• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

     •  Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 

       

      oznamuje rodičom a svojim žiakom, 

       

      že nový školský rok 2019/2020 sa začne dňa 2. septembra 2019,

      t. j. v pondelok o 8.30 hod. v budove základnej školy. Žiaci budú v škole do 10.00 hodiny. 

       

       

      Ďalej oznamujeme, že Školský klub detí začne fungovať od 3. septembra,

      t. j. od utorka v čase od 11.30 do 16.15 hod.

      Stravovanie v školskej jedálni začne 3. septembra, t. j. od utorka. 

       

      Ďalšie informácie a poučenia dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov. 

    • Nástup detí do MŠ - 09. 09. 2019
     • Nástup detí do MŠ - 09. 09. 2019

     • Obec Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vás týmto informujú, že z dôvodu rekonštrukcie priestorov materskej školy v Novej Bystrici, bude nástup detí do materskej škôlky posunutý na pondelok 9. septembra 2019. Za pochopenie ďakujeme.