy. Jej poslaním je vzbudzovať, podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Tým prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať ich k štúdiu na technicky orientovaných študijných odboroch.

     Žiakov na Technickú olympiádu pripravila

     vyučujúca techniky Ing. Ľudmila Jarabicová

      

     Anjelik pre radosť

      

     Začal adventný čas a s radosťou očakávame vytúžené Vianoce. Všetci sa tešíme , že sa aspoň na pár dní trochu spomalí čas, nikam sa nebudeme ponáhľať a budeme v rodinách prežívať chvíle pokoja, radosti a šťastia.

     No nie všetci ľudia majú také šťastie prežívať tieto sviatočné chvíle    v kruhu svojich najbližších doma. Starých ľudí, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, poteší každá milá drobnosť pripomínajúcu vianočné sviatky a preto sme sa opäť rozhodli nakresliť im anjelikov pre radosť.

     Poslali sme niekoľko  farebných milých anjelikov do Centra voľného času v Čadci a oni ich  potom odovzdajú obyvateľom Domovov dôchodcov v meste  Čadca.

      

      

     Veríme, že sa im naše dielka budú páčiť a potešia ich srdcia.

     Zároveň im želáme príjemné prežívanie vianočných sviatkov a veľa zdravia a síl v novom roku.

      

                                               Text a foto: Mgr. Janka Chovancová

      

     Školské kolo Pytagoriády

      

     V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže s názvom Pytagoriáda. Táto matematická súťaž je veľmi obľúbená, o čom svedčí aj veľký počet zapojených žiakov z 3. až 8. ročníka.

     Pytagoriáda pozostáva z 15 úloh, ktoré riešia žiaci v časovom limite 60 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stanú vtedy, ak správne vyriešia aspoň 10 úloh. Ďalšie body môžu získať aj za ušetrený čas.

      

      

     Úspešní riešitelia:

      

      

     3. ročník

     Ema Podhorská                        10 + 10 =         20 bodov

     Tomáš Ficek                            10 + 8 =           18 bodov

     Barbora Lompartová                10 + 6 =           16 bodov

      

     4. ročník

     Eliška Držiaková                     15 + 9 =           24 bodov

     Timea Chalúpková                   10 + 10 =         20 bodov

     Stanislav Kováč                       10 + 9 =           19 bodov

     Barbora Šteiningerová              10 + 7 =           17 bodov

     Branislav Šimek                      11 + 3 =           14 bodov

      

     5. ročník

     Sára Poniščjaková                    11 + 6 =           17 bodov

     Vanesa Klieštiková                  10 + 2 =           12 bodov

     Tomáš Kováč                          10 + 2 =           12 bodov

      

     6. ročník

     Natália Čierňavová                  10 + 6 =           16 bodov

     Zara Audrey Frančiaková         10 + 3 =           13 bodov

      

     8. ročník

     Martin Borovička                    12 + 7 =           19 bodov

     Tomáš Halvoník                      10 + 1 =           11 bodov

      

     Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2020 v Čadci.

      

     Mgr. Katarína Pavelková

     Olympiáda zo SJL

      

          Dňa 28. 10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo SJL. Zapojili sa piati žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Súťaž pozostáva z dvoch častí: 1. časť písomná – test (30 minút), transformácia textu (30 minút)2. časť ústna –rečnícky prejav (30 minút na prípravu), napísať príhovor alebo slávnostný prejav a spamäti ho predniesť. V okresnom kole našu školu bude reprezentovať žiačka IX. A triedy Simonka Brišová, ktorá získala najvyšší počet bodov. Prajeme jej veľa šťastia!

      

     Text a foto: Mgr. Adela Piteková

      

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky okresné kolo
      

     Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky organizovalo CVČ  Čadca  dňa 19. 11. 2019.

     V kategórii starší žiaci súťažili: Borovička Martin, VIII. A,

     Halvoník Richard, VIII. A a Sporinský Matej, VIII. A

     a vystrieľali si pekné 2. miesto.

     V kategórii jednotlivec  získal Richard Halvoník  1. miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 5. decembra v Martine a ktorého organizátorom bolo CVČ Kamarát A. Kmeťa 22.

     Žiakov vedie už dlhé roky Miroslav Žovin a pod jeho vedením dosahujú veľmi pekné výsledky.

     Gratulujeme!!!

     Mgr. Eva Joneková

      

     Stolný tenis -  okresné kolo CVČ Čadca  20.11.2019  

      

     Vyhodnotenie:

       

     v kategórii - žiačky ZŠ :              

               

     Lucia Petreková, VIII. A

     Barbora Šutiaková, VIII. A

     Sofia Cabadajová, VIII.A

     Dievčatá získali 2. miesto

      

     v kategórii- žiaci ZŠ :

      

     Martin Borovička, VIII.A

     Tomáš Halvoník, VIII.A

     Branislav Čierňava, IX.A

     Matúš Brisuda, IX.A

     Chlapci získali 4. miesto

     Richard Halvoník - 1. miesto

      

     Žiakov vedie Mgr. Elena Jančulová.

      

     Mgr. Janka Chovancová

     FLORBALOVÝ TURNAJ

      

     Dňa 08.11.2019 sa v Zborove nad Bystricou uskutočnil - ZBOROV CUP  PRIATEĽSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ, ktorého sme sa zúčastnili aj my, žiaci z Novej Bystrice. Keď sme sa ráno stretli, veľkú nádej do výhry sme nevkladali. Zišli sa tu žiaci okolitých škôl, a to z Krásna nad Kysucou, zo Zborova nad Bystricou, zo Starej Bystrice a my, z Novej Bystrice. Hneď ako sme začali hrať, sme sa potešili, lebo prvý zápas so Starou Bystricou sme vyhrali 2:1, druhý zápas s Krásnom nad Kysucou sme vyhrali 8:0 a tretí zápas so Zborovom nad Bystricou sme remizovali. Skóre sme mali najlepšie, a preto sme si odniesli krásny pohár a diplom za prvé miesto,  veľmi sme sa všetci potešili. Cestou v autobuse sme sa dohodli, že sa ešte pôjdeme pochváliť pani učiteľkám do školy. Všetci nás pochválili a dúfame, že si to ešte niekedy zopakujeme a zúčastnime sa ešte nejakej florbalovej súťaže.

      

      

      

     Vyhodnotenie:  1. miesto!!!

      

     Zostava:

     VIII. A: Martin Borovička, Tomáš Halvoník, Samuel Križka       

     IX. A: Jakub Cabadaj, Martin Jantula, Timotej Kula, Daniel Pitek, Miroslav Jantula, Branislav Čierňava, Matúš Brisuda

                                  

      

     Text a foto: Bc. Kamila Kubjatková

           

      

     Naše huby

      

          Dňa 24.10.2019 sme boli Eliška Držiaková (IV.A), Sárka Poniščjaková (V.A), Agátka Halvoníková (V.B) a Jožko Radôšťan (V.B) s pani učiteľkou Kamilou Kubjatkovou na súťaži NAŠE HUBY. Ráno sme sa stretli na autobusovej zastávke pri škole o 7:00 h. Po príchode do Čadce sme išli veľmi dlho do CVČ v škole Jána Ámosa Komenského. Tam nás rozdelili do niekoľkých skupín a dali nám písať test o hubách. Po teste sme mali poznávačku. Ukazovali nám obrázky 8 húb a mali sme napísať jej názov a či je jedlá alebo nejedlá. Potom sme išli na chodbu a čakali sme na výsledky. Vyhlásili prvé 3 miesta v kategórii 4. aj 5. ročníka. Výhercom rozdali diplomy a ceny. Potom sme sa aj odfotografovali.

      

      

     Po všetkom sme si išli s pani učiteľkou niečo kúpiť do mesta.    Cesta autobusom sa nám zdala dlhá, boli sme unavení, ale domov sme prišli plní zážitkov.

     NA SÚŤAŽ NÁS PRIPRAVOVALI PANI UČITEĽKY:

     Mgr. Ivanka Držiaková a Mgr. Danka Jančulová

      

     Výsledky 4. ročník:

     1. miesto: Eliška Držiaková, IV. A       

      

     Výsledky 5. ročník:

     5. miesto: Agátka Halvoníková, V. B

     9. miesto: Sárka Poniščjaková, V. A

                      Jožko Radôšťan, V. B

      

      

      

     Eliška Držiaková, IV. A

     Foto: Bc. Kamila Kubjatková

     Územné kolo „Hry Plameň“

      

      

     V sobotu dňa 1. 6. 2019 sa v Novej Bystrici konalo Územné kolo mladých hasičov „Hry Plameň“, cieľom ktorej bolo formou hry rozvíjať vedomosti, získavať návyky a praktickú zručnosť s hasiacou technikou v záujmovej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi.

     Úvodného ceremoniálu sa zúčastnili aj riaditeľ HaZZ Žilina pán plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D., predseda ÚzO DPO SR v Čadci pán Miroslav Koza, tajomníčka ÚzO DPO SR v Čadci pani Marta Balošáková, starosta obce Nová Bystrica pán Ing. Jozef Balačin, riaditeľ ZŠ s MŠ Nová bystrica pán Ing. Miroslav Pavelek, hlavným rozhodcom bol pán Marián Šustek a ďalší.

     Súťažilo sa v troch disciplínach: Štafetový beh na 400 m s prekážkami, Požiarny útok s prekážkami (CTIF), Požiarny útok s vodou. Mladí hasiči – chlapci a dievčatá si preverili svoje schopnosti a zručnosti vo vzájomnom zápolení, a tí najlepší boli ocenení . V kategórii dievčatá zvíťazili: 1. miesto DHZ Nová Bystrica, 2. miesto DHZ Raková, 3. miesto DHZ Vychylovka, v kategórii chlapci zvíťazili: 1. miesto DHZ Zákopčie – Tarabov, 2. miesto DHZ Čierne pri Čadci, 3. miesto Staškov.  Prvé miesta dostali aj cenu od krajského riaditeľa HaZZ. Ďalej sa rozdávali ceny za najlepší požiarny útok, najlepšiu CTIF a najdisciplinovanejšie družstvo – všetky ocenenia získalo družstvo chlapcov z DHZ Zákopčie – Tarabov. Za najmladšie družstvo bolo vyhlásené družstvo chlapcov z DHZ Nová Bystrica, z ktorého bola aj najmladšia účastníčka súťaže 6-ročná Vaneska Halvoníková. Toto družstvo tiež získalo mimoriadnu cenu od starostu obce Nová Bystrica, a to medaile za odvahu.

     Organizačnú stránku celého podujatia zastrešovali DHZ Nová Bystrica a DHZ Vychylovka a zároveň ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a chode celej súťaže, Petrovi Hruškoví (predsedovi DHZ Vychylovka) a jeho pomocníkom za výborný guláš, Milanovi Vakulovi za zemiakové placky, ktoré najmä deťom veľmi chutili, Kataríne Fulierovej za profesionálnu zdravotnú službu. Veľká vďaka patrí sponzorom: Ing. Milan Gura (primátor mesta Čadca), Kuchyncké štúdio Marián Kubala, Lekáreň, PARACELSUS, 4STEEL, Ing. Miroslav Pavelek (riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica).

      

      

     Týždeň nato  8. 6. 2019 sme sa s mladými hasičmi zúčastnili jubilejného X. ročníka mládežníckej hasičskej súťaže u Gajúza v Oščadnici. Útoky nám nevyšli – nie vždy sa zadaríJ, ale v súťaži družstiev v striekaní zo džberoviek družstvo dievčat získalo 3. miesto z celkového počtu 21 družstiev v zmiešanej kategórii chlapcov a dievčat. Zaslúžia si veľkú pochvalu a dúfam, že do budúcna už budú len napredovať a pokračovať ďalej v dorasteneckom družstve.

      

     Mgr. Monika Halvoníková

     Okrsková referentka pre mládež

      

     Foto vo fotoalbume. laugh

      

      

     Úspechy našich žiakov v matematike

      

     Počas celého školského roka sa žiaci z 1. - 9. ročníka zapájali do riešenia matematických súťaží, ktorými sú Pytagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický klokan.

      

     Asi najobľúbenejšou súťažou u žiakov je PYTAGORIÁDA. Pozostáva z 15 úloh zameraných predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Úspešní riešitelia školského kola postúpili do okresného, ktoré sa konalo na ZŠ Komenského v Čadci.

      

     Úspešní riešitelia okresného kola:              

      

     Eliška Držiaková             III. A            3. miesto v okrese

     Timea Chalúpková                             4. miesto v okrese
     Branislav Šimek

     Sofia Cabadajová            VII. A           4. miesto v okrese
     Martin Borovička
     Karolína Svitková            VIII. A

      

     Náročnejšou súťažou, ktorá si vyžaduje veľa času a trpezlivosti, je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Žiaci najskôr riešia 6 úloh domáceho kola, tí najlepší postupujú do okresného kola.

      

     Úspešní riešitelia okresného kola:

      

     Tomáš Chovanec            VI. A           

     Martin Borovička            VII. A           3. miesto v okrese

     Tadeáš Adamec

      

     Ďalšou obľúbenou súťažou je MATEMATICKÝ KLOKAN.

     Ide o medzinárodnú a zároveň najväčšiu matematickú súťaž na svete, každoročne sa do nej zapája asi 6 miliónov žiakov z rôznych krajín. V našej škole sa do súťaže prihlásilo 76 žiakov
     z 1. - 9. ročníka.

      

     Úspešní riešitelia:

      

     Ema Podhorská               II. A

     Timea Chalúpková          III. A            školský šampión

     Eliška Držiaková

     Dominik Targoš              V. A
     Tomáš Chovanec             VI. A

     Ema Riečičiarová

     Kristína Brišová

     Martin Borovička            VII. A

     Sofia Cabadajová           

     Michal Čierňava

     Marcela Jantulová          IX. A

      

      

     Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a úspešnú reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

      

                                         

     Stolnotenisový turnaj

      Dňa 14. 3. 2019 sa  uskutočnil  na našej škole stolnotenisový turnaj v duchu hesla „Radšej športuj ako droguj”. Turnaj prebiehal pod vedením vedúcej stolnotenisového krúžku Mgr. Eleny Jančulovej. Deti boli rozdelené  do skupín: dievčatá, chlapci a potom si ešte zahrali miešané družstvá štvorhru.

     Poradie:

     Kategória dievčatá: 1. miesto: Marcela Jantulová 9.A

                                      2. miesto: Natália Pokrývková 9.A

                                      3. miesto: Lucia Petreková 7.A

                                      4. miesto: Vanda Petreková 9.A

                                      5. miesto :Erika Kirschnerová 9.A

     Kategória chlapci:   1. miesto: Lukáš Adamec 9.A

                                     2. miesto: Tomáš Halvoník 7.A   

                                      3. miesto: Martin Borovička 7.A

                                      4. miesto: Oliver Čierňava 9.A

                                      5. miesto: Timotej Kula 8.A

     Miešaná štvorhra:    1. miesto: Natália Pokrývková a Tomáš Halvoník

                                      2. miesto: Marcela Jantulová a Martin Borovička

                                      3. miesto: Vanda Petreková a Lukáš Adamec

                                      4. miesto: Lucia Petreková a Oliver Čierňava

     Ďakujeme všetkým deťom za účasť!

     Foto vo fotoalbume.laugh

      

     Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo

      

     Dňa 20. 3. 2019 sa Lucka Talapková, žiačka IX. A, zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády kat. C, ktorá sa konala v Žiline na Gymnáziu Varšavská cesta 1. Na krajské kolo postúpila ako víťazka okresného kola v Čadci. Olympiáda sa skladala z 2 častí, teoretickej a praktickej. Na vypracovanie mali žiaci 110 minút. V praktickej časti mikroskopovali pokožku listu muškátu a zisťovali dôsledky solenia ciest na rastliny. V teoretických úlohách si preverili vedomosti z rastlín aj živočíchov, od najjednoduchších jednobunkovcov až po zložité mnohobunkové organizmy.

     Lucka sa umiestnila na krásnom 2. mieste z 19 zúčastnených žiakov z celého kraja. Získala diplom a vecnú cenu.

     Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj počas štúdia na strednej škole!

      

                                                                                                    Mgr. Ivana Držiaková

     Biologická olympiáda

     kat. C

      

                    Dňa 12. 2. sme sa vybrali na okresné kolo biologickej olympiády do Čadce. Išla s nami pani učiteľka Kubjatková. Keď sme dorazili do centra voľného času, všetci už na nás čakali. Presunuli sme sa do miestnosti, kde už boli pripravené mikroskopy a pomôcky na mikroskopovanie. O 9:00 sme začali písať teoreticko - praktickú časť. Počas nej sme mikroskopovali pokožku póru. Skončili sme asi o 10:30. Išli sme do kultúrneho domu za našimi spolužiakmi, ktorí tam boli na burze stredných škôl. Spolu sme sa pobrali domov. Tento deň sa nám veľmi páčil. Škoda, že je to už poslednýkrát, čo sme spolu na biologickej olympiáde.

                    Aj výsledky dopadli dobre a boli sme aj odmenené. Obe sme boli úspešné.

                    Lucia Talapková - 1. miesto (postup do krajského kola)

                    Natália Kocúrková - 8. miesto

      

      

                                                                                                                           Natália Kocúrková IX. A

                                                                                                                            Lucia Talapková IX. A

      

      

     Školské kolo Pytagoriády

      

     V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo medzi žiakmi obľúbenej matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Do súťaže sa zapojili vybraní žiaci z 3. – 8. ročníka.

     Pytagoriáda pozostáva z 15 úloh, ktoré žiaci riešili v časovom limite 60 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stali vtedy, ak správne vyriešili aspoň 10 úloh, ďalšie body mohli získať aj za ušetrený čas.

     Jednotlivé úlohy boli zamerané predovšetkým na počtové operácie s číslami, premenu jednotiek dĺžky a hmotnosti, našli sa medzi nimi aj tzv. „chytáčiky“, ktoré si vyžadovali logické myslenie žiakov.  

      

     Úspešní riešitelia:

      

      

     3. ročník:

     Timea Chalúpková

     Eliška Držiaková

     Barbora Šteiningerová

     Lucia Šumská

     Branislav Šimek

      

     4. ročník:

     Vanesa Klieštiková

     Sára Poniščjaková

     Agáta Halvoníková

      

     5. ročník:

     Adrián Svitek

     Michal Romaník

      

     6. ročník:

     Ema Riečičiarová

     Terézia Čierňavová

     Rudolf Šumský

     Tomáš Chovanec

      

     7. ročník:

     Martin Borovička

     Sofia Cabadajová

     Tomáš Halvoník

     Tadeáš Adamec

      

     8. ročník:

     Simona Brišová

     Karolína Svitková

     Ivana Poništová

      

      

     Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2019 v Čadci.

      

     Mgr. Katarína Pavelková

     Súťažíme s Talentídou

      

     Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu zasvätila všetky svoje súťaže.

     Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do dvoch jej súťaží: Maksík a Všetkovedko.

      

       MAKSÍK je veľká celoročná matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov a   štvrtákov na základnej škole. V školskom roku 2018/2019   sa do súťaže prihlásilo 10 našich žiakov. Žiaci budú   počas celého školského roka riešiť rôzne zábavné  matematické úlohy v rámci 5 súťažných kôl. Hlavným cieľom       súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Úlohy sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na pokračovanie. Úlohy nie sú jednoduché, ale naši žiaci sa statočne pasujú s príkladmi a bojujú o pridelenie bodov v jednotlivých kolách, aby na konci súťaže získali diplom Múdreho Maksáčika. V jednotlivých kategóriách súťažia nasledovní žiaci:

     Maksík 2: Emka Podhorská, Barborka Lompartová, Jurko Svitek a Natálka Baničiarová – II. A,

     Maksík 3: Eliška Držiaková, Peťka Cabadajová, Sárka Halvoníková, Timejka Chalúpková a Lucka Šumská – III. A,

     Maksík 4: Sárka Poniščjaková - IV. A.

      

     VŠETKOVEDKO je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.

     Je to celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto školskom roku sa súťaž formou testu konala  dňa 29. novembra 2018.  Úlohy boli veľmi zaujímavé a rozmanité z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy, teda preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Boli zamerané aj na čítanie s porozumením. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Po jej skončení hneď diskutovali o mnohých otázkach medzi spolužiakmi i s pani učiteľkou. Už teraz sa tešíme na Všetkovedka na budúci školský rok. 

     Do veľkého súboja sa zapojilo 19 žiakov:

     II. A: Janko Srníček, Natálka Baničiarová, Katarínka Šteiningerová, Emka Podhorská, Dávidko Fedor, Tomáško Ficek a Adamko Petrek,

     III. A:  Eliška Držiaková, Peťka Cabadajová, Barborka Šteiningerová, Lucka Šumská a Timejka Chalúpková,

     IV. A: Vaneska Klieštiková, Sárka Poniščjaková, Anička Kubinčanová a Peťko Halvoník,

     IV. B: Agátka Halvoníková, Lenka Križková a Jožko Radôšťan.

     Pri príležitosti 10. narodenín Všetkovedko pre žiakov vymyslel súťaž o najvtipnejšiu básničku, pesničku či obrázok.
     Na konci súťaže vyžreboval päť výtvorov tried, jednotlivcov alebo skupín. Medzi týmito šťastnými sa ocitla aj naša škola, a to vďaka prácam - gratuláciám dievčat:

     II. A: Katarínka Šteiningerová a Emka Podhorská,

     III. A: Eliška DržiakováPeťka CabadajováBarborka ŠteiningerováLucka Šumská a Timejka Chalúpková,

     IV. A: Sárka Poniščjaková.

                                           

     Všetkovedko sľúbil, že dievčatám pošle pekné ceny.

     Výsledky testov jednotlivcov a výherné gratulácie si súťažiaci podľa svojho prideleného číselného kódu môžu pozrieť na stránke www.vsetkovedko.sk.


     Súťaže vedie pani učiteľka Mgr. Eva Joneková.

      

     Mgr. Eva Joneková

     Technická olympiáda

     V školskom roku 2018/19 sa uskutočňuje 9.ročník Technickej olympiády (TO) na základe Organizačného  poriadku Technickej olympiády, ktorý bol vypracovaný v súlade so Smernicou MŠVVaŠ SR č.23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. Vyhlasovateľom Technickej olympiády je MŠVVaŠ SR.

     V podmienkach našej školy sa uskutočnilo dňa 7.11.2018 školské kolo TO.

     V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) sa víťazmi školského kola stali:

                             Ján Lulák, žiak 8.B. triedy

                             Simona Brišová, žiačka 8. B. triedy

     V kategórii B (žiaci 5. až 7. ročníka) sa víťazom školského kola  stal Richard Halvoník, žiak 7. A triedy.

     Uvedení žiaci postúpili v jednotlivých kategóriách do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2018 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Čadci. Spoluorganizátorom bolo aj Centrum voľného času v Čadci.

     V kategórii A (súťaž dvojíc) sa žiaci našej školy Simona Brišová a Ján Lulák  umiestnili na štvrtom mieste spomedzi 14 dvojíc z okresu Čadca  a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

     V kategórii B (súťaž jednotlivcov) sa žiak našej školy Richard Halvoník umiestnil spomedzi 12 žiakov z okresu Čadca na prvom mieste a postupuje do krajského kola TO, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2019 v Žiline.

     Veríme, že náš žiak Richard bude úspešný aj v krajskom kole a už teraz mu fandíme, aby vzorne reprezentoval seba i našu školu.

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                        Ing. Miroslav Pavelek

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica,686

      

     Mladí hasiči bodovali

      

      

      

     Naše mladé hasičky nezaháľali ani cez letné prázdniny a zúčastnili sa medzinárodnej súťaže v obci Korňa 28.7.2018, kde si vybojovali v ťažkej konkurencií a dusnom počasí 3.miesto. 29.8.2018 sa konal VI.ročník detskej súťaže ZAHASCUP Radôstka. Naše dievčatá opäť zabojovali a tentokrát si odniesli pohár za prvé 1. miesto (toto prvenstvo venovali nášmu pánovi starostovi, ktorý sa v ten deň ženil). Organizátori sa postarali aj o to, aby sa decká počas čakania na výsledky nenudili a pripravili pre nich penovú šou. Bolo že to radosti a blata na dresoch!

     To ešte stále nebol koniec súťažného zápolenia a po prestávke sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže na Staškove 22. 9. 2018, kde dievčatá získali 3.miesto a hneď na druhý deň 23. 9, 2018 sme  súťažili v obci Raková a tam skončili na druhom mieste.

     Súťažnú sezónu sme ukončili Územným kolom hry PLAMEŇ v obci Zákopčie 6.10.2018 a odtiaľto si dievčatá v obrovskej konkurencií 26.družstiev odniesli na 4.miesto a chlapci skončili na 7.mieste. Ale nič neľutovali a dobre sa zabávali, lebo nie je prioritou vždy vyhrať, to je len bonus, ale hlavne je zúčastniť sa a hrať fair-play. Veľkú radosť všetkým tímom urobilo rozhodnutie organizátorov poslať na trať branného behu veliteľov družstiev, a teda aj mňa, čo mi moje decká dali patrične pocítiť a celou cestou do mňa hučali hlášky, ktorými ich ja častujem počas tréningov – to bol pre nich vrhol celého dňa.

     Táto sezóna bola pre náš mladý hasičský kolektív veľmi úspešná. Dúfam, že aj budúci rok sa im bude rovnako dariť úspešne reprezentovať seba, svoju školu a obec. Ku gratulácií sa pripájajú všetci členovia DHZO Nová Bystrica. Súťaží sa zúčastnili: Lenka Piteková, Kristína Borisová, Denisa Halvoníková, Stanislava Halvoníková, Nikola Kubatková, Erika Kirschnerová, Marcela Jantulová, Dominika Halvoníková, Natália Pokrývková, Barbora Šutiaková, Vanda Petreková, Tomáš Halvoník, Martin Borovička, Jakub Kuric, Timotej Kula.

     Veľké ďakujem tiež patrí Jozefovi Radôšťanovi – nášmu hlavnému šoférovi, Dominikovi Hrčkovi, Andrejovi Talapkovi a Petrovi Petrekovi za ich čas, ktorý venovali našim mladým hasičom.

      

        Mgr. Monika Halvoníková

     Informatická súťaž iBOBOR

     V roku 2004 prof.dr.Valentina Dagiene  v Litve založila informatickú súťaž. Symbolom tejto súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBOBOR. Súťaž prebieha v 44 krajinách, na Slovensku sa zúčastnilo 979 škôl.

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie            u žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológí pri učení sa.

     V našej škole súťažili žiaci v kategóriách Bobríci- 5. ročník, Benjamíni- 6. a 7. ročník             a Kadeti - 8. a 9. ročník. Úspešní žiaci sú tí, ktorí získali 50 % a viac.

     Medzi najlepšími  súťažiacimi sú :

     Kristína Brišová  VI.A  - 100%

     Ema  Riečičiarová  VI.A - 100%

     Tomáš Chovanec  VI.A - 100%

     Marcela Jantulová  IX.A - 100%

     Ostatní súťažiaci , ktorí sú úspešní:

     V.A:  Samuel Fedor / 88b. /, Zara Audrey Frančiaková / 84b /, Dominik Targoš / 84b /,          Katarína Cabadajová / 68b /, Michal Krištof / 68b /, Tamara Masnicová / 64b /

     VI.A:  Magdaléna Podhorská / 76b /, Juraj Kuric / 53b /

     VII.A:  Martin Borovička / 74b /, Sofia Cabadajová / 68b /, Tomáš Halvoník / 56b /

     VIII.A:  Kristína Kuricová / 66b /, Beáta Kubinčanová / 58b /, Ivana Poništová / 53b /

     VIII.B:  Simona Brišová / 61b /, Dominika Halvoníková / 57b /, Katarína Kolenová / 56b /,               Ján Lulák / 53b/

     IX.A:  Lucia Talapková / 68b /, Matúš Chovanec / 66b/, Lukáš Adamec / 60b /,                         Natália Kocúrková / 60b /, Adriána Svitková / 60b /, Natália Pokrývková / 54b/

                                                      

                                                                                                                    Ing.Ľudmila Jarabicová

                                                                                                                    Ing. Iveta Heltková

      

     Celoslovenská hasičská súťaž

     Oheň je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán.

      Je to veľký pomocník pri rôznych činnostiach, ale ak ho prestaneme mať pod kontrolou a začne byť silnejší ako sme my, vtedy je veľmi nebezpečný.

     Práve o takýchto chvíľach a situáciách bola aj celoslovenská hasičská súťaž Ochrana pred požiarmi očami detí.

     Aj naše žiačky sa do  tejto súťaže zapojili a ich práce mali veľký úspech.

     V literárnej súťaži krásne 2. miesto získala naša piatačka Zara Audrey Frančiaková.

     Vo výtvarnej súťaži bola úspešná aj naša bývalá žiačka Klaudia Podolinská, ktorá tiež získala 2. miesto.

     Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy! 

      

      

                                                                                                                  Mgr. Jana Chovancová

      

     Lesy deťom

                    Biologická súťaž Lesy deťom sa konala 18.5.2018. Na prípravu sme mali cca 3 týždne, počas ktorých sme sa učili rozpoznávať zvieratá, rastliny a stopy.  Mali sme aj nácviky streľby chodenia na chodúľoch a buzolu.  Na túto súťaž sme išli dve družstvá. V družstve  mladších žiakov boli MAGDALÉNA PODHORSÁ, KRISTÍNA BRIŠOVÁ A EMA RIEČIČIAROVÁ z V.A a družstvo starších žiakov tvorili SOFIA CABADAJOVÁ, MARTIN BOROVIČKA A TOMÁŠ HALVONÍK z VI.A Ako jednotlivec sa súťaže zúčastnila  ELIŠKA DRŽIAKOVÁ z II.A.

                    V deň súťaže sme sa všetci stretli na autobusovej zastávke a vycestovali do Oščadnice v sprievode pani učiteľky Držiakovej. Cesta netrvala dlho. Do Oščadnice sme dorazili okolo 9:00. Keď sme dorazili do parku pri kaštieli, kde prebiehala súťaž, hneď sme sa išli zaregistrovať. Dostali sme malé občerstvenie, drevené odznaky a papier, na ktorý nám počas súťaže zapisovali body. Pred súťažením  nás privítali príhovorom a začali sme súťažiť. Prechádzali sme rôznymi stanovištiami ako sú: poznávanie cicavcov, vtákov, bylín, drevín, stôp zvierat, chôdza na chodúloch, streľba, určovanie azimutu. Nakoniec sme vyriešili vedomostný test. Po splnení úloh sme odovzdali súťažné papiere so získanými bodmi. Potom sme si išli sadnúť a zahriať sa teplým čajom a guľášom . Medzitým, ako sme čakali na vyhodnotenie, sme sa išli prejsť po parku. Po chvíli začali vyhodnocovať , najprv vyhlásili jednotlivcov, kde sa ELIŠKA DRŽIAKOVÁ umiestnila na 5. mieste. Potom vyhlásili mladšiu kategóriu družstiev. Umiestnili sme sa na 2. mieste, z čoho sme sa veľmi tešili a dostali sme aj zaujímavé ceny. Nakoniec vyhlásili skupinu starších žiakov a tí z nasej školy skončili na peknom 4.mieste. Domov sme išli plní zážitkov a pripravení na ďalší rok znova si zasúťažiť.

      

                    Ďakujeme pani učiteľkám Držiakovej a Jančulovej, ale aj pánovi školníkovi, ktorí nás celú dobu pripravovali a vďaka nim sme vyhrali.

                                                                                                                           Kristína Brišová V.A

                                                                                                                           Ema Riečičiarová V.A

     „Ochrana pred požiarmi očami detí"- okresné kolo

     Do 15. ročníka okresnej literárnej súťaže sa v školskom roku 2017/2018 zapojili základné školy v rámci ÚzO DPO SR Čadca. Celkom 21 detí z 5 základných škôl a jednej SŠ.

     Aj tento školský rok sa zapojila naša škola a dosiahli veľmi pekné výsledky.

     Kategória A-1 (žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ)
     1. miesto: „Martinka hasička“ – Zara Audrey Frančiaková

      

     Kategória A-3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ)

     2. miesto: „Anežka a jej druhá rodina“ – Šarlota Cádrová

     3. miesto: „Môžem zato ja“ – Emma Heltková

     Výhercom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

      Zarke aj Šarlotke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole súťaže!

      

      

     Strelecká súťaž

                                                            

      

      

     19. 4. 2018 sme sa zúčastnili streleckej súťaže v Čadci na ZŠ Podzávoz. Súťažilo sa v troch kategóriách: Mladší chlapci, Starší chlapci, Staršie dievčatá. Na túto súťaž išlo 6 žiakov z našej školy, ktorí sa taktiež umiestnili na pekných miestach. V kategórii Mladší žiaci sa umiestnili ako družstvo na 1. mieste naši chlapci, taktiež sa umiestnili aj ako jednotlivci.  Na 1. mieste skončil Martin Borovička, VI. A a na 3. mieste skončil Matej Sporinský, VI. A. V kategórii Staršie dievčatá sa za družstvo na 1. mieste umiestnili naše dievčatá a aj ony získali umiestnenia za jednotlivcov - 1. miesto Denisa Halvoníková, IX. A, 2. miesto Adriána Svitková, VIII. A a 3. miesto Šarlota Cádrová, VIII. A.

     Bol to veľmi úspešný súťažný deň, sme vďační pánovi Miroslavovi Žovinovi za jeho prípravu, a že to s nami nevzdáva, i keď niekedy sme neznesiteľní.

      

     Strelci ZŠ Nová Bystrica

      

     MATEMATICKÝ KLOKAN

      

     Dňa 19. marca 2018 sa v našej škole uskutočnila obľúbená súťaž Matematický klokan.

     Jedná sa o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú milióny žiakov z rôznych európskych krajín.

     V našej škole sa do súťaže prihlásilo 68 žiakov z 1. - 9. ročníka.

     Žiaci museli v určenom časovom limite vyriešiť 18 (1. stupeň ZŠ) alebo 24 úloh
     (2. stupeň ZŠ) zameraných najmä na rozvoj logického myslenia.

     Úspešným riešiteľom sa žiak stáva vtedy, keď sa vo svojej kategórii zaradí medzi 20% najlepších riešiteľov z celého Slovenska.

      

     Úspešní riešitelia:

      

     Tomáš Ficek                    I. A

     Timea Chalúpková           II. A

     Eliška Držiaková              II. A

     Agáta Halvoníková           III. B

     Kristína Brišová               V. A

     Ema Riečičiarová             V. A             školská šampiónka (získala najviac bodov)

     Sofia Cabadajová             VI. A

     Tomáš Halvoník               VI. A
     Lucia Talapková              VIII. A

      

      

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich snahu.

     Tým žiakom, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

      

     Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

      

      

      Výtvarná súťaž "Požiar v domácnosti"

      

     Dobrovoľná požiarna ochrana - Územná organizácia DPO SR Čadca vyhlásila výtvarnú súťaž  Požiar v domácnosti.

     Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl  /129 výtvarných prác /  v okrese Čadca.

     Naša žiačka Klaudia Podolinská IX. A sa tiež zapojila a vyhrala krásne 1. miesto!

     Vo svojej práci nakreslila situáciu v dome, ktorý zachvátil požiar         a človek a jeho pes bol v bezprostrednej blízkosti ohňa. Túto nebezpečnú situáciu Klaudia dokázala výtvarne vyjadriť veľmi živo    a presvedčivo.

     Klaudike za túto krásnu reprezentáciu školy veľmi pekne ďakujeme    a srdečne blahoželáme!

                                                               

      

                                                                                                                 Mgr. Jana Chovancová

     Foto vo fotoalbume. laugh

     Čaro našej prírody

         výtvarná súťaž

     Čaro našej prírody- nádherná téma, ktorá sa dá výtvarne zobraziť rôznymi spôsobmi. Príroda je les, lúka, stromy, kvety alebo zvieratká.

     Príroda  bola aj témou výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Slovenský zväz záhradkárov v Bratislave.

     Súťaže sa zúčastnilo 192 škôl a odborná výtvarná komisia vyberala z 1305 výtvarných prác. Členovia odbornej výtvarnej komisie okrem iných  boli Mgr. Art. Miroslav Cipár, akademický maliar a Mgr. Art. Erika Gregušová, akademická maliarka.

     Medzi ocenenými prácami patrí aj naša žiačka Terézia Čierňavová, V.A, ktorá namaľovala jarnú lúku kombinovanou technikou.

     Za úspešnú reprezentáciu našej školy Terezke ďakujeme a blahoželáme!

      

                                                                                      napísala Jana Chovancová

      

     Okresné kolo Pytagoriády v Čadci

     V dňoch  13. a 14. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Okresnému kolu predchádza školské kolo, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci  z 3. až 8. ročníka.  

     Pytagoriáda je u žiakov obľúbená, jednotlivé kolá pozostávajú z 15 úloh, ktoré vychádzajú z učiva v danom ročníku a sú zamerané najmä na rozvoj logického myslenia. Žiak, ktorý vyrieši správne aspoň 10 úloh, sa stáva úspešným riešiteľom a postupuje do ďalšieho kola.

      

     Do okresného kola v tomto školskom roku postúpilo 14 žiakov.

     Úspešní riešitelia:
      

     Lucka Talapková                           VIII. A                         3. miesto v okrese Čadca

     Martinko Borovička                     VI. A                          4. miesto v okrese Čadca

     Tomáško Chovanec                      V. A

     Terezka Čierňavová                     V. A

      

     Všetkým blahoželáme k peknému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

      

     Halový päťboj

     Dňa 3. marca 2018 sme sa zúčastnili halového päťboja v obci Zákopčie.

     Súťaž  pozostávala z týchto disciplín: streľba zo vzduchovky, štafeta, šplh na lano, kolky a viazanie uzlov. Boli sme dvanásťčlenné družstvo , z toho tri dvojice boli hodnotené osobitne.

     V našom družstve súťažili:

     1. Denisa Halvoníková   IX.A

     2. Vaneska Halvoníková  MŠ

     3. Stanislava Halvoníková   VIII.A

     4. Tomáš Halvoník   VI.A

     5. Dominika Halvoníková   VII.B

     6. Martin Borovička   VI.A

     7. Timotej Kula   VII.A

     8. Šarlota Cádrová   VIII.A

     9. Vanda Petreková   VIII.A

     10. Marcela Jantulová   VIII.A

     11. Jakub Kuric zo Starej Bystrice

     12. Patrícia zo Zákopčia

     V kategórii  dievčat do 10 rokov -  Vaneska Halvoníková získala 2. miesto.

     V kategórii 11 - 13 ročných dievčat -   Vanda Petreková a Marcela Jantulová získali 2. miesto.

     A v kategórii 14 - 16 ročných dievčat - Denisa Halvoníková a Šarlota Cádrová získali krásne 1. miesto.

     Ako družstvo sme  získali 5. miesto.

     Na súťaži bola výborná atmosféra, skamarátili sme sa aj so súťažiacimi z iných družstiev. Zistili sme , že tento šport je aj o dobrých medziľudských vzťahoch. Hasiči z Čierneho  a Radôstky sú veľmi prajní, držali palce aj iným družstvám       a za to im veľmi pekne ďakujeme. Týmto chceme naznačiť, že aj keď sme súperi, nemali by sme zabúdať na slušné správanie , slušnú výchovu a dobré vzťahy.

     Za tento veľký úspech ďakujeme pánovi školníkovi Miroslavovi  Žovinovi ,          p. Dominikovi Hrčkovi , p.Stanislavovi Halvoníkovi, p. Jozefovi Radôšťanovi          a najmä p. Mgr. Monike Halvoníkovej  , ktorá nám pomáhala, učila nás nové veci        a nevzdávala to s nami vo chvíľach, keď to s nami nebolo ľahké.

     Už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž.

      

                                                                                                        Deniska Halvoníková IX.A

      

     Matematická olympiáda

                  Dňa 17. 04. 2018 sa na ZŠ – J. A. Komenského v Čadci uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, pre kategórie Z6, Z7a Z8. Našu  školu reprezentovalo 8 žiakov. Najskôr absolvovali domáce kolo a riešili 6 úloh. Na okresnom kole bolo  treba vypočítať za 2 hodiny 3 úlohy. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej 9 bodov a boli  traja :

      Sofia Cabadajová 6. ročník, ktorá získala 13 bodov a obsadila vo svojej kategórií 8. miesto, Martin Borovička 6.ročník, ktorý získal 9 bodov a obsadil 13. miesto a najlepšie umiestnenie dosiahla Simona Brišová zo 7. ročníka, ktorá  získala 9 bodov a 2. miesto vo svojej kategórií.

     Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Žiačky pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

      

      

     Biologická olympiáda

     okresné kolo, kategória C

      

      

                 Dňa 8. 2. 2018 sme išli na okresné kolo biologickej olympiády, ktorá sa konala v CVČ Čadca. Na súťaž nás pripravovala pani učiteľka Mgr. Ivana Držiaková. Najskôr bolo školské kolo, ktoré sa konalo v januári v škole. To sme riešili 2 praktické úlohy. Boli sme 4, ale do okresného kola sme postúpili len my dve. Do Čadce s nami išla pani učiteľka Bc. Kamila Kubjatková.

                 Po príchode do CVČ nás na úvod privítali organizátorky súťaže.

     Ako prvé sme riešili praktickú časť, kde sme dostali jablko, paradajku a slivku. Skúmali sme, koľko majú semienok, ako ich majú uložené. Do protokolu sme zakresľovali to, čo sme videli a dopĺňali sme otázky a úlohy. Nakoniec sme mohli pomôcky zjesť :-). Praktickú časť sme písali približne hodinu a potom sme mali 10 min. prestávku.

     Druhá časť bola teoretická, na ktorú sme mali tiež hodinu. Bolo tam 16 otázok. Keď sme dopísali, vyšli sme na chodbu, kde nás čakali bagety, ktoré boli veľmi chutné.

     Po skončení súťaže sme išli do mesta a na autobusovú zastávku, kde nám pani učiteľka dala darček v podobe pekných náušníc. Veľmi sme si ten deň užili aj napriek dlhému kráčaniu do CVČ a na zastávku.

     Po týždni prišli na školu výsledky, z ktorých sme sa veľmi tešili, keďže sme súťažili spolu s deviatakmi. Obe sme boli úspešné riešiteľky:       

                              Lucia Talapková        4. miesto

                             Natália Kocúrková      10. miesto

     Za výborné umiestnenie sme v škole dostali zaujímavé ceny.

      

                                                        Natália Kocúrková VIII.A

                                                                            Lucia Talapková VIII.A

      

      PREDNES POÉZIE A PRÓZY – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

        Dňa 5. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, ktorého sa  zúčastnilo 41 žiakov.

     I. kategória: POÉZIA

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Tatiana Miháliková, 3. A

                       Timea Chalúpková, 2.A

     3. miesto: Adam Ziatek, 3. A

                      Jozef  Radôšťan, 3. A

     4. miesto: Silvia Joneková, 4. A

     PRÓZA

     1. miesto: Barbora Šteiningerová, 2. A

     2. miesto: Sára Poniščjaková, 3. A

     3. miesto: Dávid Svitek, 3. A

     Kategória „Najlepší prvák“: Katarína Šteiningerová

     II. kategória: POÉZIA

          1. miesto: neudelené

          2. miesto: Sofia Cabadajová, 6. A

                           Karolína Čierňavová, 5. A

          3. miesto: Richard Halvoník, 6. A

                         Rudolf Šumský, 5. A

     PRÓZA

     1. miesto: Ema Riečičiarová, 5. A

     2. miesto.: Magdaléna Podhorská, 5.A

     3. miesto: Zoe Čierňavová, 6. A

          Juraj Kuric, 5. A

     III. kategória: POÉZIA

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Branislav Romanik,9. A

     3. miesto: Žaneta Borisová, 7. B

      

     PRÓZA

     1. miesto: Karolína Svitková, 7. A

     2.miesto: Patrícia Baničiarová. , 8. A

     3. miesto: Emma Heltková, 9. A

     Do obvodného kola postúpili : Ema Riečičiarová, Karolína Svitková a Barbora Šteiningerová

      

     Prednes poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodné kolo

        V Krásne nad Kysucou sa 16. 2. 2018 uskutočnilo v obvodné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom  Emka Riečičiarová získala 2. miesto a  postúpila do okresného kola. Barborka Šteiningerová a Karolínka Svitková sa obvodného kola nezúčastnili z dôvodu choroby.

        K peknému umiestneniu Emke blahoželáme a prajeme veľa šťastia 8. 3. na okresnom kole v Čadci!                                                                                              

      

                                                                                                   Mgr. Adela Piteková

     Šaliansky Maťko

      

     Dňa 24. 1. 2018, v stredu, sme ráno išli s pani učiteľkou Evou Jonekovou na okresné kolo prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Čadci. Zaviezla nás tam moja maminka. Začiatok bol o 8:30 hod. Spolu so mnou prišlo 41 detí s pani učiteľkami. Boli sme rozdelení do troch kategórií. V I. kategórii boli druháci a tretiaci v II. kategórii štvrtáci a piataci a v III. kategórii súťažili ostaté ročníky. Všetci boli veľmi šikovní a prednášali sme krásne povesti. Ja som si vybrala povesť od Beatrice Čulmanovej Vodník na Nitrianskom hrade. Kým sme čakali na vyhodnotenie, mali sme pripravené občerstvenie a mohli sme si poprezerať knižnicu. Pri vyhodnotení boli  v každej kategórii udelené tri miesta. Každý z nich dostal knihu a diplom. Prvé miesta z každej kategórie pôjdu na krajské kolo do Žiliny. 

     Aj ostatní sme dostali malé darčeky pero, záložku do knihy a kalendár. Aj pani učiteľky dostali kalendárik. Po vyhodnotení súťaže sme s pani učiteľkou išli do mesta a do cukrárne. Tam som si dala koláčik a džús.

     Ďakujem pani učiteľke, že som sa mohla zúčastniť.

      

      

     Sárka Poniščjaková, III. A

      

      

     Vyhodnotenie vedomostnej súťaže Všetkovedko

      

     Tak, a máme výsledky z celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej si zabojovali  najmúdrejší medzi najbystrejšími. Z našej školy bojovalo 18 žiakov.

     Eliška Držiaková, II. A, a Barborka Šteiningerová, II. A, sa umiestnili na 3. mieste v rámci Slovenska a na 1. mieste v rámci školy a získali titul Všetkovedko a  Všetkovedko školy. Vaneska Klieštiková, III. A, Tomáško Chovanec, V. A,  

     a Brišová Kristínka, V. A, získali titul Všetkovedko.

     Ostatní súťažiaci ostali zatiaľ Všetkovedkovými učňami. Všetci dostali krásne vecné ceny a dostali sa do Galérie Všetkovedka. Gratulujeme

     Okresné kolo Matematickej olympiády

     Dňa 24. januára 2018 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády.

     Do okresného kola postúpi žiak vtedy, ak sa stane úspešným riešiteľom prvého, tzv. domáceho kola.  To pozostáva zo šiestich náročných matematických úloh.

      

     Úlohy domáceho kola riešili štyria piataci a žiačka 9. ročníka – Emmka Heltková.
      

     V okresnom kole riešia žiaci 5. ročníka 3 úlohy a žiaci 9. ročníka 4 úlohy.  Úspešnými riešiteľmi sa stanú, ak získajú aspoň polovicu zo všetkých bodov.

      

     Úspešní riešitelia:
      

     5. ročník:

     Emka Riečičiarová                           3. miesto v okrese Čadca

     Magdalénka Podhorská             8. miesto

     Tomáško Chovanec                        8. miesto

     Kristínka Brišová                             13. miesto

      

     Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      

     Mgr. Katarína Pavelková

     Foto vo fotoalbume. laugh

      

     Súťaž  "poľovníctvo"

      

     Aj tento rok sme sa s veľkou radosťou zapojili do výtvarnej súťaže na tému "poľovníctvo ".  Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek techniku a formát. Práce boli prekrásne, bolo ich veľa a porota mala čo robiť, aby vybrala tie najlepšie. Ocenených bolo 25 prác. Naše práce boli potom zverejnené v Dome kultúry na tradičnom poľovníckom plese, kde potešili nejedného poľovníka. Touto cestou by som chcela poďakovať pánovi Miroslavovi  Žovinovi a Poľovníckemu združeniu Brízgalky za krásne ceny pre našich žiakov.

                                                                                                                 Mgr. Ľ. Slučiaková

     Foto vo fotoalbume. cool

      

     Betlehem

     Kysucké múzeum v  Čadci v mesiaci novembri vyhlásilo výtvarnú súťaž          vo výrobe trojrozmerných betlehemov.

     Naše žiačky, ktoré navštevujú výtvarný krúžok, sa do toho pustili a vytvorili krásny farebný betlehem. Náznak mesta vyrobili z kartónu, na jasličky použili slamu a drevo. Jednotlivé postavičky  /Máriu, Jozefa, malého Ježiška, troch kráľov, pastiera aj anjela/ vymodelovali z modelovacej hmoty, ktorá schne       na vzduchu a vyzdobili ich rôznymi látkami a farbami. Medzi figúrkami nechýbali ani zvieratká ako sú ovečky, býk a ťavy.

     Dievčatá usilovne pracovali a nakoniec vytvorili pekný veľký betlehem.

     Betlehem bol spolu s inými vystavený v Kysuckom múzeu v Čadci celý december a január.

     Za svoju snahu dievčatá: Ema Riečičiarová V.A, Kristína Brišová V.A, Terézia Čierňavová V.A, Simona Brišová VII.A, Kristína Kuricová VII.A, Rebeka Žovinová VII.B, Liliana Elizabeth Sobolová VII.A, Natália Kubičinová VII.A a Tamara Halvoníková VII.B získali Ďakovný list a knižné odmeny.

                                                                                    Mgr. Jana Chovancová 

     Súťaž  iBobor na našej škole

                 V dňoch 6. - 10. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras - Informatický bobor vznikla v Litve v roku 2004. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Iniciuje v nich intenzívnejšie a kreatívnejšie využívanie IKT pri učení sa.

                 U nás organizuje súťaž Asociácia projektu Infovek spolu s Katedrou základov  a vyučovania informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaž prispieva k celonárodnému rozvoju informatiky a informatizácie.

                 Nie je to súťaž pre počítačových šampiónov, ale pre každého žiaka od tretiakov ZŠ až po maturantov. Pre tých, ktorí radi používajú počítač, ktorí  však aj radi premýšľajú a chcú si zmerať sily v oblasti informatiky a logického myslenia. Zisťujú pritom, že počítače nie sú iba na vyhľadávanie informácií na internete a na komunikáciu s kamarátmi.

                 Súťaž prebieha cez internet on-line spôsobom. Žiaci  riešili 12 alebo 15 úloh (podľa kategórie), ktoré mali vyriešiť za 30 alebo 40 minút. Niektoré boli jednoduché,  iné mali interaktívny charakter, napr. s programátorským či algoritmickým zameraním.  Pri nich žiaci hľadali  určitý postup na riešenie niektorého problému - teda múdre riešenie na malú múdru úlohu. Súťaž pozostáva z ľahkých, stredne náročných a ťažkých úloh.

                 Tento rok sa na Slovensku zúčastnilo súťaže 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Na našej škole súťažilo 40 žiakov v kategóriách Bobríci, Benjamíni a Kadeti.  Podarilo sa nám dosiahnuť veľmi pekné výsledky v každej kategórii. Najlepšie obstáli nasledovní žiaci, ktorí získali i diplomy.

     Meno žiaka

     Trieda

     Kategória

     Získané body

     Percentil

     Ema Riečičiarová

     V. A

     Bobrík

     84

     97

     Dominik Targoš

     IV. A

     Bobrík

     76

     91

     Zara Audrey Frančiaková

     IV. A

     Bobrík

     68

     81

     Tomáš Chovanec

     V. A

     Bobrík

     68

     81

     Juraj Kuric

     V. A

     Bobrík

     64

     78

     Magdaléna Podhorská

     V. A

     Bobrík

     60

     71

     Sofia Cabadajová

     VI. A

     Benjamín

     61,68

     92

     Martin Borovička

     VI. A

     Benjamín

     60,00

     88

     Ján Lulák

     VII. B

     Benjamín

     56,02

     85

     Simona Brišová

     VII. B

     Benjamín

     54,69

     82

     Tomáš Halvoník

     VI. A

     Benjamín

     52,68

     78

     Branislav Romanik

     IX. A

     Kadet

     65,00

     91

     Natália Pokrývková

     VIII. A

     Kadet

     62,68

     89

     Kristián Svitek

     IX. A

     Kadet

     57,68

     81

     Lucia Talapková

     VIII. A

     Kadet

     53,68

     74

     Emma Heltková

     IX. A

     Kadet

     52,02

     71

     Úspešným riešiteľom blahoželáme.

      

     Žiakov na súťaž pripravili vyučujúce informatiky

     Ing. Ľudmila Jarabicová a Ing. Iveta Heltková

     Všetkovedko

      

      

     Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto roku sa súťaž formou testu konala  dňa 30. novembra.  Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

      

     Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 18 žiakov 2. - 5. ročníka:

     1. Držiaková Eliška – II. A

     2. Cabadajová Petra – II. A

     3. Šteiningerová Barbora – II. A

     4. Šimek Branislav – II. A

     5. Halvoníková Sára – II. A

     6. Klieštiková Vanesa – III. A

     1.   Kubinčanová Anna – III. A

     8. Poniščjaková Sára – III. A

     9. Halvoníková Agáta – III. B

     10. Sebastián Žovin – III. B

     11. Jozef Radôšťan – III. B

     12. Cabadajová Katarína – IV. A

     13. Danková Natália – IV. A

     14. Joneková Silvia – IV. A

     15. Fedor Samuel – IV. A

     16. Ligdová Tatiana – IV. A

     17. Brišová Kristína – V. A

     18. Chovanec Tomáš – V. A

      

     Výsledky si súťažiaci podľa svojho prideleného číselného kódu môžu pozrieť už 21. decembra 2017 na stránke www.vsetkovedko.sk.

     Držím palce a dúfam, že budú všetci úspešní.

      

     Mgr. Eva Joneková

      

      

      

     Naše huby

      

     Jedného dňa nám pani učiteľka z biológie povedala, že sa bude konať súťaž Naše huby. Prvé tri týždne sme sa učili všetko o hubách. Až nám pani učiteľka povedala, že súťaž bude dňa 15. novembra v Čadci. V ten deň sme sa stretli ráno o 7:00 hod na zastávke pred školou. O 8:20 hod sme boli v Čadci. Išli sme veľmi dlho pešo, kým sme prišli do Základnej školy na Komenského. V škole už bolo veľa detí, a to ešte veľa chýbalo. My, piataci, sme boli rozdelení na dve skupiny, lebo nás bolo až 31 súťažiacich. Štvrtáci boli len v jednej skupine. Najskôr sme písali test a potom sme mali poznávanie húb podľa obrázkov. Po skončení súťaže nás pani učiteľka zaviedla do miestnosti, v ktorej sme sa mohli hrať. Po pätnástich minútach sme sa dočkali vyhodnotenia.

     Magdalénka Podhorská obsadila 6. miesto, ja, Emka Riečičiarová a Kristínka Brišová spoločne 16. miesto.

     Naspäť sme sa doviezli opäť autobusom. Zo súťaže sme si odniesli plno zážitkov a veľa informácií o hubách. Bolo nám super!

     Natálka Hančínová, V. A

      

      

      

      

      

     Školské kolo Pytagoriády

      

     V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Úlohy Pytagoriády sú zamerané predovšetkým na počtové operácie s číslami, obsahujú i zaujímavé úlohy, ktoré rozvíjajú logické myslenie žiakov. 

     Do riešenia sa zapojilo 65 žiakov z 3. - 8. ročníka.

     Žiaci mali v časovom limite 60 minút vyriešiť 15 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali vtedy, ak správne vyriešili aspoň 10 úloh, ďalšie body mohli získať aj za ušetrený čas.

     Úspešní riešitelia:

     4. ročník:

     Natália Danková

     Ľubomír Masnica

     Adrián Svitek

     Silvia Joneková

     Dominik Targoš

     Michal Krištof

     5. ročník:

     Magdaléna Podhorská

     Ema Riečičiarová

     Terézia Čierňavová

     Tomáš Chovanec

     6. ročník:

     Martin Borovička

     7. ročník:

     Simona Brišová

     Žaneta Borisová

     Karolína Svitková

     8. ročník:
     Lucia Talapková

     Marcela Jantulová

     Stanislava Halvoníková

     Patrícia Baničiarová

      

     Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13. a 14. marca 2018 v Čadci.

     Mgr. Katarína Pavelková

      

      

      

     Celoštátne kolo literárnej súťaže

     "Ochrana pred požiarmi očami detí"

      

     Generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ vyhlásili v mesiaci jún 2016 pre školský rok 2016/2017 už 14. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave a literárnu súťaž „Ochrana pred požiarmi očami detí“.

     Do literárnej súťaže sa v školskom roku 2016/2017 zapojili základné školy v rámci 7 ÚzO DPO SR. Celkom 124 detí z 20 základných škôl. Do celoštátneho kola bolo zaslaných 59 literárnych prác.

     Komisia v zložení JUDr. Jozef Minárik, PaedDr. Tomáš Zanovit, p. Dana Mesárošová vykonala vyhodnotenie celoštátneho kola literárnej súťaže „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2016/2017 v nasledujúcom poradí:

     Kategória A-2 (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ)
     1. miesto: „Otvorené oči“ – Viktória Bógyiová, ZŠ a MŠ SNP 5, Uhrovec

     2. miesto: „Pomoc v pravej chvíli“ – Tomáš Holoďák, SZŠ Dukelská, Giraltovce

     3. miesto: „Smrť nevinného dievčaťa“ – Šarlota Cádrová, ZŠ s MŠ Nová Bystrica

      

     Kategória A-3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ)
     1. miesto: „Chlapi na pravom mieste“ – Simona Siroková, Spojená škola, Svidník
     2. miesto: „Pocta hasičom“ – Lucia Spišáková, ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
     3. miesto: „Nikdy nevieš, čo sa môže prihodiť“ – Emma Heltková, ZŠ s MŠ Nová Bystrica

     Odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo 10. októbra 2017 pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ, na ktorom sa naše dievčatá nezúčastnili, pretože boli na literárnej exkurzii, ktorá bola už predtým naplánovaná.

     Preto im ceny osobne odovzdali 1.12.2017 predseda Územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza a tajomníčka Marta Balošáková.

     Žiačky pripravovali: Mgr. Štefánia Chovancová a Mgr. Adela Piteková

      

      

     VÍŤAZNÉ PRÁCE

     SMRŤ NEVINNÉHO DIEVČAŤA

     Začiatkom zimy, keď sa na cestách objavili prvé poľadovice, pár dievčat z dediny sa vybralo do miestnej pizzerie. Dievčatá mali okolo 15 rokov. Odbili štyri hodiny a dievčatá si povedali, že idú domov. Cestou domov sa zabávali, no však ešte netušili aký tragický osud zasiahne jedno z dievčat. Jedno z dievčat sa pozrelo dozadu a uvidelo auto v šmyku. Odstrčila kamarátky na kraj, ale ona nestihla odskočiť. Zo strachom a slzami v očiach sa pozrela na vystrašené kamarátky a otočila zrak na rútiace sa auto, ktoré smerovalo priamo na ňu. V jednej sekunde auto strhlo so sebou nevinné mladé dievča, ktoré nemalo šancu prežiť. Dievča odhodilo pár metrov od silného nárazu, no auto stále pokračovalo v ceste a zrazu šofér vrazil do stromu. Dievčatá boli síce v šoku, ale keď si všimli, že auto začalo horieť rozbehli sa tam a snažili sa vytiahnuť šoféra aj spolujazdca. Po chvíli sa im to podarilo. Hneď na to prišli hasiči,  polícia a záchranná služba na miesto nehody. Hasiči si nasadili svoje ochranné oblečenie, helmu, roztiahli hadice a pustili sa do práce. Auto bolo v takom stave, že hasiči sa obávali silného výbuchu. Samozrejme, že vďaka hasičom bol požiar uhasený po necelej hodine. Keď záchranári upokojili mladé dievčatá prišiel na rad aj šofér. Šoférovi odobrali vzorku krvi, pri ktorej bol zistený alkohol. Keď prišla pohrebná služba, tak kamarátky s rodinou dali na mieste nehody zosnulému dievčaťu posledné zbohom. Vodič mal 2,1 promile alkoholu. S dcérou, vnučkou, sestrou a kamarátkou sa všetkým veľmi ťažko lúčilo. Kamarátky do smrti nezabudnú na tragickú nehodu a ich kamarátka ostane navždy v ich srdciach ako dobrá, milá a srdečná osoba. Zosnulé dievča malo celý život pred sebou. Ale vodičovi to len tak neprešlo a aj ten mal viaceré hlboké zranenia, a aby toho nebolo málo čaká ho 20 ročný trest za jazdu pod vplyvom alkoholickej látky a za smrť nevinného dievčaťa. Rodičia a kamaráti sa doteraz nezmierili s tým, že ich jediná, prvorodená dcéra a kamarátka sa už nikdy nevráti domov. Myslím si, že vodiči by si mali vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že nie je vhodné sadať za volant pod vplyvom alkoholickej látky. Verím, že to bude každému poučením a dúfam, že prípady podobného typu sa budú stavať menej a menej. Hasiči a záchranári sa dennodenne snažia zachrániť život mladého a či starého človeka. Veľký rešpekt pre hasičov, ktorý obetovali život len preto, aby zachránili iného človeka.

     “HASIČ JE ČLOVEK, KTORÝ ŽIJE NA SVETE DVAKRÁT, PRE SEBA A PRE DRUHÉHO. A PRETO ŽIVOT HASIČOV JE PRAVÝM PRÍKLADOM SPRAVNÉHO ŽIVOTA ĽUDSKÉHO. “

     Šarlota Cádrová, VIII. A

      

     NIKDY NEVIEŠ, ČO SA MÔŽE PRIHODIŤ

      

     „Už sa neviem dočkať.“... prebiehajú mi hlavou netrpezlivé myšlienky pred odchodom na stanovačku. Každý rok sa teším na tento obrovský zraz všetkých milovníkov prírody, ktorý prežijeme v skvelej nálade, pri teplom ohníku s rodinou. Idem si naložiť veci do auta...                                                          „Čo nám ešte chýba, máme všetko?“, pýta sa ocko.  „Samozrejme, poďme už!“ poháňam našich, aby si pohli. „Tak nastupovať,“ dopĺňa ma mamina. ,,Hurá, už vyrážame.“                                                  Cesta je naozaj dlhá, no zato na nej môžeme vidieť krásne hory, pohoria i údolia. Sme na mieste, je tu asi 25 stanov, už teraz cítim, že to bude veľká zábava. Vidím tu veľa známych, ale i nových tvárí, takže dnes bude aj zoznámka.                                                                                                                                        „Tu sa vybaľme a potom sa pôjdeme zoznámiť s nováčikmi,“ oznámil ocko. Až do večera sme sa spoločne rozprávali. Keď sa zotmelo, pri každom stane sa zrodil ohník. Je čas ísť už spať, každý ide do svojho stanu. Chvíľu sme sa v stane ešte rozprávali, no potom sme všetci zaspali.                               

      „Fuj!“ zapchávam si nos v polospánku, pretože cítim zvláštny zápach, ale obrátim sa na druhú stranu a snažím sa znovu zaspať. Nedá mi to a vstanem. Čím viac sa približujem von, tým viac cítiť dym. Vyjdem von a čo nevidím? Z vedľajšieho ohniska sa stal obrovský požiar, ktorý sa pomaly, ale isto približoval k stanom, v ktorých spali ostatní.                                                                                                   „Horí, haló, pomóóóc, horí!“ začala som bezhlavo kričať a pobehovať so snahou zobudiť  každého. Rýchlo som si uvedomila, že by som mala okamžite konať, a preto som schmatla prvý telefón, ktorý sa mi dostal pod ruku. ,,Batéria vybitá,  naozaj?“ myslela som, že sa zbláznim.                                       

     Medzitým  sa už zobudili niektorí ľudia, ktorí pobrali vedrá a bežali k najbližšej studni, aby aspoň čiastočne požiar uhasili.  V chvate som zobrala druhý mobil, ktorý už našťastie nebol vybitý, okamžite som vytočila 150, ako nás učili v škole. S telefónom v jednej ruke, v druhej ruke vedro a bežala som aj ja  k studni.                                                                                                                                                              „Haló, volám sa Emma, chcem nahlásiť požiar v lese neďaleko Strečna, v kempovom parku, požiar sa stal v noci z malého ohniska a obávame sa, že pohltí okolité stany, nachádzajú sa tu desiatky ľudí. Prosím, ponáhľajte sa!“                                                                                                                                              „V poriadku, pošleme k vám dva hasičské vozy a jeden vrtuľník, sú všetci v poriadku ?“ opýtala sa ma pani dispečerka. „Nikomu nič nie je“, odpovedala som. „O chvíľu sú tam hasiči, dopočutia.“              

     Mobil som schovala do vrecka a s vedrom plným vody som bežala k stanom a pomáhala uhasiť požiar. Bol to naozaj strašný pohľad. Zdalo sa mi, že čím viac hasíme, tým viac sa požiar rozširuje. Zrazu som zistila, že v stanoch ešte niekto spí. Bála som sa o mojich priateľov, ktorí ešte spali, lebo sa k nim požiar rýchlo blížil. Neváhala som ani minútu a aj napriek tomu, že som riskovala svoje zdravie,  rýchlo som bežala zobudiť moju najlepšiu kamarátku a jej rodinu. Schmatla som ju za ruku, vybehla som zo stanu, a nebežala som, akoby mi šlo o život, ale bežala som ešte rýchlejšie, lebo mne naozaj išlo o život. Kamarátkini rodičia sa požiaru vyhli o vlások, ale našťastie sa im nič nestalo. Všetci bežali k studni, no už sa neodvážili ísť späť a hasiť požiar, lebo by to nemuselo dopadnúť dobre.             

     Vždy, keď som u nás v obci počula zvuk sirény , rozbúchalo sa mi srdce a priala som si, aby som nikdy nezažila takýto pocit. No teraz, keď som sa ocitla v takejto situácii, nemohla som sa dočkať, kedy budem počuť sirénu, prísľub záchrany lesa. Konečne som počula sirénu hasičského auta a pocítila silný vietor, ktorý spôsoboval vrtuľník.                                                                                                                    Verila som, že všetko dopadne dobre, no neuvedomila som si, že pri studni chýba jeden človek. Bol to môj starší brat, ktorý si v stane zabudol notebook a chcel sa poň vrátiť. V tej chvíli som mala o neho obrovský strach s pocitmi hnevu,  načo sa preň vracal ! Modlila som sa, aby sa mu nič nestalo a keď hasiči pristáli, okamžite som ich spolu s mojimi rodičmi informovala, nech sa po neho vrátia. Mala som hrozné výčitky svedomia. Síce som zachránila najlepšiu kamarátku a jej rodinu, ale zabudla som na svojho brata! Som strašná sestra!                                                                                                                 Hasiči okamžite konali a o chvíľu našli môjho brata. Vraj pri ceste späť mu notebook spadol do ohňa a snažil sa ho zodvihnúť, ale požiar mu popálil nielen ruku, ale aj nohu, na ktorú sa mu stúpalo len ťažko. Posunul sa o pár metrov od ohňa, a ďalej nevládal. Hasiči ho našli ležať bezvládneho pri kríku a záchranársky vrtuľník ho okamžite previezol do miestnej nemocnice. Nechýbalo veľa a požiar by zachvátil krík aj s mojím bratom.                                                                                                                      O pár hodín sa hasičom podarilo požiar uhasiť a my sme sa vrátili domov, vlastne do nemocnice.    Brat mal popáleniny 1. stupňa, no našťastie iné zranenia už nemal. Celá moja rodina je nesmierne vďačná statočným hasičom, ktorí nám pomohli zachrániť člena rodiny. Všetci sme si z tohto výletu odniesli obrovské ponaučenie, že nemáme nechať založený oheň bez dozoru, a hlavne môj brat, ktorý už viackrát oľutoval, že sa vôbec pre ten notebook vrátil.                                                                                    

     Ani si nechcem predstaviť, ako by sme si  bez našich statočných hasičov poradili. Sú to naozaj hrdinovia, ktorí zachránili les a človeka pred „dobrým sluhom, ale zlým pánom“ - ohňom.

      

     Emma Heltková, IX. A

      

      

     Technická  olympiáda

                 Uplatniť sa v súčasnej dobe na trhu práce po absolvovaní školy nie je jednoduchá záležitosť. Preto by si mladí ľudia mali dobre rozmyslieť, čomu sa budú venovať. Dlhodobo je najväčší záujem o absolventov technických odborov. Preto už i na základnej škole pripravujeme žiakov na štúdium týchto odborov a to i v predmete Technika.

                 V tomto roku sa naša škola opäť zapojila do technickej olympiády. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2017. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ) uspeli najlepšie Lucia Talapková z VIII. A a Branislav Romanik z IX. A. V kategórii B (žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ) obstál najlepšie žiak VI. A Michal Čierňava. Títo žiaci postúpili do okresného kola Technickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 2017 na Strednej odbornej škole technickej v Čadci.

                 Okresné kolo Technickej olympiády pozostáva z dvoch častí - teoretickej a praktickej.  V rámci teoretickej časti žiaci riešia vedomostné testy. V rámci praktickej časti žiaci vyrábajú výrobok z dreva. Lucia a Braňo vyrobili kŕmidlo pre vtáky, Michal vyrobil poličku.

                 V okresnom kole boli úspešní Lucia Talapková a Branislav Romanik, ktorí obsadili tretie miesto. Od druhého miesta ich delil len jeden bod.

                 Riaditeľ školy udeľuje menovaným pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

      

     Žiakov na Technickú olympiádu pripravili vyučujúci Techniky

     Ing. Miroslav Pavelek, Ing. Ľudmila Jarabicová a Ing. Iveta Heltková

      

      

      

      

     Človeče, nehnevaj sa

     Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti veľmi obľúbenú súťaž pre ročníky 1-4 a to: Človeče nehnevaj sa. Tejto súťaže sa zúčastnili všetky deti z prvého stupňa. Tí najlepší z triedy si potom svoje víťazstvo chceli obhájiť medzi sebou, aby vyhral ten komu najviac praje šťastie, lebo táto hra je len o šťastí. Všetky deti dostali sladkosť a výhercovia získali aj drobné vecné ceny.

     1.MIESTO: Lukáš Melišík- III.B.

     2. MIESTO: Marián Petrek- IV.A.

     3.MIESTO: Tomáš Ficek- I.A.

     4.MIESTO: Nikola Halvoníková- II.A.

     5.MIESTO: Dávid Chovanec- III.A.

      

                                                                                                                  Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                            Mgr. Monika Chovancová

                                                                     

      

     Bol raz jeden skanzen...

      

     Na konci minulého roka Kysucké múzeum vyhlásilo výtvarnú súťaž  s názvom Bol raz jeden skanzen...

     Žiakov táto téma zaujala, a tak maľovali alebo kreslili rôzne podoby skanzenu                        vo Vychylovke. Vznikli krásne obrázky na túto tému a na súťaž sme vybrali vyše 40 prác.

     Počas mesiacov máj a jún všetky výtvarné práce boli vystavené v priestoroch skanzenu         vo Vychylovke, kde si ich mohli prezrieť návštevníci. Na základe ich hlasovania o najkrajšie zobrazenie skanzenu vybrali aj našich 3 žiakov- MichalaRomaníka IV.A, Adriánu Svitkovú VIII.A a KlaudiuPodolinskú IX.A .

     Žiakov pripravovali Mgr. Ľubomíra Škorvagová a Mgr. Jana Chovancová.

     Naši výtvarníci boli ocenení peknými diplomami a drobnými darčekmi.

     Všetkým veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých síl.

      

                                                                                                       Napísala: Mgr. Jana Chovancová

      

                                                                      

     LESY DEŤOM

      

                 Dňa 19. 5. 2017 sa uskutočnila súťaž Lesy deťom v Oščadnici. Aj z našej školy sa na nej zúčastnili žiaci a to:

     ·družstvo MLADŠÍ žiaci tvorili žiaci 5. ročníka:

                 Martin Borovička

                 Tomáš Halvoník

                 Lucia Petreková

     ·družstvo STARŠÍ žiaci tvorili žiaci 6. ročníka:

                 Dominika Halvoníková

                 Nikola Halvoníková

                 Beáta Kubinčanová

                 Kristína Kuricová (náhradníčka)

     Súťaž sa začala o 9:30 hod. pri kaštieli v Oščadnici. Zaregistrovali sme sa, obdŕžali sme terč na streľbu a papier, do ktorého nám zapisovali body.

     Postupne sme prechádzali jednotlivými stanovištiami a ťahali sme si po 3 obrázky lesných cicavcov, vtákov, bylín, stromov, stopy zvierat. Určovali sme azimut, odhadovali vzdialenosť krokovaním, písali test, strieľali zo vzduchovky na terč a museli sme prejsť aj 10 metrov na choduliach.

     Po súťaži na obed nám uvarili guláš a čakali sme na vyhodnotenie.

                 Družstvo MLADŠÍCH žiakov obsadilo krásne 1. miesto.

                 Martin Borovička obsadil 3. miesto v súťaži jednotlivcov.

                 Družstvo STARŠÍCH žiakov obsadilo pekné 11. miesto (súťažili sme v skupine s deviatakmi :-), spolu 29 družstiev).

                 Odchádzali sme plní dojmov, výhercovia si odniesli aj pekné ceny a už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž.

      

      

                                                                                        Dominika Halvoníková VI. B

     Môj slovník z reality

     Projekt s názvom Môj slovník z reality organizuje Jazykové vzdelávanie v Nitre, ktorý je zameraný na kreatívne zhotovenie vlastných slovníkov v rôznych cudzích jazykoch.

     Žiaci mali vytvoriť  vlastný trojpísmenkový slovník so všetkým, čo k nemu patrí. To znamená, že tvorca si zvolí tri písmená abecedy a ku každému z nich uvedie v slovníku minimálne 19 slovíčok v cudzom jazyku.   Ku každému slovíčku museli  nakresliť, namaľovať  alebo  vystrihnúť  z  časopisu  obrázok,  napísať slovíčko v cudzom jazyku aj po slovensky,  napísať vetu v cudzom jazyku, preložiť ju, vyzdobiť celý slovník, upraviť ho, vytvoriť zaujímavú prvú stranu a nakoniec zviazať napr. hrebeňovou väzbou.

     Je to veľmi časovo náročná práca.

     Naše dievčatá zo VI. A triedy sa do toho pustili a po 4 mesiacoch  vytvorili nádherné  anglicko - slovenské slovníky.

      Sú to :  Karolínka Svitková

                   Ivanka Poništová

                   Beátka Kubinčanová

                   Kristínka Kuricová

     Do kategórie anglický jazyk bolo zaslaných 273 slovníkov, z toho vybrali 6 finalistov. Medzi nimi bol aj slovník Karolínky Svitkovej. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

      

                                                                                                       Mgr. Jana Chovancová

      

     Biologická olympiáda

                     

                     Dňa 25. 4. 2017 sme išli na okresné kolo Biologickej olympiády do Čadce. Od 8:30 sme mali praktickú časť, kde sme mikroskopovali mach a hneď po nej aj teoretickú časť. Keď sme dopísali test, dostali sme obloženú bagetu. Keďže sme mali ešte čas, a nešiel nám autobus, tak sme išli do mesta.

     Boli sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto olympiády. O niekoľko dní nám prišli do školy výsledky. Skoro všetky sme boli úspešné:

                     Lucia Talapková                              5. miesto

                     Adriána Svitková             9. miesto

                     Stanislava Halvoníková 11. miesto

     A žiaľ, neúspešná riešiteľka, Marcela Jantulová obsadila 12. miesto.

     Všetci sme sa aj tak potešili, že sme takto výborne skončili  a už sa tešíme na to, že pôjdeme aj na budúci rok na takúto skvelú olympiádu.

                     Ďakujeme aj pani učiteľke Ivane Držiakovej, že nás na ňu pripravila.

      

                                                                                                                   Stanislava Halvoníková VII. A

     Matematická olympiáda</