• PREVÁDZKA OD 01. 02. 2021

     • Všetci žiaci v tomto týždni naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD a CVČ v budúcom týždni nebude.

      Prevádzka materskej školy bude ďalej pokračovať v rovnakom režime pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • PREVÁDZKA OD 25. 01. 2021

     • Žiaci 1. aj 2. stupňa v tomto týždni naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD v budúcom týždni nebude.

      Prevádzka materskej školy bude ďalej pokračovať v rovnakom režime pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • PREVÁDZKA OD 18. 01. 2021

     • Žiaci 1. aj 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Prevádzka ŠKD v budúcom týždni nebude.

      MŠ bude v prevádzke od 18. 01. 2021 pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu a prihlásili sa cez Edupage do MŠ.

      MŠ bude otvorená ako zvyčajne, a to v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.


      Prosíme rodičov, aby nezabudli v pondelok ráno poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti a dodržiavať hygienicko-epidemiologické zásady.

       

     • VYUČOVANIE OD 11. 01. 2021

     • Na základe MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že: 

      1. Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ sa budú od 11. 01. - 15. 01. 2021 vzdelávať dištančnou        formou.

      2. Prevádzka MŠ a ŠKD v tomto týždni nebude (11. 01. - 15. 01. 2021).

       

      Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení MŠVVaŠ SR. 

       

      Infografika - plán otvárania škôl: