• INFORMÁCIE K PREVÁDZKE MŠ

     • Na základe súčasného epidemiologického vývoja prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nebude. 

      V prípade priaznivej situácie budete včas informovaní o obnovení činnosti MŠ. 

      Zajtra, 30. 06. 2020, je prevádzka MŠ nezmenená,

      t.j. do 15,30 hod. 

       

    • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA 29. - 30. 6. 2020
     • INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA 29. - 30. 6. 2020

     • Na základe opatrenia Okresného úradu v Čadci, odboru krízového riadenia zo dňa 26. 06. 2020 bude prebiehať prevádzka školy nasledovne: 

      Pondelok (29. 06. 2020): 

      - MŠ bude fungovať tradične s rešpektovaním známych epidemiologicko-hygienických opatrení.

      - 1. stupeň ZŠ bude mať vyučovanie od 7,30 hod - 10,00 hod. Potom pôjdu prihlásení žiaci na obed a do ŠKD, ktorý bude fungovať od 10,00 hod, ostatní žiaci pôjdu domov. 

      - 2. stupeň ZŠ sa bude vyučovať od 7,30 hod - 11,00 hod., prihlásení žiaci pôjdu na obed a domov. 

      Utorok (30. 06. 2020):

      Sv. omša bude o 7,30 hod. v kostole, po jej skončení  pôjdu žiaci priamo do svojich tried, kde im bude slávnostne odovzdané vysvedčenie za školský rok 2019/2020. ŽIaci si budú preberať vysvedčenia s rúškami na tvári v čase od 8,30 hod. - 9,30 hod. a následne pôjdu domov. 

      Akékoľvek zmeny v organizácii školy počas letných prázdnin budú priebežne zverejńované na web stránke školy alebo prostredníctvom edupage.

     • Organizácia vyučovania od 22. 06. 2020

     • MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania na základných školách a školských zariadeniach od 22. 06. 2020. 

      V súlade s týmto usmernením zriaďovateľ Obec Nová Bystrica obnovil vyučovanie pre 6-9  ročník. 

      Žiaci 6-9 ročníka budú mať každý deň 5 vyučovacích hodín a končiť o 11.55 hod. 

      Prevádzka školy a vyučovanie ostatných ročníkov zostávajú nezmenené, takisto ostávajú v platnosti aj  všetky epidemiologicko-hygienické opatrenia. 

      Pri prvom príchode žiakov 6-9 ročníka do školy zákonný zástupca podpíše vyhlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

      Vyhlásenie si môžte stiahnuť tu: Vyhlasenie.docx