• Krúžky

    • ROZVRH KRÚŽKOV CVČ - školský rok 2019/2020

     Deň

     Názov krúžku

     Meno

     Hodina

     Miesto

      

     PONDELOK

     Mladí záhradkári

     Pestovateľský krúžok

     Heligónka

     Mgr. Š. Chovancová 

     Mgr. E. Hegyi

     Mgr. V. Tomčala

     začiatok - 13:15

     začiatok - 13:15

     začiatok - 13:15

      herňa, okolie školy

      herňa, okolie školy multifunkčná učebňa

      

     UTOROK

      

      

     Čitateľský krúžok

     Tvorivý krúžok

     Zábavníček

     Svetová a studená kuchyňa

     Slovenčina 9

     Výtvarníček

     Hra na zobcovej flaute

     Mgr. R. Hoferová

     Bc. K. Kubjatková

     Mgr. Ľ. Škorvagová

     Mgr. J.Romaniková

     Mgr. A. Piteková

     Mgr. K. Piteková

     Mgr. K. Pavelková

     začiatok - 12:30

     začiatok - 13:00

          začiatok - 12:30

          začiatok - 13:15

          začiatok - 13:15

          začiatok - 12:30

          začiatok - 13:15

     II.A

     herňa

       II.A.

     herňa

       IX.A 

      I.B

       multifunkčná učebňa

      

     STREDA

      

      

     Futbalový krúžok

     Ľudový tanec

     Strelecký krúžok

     Róbert Kováč

     Viktória Kuricová

     Miroslav Žovin

             

          začiatok - 16:00

          začiatok - 15:00

          začiatok - 13:15

             

                ihrisko TJ

     Dom kultúry 

     školská chodba

      

     ŠTVRTOK

      

      

      

     Šikovné ruky

     Mladý novinár

     Stolný tenis

     Matematika 9

      

      

     Bc. K. Kubjatková

     Mgr. E.Joneková

     Mgr. E. Jančulová

     Mgr. D. Jančulová

      

          začiatok - 13:00

          začiatok - 12:30

          začiatok - 13:15

          začiatok - 13:15

      

     herňa

             počítačová učebňa

             školská chodba

                      IX.A

            

      

     PIATOK

      

      

      Hasičský krúžok

      

      Mgr. M. Halvoníková

      

           začiatok - 16:00

      

            has. zbrojnica