• OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

     • Od 30. 03. 2020 až do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     Taktiež sa nebude vyžadovať potvrdenie od detského lekára. Budú prijímané na adaptačný pobyt. 

      Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.    

      Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

      O ďalších informáciách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. 

       

     • OZNAM

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. 03 - 29. 03. 2020

      Podľa usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 29. marca 2020 vrátane. 

      Úlohy a cvičenia na domácu prípravu budú pedagogickí zamestnanci školy priebežne zadávať žiakom cez edupage.

      Termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do  30. apríla 2020. 

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl sa uskutoční v pôvodnom termíne, t.j. 1. apríla 2020. 

      O ďalších informáciách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. 

       

     • OZNAM

     • Vážení záujemci o duálne vzdelávanie v spol. Schaeffler Kysuce spol. s r.o.,

      oznamujeme vám, že výberové kolo v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. sa odkladá na neurčito.

      O stanovenom termíne budú všetkých záujemcov, ktorí si zaslali prihlášku informovať mailom alebo telefonicky.

      Nakoľko sa výberové kolo odkladá je ešte stále možnosť zasielať prihlášky do duálneho vzdelávania.

      Prihlaska_dual_Schaeffler.pdf​​​​​​​