Navigácia

Školská jedáleň

Základná škola s materskou školou Nová Bystrica 686, 02305

 

Oznam o zmene finančného pásma a výšky poplatkov za stravu

 

     Oznamujeme Vám, že na základe prijatého VZN zo dňa 27.9.2017 sa od 1. januára 2018 upravuje finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevkov zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:

 

 


 

                     Deti MŠ                          ZŠ – I. Stupeň                  ZŠ – II. Stupeň

            

              desiata     0,30€

               obed         0,72€                   obed    1,09€                       obed      1,16€

             olovrant   0,25€                   réžia     0,10€                      réžia     0,10€

               réžia         0,10€                                                                                            

 

Spolu:  celý deň    1,37€                  spolu    1,19€                  spolu     1,26€

                  poldeň       1,12€

 

 

                  Cudzí stravníci

               obed         1,26€

              réžia         1,04€

 

Spolu:  obed         2,30€

 

 

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 5. dňa v mesiaci.

 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu - najneskôr do 7,45 hod. v daný deň

osobne, alebo telefonicky na tel. čísle 041 4397410.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria