• OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • Vážení rodičia detí v materskej škole, 

       

      zajtra 31. 08. 2021 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v priestoroch materskej školy. 

      Rodičovské združenie sa uskutoční bez prítomnosti detí. 

      Všetkých Vás prosíme o účasť. 

      Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. 

      Ďakujeme. 

     • Bližšie informácie k testovaniu žiakov

     • Vážení rodičia, 

      chceme Vás informovať, že sme na základe manuálu pre fungovanie v školách a školských zariadeniach - Školský semafor spustili dotazníkové prieskumy k testovaniu žiakov. 

      Informácie k  dotazníku ku kloktacím testom: 

      Na začiatku školského roka ministerstvo umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov v školách PCR kloktacími testami. Môžu ho využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

      Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka. 

      Škola zistí záujem o tento druh testovania do 26. 08. 2021.

      Testovanie kloktacímI PCR testami v škole prebehne od  02. 09. - 05. 09. 2021. Presný dátum upresníme. 

      Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom. 

      Informácie k samotestovaniu žiakov Ag testami v domácom prostredí: 

      Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Každý žiak školy, ktorého rodič prejaví záujem,  dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa. 

      Pokiaľ sa rozhodnete využiť možnosť domáceho samotestovania, ministerstvo ho odporúča realizovať 2x do týždňa - v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Škola zistí záujem o tento druh testovania tiež do 26. 08. 2021. 

      Následne škola odovzdá testy rodičom proti podpisu, o presnom termíne distribúcie Vás budeme informovať. 

      Obidva spôsoby testovania sú dobrovoľné a bezplatné. 

       

       

     • Dotácia na stravu od 01. 09. 2021

     • Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť 2 novely zákona o dotáciách k poskytovaniu dotácie na stravu.

      V novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      - Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

      - Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

      - Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. ženy na materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní dôchodcovia, nezamestnaní rodičia a pod).

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať:

      • na dieťa, ktoré navštevuje alebo a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti
      • táto skutočnosť sa obci preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

      Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ

      V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať rodičov, ktorých sa to týka, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť na Obecný úrad v Novej Bystrici, resp. ZŠ s MŠ v Novej Bystrici:

      • Potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia.doc

      Termín na predloženie vyššie uvedených dokumentov je najneskôr do 10. augusta 2021 na Obecný úrad v Novej Bystrici, resp. ZŠ s MŠ v Novej Bystrici.