Navigácia

Materská škola

Akcie materskej školy

 

 

Čo všetko sme robili

v školskom roku 2018/2019??

 

 

Sadenie semienok

                    

            Dňa 02.05.2019 v rámci  projektu environmentálnej výchovy sme sa v MŠ rozhodli zasiať semienka v skleníku, aby aj naše najmenšie deti vedeli, že k nám zavítala po zime  konečne jar. Deti sa veľmi tešili, že uvidia veľký skleník a dokonca si môžu vyskúšať  zasiať zeleninu.

             Keďže nás je v MŠ veľa, tak sme sa rozdelili na skupiny, aby si mohol každý  vyskúšať  prácu "vo veľkom skleníku".

            Naše najmenšie deti Mravčeky mali za úlohu skypriť zem malými detskými hrabličkami. Veľmi ich práca s hlinou bavila a tešili sa, že majú takúto dôležitú úlohu.

           Stredné deti Lienky mali tiež dôležitú úlohu a to urobiť riadky paličkou, aby boli dostatočne hlboké na zasiatie semienok.

          Najstaršie deti Včielky mali zasiať semienka do pripravených riadkov,  čo ich veľmi bavilo a semienka ukladali do riadkov jedno vedľa druhého. Potom mali zahrnúť hlinou zasiate semienka.

         A na koniec sme deťom vysvetlili, prečo musíme našu zasiatu zeleninu polievať. Deti pozorne počúvali, čo by sa stalo, keby sme zeleninu nepoliali.

         Všetci sa už veľmi tešíme, čo nám vlastne z tých našich semienok vyrastie. Dúfame, že si pochutnáme na zdravom šaláte a reďkovke, lebo všetci vieme, že niektoré druhy zeleniny sa zo skleníka presádzajú doma do záhrad a tam vlastne vyrastú a dozrejú.

          Tešíme sa na ďalšiu aktivitu v rámci projektu či už environmentálnej výchovy, alebo zdravia a zdravého životného štýlu.

Foto vo fotoalbume.cool

Fit deň s deťmi

                      

Dňa 30.4.2019 v utorok sme si spolu s našimi deťmi v MŠ urobili fitnes deň. Deti sa oboznámili prostredníctvom rozhovoru, čo fitnes znamená, čo si pod týmto slovom predstavujú. Tí starší, teda včielky vedeli odpovedať, že ide o cvičenie pomocou rôznych strojoch alebo pomôcok pri cvičení a tí mladší sa veľmi tešili do telocvične, že si zacvičia na fitnes strojoch, ktoré máme my v našej minitelocvični.

Naše fitnes stroje sú skvelým oživením klasického cvičenia, pri ktorom sa deti nie len dobre zabavia, ale si aj posilnia stavbu tela. Pre deti máme pripravený bicykel, bežiaci pás a steper. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

Najskôr sme sa v minitelocvični rozcvičili a potom sme sa rozdelili na skupiny.

Včielky, keďže sú najstaršie mali disciplíny, v ktorých sa im meral v danej úlohe čas. Lienky a mravčekovia súťažili bez merania času. Deti bežali po vyznačenom mieste do kruhu, skákali vo vreciach, bežali v dvoch družstvách so štafetou – kvietkom, chodili v chodúľoch. Potom sa rozdelili na dve skupiny, kde jedna skupina cvičila na fitnes strojoch, kde si rozcvičovali svoje telo a druhá využívala TV pomôcky – kruhy, rebríky, vrecia, padák, lano, prekážky..... Deti majú radi tieto aktivity, vedia sa pekne povzbudzovať, ale aj  držať aj s tímom.....

Foto vo fotoalbume.laugh

Zápis detí do 1. ročníka

      

Vo štvrtok  26.4.2019  predškolákov čakala prvá „skúška“, pri ktorej sme mali ukázať, akí vieme byť šikovní.

Ukázali sme pani učiteľkám zo ZŠ, ako vieme kresliť, poznáme číslice, geometrické tvary, zaspievali alebo zarecitovali sme a snažili sme sa správne vyslovovať všetky hlásky.

Všetkým sa nám na zápise darilo a  25 včielok sa stane od septembra šikovnými prváčikmi.

Foto vo fotoalbume.angel

Deň Zeme

 

Deň Zeme býva každoročne v apríli a nebolo tomu inak ani tento rok. V stredu 24.apríla sme sa spoločne mravčeky, lienky a včeličky vybrali do našej školskej záhrady, aby sme si v nej urobili poriadok. Chodíme sa do nej hrať takmer každý deň, tak by mala byť pre deti upravená, bezpečná a mali by sme sa v nej dobre cítiť. Po desiate sme sa v šatni obuli, obliekli do športového oblečenia a povedali sme si, čo bude našou úlohou a porozprávali sme sa o dôležitosti ochrany prírody. A potom sme už mohli ísť do záhrady a pustiť sa do práce. Deti usilovne zbierali a triedili odpadky, kamienky, sklo, konáre a všetko, čo do záhrady nepatrí. Pracovali s náradím, s hrabličkami hrabali drobné konáriky, ktoré potom nakladali do detských fúrikov a vyvážali ich na spoločnú kôpu. Keď sme urobili niečo pre naše životné prostredie, nachvíľu sme si oddýchli, deti dostali sladkú odmenu a pani učiteľky ich pochválili za ich usilovnosť. Po práci sme sa ešte zahrali niekoľko kruhových hier, deti si po záhrade pobehali, vyšantili sa na preliezkách a vybrali sme sa späť do našej škôlky, kde bol už pre nás prichystaný sladký obed. V triede sme sa ešte z okna pozreli na našu upravenú záhradu a mali sme dobrý pocit, že v nej máme čisto.

Foto vo fotoalbume.laugh

 

EXPERIMENT-ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA

 

V rámci projektu environmentálnej výchovy sme 26.02.2019 v MŠ experimentovali, aby aj naši najmenší videli a mohli si vyskúšať rôzne pokusy. V každej z troch tried robili deti so svojou pani učiteľkou iné experimenty, ktoré boli určené podľa vekovej kategórie detí v MŠ.

 Naše najmladšie deti mravčeky mali najjednoduchšie pokusy : pošúchali sme  balón o vlnený sveter  a potom o vlásky, ktoré sa im zelektrizovali a postavili smerom k balónu, čo deti veľmi rozosmialo.

Druhý experiment spočíval v tom, že sme si nachystali tri poháre do dvoch  sme naliali vodu, ale stredný sme nechali prázdny. Do pohároch s vodou sme dali potravinovú farbu do jedného žltú a do druhého modrú, potom sme dali do pohárov pásiky  z kuchynských utierok, tak že jeden koniec bol v poháriku  s farebnou vodou a druhý koniec  bol v prázdnom pohári. Deti pozorovali, čo sa stane, keď voda preteká do prázdneho pohára. Voda bola zelená, lebo žlté a modré farbivo súčasne stekalo do prázdneho pohára. Deti boli veľmi prekvapené, čo sa to vlastne stalo.

Stredné deti lienky mali pokusy zložitejšie ako mravčeky. Prvý experiment bola" Chodiaca plechovka", skúšali, či môže balón pohnúť plechovkou. Najskôr pozorovali, či nafúknutý balón niečo s plechovkou spraví, či s ňou pohne, nič sa nedialo, a preto pošúchali balón o vlnený sveter a plechovka sa pohla, tak že sa približovala k balónu.

Ďalší experiment spočíval v tom, že vajce vložili do nádoby s octom, tak aby bolo celé ponorené. Na vrchu sa začali robiť bublinky a vajce vynieslo na hladinu. Špajľou bublinky odstránili. Druhé vajce vložili do kompótovej misky. Po skončení  pokusu vajce vybrali z octu a položili k vajcu v miske. Vajce z octu bolo pružné, lebo škrupina sa v octe rozpustila, vajce ostalo gumené.

Posledný experiment, ktorý lienky robili,  nazvali "Olej a voda nie sú kamaráti" Najskôr napustili do plastovej fľaše vodu, do ktorej dali potravinovú farbu. Voda sa zafarbila. Do pohára zo skla dali polovicu pohára vody a polovicu oleja. Malé predmety z dreva, zo železa, papiera, z umelej hmoty vložili do  vody a pozorovali, čo sa deje.

Najstaršie deti včielky mali experimentovať so snehom. Najskôr pozorovali sneh, ktorý bol v miske, potom zobrali sneh do ruky a prišli na to, že sneh sa topí, lebo dlaň je teplá.

 Potom pozorovali sneh v miske na radiátore a sneh v miske pri otvorenom okne zistili, že sneh v miske na radiátore sa topí rýchlejšie ako sneh pri otvorenom okne.

Zo snehu postavili aj maličkých snehuliakov, jedného nechali na parapete z vonku a druhého nechali v triede, taktiež zistili, že snehuliačik, ktorý bol vo vnútri sa roztopil skôr ako ten, čo bol na vonku.

Potom deti mali kocku ľadu a taktiež zistili, že ľad, ktorý mali v teplej dlani sa roztopil skoršie ako ten, čo bol na tanieri.

Ďalší pokus spočíval v tom, že sme premieňali sneh pomocou horiacej sviečky a lyžice na vodu. Roztopená voda sa postupne odparovala a strácala sa, deti ti videli aj na zrkadle, ktoré sa rosilo.

Deti sa zľakli, že lyžica zospodu ohorela a bola čierna, keď ju utreli, bola opäť čistá. Naše včeličky používali pri experimentoch slogan“ HÓKUS, PÓKUS, TRALALA“

Foto vo fotoalbume.cheeky

Nátierky pre deti

 

V mesiaci február sme si spoločne s deťmi pripravili chutné a zdravé nátierky. Deti si najskôr vyrobili recept, podľa ktorého si nátierky potom pripravili. Rozdelili sa na skupiny a s chuťou začali pracovať. Je vidieť, že niektoré deti pomáhajú svojim rodičom aj doma, pretože nemali žiaden problém pri práci a vedeli aj postup rôznych  nátierok, napr. aké rpísady dávajú oni doma a aké sme použili my. 

 

Foto vo fotoalbume.smiley

Návšteva knižnice

 

„Dom bez knihy je ako telo bez duše“

           V marci sme spolu s deťmi navštívili miestnu knižnicu v Novej Bystrici, kde nás pán kultúrny referent Mgr.Vladimír Tomčala všetkých milo privítal a ukázal nám priestory knižnice. Oboznámil nás so systémom požičiavania a zaobchádzania s knihami, ukázal deťom rôzne detské obrázkové knihy. Deti si v materskej škole vyrobili knižné preukazy, ktoré si priniesli do knižnice. Každý si zobral na chvíľku rozprávkovú knižku a prezeral si ju. Potom im pán Tomčala dal do ich knižného preukazu razítko z miestnej knižnice, aby nielen deti ale aj rodičia videli, že sme navštívili knižnicu v obci.

Kniha vám nikdy nepovie, že nemá na Vás čas!

 

Foto vo fotoalbume.laugh

 

Divadelné predstavenie Danka a Janka

        Dňa 25.01.2019 (piatok) navštívili našu materskú školu so svojim divadelným predstavením sestričky Danka a Janka. Danka a Janka sú sestričky dvojčatá, ktoré sú rovnaké, majú rovnako plavé vlasy a nosia rovnaké oblečenie. Aj tety, ktoré k nám prišli, boli síce každá iná, ale mali rovnaké oblečenie aj účesy. V hravom a veselom predstavení s veselými pesničkami zabávali naše deti. Tie sa na ich predstavení  nasmiali a Danka s Jankou ich aj aktívne do predstavenia zapojili. Divadielko sa deťom páčilo a tak Danku a Janku odmenili veľkým potleskom.

 

Foto vo fotoalbume.blush

HRY SO SNEHOM

 

         

Vo štvrtok 17.01.2019 sme sa celá MŠ - Včielky, Lienky aj malí Mravčekovia spolu s pani učiteľkami vybrali von kĺzať sa a bobovať. Rodičia všetkým deťom priniesli boby či klzáky a deti sa tešili ešte viac.

            Keďže je január a vonku bola celkom zima, museli sme sa všetci poriadne naobliekať, aby sme neprechladli. Vzhľadom k tomu, že počasie bolo dosť štedré na veľkú nádielku snehu, naše hry so snehom sa konali v areáli školy, lebo inde by sme sa asi kvôli obrovským kopám snehu ani nedostali.  Pretože chodievame vonku dosť často aj v tomto zimnom počasí, trasy k škole už poznáme a veľmi sme sa tešili, že sa pôjdeme kĺzať či bobovať. Najskôr sme si pobehali, vyskúšali náš terén a začali sme sa naháňať, robili sme anjelikov, vyšľapávali sme cestičky v snehu a zanechávali stopy. Keďže bol sneh dosť tvrdý, lebo mrzlo, všetkým deťom sa asi najviac páčilo kĺzanie po zadku dole miernym  kopčekom.......

Tento deň sa deťom veľmi páčil, užili si ho pretože deti sa cítili uvoľnene, vyšantili sa a nadšené s červenými líčkami sme sa vrátili do MŠ, kde nás už čakal chutný obedík.....

            Už sa opäť tešíme na ďalšie takéto prechádzky a hry v snehu.

 

Foto vo fotoalbume.cheeky

 

VÔŇA VIANOC

   

 

          V rámci projektu Zdravie a zdravý životný štýl sme si 18.12. 2018 priblížili atmosféru Vianoc výrobou vianočných dobrôt. Mravčeky piekli medovníčky, najskôr si ich povykrajovali do tvarov hviezdičiek, srdiečok, stromčekov, snehuliačikov, zvončekov atď. a uložili ich na plech. Pani školníčka ich odnášala do kuchyne, kde sa potom odpekali. Po upečení si ich krásne podľa svojej fantázie vyzdobili. Lienky si podľa receptu vyrábali nepečené guľky. Mali radosť, keď si mohli svojimi rúčkami vytvoriť guľku a následne ju obalili kokosom a vložili do košíčka. Pomáhali pani učiteľke aj pri plnení rožtekov z kysnutého cesta s makovou a orechovou  náplňou. Včeličky si z lineckého cesta vykrajovačkami vykrojili rôzne tvary a po upečení ich posypali práškovým cukrom. Tiež vyrábali z pripraveného cesta vanilkové rožteky. Keď sme mali všetko hotové, všetci sme sa stretli na chodbe pri čajíku a ochutnali sme z našich pekárskych výrobkov. Všade bolo cítiť úžasnú vôňu, ktorá nám pripomínala, že Vianoce sú už predo dvermi a ešte viac sa na ne tešíme.

 

Foto vo fotoalbume.cool

 

 

Bábkové predstavenie Pimprlo- Princezná Rrozmarínka

V utorok 23.10.2018 zavítala k nám do MŠ pani Tramtarína z Divadla Pimprlo, aby nám zahrala divadielko o princeznej Rozmarínke. So svojimi bábkami -mariometkami sa postarala o príjemný kultúrny zážitok. Detičky sa na predstavenie veľmi tešili a netrpezlivo čakali, kedy sa pani objaví vo dverách našej materskej školy. Rozprávka bola o kráľovi, ktorý mal dcéru princeznú Rozmarínku. Splnil jej všetko, na čo si len pomyslela. A bolo toho veru dosť. Nie nadarmo sa volala Rozmarínka. Princezná bola rozmaznaná, nevďačná a využívala dobrosrdečnosť svojho otca. Pani Tramtarína nám veľmi pekne spievala, hrala na gitaru a do predstavenia zapájala aj deti, ktoré bubnovali či spievali a tak sami vytvárali dramatické situácie rozprávky.

Predstavenie sa nám veľmi páčilo, pani Tamburínku sme odmenili potleskom a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ňou niekedy nabudúce.

Foto vo fotoalbume.devil

Október – mesiac úcty k starším

 

V stredu 17.10 sme si v našej MŠ pripravili milé darčeky z papiera, ktoré deti venovali svojim starým rodičom, pretože mesiac október  je venovaný úcte k starším. Všetky deti boli zaujaté prácou a ochotné vyrobiť niečo pre svoju babičku či deduška. Na záber sme si zaspievali a zatancovali milú pesničku „Tancovala Babka s Dedkom“.

 

Tancovala Babka s Dedkom

Tancovala babka s dedkom,  rozsypala múku s vreckom.

[:Počkaj, počkaj, babka stará,  ako si to tancovala:]

Nehnevaj sa dedko, dedko pozbierame spolu všetko

[:A keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali:]

 

Foto vo fotoalbume.cool

DARY PANI JESENE

                       

Pani jeseň aj tento rok dopriala svoje dary deťom z MŠ a otvorila svoju čarovnú truhlicu plnú farieb, plodov a fantázie.

Počas prechádzok vonku sme si s deťmi nazbierali listy, šišky, semienka. Rodičia nám doniesli dyne, gaštany, orechy a rôzne iné jesenné plody.

Mravčekovia počas dňa vyrobili obrovského šarkana z listov. Práca to bola zaujímavá a veru pre ich malé rúčky nie moc ľahká, kým nalepili tooooľko listov. Ale výsledok stál za to. Obrovský listnatý šarkan skrášľuje naše priestory MŠ.

Lienočky zavárali ovocie a zeleninu pomocou odtlačkov a farieb. Vymodelovali krásnu zeleninovú záhradu. Poznali a správne pomenovali ovocie a zeleninu, viedli rozhovor o využívaní darov jesene.

Včielky z darov vyrábali jesenné dekorácie. Pomocou dyne a listov vyrobili listovú stonožku. Chlapci sa pustili do strihania ježkov a ostatní vyrábali listové misky na ovocie. Všetci boli usilovní a práca ich zaujala.

 

Nakoniec sme všetci svojimi výtvormi skrášlili priestory našej šatne. Veď pozrite sami ako krásne jesenne to u nás vypadá.

Foto vo fotoalbume.smiley

 

Jesenný relaxáčik

Často sa hovorí, že  dnešná doba je príliš rýchla, žijeme vo veľkom strese, napätí a stále sa niekam ponáhľame. Pre niektorých to platí, pre iných možno nie. Aj naši najmenší majú už svoje povinnosti a tak sme sa v dnešný deň rozhodli, že im pobyt v materskej škole trošku spríjemníme relaxačnými cvičeniami. Po desiate sa mravčekovia, lienky aj včielky vybrali do svojich tried, v ktorých bola už navodená upokojujúca atmosféra. Všade boli zapálené sviečky, a triedy rozvoniavali od vonných olejov. Najskôr sme sa porozprávali o relaxácii, ktorá spolu so správnym dýchaním predstavuje dva najúčinnejšie spôsoby odstránenia stresu, v ktorom dochádza k posilneniu imunitného systému a uvoľneniu tela. Deti hovorili o svojich skúsenostiach s relaxovaním. Pohybovo-relaxačnými cvičeniami s využitím pomôcok si deti precvičili rovnováhu a  správne držanie tela. Po týchto aktivitách si každý zo svojej skrinky priniesol svoj obľúbený vankúšik a mohli sme začať relaxovať. Deti boli uvoľnené, ležali na chrbátikoch so zatvorenými očkami, v pozadí hrala upokojujúca relaxačná hudba. Nôžky i rúčky mali vystreté a počúvali úvodný text, ktorého cieľom bolo uvoľnenie svalov a pokojné dýchanie. Vdychovali vôňu éterických olejov a vychutnávali si pokojnú ukľudňujúcu atmosféru. Po skončení relaxácie a hudby deti ešte chvíľku oddychovali a podľa pokynov sa pomaly zobúdzali. Na záver si deti chôdzou po senzorickom chodníku vyrobeného z odpadového materiálu prekrvili ešte chodidlá.

Deti boli pochválené za ich disciplínu, spoločne sme zhodnotili aktivitu a určite si takéto relaxačné dopoludnie niekedy zopakujeme.

 

Foto vo fotoalbume.wink

 

Jesenná branná vychádzka

 

 

V piatok sme sa všetky deti z MŠ vybrali na brannú vychádzku. Lienky a Včielky išli k Vodnej nádrži Nová Bystrica a naši Mravčekovia na multifunkční ihrisko. Rodičia nezabudli deťom dať ruksačiky a do nich sladkú odmenu.

Deti boli počas cesty vytrvalé, smelé a veľmi sa tešili, že opäť navštívia našu „priehradu“ a pozrú si z nej krásny výhľad na dedinu. Hore sa deti posilnili, napili sa, doplnili energiu, poprechádzali sa a plný zážitkov sa vybrali naspäť do našej MŠ. Mravčekovia sa na ihrisku zahrali, pobehali si, zaspievali a tiež sa posilnili občerstvením zo svojho ruksačika..

Deti sa vrátili späť do MŠ unavené, ale každý si so sebou niesol nejaký pekný zážitok z jesennej turistiky.

 

Foto vo fotoalbume.laugh

OVKO A ZELKO

 

V rámci nášho projektu Ovko a Zelko sme aj my deti z MŠ dňa 02.10.2018 (utorok) navštívili Muštáreň v našej obci. Zaujímal nás postup výroby a spracovania muštu z ovocia, ktoré sme si zozbierali z našich záhrad a tu by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí si našli čas a priniesli do MŠ jabĺčka a hrušky.

Deti z triedy Lienok a Včielok sa obliekli a hoci bolo upršané počasie, nás to neodradilo a v pršiplášťoch a v čižmách sme vyrazili do muštárne. Tam nás už čakali manželia Hulákovci, ktorí nás všetkých milo privítali a pozvali dnu. P. Huláková nás oboznámila s postupom výroby muštu. Najskôr sa ovocie z plastového koša nasype do vane vyrobenej z potravinárskeho plastu, v ktorej sa umyje. My sme ho do muštárne doniesli už odstopkované a umyté. Takto pripravené jabĺčka a hrušky následne p. Hulák z koša nasypal do drviča na ovocie. Keď boli jablká a hrušky nadrvené, mohli sa ďalej spracovať pomocou lisu na ovocie z ktorej vzniká šťava do prichystaných nádob. Deti pozorne sledovali postup. Boli disciplinované a zaujímal ich proces muštovania. P. Huláková naliala mušt do pohárikov a každý ho mohol ochutnať. Po tomto zaujímavom zážitku z prípravy muštu sme sa vybrali späť do MŠ, kde sme o tom porozprávali najmladším deťom.

Dňa 04.10. 2018 Lienky a Včielky počas hier uskutočnili úpravu ovocia zaváraním. Najskôr sme očistili jablká a hrušky, povyberali sme z nich jadierka a stopky. Potom deti s nadšením pokrájali ovocie a naplnili ním kompótové fľaše. Nakoniec sme fľaše zaliali sladkým nálevom. Ochotné tety kuchárky nám ich sterilizovali a na hotové zavárané fľaše deti z triedy Včielok  napísali ovocné etikety, aby sme vedeli, čo sme zavarili. A keď budú mať detičky chuť, zo zaváraného ovocia si upečieme chutný sladký koláčik. Naši najmenší Mravčekovia v rámci hier ovocie najskôr triedili podľa farby, veľkosti, vône a nakoniec ho ochutnávali. Pani učiteľka im ho nakrájala a detičky si na ňom pochutnávali.

 

Foto vo fotoalbume.blush

 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

laugh Foto vo fotoalbume: laugh

 

 

Bicyklovanie

 

Medzi populárny šport v Novej Bystrici patrí bicyklovanie nakoľko cez obec vedia cyklotrasa. Naši škôlkári často navštevujú cyklotrasu pešo a preto sme sa opäť aj tento rok rozhodli zorganizovať cyklistický deň v MŠ, aby si po cyklotrase aj poriadne zajazdili.

V stredu 20.6.2018 si vychutnávali jazdu naši najmenší Mravčekovia a Lienky. Mravčekovia zdolávali cestu na odrážadlách. I keď sme si mysleli, že ich malé nôžky dostali poriadne zabrať, po návrate naspäť im to nestačilo, tak sa ešte povozili a poriadne vyšantili  na školskom dvore. Za svoju šikovnosť na odrážadle boli odmenení diplomom.

Lienky sa vybrali na odrážadlách a kolobežkách , ale niektorým starším deťom nerobila problém jazda na bicykli bez pomocných koliesok.

Vo štvrtok mali naplánovanú cestu naše Včielky. Ich plán bol dostať sa do Starej Bystrice na Lány (na detské ihrisko)  a naspäť do MŠ. Aj sa im to podarilo splniť! Po príchode k ihrisku v Starej Bystrici ich čakalo veľmi milé prekvapenie!

A týmto by sme sa chceli poďakovať policajnému zboru OOPZ Stará Bystrica, p.Bc. Jánovi Chmurovi a Jánovi Hacekovi,  že si našli čas a urobili deťom z MŠ krátku prednášku o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, jazde na bicykli, dopravných značkách a rozdali deťom „špeciálny vodičský preukaz na bicykel“. Spolu s deťmi sa odfotili a popriali im veľa šťastných km na bicykloch.

 Foto vo fotoalbume: blush

Ďakujeme !!!

Aj tento rok nás opäť pozval pán Lompart so svojou manželkou do pizzérie Verona v Novej Bystrici na  chutnú, osviežujúcu zmrzlinku.

Veľmi nám chutilo a v takýto teplý deň padlo všetkým deťom vhod malé osvieženie.

 

Foto vo fotoalbume:  cheeky

OVKO A ZELKO

 

 

Úloha: Uvedomiť si význam pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie človeka, triediť podľa vzhľadu, chuti ,vône ovocie a zeleninu. Opísať a uskutočniť úpravy a ovocia a zeleniny rôznym spôsobom ( sušenie zaváranie, dekorovanie)

 

            V stredu 08.11.2017 k nám zavítali jesenní priatelia Ovko a Zelko. Deti sa na nich veľmi tešili, pretože vedeli, že ich čaká ovocné a zeleninové prekvapenie.  Spolu s  p.uč si upravili triedu a nachystali potrebné prísady a pomôcky k výrobe chutných ovocných a zeleninových pokrmov, ktoré sme kúpili ale veľa ovocia a zeleninky nám priniesli aj rodičia, za čo im ďakujeme.

            Po chutnej desiatej, ktorú pripravili pani kuchárky sme sa rozdelili na tri skupiny.

Mravčeky - najmladšie deti spolu s p.uč. Jankou vyrábali ovocné pyré - presnidávku.  Deti pomáhali krájať ovocie, ochutnávali ho, ukladali ho do mixéra, nasypali cukor a pozerali ako v mixéri vzniká presnidávka. Potom  spoločne nachystali mištičky a dali do nich ovocné pyré a piškóty.  Samozrejme ju skoro všetci ochutnali a veľmi si na nej pochutili.

 Lienky ´mali tiež zaujímavú prácu - nakladali kapustu do veľkého zaváraninového pohára. Kapustu krájala p. uč. Kamilka, kvôli bezpečnosti a tiež, že kapustička je tvrdšia. Deti ju ochutnávali, tlačili do pohára, pridávali korenie, solili ju, bobkový list. Aktivita sa im veľmi páčila. Trvala trošku dlhšie, pretože všetky deti si chceli vyskúšať nakladanie ale o to to bolo všetko zaujímavejšie.

Včielky mali za úlohu upiecť ovocný koláč so zaváranín, ktoré minulý rok zavarili v MŠ. Ráno deti pripravili na výkres recept, aby sme vedeli spoločne koláčik upiecť a potom podľa receptu sme začali piecť. Rozdelili sme sa na dve skupiny a každá skupina pracovala podľa pokynov p.uč. Pri miešaní surovín sa vystriedali všetky deti. Aktivita ich veľmi zaujala a niektoré deti vedeli ako sa koláč pečie, lebo doma mamičkám pomáhajú. Koláče nám upiekli naše pani kuchárky v jedálni, za čo im pekne ďakujeme. Keďže sme mali ešte dosť času spoločne sme urobili ešte mrkvovú  nátierku so syrom a zeleninou.

            Okolo 10tej hodine sme sa všetci stretli v našej jedálni a Každá trieda prezentovala svoje diela na ktorých sme si všetci pochutnali.

 

 Foto vo fotoalbume. laugh

 

 

Poď sa hrať na lekára !

 

Na lekára poď sa hrať,

stetoskopom počúvať

srdce, ktoré v tebe žije

a mocne Ti v hrudi bije.

Ako v Tvojom brušku dnuká

čosi špľachce, buble, škvŕka,

ako dýchaš pomaly-

stetoskop to odhalí.

 

Foto vo fotoalbume. wink

Branná vychádzka jesennou prírodou

 

 

Jesenná príroda je ako stvorená na krásne jesenné prechádzky. My škôlkari sme sa to rozhodli využiť a vybrali sme sa so svojimi pani učiteľkami na branné.

Už sme branné museli raz odložiť, kvôli zlému počasiu, ale tento krát nás počasie nesklamalo a teplé, aj keď jesenné lúče zubatého slniečka nás lákali von.

Po desiatej v MŠ sme sa poobliekali zobrali si nabalené ruksačiky od starostlivých mamičiek a oteckov a šup šup do prírody.

Vonku sme sa rozdelili podľa tried. Včielky sú najstarší zo škôlky, to znamená že majú aj viac sily, odvahy a trpezlivosti ako lienky a mravčeky a tak sa vybrali k Vodnej nádrži. I keď to bola poriadna skúška a nie každému sa chcelo kráčať až na vrchol, ale výhľad naozaj stál za tie nachodené krôčiky. Hore sa včielky posilnili ovocím a rožtekom, napili sa, doplnili energiu, aby zvládli spiatočnú cestu ľavou zadnou.

Lienočky sa vybrali po cyklotrase smerom na Starú Bystricu. Ich cieľom bolo dostať sa na ihrisko „u Peťka“. Čo myslíte, podarilo sa im to?

Samozrejme, že podarilo. Taktiež ich šikovné nôžky poslúchali až k ihrisku , kde doplnili energiu, zahrali sa hry a vyrazili naspäť do škôlky. Cestou späť si aj podbehli, aby boli čím skôr pri kamarátoch.

A najmenší Mravčekovia cupitali po chodníku k lesnej cestičke za školou. Cestou si pospevovali pesničky, zbierali rôzne kamienky, listy zo stromov, vetvičky konáriky a natešení niesli svoj darček pre rodičov naspäť do mš. Mravčeky si posadali v šk. záhrade na lavičky, kde sa posilnili maškrtami a vodou a pustili sa do hier v šk. záhrade.

Deti sa vrátili späť so mš unavené, ale každý si so sebou niesol nejaký pekný zážitok z jesennej turistiky.

Foto vo fotoalbume. cheeky

 

 Dary pani Jesene

 

V rámci  projektu environmentálnej výchovy sme si  v MŠ zriadili kútik s jesennými plodmi, ktoré sme využili na rôzne práce.

Plody sme nazberali spoločnými silami počas pobytu vonku, boli to rôzne listy, šípky, trnky, vetvičky zo stromov, šišky, gaštany a pod.

Už pred tým deň sme deti pripravovali na to, ako budeme všetci pracovať a snažiť sa a vyrobíme nádherné jesenné práce. Keď nastal ten očakávaný deň, nemohli sme sa dočkať, čo to vlastne budeme tvoriť.

Potom nám pani učiteľky porozprávali, čo všetko si vyrobíme. Hneď od rána sme začali pracovať. Počas dňa sme pracovali usilovne ako zvieratka, keď sa pripravujú na zimu.

Robili sme všetko, čo nám pani učiteľky prikázali, keď sa nám začali rysovať naše výrobky, boli sme veľmi natešení.

Vyrobili sme zaváraninové fľaše, kde sme otláčali farbou  natreté ovocie, ďalej sme vyrobili nádherný strom s jabĺčkami, ježkov zo zemiakov, aranžovali sme do košíčkov vetvičky, šípky, orechy, listy, šišky a iné jesenné plody. Zhotovili sme aj šarkana, ktorý mal chvost z naozajstných listov. Veľmi sme sa tešili z velikánskeho strašiaka, ktorý má ozajstné oblečenie a bude nám strážiť chodbu v MŠ. My už vieme, že k jeseni patria aj hríby, tak sme si ich zopár vyrobili, a aby nechýbalo aj nejaké zvieratko, tak nám zdobia MŠ malé líštičky.

Veľmi sme si tento deň užili a tešíme sa nabudúce na podobnú aktivitu.

Foto vo fotoalbume. wink

 

 

Čo všetko sme robili

v školskom roku 2016/2017??

 

       TABLO PREDŠKOLÁKOV

               v šk. roku 2016/2017

                                                              

 

 

Športovo branný deň

 

Dňa 22.júna 2017 vo štvrtok sme mali spoločne so všetkými deťmi športovo branný deň. Po príchode do škôlky sme sa najskôr zahrali v triede, nadesiatovali a potom sme sa vychystali s pani učiteľkami vonku, kde sme sa rozdelili na skupiny.

Trieda včeličky si dali na seba vesty, prilby, chrániče a každý mal z domu svoj bicykel, na ktorom sa išli bicyklovať spolu s pani uč. Jankou, Klárkou a pani školníčkou Jankou na cyklotrasu. Pani učiteľky im vysvetlili pravidlá správania sa na cyklotrase a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Keďže skoro všetci predškoláci vedia bicyklovať, išli po cyklotrase až do vedľajšej dediny do Starej Bystrice na Lány, kde si oddýchli, chvíľku sa pohrali na detskom ihrisku, napili sa a išli naspäť. Cesta im trvala zhruba dve hodiny. Všetkým sa malý výlet po cyklotrase na bicykli veľmi páčil a rady by si ho zopakovali...

Trieda lienky sa spolu s p. uč. Jankou a Evkou vybrali na turistiku k miestnej vodnej nádrži Nová Bystrica. Všetky deti mali na sebe reflexné vesty a ruksačiky so sladkou odmenou od rodičov. Najskôr sme šli po cyklotrase smerom k ihrisku aby sme sa vyhli hlavnej ceste a potom sme už rezko kráčali k vodnej nádrži. Deti boli nadšené, že sme prišli až na priehradu, pretože tam ešte skoro nikto nebol pešo, len Stanko S. a Silvinka J. Deti si prezreli priehradu a posilnili sa sladkou odmenou.

Najmenšia trieda mravčeky sa s p.uč. Kamilkou a Monikou vybrali po cyklotrase na ihrisko. Usilovné mravčeky mali tiež vestičky a ruksačiky a s veľkou chuťou kráčali po cyklotrase k cieľu. Na ihrisku sa deti občerstvili, zahrali sa kruhové hry, tiež sa zahrali samostatne a plný zážitkov z výletu sa vrátili do škôlky.

Unavení ale plní zážitkov sme sa spoločne vrátili do školskej záhrady, kde nás čakali chutné koláčiky, ktoré upiekli pani učiteľky.

Foto: wink

                 

Hudobo - pohybové predstavenie –

MDD

 

V stredu 31.5.2017 opäť k nám zavítala pani Mgr. Pažická so svojím hudobno-pohybovým divadielkom. Tento krát sa divadielko nieslo v duchu, osláv MDD, druhy tancov.

Pani Marta deti privítala s maňuškou Zuzankou a spoločne s deťmi si pričarovali kúzelničku- Betku, ktorá vie robiť muziku. Spoločne sa predstavili deťom v starodávnom oblečení- zlaté šaty- princezná.

 Predstavili deťom tance, ktoré sa v tých časoch tancovali a naučili deti zopár tanečných krokov. Zahrali a zatancovali si na tance- menuet, valčík, polka, kvapík a potom sa pani Marta obliekla do krojových šiat a zatancovali si na ľudovú nôtu.

Deti sa počas celého predstavenia zapájali či už tancom ale aj spievaním.

Po vystúpení nás ešte čakalo malé prekvapenie od Nelky Kuniakovej, ktorá nám z príležitosti narodením priniesla do MŠ  sladučkú zmrzlinku, ktorá nám po tancovaní prišla vhod. Ďakujeme J

             Foto: smiley

           

Dámi  a Páni, z príležitosti DŇA DETÍ 1.6. 2017

(štvrtok) sme opäť po roku tento sviatok oslávili

GRILOVAČKOU.

Ráno prišli do MŠ fotografi, aby odfotili triedy a aj  predškolákov na tablo. Zatiaľ pani učiteľky vyzdobovali záhradu a rozpaľovali uhlíky v grile.

Po desiatej sme sa poprezliekali do športového oblečenia a šup- šup na Gril party. Záhrada žiarila všetkými farbami. Vo vzduchu poletovali balóny a šnúrky z krepového papiera.

Pani učiteľky si pre nás pripravili rôzne zaujímavé úlohy od čísla 1 až po číslo 6.

Našou prvou úlohou bolo preukázať našu lezeckú šikovnosť pri prechádzaní cez tunel a strachové vrece. Druhou úlohou bolo prejsť po lane s lyžičkou v ruke, na ktorej bol loptička. Museli sme si dávať naozaj veľký pozor, aby nám loptička nevypadla.

Cez pripravené kuželky sme bežali slalomovým behom. Štvrtá  úloha sa na nám páčila najviac, skákali sme vo vreciach a súpeli, ktorý tím bude skôr v cieli.

Dostať sa na odrážadlách k cieľu a späť bolo našou ďalšou úlohou a to bola pre nás hračka. Drevený šaško  s otvorom do ktorého sme triafali loptičky nebol veľmi kamarátsky, pretože trafiť mu do klobúka vôbec nebolo ľahké.

Ale všetky úlohy sme hravo zvládli a neuhádnete, čo nás čakalo potom! Ocko K. Žovinovej p.Kuljovský nám prišiel urobiť sladučkú cukrovú vatu. Mohli sme si dokonca vybrať z troch farieb- červenej, modrej, žltej.

Keď sme spapali vatu akurát pani učiteľka dopiekla špekáčiky, tak sme sa posilnili špekáčikmi s chlebíkom a čerstvou zeleninkou.  Posilnení a oddýchnutí sme sa hrali v piesku, oddychovali na dekách,  liezli po preliezačkách a hlavne tancovali na záhradnej diskotéke.

Tento deň sme si všetci užili, aj slniečko nám krásne svietilo a dlho zostanú spomienky z Gril párty.

           Foto: laugh

           

Bicyklovanie

 

Dňa 30.05.2017 v utorok sme sa spoločne s deťmi vybrali na cyklotrasu bicyklovať.  Keďže nás bolo viac, rozdelili sme sa na tri skupiny – lienky, včielky a mravčekovia.

Deti sme poučili o bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu a taktiež o tom, aby sme sa na cyklotrase správali zodpovedne, nepredbiehali jeden druhého atď. Ako prvé šli na cyklotrasu včielky. Lienky sa hrali zatiaľ v záhrade v pieksovisku. A mravčekovia sa bicyklovali na malých odrážadlách a cykloodrážadlách v školskej záhrade.

 Zobrali sme si dopravné prostriedky, ktoré sme mali v škôlke - kolobežky, bicykle, trojkolky, odrážadlá, traktor s vlečkou. Nasadili sme si prilby, chrániče, reflexné vesty a mohli sme vyštartovať. Keď sme prišli na cyklotrasu, rozdelili sme sa na dve skupiny. Každá skupina mala určenú svoju trasu, ktorou prechádzala- napr. bolo potrebné prejsť pomedzi kužele, zastaviť na červený signál, zelený signál.. atď. Deti sa snažili, dávali si pozor, dodržiavali určenú trasu, povzbudzovali svojich kamarátov. Veľa predškolákov už vie na bicykli aj bez pomocných kolies, tie ktoré sa trošku báli jazdili na kolobežkách. Po zhruba hodine prišli aj lienky a vystriedali sme sa. Včielky odišli do škôlky a lienky sa pripravili na bicyklovanie. Z lienok vedeli bicyklovať 3 deti, ostatné deti sa vozili na kolobežkách.

Bicyklovanie sa deťom vľmi páčilo a už sa tešia na ďaľšiu návštevu na cyklotrase s dopravnými prostriedakmi, ktoré máme v materskej škole.

Foto: angel

 

Deň mlieka

 

 

16.5. si každoročne pripomíname Medzinárodný deň mlieka.

My, sme si ho pripomenuli počas celého týždňa, kde sme sa venovali téme domáce a hospodárske zvieratká. Najskôr sme sa o zvieratkách rozprávali, pomenovali si ich, porozprávali o ich úžitku a domáce zvieratká sme si aj vyrobili.

16.5. 2017 na deň mlieka sme si z mliečnych výrobkov v každej triede pripravili zdravú nátierku, kde sa deti riadili podľa kresleného receptu.

Najmenší Mravčekovia  pripravovali syrovo- cesnakovú nátierku, ktorú natreli na pečivo a ozdobili vňaťkou. Lienočky prichystali pre seba a svojich  kamarátov šunkovú nátierku a Včielky najskôr vyrobili vlajočky s obrázkom kravičky, aby ich neskôr zapichli do pripravených jednohubiek s vajíčkovou nátierkou a zeleninkou.

Lienočky a Včielky  preukázali svoju šikovnosť i pri krájaní chlebíka, rožkov a pri natieraní nátierky na pečivo, zdobení jednohubiek zeleninou.

Deťom sa vyrábanie nátierok páčilo a o to viac im chutilo, keďže si všetko pripravovali sami a tešili sa, že môžu ponúknuť aj ostatných kamarátov.

Koniec týždňa sme zakončili návštevou na Minifarme u pani E. Šumskej. Hneď, ako sme sa posilnili chlebíkom sme sa vybrali na dlhšiu cestu po cyklotrase do Peťka.

Už ako sme sa blížili k farme, sme pomocou noštekov zistili, že ideme správnym smerom. Pred farmou nás už brechotom vítal veľký psík, ktorý strážil farmu a oznámil svojej majiteľke, že návšteva už dorazila. Najskôr sme slušne pozdravili a odovzdali darček, ktorý sme vyrobili- obraz farmy.

Pani Šumská nás previedla po dvore, kde sme videli sliepky, kuriatka, kohúta, holuby, mačičku, koníka, kravičky a dokonca i malé teliatka, Zvieratká sa nám páčili a niektoré sa  nám nechali aj pohladkať. Vedľa farmy sme videli aj rybník, v ktorom pani Šumská chová ryby.

Pred odchodom sme celej farme zaspievali pesničku „Na dvore býva“ a s krásnymi zážitkami sme sa vybrali naspäť naobedovať do škôlky.

            Foto: devil

          

 

Zápis detí do 1. ročníka

 

Na stredu 26.4.2017 sme sa my predškoláci veľmi tešili, ale niektorí z nás pociťovali trošku strach. Čakala nás prvá „skúška“, pri ktorej sme mali ukázať, akí vieme byť šikovní.

Zápis prebiehal v triede druhákov. Keď sme so svojou mamičkou vstúpili dnu, už nás milo vítali pani učiteľky.

Ukázali sme ako vieme kresliť, poznáme číslice, geometrické tvary, zaspievali alebo zarecitovali sme a snažili sme sa správne vyslovovať všetky hlásky.

Všetkým sa nám na zápise darilo a  17 včielok sa stane od septembra šikovnými prváčikmi.

           Foto: angel

          

 

 

Z rozprávky do rozprávky

 

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní, či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh ste iste už počuli. A vedia to aj deti z našej materskej školy. Knihy a ich tajomstvá sme objavovali počas dvoch marcových týždňov. Najskôr sme sa oboznámili s knihou, autorom, ilustrátorom, s rozprávkovými postavami a nakoniec sme si aj jednu rozprávku zahrali a veľké deti si napísali aj svoju vlastnú rozprávku. Deti si priniesli svoje knihy z domu z ktorých sme si čítali. Počas ranných hier si spoločne s pani učiteľkami vyrobili čitateľské preukazy, s ktorými si mohli požičať knihu z materskej školy. Počas  týždňa venovaný KNIHE  A JEJ TAJOMSTVÁM nás navštívili rodičia detí a prečítali našim škôlkarom rozprávky či už po ranných hrách alebo pred spaním. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali o jeden nový zážitok viac. Ďakujeme rodičom, že si našli čas a prišli medzi nás spríjemniť deťom deň. Navštívili sme aj miestnu knižnicu, kde sa deťom veľmi páčilo. Z materskej školy Stará Bystrica dostali od svojich kamarátov záložku do knihy, ktorú sami vyrobili. Milo nás prekvapili a tešíme sa , že naši kamaráti na nás myslia.

 

           Foto: wink

          

 

Vláčik Separáčik

 

Ide – ide vláčik......Touto piesňou sme začali náš „SEPARAČNÝ DEŇ „ v MŠ. Spoločne sme si vyrobili Zemeguľu  kde sme položili predmety, veci, odpad , ktorý sme našli. Zemeguľa však začala plakať a my sme nevedeli čo sa deje. Začala nám rozprávať príbeh o tom ako nemôže dýchať, aká je unavená, stále chorá . Stále sme nevedeli prečo? Skúšali sme jej popočúvať srdiečko, pozreli sme sa jej do hrdla ale nič nepomohlo. Až nakoniec deti zistili čo sa deje a čo je NAŠEJ ZEMEGULI.  Zemeguľa bola veľmi špinavá, celá zasypaná odpadom.

Pomohli sme jej, vyčistili sme ju ale kde so všetkým odpadom??? Odpad sme spoločne VYSEPAROVALI do správnych kontajnerov. V tomto všetkom nám pomohla báseň o SEPAROVANÍ.

Báseň o separovaní

Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát.

Do nádoby modrej deti,  každý jeden papier letí.

Do žltej zas celkom rád, hádžem každý jeden plast.

Zelená je milá deti, iba na sklené črepy.

A na čo je červená? Tá je na kov určená.

Separovať poďme všetci, veď z odpadu budú nové veci.

 

Rozhodli sme sa , že si spoločne vyrobíme VLÁČVIK SEPARÁČIK, ktorý nám pomôže vyčistiť  Zemeguľu. Každá trieda vyrobila vozeň so správnou farbou separovaného odpadu . Vozne sme vyrobili s vrchnáčikov fliaš. Vláčik sa podaril a my sme mohli odpad správne roztriediť. Práca to bola náročná ale popritom aj zábavná a určite aj poučná. Veď kto z nás by chcel mať svoju ZEM špinavú? No naše deti určite nie. Teraz už pomocou tejto krásnej aktivity vedia ako sa správať k životnému prostrediu a ako separovať  odpad.

            Foto: laugh

            

 

OBRÚSOK, PRESTRI SA

 

 

Vo štvrtok 23.3.2017 sme si spoločne s našim kamarátmi Ovkom a Zelkom opäť pripravili zdravý deň. Každá trieda pripravovala niečo iné.

Mravčekovia pomáhali pani učiteľke pripraviť chlebík. najskôr p. uč. dala na stôl potrebné prísady na prípravu chlebíka a deti ich pomenovali. Podávali jej potrebné suroviny z ktorých p. uč. zamiesila cesto na chlebík, nechali ho vykysnúť a potom ho spoločne uložili na plech a dali piecť. Deti sledovali pečenie chlebíka v rúre.

Trieda včielky varila zeleninovú polievku. Spolu s pani učiteľkou si najskôr pripravili recept. Pomocou pasteliek nakreslili potrebné suroviny, ktoré bolo treba na polievku. Pri stoloch krájali príborovým nožíkom a s pomocou p.uč. zeleninu a zemiaky. Varenie polievky sa im tiež páčilo, hlavne dievčatám. p. uč. upozornila deti na bezpečnosť pri práci s varením polievky – možnosť vykypeniu polievky a popáleniu.

Trieda lienky pripravovala koktejl z mlieka a banánov. Deti krájali banány príborovým nožíkom a p. uč. mixovala mixérom koktejl. Medzitým deti nachystali na tácku poháriky, kde sme naliali koktejl a deti dali potom do každého pohárika farebnú slamku. V jedálni sme pripravili všetkým deťom stolovanie, ktoré bolo farebné. Prichystali sme servítky, tanier, príbor, pohár a hrnček. Všetkým deťom sme vysvetlili ako sa správne sedí pri stole,  ako používať lyžičku, príbor, hrnček a zachovávať čistotu pri jedení. Potom si všetky deti posadali k stolom a p. uč. rozdala deťom polievku a chlebík, na ktorý sa už veľmi tešili a pochutnali si na všetkom.

Deťom sa príprava  a ochutnávanie chlebíka, polievky a koktejla páčila, pretože si samé mohli vyskúšať, ako sa to všetko pripravuje a niekedy je to aj náročné.

              Foto: cool

             

Modrá starenka

 

V rámci  projektu environmentálnej výchovy sme v MŠ zorganizovali deň, kde sme sa venovali našej planéte a znečisťovaní prostredia.

Najskôr sme sa deťom prihovorili motivačným rozhovorom  o tom, ako vyhadzujeme odpadky. Deťom sme rozprávali,  ako ľudia nevedia, alebo nechcú  triediť odpad, tak ho vyhadzujú na rôzne miesta aj okolo rieky, na polia, do lesa, okolo cesty a aj na rôzne iné miesta. Týmto svojim správaním ohrozujú chod životného prostredia.

V jednotlivých triedach sme vyrábali práce týkajúce sa našej planéty a odpadkami, ktoré v nej zhromažďujeme.

Najmenší mravčekovia vyrobili spoločne zemeguľu, kde nalepili okolo rôzne odpadky, pri tom staršie deti rozprávali, že odpadky nepatria na zemeguľu ale mimo nej.

Stredné deti lienky vyrobili taktiež spoločnú prácu, kde bola opäť naša planéta,  ktorú krásne vyfarbili a okolo nej dali ruky,  čo znamenalo, že našu Zem ochraňujú.

Najstaršie deti včeličky vyrobili obrovskú zemeguľu, ktorá bola celá z umelohmotných vrchnáčikov,  a tak využili materiál, ktorý nájdeme v odpadkoch, tie sa dajú krásne využiť a tým ochrániť našu planétu.

 

              Foto: devil

             

 

Divadielko - FAŠIANGY  

Dňa 10.02. 2017  sme opäť privítali v našej MŠ pani Mgr. Pažickú, ktorá nám prišla porozprávať o zvykoch a tradíciách fašiangov, ktoré sa blížia. Deti sa veľmi tešili už pri vstupe do triedy, kde divadelníci čakali na deti v krojoch, čo niektoré deti ešte nevideli. Pri akordeóne si deti zaspievali tradičnú pieseň Fašiangy, Turíce, ktorú sme poznali už pred predstavením. Potom nasledovali zvyky, ktoré sa deti dozvedeli -  Ako chodí sprievod po dedine  na čele s Turvoňom, to sú vlastne fašiangovníci , mládenci a dievčence poobliekaní do rôznych masiek, všetci spievajú, radujú sa, veselia sa a tešia. Pred dom, ku ktorému prídu im potom donesú obyvatelia rôzne dobroty ako sú koláče, domáce klobásy a pod.  Počas fašiangov sa hoduje, jedia sa dobré jedlá a pijú dobré nápoje. Je to obdobie pred Veľkou nocou potom nasleduje 40- dňový pôst. Deti počúvali a veľmi ich to zaujímalo. Nakoniec sme si opäť zasievali fašiangovú pieseň.

              Foto: wink

            

 

Sladučký deň

 

Tento sladučký deň nám naše pani učiteľky naplánovali na piatok 24.2.2017, aby sme si spoločne užili krásny deň pred jarnými prázdninami a zároveň sa rozlúčili s pani uč. Klárkou.

Od začiatku týždňa sme vyrábali výzdobu na tento deň. Každá trieda niečo prichystala a naša škôlka sa premenila na krásnu kúzelnú a farebnú krajinu klaunov, šašov, girlánd, balónov, škrabošiek....

Ráno v jedálni sme si spoločne všetky triedy urobili nepečenú tortu. Mysleli sme si, že to bude ťažká úloha, ale zvládli sme to ľavou zadnou. Najskôr sme si poukladali piškótky do misiek, na ktoré sme navrstvili zavárané ovocie, ktoré sme zavárali v jeseni s Ovkom a Zelkom a posledné dve vrstvy boli z jogurtíka, kyslej smotany, cukru a granka. Ešte by sme boli zabudli! Aby to bolo správne “fašiangovsky“ farebné, na vrch torty sme posypali lentilky.

Potom sme si zaspievali pieseň Fašiangy, Turíce... a hádajte, čo bolo ďalej?

Nasadili sme si svoje masky a škrabošky, ktoré sme si dokonca sami vyrobili a Maškarný ples sa mohol začať. Odvšadiaľ sa ozývala hudba a my deti sme tancovali a šantili, keď tu zrazu sa v triede zjavili noví návštevníci karnevalu! Pani uč. Klárka, ako Kuchárik, pani uč. Janka ako mačička a pani uč. Janka za veselé farebné dievčatko.

Keď sme sa troška vyšantili išli sme sa posilniť tou našou vyrobenou dobrotkou a džúsikom.

A znova sme tancovali a tancovali, kým nám nebolo treba ísť obedovať.

Veľmi sa nám páčil tento deň užili sme si kopec zábavy, spevu a piesní a tým zakončili fašiangové obdobie.

           Foto: heart

          

 

 

HRY SO SNEHOM

 

Keďže tento rok bol veľmi bohatý na snehovú nádielku, ktorá pokryla celú našu krajinku obrovskou perinou, zábavy zo snehom sme si užili veľmi veľa.

V tento deň sme plánovali zájsť na blízky kopec, ale keďže podmienky nám to nedovoľovali, ostali sme na ihrisku vedľa školy, kde sme mali dostatok miesta a snehu na šantenie. 

Chlapci si zo snehových gúľ stavali úkryty, iglu a najlepšie na tom bolo, že sme sa mohli aj spúšťať, na kopci, ktorý tam nahrnul bager.

To bolo ale zábavy! Najskôr zdolať kopec v oteplovákoch nebolo najľahšie, ale keď sme sa spustili dole, to vám bol pocit. Náš smiech bolo počuť určite veľmi ďaleko.

Bolo nám ale troška ľúto, že snehuliaka sa nám nepodarilo postaviť, pretože bol príliš zamrznutý sneh, ale už sa tešíme keď pôjdeme opäť a postavíme obrovského Olafa.

            Foto: laugh

            

Stavanie snehuliaka

 

            Priaznivé  počasie a dostatok snehu nám umožnili, aby sme aj tento rok postavili snehuliaka.

            Trvalo nám trocha dlhšie, kým sme sa všetci poobliekali do overalov alebo otepľovákov. Deti sa veľmi na tento deň tešili. Potom sme sa konečne dostali na miesto plné očakávania. Aby sme sa troška zahriali, najskôr sme si pobehali po snehu, pohrali sme sa s ním, ukázali sme deťom ako sa gúľajú gule na snehuliakov. Potom nastala dlho očakávaná chvíľa stavania snehuliakov.

Deti to bavilo, pomáhali jeden druhému, jednu guľu robili aj viacerí, boli kreatívni, spolupracovali a veľmi sa snažili. Deti snehuliaka krásne ozdobili, oči a gombíky s uhlíkmi, nos bola mrkva.  Snehuliak bol nádherný a deti veľmi spokojné so svojím výtvorom.

            Z tohto dňa boli deti veľmi natešené, nakoľko majú veľmi rady sneh a aktivity na snehu. Ak nám bude počasie priať, tak si určite ešte túto aktivitu zopakujeme aj preto, aby „Nášmu snehuliačikovi“ nebolo smutno, postavíme mu kamaráta.

                                                                                                               Bc. Kamila Kubjatková

                Foto: cheeky

               

Vôňa Vianoc

Keďže sa blížili Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov, lineckých koláčikov, vanilkových rožtekov, kokosových guliek a rôznych iných druhov  pečených i nepečených vianočných koláčikov. Každý rok sa na túto činnosť deti veľmi tešia, pretože im pri práci pomáhali mamičky i babičky . Porozprávali sme sa o prichádzajúcich sviatkoch i o pečení koláčikov. Mohli sme sa teda pustiť do roboty. Cestá  sme si vymiesili,  vyvaľkali a deti už s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky, linecké koláčiky, tvarovali vanilkové rožteky, miesili koksové guľôčky. Tento rok ako každý iný medovníčky piekli najmenší škôlkari   – Mravčekovia. Včielky  sa tento rok pustili do prípravy zdravej verzie medovníčkov , lineckých koláčikov a vanilkových rožtekov zo špaldovej múky. No to nebolo všetko ! Usilovné včielky si vyskúšali upiecť aj sladké rožteky z kysnutého cesta plnené džemom ktoré sa im naozaj vydarili. Upečené medovníky si na koniec  Mravčekovia a Včielky  vyzdobili farebnými ozdôbkami a farbičkami. Trieda Lienok si vyskúšala pečené i nepečené koláčiky. Z pečených koláčikov pripravili zdravé linecké koláčiky zo špaldovej múky a  z tých nepečených to boli šuhajdy, kokosové guľky , orechové guľky a  banánik s piškótkou namočený v čokoláde. Aj tety kuchárky nám pomohli a do zlata nám upiekli koláčiky, ktoré rozvoniavali po celej škôlke. Všetky deti vyrábali koláčiky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že ich podarujú svojim najbližším. Keď prišiel deň vianočnej besiedky, podarovali sladké medovníčky a koláčiky svojim rodičom a hosťom, ktorí sa prišli pozrieť na ich vianočný program.

 

              Foto: laughcool

            

Dary pani jesene

 

V rámci  projektu environmentálnej výchovy sme si  v MŠ zriadili kútik s jesennými plodmi, ktoré sme využili na rôzne práce.

My najstaršie deti včielky sme vyrobili krásne misky, ktoré nám pripomínali misky trpaslíkov z rozprávky- Snehulienka a sedem trpaslíkov. Ďalej sme vyrobili z pestrofarebných listov postavičky, ktoré sme nazvali –Lisnáčik. Pani učiteľka nám rozprávala aj o prichádzajúcom dušičkovom období, a tak nám navrhla, aby sme si aj my vyrobili svietniky z fliaš a listov. Zdalo sa nám to veľmi náročné, ale keď sme sa do toho pustili bolo to raz- dva. Opäť nám tieto svietniky pripomenuli  už spomínanú rozprávku o Snehulienke, preto lebo svietniky boli ako lampášiky trpaslíkov. Keďže sme mali ešte čas, tak sme sa rozhodli, že si zasadíme zeleninu  do krabice, v ktorej bola, predstavte si, ozajstná hlina. Modelovali sme petržlen, mrkvičku a reďkovku.

Prezeráme si naše výrobky a v tom nás prišla navštíviť víla, ale aká? Jesenná víla, ktorú vyrobili naše lienočky. Bolo to pre nás obrovské prekvapenie, lebo víla bola nádherná a bola taká veľká ako my. Ale do jesennej rozprávky patria aj škriatkovia, ktorí boli vyrobení taktiež z jesenných plodov a to: dreva, trniek, šípok a listov.

Ale, aby nezaostávali ani naši mravčekovia, tiež sa mali čím pochváliť  a to slnečnicami, ktoré vyrobili zo  semien rôznych druhov. Všetkým sa nám tieto aktivity páčili a užili sme si každý jeden výrobok.

            Foto: laugh

          

Relaxáčik

Na dnešný relaxačný deň sme sa všetci v našej škôlke veľmi tešili. Ráno sme si spolu s pani učiteľkami vyrobili svietniky zo zaváraninových  fliaš, ktoré sme vyzdobili temperovými farbami, špagátikmi, trblietkami, tak ako sa  nám to páčilo. No to nebolo všetko !V  každej triede za pomoci pani učiteľky sme si vyrobili senzorický chodníček, ktorý sme vnímali chodidlami. Zmyslový chodníček sme si vytvorili zo štuplíkov, hubiek na riad, penových skladačiek a penovej fólie.

Po desiatej sme sa rozdelili do svojich tried kde nás už čakala pripravená trieda v ktorej vládlo prítmie a hrala tichá relaxačná hudba, rozvoniaval vonný olej a blikali malé svetielka zo svietnikov ktoré sme si ráno za pomoci pani učiteliek vyrobili . V triede sme si zacvičili rôzne relaxačné cviky, pri ktorých sme sa rozhýbali a uvoľnili. Po docvičení sme si ľahli na koberec ,zatvorili oči, uvoľnili sa a vychutnávali si relaxačnú hudbu a vôňu éterických olejov, ktorá sa  príjemne šírila po celej triede. 

No a na záver sme si každý z nás vyskúšali prejsť po zmyslovom chodníčku.. Bol to skvelý deň plný nových zaujímavých skúseností.

          Foto: surprise

          

 

Predstavenie SIMSALLA 

Dňa 16.11.2016 k nám do MŠ prišla naozajská Simsalla. Deti boli unesené z pestrofarebného oblečenia, ktoré mala Simsalla na sebe. Program pre deti bol hudobne výchovný a  zameraný  na to čo všetko už vedia, a čo všetko dokážu. Rozprávala o farbách, aké krásne a rôzne sú farby či ich už poznajú, prirovnávali farby k predmetom k slniečku, k obláčiku, k trávičke ku každej farbe si zaspievali inú pieseň.

Veľa deti poznalo farby hlavne predškoláci a lienočky ale aj niektorí naši mravčekovia. 

Potom sa krásne farebná Simsalla zamerala na geometrické tvary, ktoré  taktiež za pomoci piesne porovnávali i iným predmetom. Geometrické tvary mnoho deti poznalo. Tento program pre deti bol veľmi zaujímavý a poučný. Určite sa so Simsalou ešte stretneme a veľmi  sa tešíme.

         Foto: wink

          

 

Drozdík Činko

 

Dňa 2. 11. 2016, hneď po jesenných prázdninách, k nám do MŠ v Novej Bystrici zavítala pani Mgr. Pažická, ktorá prišla s divadielkom Drozdík Činko. Téma divadielka bola zameraná na aktuálne ročné obdobie -  jeseň. Pani Mgr. Pažická zaangažovala aj naše deti z MŠ do hereckých úloh - Cicu Micu parádnicu hrala Baruška a drozdíka Činka hral Sebastiánko. Drozdík Činko bol vtáčik, ktorý sa učí lietať. Jeho mama mu dáva pokyny ,ako to treba robiť - lietať. A aby si dával pozor na všetky nástrahy, ktoré môžu na neho číhať počas lietania. Mama ho upozorňovala na Cicu Micu parádnicu, ktorá by mu mohla ublížiť. Počas divadielka spievali a hrali na rôznych hudobných nástrojoch ako na akordeóne,  flaute,  violončele a  klavíri. Deti si zaspievali , ale aj zatancovali  spolu s hercami. Najaktuálnejšia pieseň bola Prší, prší, ktorú poznali aj včielky, lienky aj najmenší mravčekovia. Deťom sa veľmi divadielko páčilo a tešíme sa opäť, keď príde k nám do MŠ a uvidíme zasa niečo nové aktuálne zrejme už zimné.

           Foto: laugh

           

Ovko a Zelko

V stredu 12.10.2016  nás prišiel do škôlky navštíviť Ovko a Zelko. Celý deň s nimi začal veľmi zaujímavo. Ráno, sme si poprezerali detské knihy, v ktorých sme hľadali Ovka (ovocie) a Zelka (zeleninku). Vždy, keď niekto z nás našiel Ovka alebo Zelka, pomenoval ho, určil tvar a farbu. Aby sme vedeli, ako naši kamaráti nielen vyzerajú, ale aj chutia, zahrali sme sa hru „Hádaj kto som?“ , pri ktorej sme mali zaviazané očká a ochutnávali sme Ovka a Zelka. Úloha ale nebola taká ľahká, ako sa zdala. Počas ochutnávania sme hádali, čo papáme, a snažili sme sa opísať chuť aj vôňu, pomenovať druh ovocia a zeleninky.

Ale najviac sa nám páčilo to, čo prišlo, keď sme sa nadesiatovali. Každý sme sa vybrali do svojich tried a tam nás už čakali pripravené stoly plné ovocia a zeleninky.

My Mravčekovia sme z ovocia a zeleninky robili pre celú škôlku ovocné špízy. Polovicu z pripraveného ovocia sme spapali, lebo ovocie máme veľmi radi a má veľa vitamínkov. A napichovať ovocíčko sa nám tiež veľmi nechcelo, sme ešte maličkí, preto nám veľmi pomáhala naša pani učiteľka Kamilka.

My Lienky sme zasa krájali ovocie na drevených doskách a pripravovali ho na sušenie. Banánik sa krájal ľahko, no horšie to bolo s jabĺčkom, ktoré bolo tvrdšie. To, čo sme nakrájali sme spolu s pani učiteľkou Jankou, uložili do sušičky ovocia. Dali sme si vysušiť banániky, hrozno, slivky a jabĺčka sme dali vysušiť na špeciálny „sušič“, ktorý sme s pani učiteľkou vyrobili zo starého rámu z obrazu a zo záclony. Už sa tešíme, keď sladučkým sušeným ovocím ponúkneme ostatné deti.

A nakoniec my Včielky sme dostali za úlohu pripraviť zásoby zaváranin na zimu pre všetkých škôlkároch. Najskôr, niektorí z nás šúpali a porozdeľovali mandarínky, odtrhali hrozno zo strapca, ale vyskúšali sme aj ťažšiu prácu a to bolo ošúpanie jabĺčka. Pani učiteľka Janka odstránila z jabĺk a hrušiek jaderníky a my sme ich pokrájali na menšie kúsky. Potom sme ovocie (hrozno, mandarínky, jablká, hrušky, nektárinky) vložili do fliaš, ktoré nám poumývala pani školníčka. Každý si do svojej fľaše dal cukor a zalial ovocie vodou. Zatvorené fľaše sme vložili do hrnca a ostatné do debničky. Zopár fliaš sme skúsili zavariť aj v triede, kde sme pozorovali, ako sa varí voda a naše ovocie. Ostatné fľaše nám zavarili milé pani kuchárky. Fľaše sme ozdobili látkou a samozrejme sami napísali aj etikety. Uložili do police v jedálni a naše zásoby na zimu sú hotové.

Na konci tohto krásneho dňa sme sa všetci kamaráti stretli vo Včielkovej triede a pochutnávali na ovocných špízoch, ktoré pripravili Mravčekovia.

Keďže nám ostala ešte nejaká zeleninka, preto sme si vo štvrtok ráno urobili prílohu k rožteku a zo zeleninky pripravili na tanier zeleninovú tváričku. K celozrnnému rožteku s masielkom chutila zeleninka výborne, nenechali sme ani jeden plátok mrkvičky alebo uhorky, či rajčinky J

          Foto: blush

         

blushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblushblush

Zázračná krajina

 

Vo štvrtok našu škôlku navštívila p. Marta Pažická so svojimi kamarátmi, ktorí nás zobrali do zázračnej krajiny. Naši škôlkari sa už  nemohli na vystúpenie dočkať, celý týždeň sa veľmi tešili.

Hudobné predstavenie sa konalo v školskej záhrade. Každé dieťa dostalo hudobný nástroj, na ktorom si spoločne s p.Martou zahrali a popri tom aj zatancovali.  Deti na ceste Zázračnou krajinou stretli žabku, koníka, bociana, kohútika, medvedíka a zajka, s ktorými si zaspievali kopec krásnych pesničiek. Predstavenie bolo  edukačného charakteru. Deti sa počas predstavenie naučili krásne pesničky a zaujímavosti o zvieratkách. Deti boli počas vystúpenia aktívne, zapájali sa do predstavenia. Hudobné predstavenie deti veľmi zaujalo, boli disciplinované a pozorné.

Hudobné predstavenie Zázračná krajina bolo naozaj pekné, poučné. Príjemné dopoludnie sa všetkým deťom veľmi páčilo.

                                                     Klára Klieštiková

Foto vo fotoalbume. devil

Detská gril party

                                  

               

Dňa 31.5.2016  nám všetky pani učiteľky z MŠ a pani školníčka spolu pripravili v školskej záhrade  grilovačku. Hneď po desiatej sme sa vybrali s pani učiteľkami do školskej záhrady. Tam nás čakalo obrovské prekvapenie v podobe krásne vyzdobenej záhrady balónmi, lampiónmi a stužkami. V tieniku pod stromami bola prichystaná voda, sladké i slané občerstvenie v podobe cukríkov, keksíkov a chrumiek. Pani učiteľky si pre nás taktiež prichystali kopec zábavných hier a súťaží. Chutné klobásy a špekáčiky nám ogrilovali pani učiteľky a my sme sa s chuťou do nich pustili.  Príjemnú atmosféru dotvárala hudba s našimi najobľúbenejšími detskými pesničkami. Neskôr sme sa zahrali v pieskovisku, na šmýkačkách, ponaháňali sme sa a dokonca sme si zatancovali aj ZUMBU s pani učiteľkou Jankou Talapkovou . No a nakoniec nás pani učiteľky prekvapili obrovskými bublifukmi. Mydlové bublinky sme naháňali po celej našej záhrade. Tento krásny deň plný prekvapení a dobrotiek sa nám veľmi páčil a už teraz sa tešíme, keď nás pani učiteľky opäť prekvapia.

 

                                                                                          Klára Klieštiková

Foto vo fotoalbume. surprise

      Deň Zeme

 

Deň Zeme je deň, ktorý je venovaný Zemi a tak sme sa aj my, v MŠ, rozhodli zapojiť do úpravy miesta, kde chodíme najradšej - školskej záhrady. Po desiatej sme sa vyzbrojili náradím - hrabličkami, motykami, fúrikmi. Deti si v záhrade nasadili rukavice a všetci sme sa pustili do práce. No najskôr sme si rozdelili deti do skupiniek a takto spoločnými silami deti zbierali konáriky, papieriky, pozametali a upratali domček na hranie, hrabali uschnutú trávu, prekopávali pieskovisko. Všetci sme v školskej záhrade usilovne pracovali a tak sme sa po namáhavej práci posilnili džúsikom  a sladkou odmenou. Keď už sme mali všetko hotové a naša záhrada bola upravená a čistá, spoločne sme sa v nej zahrali rôzne pohybové hry.

Takto sme strávili krásne slnečné doobedie v našej školskej záhrade. Deti boli spokojné a aj my pani učiteľky, že sme si takto pekne upravili, očistili prostredie a prispeli k ochrane našej Zeme.

                                                                                  Klára Klieštiková

Foto vo fotoalbume. cool

Deň mlieka

 

Medznárodný deň mlieka si pripomíname  od roku 1957.

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej  stravy. A pri tejto príležitosti sme mali v našej materskej škole aktivity,  ktorých cieľom bolo vyzdvihnúť mimoriadné nutričné vlastnosti mlieka a motivovať deti k tomu, aby sa mlieko stalo súčasťou ich každodennej stravy.

Na úvod sme sa porozprávali, čo sú to mliečne výrobky, aké mliečné výrobky poznáme, ktoré zvieratká nám dávajú  mliečko a prečo je mliečko zdravé. No a aby sme  nezabudli, ktoré sú to tie mliečné výrobky, šli sme sa pozrieť do nášho obchodíku, ktorý máme v škôlke a skontrolovali sme,  či sme nezabudli na nejaký mliečný výrobok, a tam nás čakalo prekvapenie v podobe kravičky, ktorú vyrobila pre nás pani učteľka. Kravičke sme dali meno Líza a každý z nás si vyskúšal, ako sa dojí taká naozajstná kravička.

Počas rozprávania o mliečku nám aj vyhladlo v bruškách, a tak sme sa rozhodli si sami pripraviť zdravú desiatu z mliečných výrobkov. Najskôr sme si pripravili nátierku z tvarohu  a medíku, výbornou nátierkou sme si natreli rožteky. Komu tvarohová nátierka nevoniala, ten si natrel rožtek syrokrémom a na vrch dal plátok syra. No ale aby sme neboli smädní po toľkých dobrotách, pripravili sme si čučoriedkový kokteil z mliečka, tvarohu, čučoriedok a medíka, ktorý nám pomohla rozmixovať pani učitelka. Keď sme si pochutnali na zdravých maškrtách, zapili sme to pohárom čučoriedkového kokteilu alebo pohárom čistého mliečko podľa toho, kto mal na čo chuť. Všetci sme si hladkali brušká a pochvaľovali desiatu, ktorú sme si sami pripravili. Kedže všetci vieme, že mliečko je zdravé pre naše zúbky, na záver sme si zarecitovali básničku o mliečku.

 

 

                                                                                  Klára  Klieštiková

Foto vo fotoalbume. laugh

    

 

Vianočná besiedka

        22.12.2015

 

Posledný školský deň pred zimným prázdninami boli už naše deti nedočkavé, pretože v tento deň sa konala v MŠ už tradičná Vianočná besiedka a príchod Mikuláša.

Deti sa celý mesiac pripravovali. Vyzdobili sme spoločnými silami triedy, chodby, okná a samozrejme i vianočné stromčeky. Deti usilovne nacvičovali program, ktorý chceli predviesť rodičom, starým rodičom a hlavne sa chceli ukázať Mikulášovi.

Jeho príchodom boli deti nadšené, usadili sa do kresla, odkiaľ mal dobrý výhľad na všetky deti. Pani zástupkyňa Janka Romaniková všetkých privítala a program sa mohol začať.

Najskôr sa predviedli ,,mravčekovia“ s nacvičenými básničkami, piesňami, tančekom a potom nastúpili ,,lienky“ s básňami, veršíkmi, tancom snehových vločiek no a ako posledné sa predviedli ,,včielky“ s bohatým programom a tančekom ,,Dance of paradise“. V závere malí i veľkí zaspievali spoločnú pieseň. Mamičky, ockovia, dedkovia i babičky boli programom nadšení a svoje poklady  odmenili obrovským potleskom. Mikuláš deti pochválil, poďakoval im za ich výkon  usilovnosť a rozdal im balíčky, z ktorých sa deti veľmi tešili. Pani zástupkyňa všetkým poďakovala a popriala im šťastné a veselé Vianoce.

                                                                                  Klára Klieštiková

 

Foto vo fotoalbume. surprise

   

 

Tvorivé dielne

    15.12.2015

 

Tak ako minulý rok aj tento sa mamičky stretli so svojimi deťmi v MŠ a spoločne strávili príjemné chvíle.

Vianočné koledy, príjemná atmosféra, veselá nálada sa niesla celou škôlkou. No nie len to! V triede ,,Mravčekov“  rozvoniavala príjemná vôňa škorice, vanilky, lineckých koláčikov a medovníkov, ktoré  pripravili usilovné ,,Mravčeky“ spolu s mamičkami. Keď medovníčky vychladli deti ich spolu s mamičkami krásne vyzdobili a linecké koláčiky natreli džemom. Mravčekovia boli naozaj usilovní  a šikovné mamičky im vo všetkom pomáhali.

Síce staršie ,,Lienočky“ nepiekli no za to vo svojej triede spolu s mamičkami vystrihovali, lepili, kreslili krásne vianočné ozdoby, vyrábali milých snehuliačikov, vianočné gule, vence, Betlehem a mnoho iného. Mamičky sa taktiež zapojili a pomáhali svojim deťom.

No a najstarší predškoláci ,,Včielky“ sa taktiež popasovali spolu s mamičkami s neľahkými úlohami. Vytvárali krásne ikebany, podkovičky, vianočné ozdoby na stromček, svietniky a ďalšie ozdoby ktoré skrášlia náš vianočný stromček a šatňu.

                                                                     Klára Klieštiková

Foto vo fotoalbume. cheeky

    

Deň ochrany prírody a človeka

Branná vychádzka

     14.10.2015

 

Dňa 14.10.2015 sme mali brannú vychádzku spojenú s dňom plným športových hier.

Ráno sa deti v škôlke nadesiatovali, poobliekali, vystrojili na branné. Počas cesty na blízky kopec u Svitkov,  kde deti ukázali svoju smelosť a vytrvalosť, pozorovali sme našu prírodu - listnaté a ihličnaté  stromy, sfarbenie listov, drobný hmyz aj chrobáčiky v tráve. Deti sme upozornili na to, aby sa správali slušne, nerobili neporiadok, papieriky vyhadzovali do vreciek, ktoré sú na to určené.

Po vyčerpávajúcej ceste sa deti posilnili dobrotkami z ruksačikov, ktoré im prichystali rodičia. Keď sa deti posilnili jedlom a vodou, zahrali sme sa ešte rôzne pohybové hry - Oli , oli Janko, Zajačik v jamôčke, Koza a záhradník, Zlatá brána  a loptové hry, deti boli šťastné a veselé.

I keď boli deti unavené, veľmi sa im páčilo a hovorili, že už sa nemôžu dočkať, kedy pôjdeme na ďalšie branné a zasa si užijeme pekný deň plný hier.

                                                                                              Klára Klieštiková

 

Foto vo fotoalbume. angry

      

 

Beseda s miestnym poľovníkom

            19.6.2014

 

            Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho úlohou je pripomenúť vytváranie kladného vzťahu k prírode.

          Vo štvrtok 19.6.2014 sme mali v MŠ besedu s miestnym poľovníkom p. Ľubomírom Grigom, ktorý nám priblížil, ako sa stať dobrým poľovníkom a čo všetko sa taký poľovník musí naučiť. Porozprával deťom, ako sa správať v lese, povedal nám tiež, že poľovník nosí so sebou pušku a ďalekohľad. Ich záľubou je chodiť do lesa a z miestnych poľovníckych posedov pozorovať lesné zvieratá i vtáky.

        Spolu s p. Miroslavom Žovinom priniesli deťom ukázať veľa trofejí lesnej zveri žijúcej v našej miestnej prírode. Mohli sme si prezrieť trofeje diviačej, srnčej a jelenej zveri, preparáty rôznych druhov malých šeliem, ako napr. líška, kuna, lasica, diviak, rys ale aj vtákov, ako sú kačica, bažant, jastrab. Potom postupne ukazoval a súčasne podrobne opísal jednotlivé zvieratá. Hovoril o ich spôsobe života, o tom, ako lovia svoju korisť, o ich rozmnožovaní a starostlivosti o svoje mláďatá i o schopnosti prezimovať. Zaujímavé bolo aj jeho rozprávanie o vývine parožia srnčej a jelenej zveri. Vysvetlil nám, kedy hovoríme jeleňovi šestorák alebo dvanástorák.

        Svoj pútavý výklad spestril veselými príhodami, ktoré zažil na poľovačkách. Najväčší úžas na tvárach našich najmenších detí vyvolal zážitok o tom, ako sa na potulkách lesom stretol s ozajstným medveďom. Deťom pustil aj rôzne ukážky zvukov zvierat a úlohou detí bolo zvuk uhádnuť. Tiež im ukázal ako sa zvieratá vábia.

        Všetkým sa beseda páčila, pretože za odmenu si deti mohli pohladkať vypchaté zvieratá. Táto výstava bola nielen poučná, ale deťom priniesla veľký zážitok v oblasti spoznávania lesných zvierat a vtákov, keďže nie vždy sa nám podarí vidieť tieto zvieratká naživo. Získali sme veľa informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti o zvieratká počas celého roka, ale najmä v zime.

        Ďakujeme pánovi Grigovi a pánovi Žovinovi za ich čas a ochotu podeliť sa s nami o skúsenosti a získané poznatky z danej oblasti.

Foto vo fotoalbume.smiley

        

 

Výlet na Skanzen

              4.6.2014

V stredu 4.6 sme sa spoločne s deťmi z MŠ Nová Bystrica spolu s pani učiteľkami a niektorými rodičmi vybrali na návštevu do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Trošku sme sa obávali, či nám bude počasie priať, ale nakoniec sme si toto dopoludnie príjemne užili.

Ráno sme sa ešte trošku zahrali a potom sme sa obliekli do športového oblečenia, zobrali na plecia ruksačiky a hor sa na výlet. Pred školou nás už čakal autobus, z ktorého mali  deti veľkú radosť. Po príchode na Skanzen sme sa občerstvili a išli sme si prezrieť okolitú prírodu. Tento rok bol pre nás novinkou Detský les. Cestu náučným lesným chodníkom deti zvládli a zdolali všetky prekážky. Po náročnejšej ceste sme sa vrátili na zastávku, kde sme čakali už na vláčik, z ktorého mali deti najväčšiu radosť. Po jazde na vláčiku si deti celkom unavené sadli do autobusu a pán šofér nás odviezol naspäť do našej MŠ. Výlet sa nám všetkým páčil  a určite sa na Skanzen vyberieme aj o rok.

Foto vo fotoalbume.smiley

         

Vystavenie tabla predškolákov

             6.6.2014

   

Už tradične spájame akciu Deň detí a vystavenie tabla predškolákov spoločne, ale žiaľ kvôli nepriaznivému počasiu sme tablo vystavili až v piatok. V šatni sme sa obliekli, vytvorili spoločné dvojice, pani školníčka nám pomohla zobrať tablo a vybrali sme sa spoločne do kvetinárstva ku pani Janke Hulákovej, ktorá nám ho už tradične vystavuje počas letných prázdnin vo svojom obchode s kvetmi. Najskôr nám ho pani kvetinárka pekne usadila, aby ho bolo dostatočne vidieť a potom sme sa spoločne odfotili pri table. Pani kvetinárka darovala deťom lízanky, za ktoré deti milo poďakovali. S veľkým poďakovaním a pozdravom sme sa spoločne vybrali naspäť do našej MŠ.

Foto vo fotoalbume.smiley

         

Deň detí

        30.5.2014

 

Keďže nám sviatok dňa detí 1.6 vyšiel na nedeľu, v našej MŠ sme ho oslávili spolu s deťmi už v piatok. Deti sa na tento deň veľmi tešili, pretože sme im celý týždeň sľubovali prekvapenie a nemohli sa dočkať čo to bude. Ráno deti prichádzali do MŠ v riadnom čase, zahrali sa a potom naraňajkovali. Keďže vonku pršalo, malkáči boli vo svojej triede a veľké deti šli do telocvične. Keď vstúpili deti do tried, čakalo ich prekvapenie. Slečny praktikantky, ktoré tu s nami boli tri týždne si pre nich pripravili pekné úlohy, ktoré deti museli splniť. Bol to skok vo vreci, preskoky cez prekážky, preliezanie tunelom, jazda na bicykli a odrážadle, hod loptou do cieľa, beh cez určenú trasu....a iné. Všetky prichystané disciplíny deti splnili, praktikantky ich chválili, povzbudzovali, hodnotili, niektorým aj pomáhali. Po uprataní triedy sme sa presunuli do jedálne, kde deti čakalo príjemné prekvapenie. mamička Katka Cabadajová upiekla deťom chutný koláčik, pán riaditeľ s pánom starostom deťom priniesli lízanku, čokoládku, keksík, pani kuchárky poslali džúsik a my s MŠ sme deťom ešte rozdali sladké cukríky. Deti sa tomuto prekvapeniu tešili a pochutnali si na sladkostiach, ktoré dostali Deň sa nám vydaril, žiaľ počasie nie ale môžeme dúfať, že deti prežijú ešte veľa takýchto pekných a príjemných dní.

 

Divadelné predstavenie o vĺčkovi

              23.5.2014

          

V piatok našu škôlku navštívil manželský pár Bučkovcov z maňuškového divadla Stračia nôžka, aby nám predviedli bábkové divadielko O vĺčkovi. Naši škôlkari sa na vystúpenie veľmi tešili. Bol to príbeh podobný rozprávke Vlk a 7 kozliatok, ale v tomto príbehu boli len 3 kozliatka, ktoré boli múdre a nedali sa vlkovi zjesť. Príbeh mal edukačný charakter, pretože deti boli nepriamou formou oboznámené s číslom na políciu (158). Bábkové divadlo bolo naozaj pekné a poučné, naše deti boli aktívne, odpovedali na kladené otázky a zopakovali si tiež poznatky o bezpečnosti. tešíme sa na ďalšie milé predstavenia.

Foto vo fotoalbume.smiley

        

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANOSTI

              21.05.2014

       

V stredu sme sa spoločne s deťmi z MŠ vybrali do prírody. MT mala na pláne vychádzku do prírody a s deťmi z VT sme sa vybrali na multifunkčné ihrisko. Našou úlohou bolo splniť 5 disciplín. Ráno sme sa v MŠ najedli, obliekli sa do športového a zobrali na plecia ruksačiky s dobrôtkami, ktoré deťom dali rodičia. Išli sme po chodníku k obecnému úradu, potom sme prechádzali cez priechod pre chodcov, bolo nás dobre vidieť, pretože sme mali reflexné vesty a terčík, potom sme všetci prešli po žltom moste cez rieku na ihrisko. Deti sa rozohriali, zacvičili si, oboznámili sme ich s úlohami, rozdelili na skupiny na dievčatá a chlapcov. Najskôr aktivity plnili chlapci, veľmi sa im páčilo skákanie vo vreci, slalom na kolobežkách a beh, povzbudzovali sa, boli nadšení. Potom po splnení aktivít pani učiteľka povedala vždy víťaza každej aktivity a chlapci sa išli napapať, napiť, pretože boli unavení. Dievčatá sa medzitým hrali pekne s loptami, boli kľudné, hrali sa spoločne. Potom sa skupiny vymenili. Dievčatá si tiež aktivity splnili, trošku pokojnejšie, nemali veľkú potrebu povzbudzovať sa ako chlapci. Chlapci sa medzitým  hrali futbal. Po skončení aktivity sme zhodnotili celkový priebeh aktivít, víťazov jednotlivých skupín a odovzdala sme medailu s menom a dátumom. Deti sa jej veľmi potešili a spoločne sme sa aj odfotili s madajlami a plachtou na ktorej boli nakreslené olympijské kruhy. Potom si všetci spoločne ešte pobehali, zahrali sa a dojedli čo mali v ruksačikoch a vybrali sme sa naspäť do MŠ plní zážitkov a aj celkom unavení.

Foto vo fotoalbume.smiley

         

Deň matiek

           11.5.2014

           

Druhá májová nedeľa je už tradične venovaná matkám. Deti z MŠ si pre mamičky pripravili krátky program: zarecitovali básničky, zaspievali piesne a zatancovali milý tanček o Stonožke. Rodičia venovali svojim deťom veľký potlesk a deti boli odmenené sladkosťou.

Vystupovali: Sárka Poniščjaková, Linda Joneková, Nikolka Hanidžiarová, Lucka Šumská, Lenka Križková, Peťka Halvoníková , Matúško Griga, Miško Krištof, Matúško Romaník

Foto vo fotoalbume.smiley

         

Deň Zeme

        25. 04. 2014

        

           Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa koná každoročne v apríli. Tento rok nám vyšiel na piatok 25.apríla. Trošku sme sa obávali, či nám vydrží počasie, ale všetko sme pekne stihli. My najmenší sme si urobili poriadok v našej záhrade, pretože sme v nej takmer každý deň a preto by mala byť pre deti čistá a bezpečná. Netreba však zabúdať, že poriadok vo svojom okolí by sa mal človek snažiť udržiavať stále. Po desiate sa malkači i velkači v šatni obliekli do športového oblečenia a s elánom sa vybrali do záhrady. Deti zbierali kamienky, odpadky, sklo, konáre a všetko, čo do záhrady nepatrí. Snažili sa takmer všetci, ale našli sa aj takí, ktorým sa do upratovania až tak veľmi nechcelo. Ale po usmernení pani učiteliek aj oni urobili niečo pre životné prostredie. Vyčistili sme si naše pieskovisko, pretriedili hračky a upratali sme si i v záhradnom domčeku. Deti si nachvíľu oddýchli, posilnili sa džúsikom a keksíkom, posedeli na deke a opäť pokračovali v práci ako usilovné včeličky a mravčekovia. Po práci sme sa ešte zahrali niekoľko kruhových hier a vybrali sme sa do škôlky, kde bol už pre nás prichystaný sladký obed J. V triede sme sa ešte z okna pozreli na našu upravenú záhradu a boli sme na seba hrdí, ako sme si ju pekne upratali.

 

Foto vo fotoalbume. wink

     

 

Sadenie stromčeka

 27. 03. 2014

             

Dňa 27. marca sa pred našou ZŠ sadili ovocné stromčeky pod vedením záhradkárov Novej Bystrici (Štefan Šumský, Emil Čierňava ml., Ján Hulák, Janka Huláková, Mgr. Eva Joneková, Eva Kulasová a školník Miroslav Žovin). Aj našim najmenším škôlkarom bola pridelená druhá jablonka, ktorú nám pomohli zasadiť záhradkári. Vysvetlili nám, ako správne sadiť stromčeky, ako sa o ne starať. Deťom sa ukážka páčila a našou úlohou je, aby sme sa o ňu vzorne starali, chránili ju pred poškodením, v prípade potreby zaliali.

Foto vo fotoalbume. smiley

   

 

Výstava ručných prác a fotografií

 07. 04. 2014

                                   

V pondelok sme sa spolu s deťmi vybrali do KD, aby sme si popozerali ručné práce,  fotografie a taktiež práce našich detí, pretože aj oni prispeli rôznymi námetmi, ktoré sa dajú vyrobiť z rôzneho materiálu už v MŠ. Videli sme rôzne  pletené, háčkované, drôtené, prútené výrobky, výrobky zo skla, železa, dreva, hliny, cesta, rôznych aranžmánov, materiálov a techník., obrazy, umelecké a historické fotografie. Výstava sa nám všetkým veľmi páčila.

 

Foto vo fotoalbume. laugh

     

 

Návšteva knižnice

28.03.2014

       

„Dom bez knihy je ako telo bez duše“

Mesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.

Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice.

           Spolu s deťmi sme navštívili miestnu knižnicu, kde nás pán kultúrny referent Mgr. Vladimír Tomčala všetkých milo privítala a ukázal nám priestory knižnice. Oboznámil nás so systémom požičiavania a zaobchádzania s knihami, ukázal deťom rôzne detské obrázkové knihy, ktoré ich zaujali a niektoré deti zistili, že knihy videli doma alebo v MŠ. Za odmenu ich p. Tomčala odmenil pochvalou a balónikmi, s ktorých mali deti asi najväčšiu radosť.

Mnohí sa priznali, že i keď majú doma televízor a počítač, veľmi ich poteší, keď im rodičia na dobrú noc prečítajú nejakú peknú rozprávku a oni sa pri tom môžu pozerať na obrázky.

Kniha vám nikdy nepovie, že nemá na Vás čas!

 

Foto vo fotoalbume.laugh

    

 

Valentínske všeličo a ukončenie fašiangov

  10. 02 - 14. 02. 2014

                                                       

"Fašiangy Turíce ..."
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
A tam hore pri komíne sedí kocúr na slanine, choďte si ho odohnať a mne kúsok odrezať.

Ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať.
 

            Aj túto pieseň ste mohli počuť u nás v MŠ počas tohto týždňa ale aj celého mesiaca február. Fašiangy sú obdobím  plné zábav a radosti. S deťmi sme  zhotovovali a vyfarbovali rôzne masky, rozprávali sme sa o zvykoch, tradíciách, prezerali prezentácie, tancovali a spievali rôzne piesne. Deti sa veľmi tešili na nedeľu, pretože si doma vyrobili spolu s rodičmi masku a chceli ju ukázať na karnevale. Toto fašiangové obdobie na ktoré sme sa pripravovali aj s programom detí sme ukončili  nielen karnevalom v KD ale spolu s pani učiteľkami sme pripravili triedu s rôznymi dobrôtkami, pitím a samozrejme hudbou a  výzdobou. Celé popoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli  spokojné, zabávali sa, tancovali, spievali. Keď sa vyšantili, vytancovali oddýchli si pri príjemne relaxačnej hudbe a vypočuli si známu rozprávku Soľ nad zlato. V závere každé dieťa obdarovalo svojho kamaráta zhotoveným darčekom - šálkou s cukríkmi prostredníctvom ktorého sme si pripomenuli aj sviatok zaľúbených - obdarovali sme sa vlastnoručne vyzdobeným výrobkom.
            Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady v kruhu detí a učiteliek MŠ,  a preto si   fašiangové tradície  v MŠ  zachováme  naďalej.

 

Foto vo fotoalbume.heart

      

 

Radosť zo zimných radovánok. Súťaž v stavaní snehuliakov.

14.02.2014

         

            Aj keď tohtoročná snehová nádielka nebola príliš bohatá, a bolo ťažké odhadnúť ten správny okamih, kedy by sa dali stavať snehuliaci, nakoniec sa nám to podarilo, deti sme nesklamali, a jeden krásny mrazivý deň sme sa vybrali s deťmi na kopec. Troška dlhšie nám trvalo kým sme sa všetci zababušili do oteplovákov, ale stálo to zato. Počas cesty na kopec sme videli krásy zasneženej prírody, deti pozorovali zasnežený strom, našli sme aj krásnu zamrznutú pavučinu. Keď sme sa konečne dostali na kopec, najskôr sme sa trošku zahriali, pobehali si po snehu, pohrali sa so snehom, gúľali gule, troška sme sa poguľovali a potom prišla tá dlhoočakavaná  chvíľa - stavanie snehuliakov. Deti sme si rozdelili do skupiniek  a dali sa do práce. Veľmi ich to bavilo, pekne spolu spolupracovali, pomáhali si, boli kreatívni a snažili sa, aby práve ten ich snehuliak bol ten najkrajší a zvíťazil. S pani učiteľkami sme uznali, že každý snehuliak mal niečo do seba, a preto sme jednoznačne nevedeli určiť víťaza. Všetci sme si zatlieskali, niektoré deti zarecitovali snehuliakom dokonca i básničky a rozdali sme si Snehuliakovské medaile.

Foto vo fotoalbume.cool

    

 

Zápis do 1. ročníka

28. 01. 2014

       

Dňa 28. januára 2014 sa v ZŠ s MŠ v Novej Bystrici konal zápis do 1. ročníka.

Zápisu sa zúčastnili:

Mgr. Irenka Pavelková a Mgr. Monika Chovancová, pedagógovia za 1. stupeň ZŠ,

Mgr. Eva Hegyi, triedna učiteľka prípravného ročníka detí v MŠ,                                 

Mgr. Ľuboslava Slučiaková, výchovný poradca a špeciálny pedagóg ZŠ s MŠ. 

                                                                         

 Do 1. ročníka zapísali rodičia 20 detí, z toho 8 dievčat a 12 chlapcov. Nikto z rodičov nepožiadal o odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa. Pani učiteľka Slučiaková si u detí overovala správnu výslovnosť hlások, ktoré robia deťom najviac problémy r, l, s, š, c, č, z, ž, ďz. Upozornila rodičov, ktorí by mali zájsť so svojimi deťmi k logopédovi. Veľa rodičov ho už navštevuje, keďže spolu neustále spolupracujeme. Niektoré deti ešte upozornila na správne držanie ceruzky, docvičenie kreslenia postavy, domčeka a taktiež na správne pomenovanie čísel či geometrických tvarov.  Všetky deti boli prijaté do prvého ročníka a veríme, že sa im bude dariť. Za odmenu dostali deti darčeky, ktoré pre nich pripravili budúci spolužiaci – žiaci prvých a druhých ročníkov.

Foto vo fotoalbume.surprise

      

 

Vianočná besiedka s Mikulášom a rodičmi v MŠ

20. 12. 2013

        

Posledný deň pred vianočnými prázdninami deti prežili krásne dopoludnie, pretože do MŠ prišiel Mikuláš. Deti sa na neho tešili už celý týždeň a pripravili si pre neho ale aj pre rodičov milý program. Niektoré deti boli smelšie, niektoré trošku menej, ale Mikuláš s rodičmi poďakovali všetkým deťom za milý program. Mikuláš daroval každému sladký balíček a deti sa s ním mohli aj odfotiť. Okrem balíčka si deti našli pod stromčekom aj hračky, ktoré budú využívať v škôlke. Na záver sme si popriali šťastie, zdravie a lásku do Nového roka.

 

Vianočné tvorivé dielne

11. 12. 2013

 

„Svieť nám stromček jagavý,

 už sme všetci zvedaví......“

 

          Aj táto pieseň nám v škôlke zaznieva v tento predvianočný čas. A my sme si ho v materskej škole spestrili „Vianočnými tvorivými dielňami“. Deti sa na toto stretnutie vždy veľmi tešia, lebo vedia, že onedlho do ich domčekov i srdiečok zavítajú najkrajšie sviatky v roku-Vianoce. A k nim neodmysliteľne patrí pečenie medovníčkov, koláčikov i prekrásna vianočná výzdoba. Toto dopoludnie sa od ostatných dní v materskej škole líšilo aj tým, že deťom pri ich práci pomáhali mamičky i babičky. Deti sa rozdelili do tried na malkáčov a veľkáčov a spolu s mamičkami a ich pani učiteľkami vyrábali snehuliačikov, domčeky, vianočné pozdravy, zvončeky, hviezdičky, vločky, ktorými sme si skrášlili priestory našej škôlky a vyzdobili sme nimi i vianočné stromčeky. Dve skupinky mamičiek a detí napiekli a ozdobovali chutné medovníčky, linecké koláčiky a rožteky, ktoré rozvoniavali po celej škôlke. Mnohé z činností boli zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a aspoň na chvíľu zabudli na predvianočný stres a zhon. Adventnú atmosféru nám umocňovala i pokojná vianočná hudba. Ďakujeme mamičkám i babičkám, ktoré nám spríjemnili predvianočné dopoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. A všetkým prajeme Šťastné a veselé Vianoce. smiley

 

Deň detí s políciou a ozbrojenými zložkami

31.05.2013

                      

K medzinárodnému sviatku Dňa detí si dňa 31.05.2013 Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, odbor MŠ železničnej polície v spolupráci so ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Obecným úradom v Novej Bystrici a ORPZ Čadca pripravili Deň detí s políciou a ozbrojenými zložkami. Celá akcia sa konala v dopoludňajších hodinách pred rímsko-katolíckym kostolom v Novej Bystrici. A nechýbali sme na nej ani my, škôlkári.

Hoci nám počasie spočiatku neprialo, nakoniec sa umúdrilo a vychutnali sme si to, čo nám program ponúkal. Diváci mali možnosť vidieť ukážky z činností polície SR, Armády SR, vojenskej polície z Banskej Bystrice, stanice colného úradu zo Žiliny, hasičov zo Starej Bystrice a Čadce, klubu vojenskej histórie Bojovník Martin a mestskej polície z Krásna nad Kysucou.  O spestrenie programu sa postarali aj vystúpenia detí základných škôl. Svoju činnosť predviedlo i vystúpenie mažoretiek a heligonkárov. Všetci si po vynikajúcom výkone zaslúžili veľký potlesk.

Hoci sme nestihli vidieť všetko, pretože sme sa ponáhľali do škôlky osláviť náš sviatok, určite sa bolo stále na čo pozerať. Deti čakalo v škôlke pohostenie - torta a džúsik. Potom sme si spolu všetci zatancovali a nakoniec  sme sa pustili do chutného obeda. Na tento deň budeme určite dlho spomínať.

Foto vo fotoalbume.smiley

 

                    

Hudobný koncert Škola života

10.05.2013

                

V mesiaci máj sme sa spolu so žiakmi I. stupňa zúčastnili hudobno-výchovného koncertu „Škola života“. Zábavnou formou nám už známi hudobníci Jarko Gažo a Radko Pažej zahrali piesne o tom, ako je potrebné chrániť a starať sa o našu Zem. S deťmi viedli veľa rozhovorov a niektoré deti sa nebáli aj vystúpiť pred ostatnými deťmi a odpovedať na otázky.

Všetci sme sa dobre zabávali a koncert nám priniesol ponaučenie, veľa radosti a spevu. Deti odmenili ujoch veľkým potleskom a už sa tešia na ďalšie stretnutie.

Foto vo fotoalbume.smiley

                               

 

Deň Zeme

25.04.2013

                   

Deň Zeme je deň, ktorý je venovaný Zemi a tak sme sa aj my v MŠ rozhodli zapojiť do úpravy Zeme - miesta kde chodíme najradšej – do školskej záhrady. Po chutnej desiate sme sa vyzbrojili náradím - detskými hrabličkami, motykami, fúrikmi. Deti si v záhrade nasadili rukavice a všetci sme sa dali do práce. Najskôr sme si deti rozdelili do skupiniek a takto spoločnými silami deti zbierali konáriky, papieriky, hrabali uschnutú trávu, niektoré deti prekopávali pieskovisko a osievali piesok. V školskej záhrade sme všetci pracovali, ako usilovné včielky vo svojom úle.

Po namáhavej práci, sme sa posilnili sirupovou vodičkou a sladkou odmenou.

Potom na naša záhrada stala bludiskom, kde deti museli prekonávať pripravené prekážky, čakalo ich preskakovanie prekážok, riadenie sa pomocou šípok, skákanie vo vreci, preliezanie strachovým vrecom a preliezanie cez preliezačky. Deti boli veľmi šikovné, obratné, hravo zvládli pripravené bludisko.

Takto sme  strávili jarné slnečné doobedie na našom najobľúbenejšom mieste - školskej záhrade. Deti boli spokojné aj my pani učiteľky, že sme si takto upravili, očistili prostredie a prispeli k ochrane našej Zeme.

Foto vo fotoalbume.smiley

                              

Hudobné divadielko

Potulky Macka Packa

12. 3. 2013

                      

 

           Do našej materskej škôlky zavítala pani Marta Pažická so svojimi kolegyňami, aby nám predviedli zhudobnenú rozprávku s názvom Potulky Macka Packa. Naši najmenší sa ich už nemohli dočkať, veľmi sa na ich vystúpenie tešili. A veru, bolo sa načo pozerať. Tety hrali na flautách, na akordeóne, pani Pažická bola rozprávač i šepkár, hrala na flaute a naši kamaráti zo škôlky boli hercami. Prezlečení v kostýmoch zvieratiek -macko Packo, mama medvedica, zajko, vlk, ježko, líška a kukulienka podali slušný herecký výkon.

            Príbeh bol o malom mackovi, ktorý sa v lese stratil svojej mame medvedici. Našiel ho horár, ktorý mu sľúbil, že mu jeho mamu nájde. O macka sa zatiaľ starali v zoologickej záhrade. Dni plynuli a macko bol smutný. Podarilo sa mu zo zoologickej záhrady ujsť, pretože chcel hľadať svoju mamičku. Stretol nových kamarátov, ktorí mu pomohli v hľadaní. Ale macka hľadala aj jeho mama medvedica. Kukulienka jej pošepkala, kde sa nachádza. Medvedica macka našla, poďakovala sa kukulienke a ako to už v každej rozprávke býva, všetko dobre dopadlo. Zvieratká sa pobrali do svojich brlôžkov a od únavy zaspali sladkým sníčkom.

           V tomto vystúpení bola integrácia slovnej, hudobnej, dramatickej a pohybovej aktivity detí. Deťom sa vystúpenie hudobníkov a hercov veľmi páčilo. Nakoniec sme si všetci zatancovali a zaspievali známe piesne o zvieratkách z rozprávky. Na tento príjemný kultúrny zážitok budeme dlho spomínať.

 

 

Foto vo fotoalbumesmiley                                                                                                         Kolektív učiteliek MŠ

                              

 

Veselé zúbky

        

Na pondelok 11.03.2013 sa všetky deti v našej škôlke veľmi tešili. Čakal nás tak dlho očakávaný „Zúbkový deň“. Keďže je starostlivosť o detský chrup veľmi dôležitá, rozhodli sme sa s pani učiteľkami zapojiť do projektu „Veselé zúbky“ a priblížiť deťom ako sa starať o zúbky, čo jesť, aby sme mali  zúbky zdravé a biele, pekný veselý úsmev a možno aj vyhráme nejaké pekné ceny.

Po desiate sme sa usadili do triedy, keď tu zrazu niekto zaklopal na dvere. Bola to veľmi dôležitá návšteva, do našej MŠ prišli dve pani zubárky so svojimi kamarátmi - s maňuškami Miškom a Elinkou. Pani zubárky prostredníctvom divadielka deťom povedali, čo by mali papať, aby mali deti zdravé zúbky, ale hlavne ich oboznámili ako zúbky správne vyčistiť a chrániť pred baktériami. Dokonca im aj dali vyskúšať rúško, ktoré nosia pani zubárky a ukázali im zrkadielko a sondu. Deti boli veľmi disciplinované, zaujaté, počúvali, ale aj sa zapájali do rozhovoru  maňušiek. Kládli otázky a boli zvedavé, čo sa bude diať ďalej. Pani zubárky deťom rozdali pracovné listy, na ktorých mali vyfarbovať starostlivosť o zúbky. Naše šikovné deti zarecitovali básne o zúbkoch a zaspievali piesne, pani zubárkam sa to veľmi páčilo a za odmenu každému dieťaťu darovali detskú zubnú pastu a obrázok.

Aby sme si zapamätali správny postup čistenia zúbkov, hneď sme si to aj išli vyskúšať do našich umývariek. Presýpacie hodiny boli pripravené a my sme mohli začať s 3 minútovým umývaním zúbkov. Všetky deti si tak vyskúšali čistenie zúbkov, počas troch minút.

V triede nás čakali ešte veľmi dôležité úlohy. Deti dostali papier, na ktorý mali nakresliť Zúbkových kamarátov Bibka a Bibku. Bola to síce ťažšia úloha nakresliť dve veveričky, ale naše deti sa s tým popasovali a výsledok bol úžasný. A čo máme teda papať, aby sme mali zdravé zúbky? S pani učiteľkami sme si pripravili dva košíčky, jeden zelený, druhý červený, na zem sme poukladali obrázky zdravých a nezdravých potravín, úlohou deti bolo do zeleného košíčka vložiť zdravé potraviny ako mlieko, vodu, ovocie, zeleninku....a do červeného košíčka nezdravé potraviny- kofola, hranolky, sladkosti... Samozrejme rozdeľovanie zdravých a nezdravých potravín bola pre naše deti hračka, deti presne vedeli, čo je dobré pre zúbky a čo nie. A tak sme strávili zaujímavé zúbkové dopoludnie, kde sme sa dozvedeli množstvo nových, zaujímavých informácií a zažili veľa zábavy s Miškom a Elinkou, ale aj s veveričkami Bibkom a Bibkou.

Ale to ešte nebolo všetko, popoludní o 15:00 sa začali schádzať rodičia, aby sa aj oni viac dozvedeli o zúbkoch. Na začiatku ich pani zástupkyňa milo privítala, rozdali sme im kvíz o zúbkoch, ktorý si vyplnili a to bol úvod do nášho zúbkového popoludnia. Rodičom sme pustili inštruktážne video o zúbkoch, prečítali prezentáciu  a zhrnuli dôležité informácie. Aby aj rodičia videli, akú sme s deťmi nacvičili krásnu pieseň, deti im ju zaspievali a po celej MŠ sa ozývala pieseň : „Zúbky, zúbky čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám. Od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé veselé....“

Za tento deň, keď boli deti odmenené krásnymi zúbkovými medailami, aby nikdy pri čistení zúbkov nezabudli na svojich nových kamarátov a spomenuli si na všetko, čo ich naučili. Deti sa pobrali s rodičmi domov a niesli si so sebou veľa nových skúseností a zážitkov, pri odchode domov si aj rodičia  pospevovali pieseň Veselé zúbky. Určite nezabudneme na tento príjemne strávený zúbkový deň.

Foto vo fotoalbumesmiley                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kolektív učiteliek MŠ

                               

Valentínske všeličo

14.2. 2013

                

Valentín je sviatkom všetkých zaľúbených a slávi sa už niekoľko rokov na celom svete.

Keďže sme my v materskej škole ešte malí, oslávili sme tento sviatok tak, že sme si vyrobili krásny darček pre svojho kamaráta v MŠ. S prípravami darčekov sme začali už pri ranných hrách. Veľké deti mali za úlohu zhotoviť z papiera darček pre svojho kamaráta/ku trošku ťažšou technikou ako mladšie deti. Mladšie deti postupne vyfarbovali záložku v tvare srdiečka a prilepovali na ňu ozdobné motívy a ozdobovali ich farebnými lepidlami. Staršie deti mali techniku zložitejšiu, pretože výrobok zhotovovali samostatne a vedeli si ho aj pekne vystrihnúť. Deti si tu osvojovali svoje zručnosti vyfarbovania, lepenia, vystrihovania, tvorivosť a fantáziu. Po vytvorení darčekov sme sa všetci presunuli do veľkej triedy, kde nám pani školníčka prichystala horúcu čokoládu, sladkú odmenu a cukrík, na ktorých si deti veľmi pochutnali a potom darovali svoj zhotovený výrobok svojmu kamarátovi aj s veľkou pusou. Deťom sa veľmi páčilo, že mohli darovať kamarátovi v MŠ výrobok, ktorý samostatne zhotovili a darovali z lásky. Darčeky si deti odniesli do svojej skrinky a nasledovala druhá časť programu, čo bola diskotéka – deti tancovali podľa hudby. Deň sa nám vydaril, atmosféra bola príjemná a už sa opäť tešíme na ďalšiu akciu, ktorú si spoločne pripravíme.

 

Maškrtné ukončenie fašiangov v MŠ

12.02.2013

                                  

Mesiac február  sa v našej materskej škole niesol v znamení  zvykov a tradícií.   Fašiangy sú obdobím  plné zábav a radosti. S deťmi sme  pripravili veselý týždeň fašiangových edukačných aktivít. Formou  prezentácie a rozhovoru si deti osvojili fašiangové zvyky. V ďalších aktivitách vyrábali papierové masky, pripravovali výzdobu, spievali, recitovali, tancovali, zdobili priestory MŠ  a strašne sa tešili na nedeľu, tento očakávaný kúzelný deň, keď sa skoro všetky deti premenili rôzne rozprávkové  postavičky v KD. Všetci  sa radovali, boli šťastní a veselí. Veď bol to predsa  fašiangový karneval. Toto fašiangové obdobie, na ktoré sme sa pripravovali aj s programom detí sme ukončili  nielen karnevalom v KD, na ktorom sa zúčastnili  dňa 3. 2. 2013 spolu s  rodičmi detí, babičkami, staršími i mladšími súrodencami ale aj známou ľudovou koledou, ktorá bola motiváciu nášho maškrtného popoludnia:

"Fašiangy Turíce ..."
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
A tam hore pri komíne sedí kocúr na slanine, choďte si ho odohnať a mne kúsok odrezať. Ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať.

 

Spolu s pani učiteľkami sme pripravili triedu s rôznymi dobrotami - koláčikmi, ovocím, sladkosťami, pitím a samozrejme hudbou a  výzdobou. Celé popoludnie sa konalo v radostnej atmosfére, deti boli  spokojné, zabávali sa, tancovali, spievali  a mali radosť z masiek, ktoré si priniesli buď z domu, alebo si ich vyrobili v mš. Keď sa vyšantili, vytancovali oddýchli si pri príjemne relaxačnej hudbe a vypočuli si známu rozprávku Kocúr v čižmách. Niektoré deti si aj na chvíľku pospinkali.
Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady v kruhu detí a učiteliek MŠ,  a preto si   fašiangové tradície  v MŠ  zachováme  naďalej.

 

Radosť zo zimných radovánok

30.01.2013

Keďže našu krajinku zakryla biela perinka zo snehu, rozhodli sme sa že túto bielu perinku trošku rozveselíme farbičkami ( voda + krieda) . Vopred sme rodičov upozornili, aby svoje deti teplo obliekli, nezabudli na overaly, čiapky, šály, rukavice. S pani učiteľkami sme pripravili farebné vody- do vody sme nastrúhali kriedy, a tieto farebné vody sme naliali do pastových fliaš.  Deťom sme povedali, že sa dnes zahráme na maliarov zimnej prírody a pôjdeme tú bielu perinku, ktorá nám prikryla záhradu rozveseliť farbičkami. Keďže  deti veľmi radi kreslia, maľujú boli týmto nápadom nadšené.

Vybrali sme sa do našej školskej záhrady, tam sme si deti rozdelili do skupiniek, deťom sme rozdali fľaše s farebnou vodou a dali sme sa do práce. Deti maľovali rôzne zimné kvety, vločky, ale aj iné obrazy, jednoducho, maľovali to, čo deti napadlo.

Počas maľovania sme s pani učiteľkami dbali na bezpečnosť, disciplínu, aby sa deti nepoliali vodou. Nesmelé a nerozhodné deti sme povzbudzovali, pomáhali im, dávali im inšpirácie, čo by mohli namaľovať. Deti sa museli správať ohľaduplne aj k iným deťom, požičiavať si fľaše s vodou, pomáhať si. Dokonca sme si vytvorili aj spoločný obrázok, ktorý bol obrovský, bol to maľovaný snehuliak, ktorého sme vytvorili spoločne. Keď boli naši maliari hotoví, spoločne sme sa prišli pozrieť ku každej skupinke, čo namaľovala. Každé dieťa povedalo, a my sme mu zatlieskali a pochválili obrázok- maľbu.

Keď sme si prezreli všetky obrázky v záhrade, spoločne sme si zaspievali zimné pesničky a zatlieskali si. Ale našim maliarom sa ešte nechcelo ísť do MŠ, a tak sme si ešte v záhrade postavili zopár snehuliakov. Potom sme sa uzimení tešili na teplý obedík a čajík.

 

„VITAJTE VO FITNESS“

25.01.2013

V januári sme mali  akciu zameranú na fitness cvičenie, ktoré je v dnešnej dobe veľmi populárne. Rozdelili sme sa na dve triedy a každá trieda so svojou pani učiteľkou  išla do minitelocvične, kde už boli pripravené fitness stroje-  chodecký trenažér, stacionárne bicykle, bežecké pásy a trampolína.

Najskôr si deti posadali do kruhu a pani učiteľka deťom vysvetlila, čo je to fitness. Je to športová aktivita, životný štýl ľudí, ktorí si chcú zlepšiť svoju telesnú kondíciu a celkovú zdatnosť. Vysvetlila deťom, že je potrebné aj zdravo sa stravovať a neprejedať sa. A pred každým cvičením je dôležité sa rozcvičiť, pretože bez rozcvičenia sa nám môže stať úraz.

A tak sme sa rozcvičili aj my. Po poriadnom rozohriatí  sme deti rozdelili do skupiniek a postupne si všetci vyskúšali cvičenie na fitness strojoch. Každé dieťa malo z cvičenia veľkú radosť. Je to pre nich niečo nové, z čoho sa tešia. Posilňovali si jemnú i hrubú motoriku, svoju vytrvalosť, silu, koordináciu, trpezlivosť a držanie tela. Pani učiteľky dbali na bezpečnosť a disciplínu detí. Po poriadnej dávke cvičenia sme sa nachvíľu zrelaxovali a potom si deti, ktoré mali ešte záujem, pocvičili na strojoch. Nakoniec sme sa všetci pochytali za ruky, spravili veľké kolo a zahrali sme sa niekoľko kruhových hier. Čas strávený s fitness náradím sa deťom veľmi páčil a určite si ho znovu zopakujeme, pretože cvičenie a šport sú pre naše zdravie veľmi dôležité.

 

Mikulášska besiedka

21.12.2012

Hneď od rána vládla v MŠ príjemná atmosféra. Deti chodili do MŠ s radosťou, pretože sa nevedeli dočkať Mikuláša. No medzi deťmi sa našli aj také, ktoré sa báli. Po desiatej sme sa presunuli  do Školského klubu, pretože tento rok sme si tam vyzdobili triedu. Keď sa po chodbe rozniesol cinkot zvončeka, všetko v triede stíchlo. Zrazu otvoril dvere náš očakávaný hosť Mikuláš aj s anjelikom.

Usadili sme ho do veľkého kresla a naše vystúpenie sa mohlo začať. Deti ukázali ako  vedia pekne recitovať, spievať i tancovať. Za krásne vystúpenie, ktoré sa Mikulášovi i anjelikovi páčilo, každé dieťa dostalo sladký balíček.

Ale to nebolo všetko, do našej MŠ zavítal aj skorší Ježiško. Deti si pod stromčekom našli veľa nových hračiek do škôlky. Chlapci sa už nevedeli dočkať, kedy prídu do MŠ a budú sa môcť hrať s novými autami. Na tento deň a na Mikuláša určite nezabudneme. Na záver sme si popriali šťastie, zdravie a lásku do Nového roka.

 

„DETSKÁ ZUMBA PARTY S MAMIČKAMI

11.12.2012

Dňa 11.12.2013 sme si spoločne s mamičkami zorganizovali zumbu párty pre deti.

Naše pozvanie prijala slečna Mária Kvašňovská z Krásna nad Kysucou, ktorá precvičuje zumbu pre dospelých. Pozvanie prijala aj vzhľadom na to, že ešte netancovala s deťmi vekovej kategórie tri až šesť rokov - materská škola. Na party sa dôkladne pripravila tancom a vhodným výberom tanečných a pohybových piesní. Zumba party sa konala v minitelocvični v suteréne budovy ZŠ 1-4 ročník. Pre deti a mamičky  sme mali prichystané malé občerstvenie, ktoré deti hneď po príchode do telocvične ochutnali. Najskôr sme sa spoločne všetci v kruhu rozcvičili,  slečna Mária nám ukázala niektoré základné kroky, ktoré budeme využívať pri dnešnej zumbe. Niektoré mamičky aj deti ich poznali, pretože navštevujú hodiny zumby v obci. Všetky mamičky mali pri sebe deti a spoločne tancovali.  Mladšie deti skôr tancovali podľa seba - točili sa, pobehovali, oddychovali, staršie dievčatá tancovali trošku vážnejšie a veľmi sa snažili slečnu Máriu napodobňovať. Aj mamičkám to šlo výborne a samozrejme sa zapojili aj pani učiteľky.

Zumba párty priniesla pozitívne očakávania. Všetkým sa tancovanie páčilo. Prevládala príjemná atmosféra, nálada a pohoda. Niekedy sme si museli oddýchnuť a vydýchať sa, ale stálo to za to, pretože slečna Majka všetkým za odmenu darovala zumba párty náramok a veľkú pochvalu najmä tým najmenším. Už sa tešíme na ďalšiu zaujímavú akciu.

 

Pečenie medovníkov

04.12.2012

Na vianočnom stole, by nemali chýbať sladké medovníčky. Preto sme sa v MŠ rozhodli, že aj  my si upečieme medovníčky. Na pomoc nám prišli mamičky, ale i babičky našich detí. Priniesli si so sebou valčeky, formičky, zdobítka, zástery a nechýbal ani úsmev na tvári.

Hneď sme sa dali do práce. Mamička a babička jedného dieťaťa nám pripravili cesto. Každé dieťa s nedočkavosťou čakalo, kedy dostane kúsok cesta, aby už mohlo vaľkať.

Na každom stolíku sa usilovne vaľkalo a vykrajovalo. Mamičky trpezlivo svojím, ale aj iným deťom ukazovali ako správne vaľkať cesto, či vykrajovať formičkami.

Ani sme sa nenazdali a plechy boli plné. Keď pani školníčka nosila plechy plné upečených medovníkov, v MŠ zavládla atmosféra Vianoc.

Všade bolo cítiť vôňu škorice, náladu nám spríjemňovali vianočné piesne, svietiaci adventný veniec a stromček. Zdobenie išlo každému od ruky a tak, každý medovník získal krásne očká alebo veselú ozdobu. Pri zdobení si pochutnali i maškrtné brušká. Aspoň sme mali istotu, že sa nám medovníčky naozaj  podarili.

V závere si všetci posadali za stoly, mamičky si vypili kávu, deti čokoládu a spoločne sme sa rozprávali o príjemne strávenom dni.

 

Hľadanie pokladu - naše stromy a živočíchy

06.11.2012

Príroda okolo nás je prostredie, ktoré nám zabezpečuje základné podmienky na život. Všetko v prírode má svoje miesto: stromy, rastliny, živočíchy, rieky, jazerá. Každý človek môže prispieť k tomu, aby príroda ostala neporušená a krásna, aby naďalej poskytovala priestor pre radosť, uvoľnenie a oddych.

S deťmi sme si posadali pred IKT tabuľu a začali sme sa rozprávať o živote v lese. Vďaka všetkým stromom z lesa môžeme dýchať, pretože stromy nám dávajú kyslík. Okrem ľudí, kto potrebuje ešte kyslík? Zvieratá, rastliny. Viete ktoré zvieratká, ktoré žijú v lese ho potrebujú? Medveď, zajac, líška, vlk, ježko, veverička... Deti sme oboznámili s dôležitými informáciami, ktoré by mali poznať o lese, jeho rastlinách a živočíchov. Najskôr sme ukázali na IKT tabuli prezentáciu o stromoch - listnatých a ihličnatých, potom rastlinách a živočíchov, ktoré sa v lese nachádzajú. Deti spoločne menovali jednotlivé zvieratá, stromy a plody. Staršie deti vedeli pomenovať viacero stromov, mladšie deti skôr počúvali, ale zapájali sa do rozhovoru. V prezentácii boli niektoré úlohy tiež prichystané tak, aby deti správne priradili zviera či rastlinu alebo strom do lesa alebo do záhrady - záhradné stromy, plody... S deťmi a pani učiteľkami sme sa rozdelili na niekoľko skupín a každá skupina mala na stole prichystanú úlohu, ktorú mala splniť. Jednotlivé úlohy deti splnili a potom sme si ich spoločne vyhodnotili.

 

Pozorovanie jesennej prírody - vychádzka do prírody, púšťanie šarkanov

24.10.2012

 

Jeseň je pekné ročné obdobie. V jeseni môžeme pozorovať najväčšie zmeny farieb prírody. Koruny stromov najskôr menia farbu zo zelenej na žltú a neskôr až na oranžovú a až potom opadajú. Zvieratá v lesoch sa pripravujú na dlhy zimný spánok a niektoré vtáky odlietajú do teplých krajín. Medvede a ostatne lesné zvery sa uložia do svojich brlohov.

V jeden októbrový deň sme sa spolu s deťmi vybrali na vychádzku za účelom pozorovania zmien v jesennej prírode.

Naša trasa viedla z MŠ na kopec, ktorý sa rozprestiera za školou, odkiaľ je nádherný výhľad na celú dedinu. Deti si obuli gumené čižmičky, keďže bolo na niektorých miestach blato a vybrali sme sa na kopec. Deti mohli vidieť širšie okolie a z výšky pozorovať zmeny v prírode v jesennom období. Naša cesta pokračovala po úzkom chodníčku smerom k lesu. Cestou sme prekonávali veľa prekážok ako boli obchádzanie mlák, potôčika, konárikov, kamienkov. Deti sa na vlastné oči presvedčili, ako sa príroda na jeseň mení, videli farebnú nádheru jesenných stromov a nadýchali sa čerstvého vzduchu. Počas oddychu sme sa porozprávali o zmenách v prírode a príprave na zimný spánok, o správaní sa v prírode  (správať sa ticho a nenápadne, nepoškodzovať a netrhať rastliny, nelámať vetvičky, na oheň používať len suché raždie, neplašiť zvieratká, nevyrušovať ich, nezabíjať živočíchy, neznečisťovať prírodu odpadkami, odkladanie odpadu do plastového vrecka a vyhodiť ho potom v obci alebo v meste do nádoby na to určenej)  a zahrali sa pohybové hry, ktoré deti poznajú.

Deti mali so sebou ešte šarkany, ktoré si zhotovili spoločne s pani učiteľkami v MŠ a keď zafúkal ten správny vetrík, pobehali si s nimi po celej lúke. Behanie so šarkanmi sa deťom nesmierne páčilo. Keďže nám počasie prialo a svietilo slniečko, spokojní a plní zážitkov a uspokojenia z vychádzky sme sa opäť vrátili do našej škôlky, kde na nás už čakal chutný obedík. Výlet sa všetkým páčil a tešíme sa spoločne na ďalší.

 

Deň ochrany prírody a človeka

Deň plný športových hier

18.10.2012

Dňa 18.10.2012 sme mali brannú vychádzku spojenú s dňom plným športových hier. Ráno sme obliekli všetky deti do športového oblečenia, pretože branná vychádzka sa uskutočnila v prírode. Cestou sme zdolávali rôzne prekážky- preskakovanie potôčika, chôdza po nerovnom teréne, preskakovanie prekážok, chôdza po moste. Počas cesty, kde deti ukazovali svoju smelosť a vytrvalosť, sme pozorovali aj našu prírodu- listnaté a ihličnaté stromy, sfarbenie listov, zvieratká. Deti boli upozornené na to, aby sa v prírode správali slušne, nerobili neporiadok, papieriky vyhadzovali do vreciek, ktoré sú na to určené. Našu prírodu treba chrániť! Po vyčerpávajúcej ceste sme sa posilnili dobrotami z ruksačikov, ktoré nám prichystali rodičia.

Potom sme sa pustili do hier a súťaží. Zasúťažili sme si v behu cez prekážky, lezení cez strachové vrece, v hode na cieľ, skoku do diaľky. Zahrali sme sa rôzne pohybové a loptové hry. Deti sa zahrali aj hry podľa svojho výberu. Na ihrisku sme strávili veľmi príjemné dopoludnie.

 

Týždeň ovocia a zeleniny

08.10. 2013 - 12.10.2012

Tento týždeň začal pekne po poriadku. S deťmi sme si najprv predstavili rôzne druhy ovocia a zeleniny, porozprávali sme sa o nich. Kto mohol, priniesol aj do škôlky rôzne druhy týchto plodov od výmyslu sveta, aby sme si ich mohli prezrieť v skutočnosti. Pri poznávaní ovocia a zeleniny sme zapojili všetky zmysly. Zahrali sme sa didaktické hry, kde sme spoznávali tieto plody hmatom aj čuchom. Spravili sme si výstavu všetkých plodov, ktoré nám dáva záhradka v tomto ročnom období : ovocia, zeleniny, orieškov a tekvíc... Využili sme ich aj vo výtvarnej a pracovnej činnosti. Deti odtláčali pečiatky vyrezané zo zemiakov, odtláčali farbou namaľované jabĺčka, vyfarbovali, maľovali ovocie a zeleninu. Tieto činnosti sa deťom veľmi páčili a chceli si vyskúšať všetko, čo sa dá robiť so zeleninou a ovocím. Prečítali sme si rozprávky a básničky k tejto téme, zaspievali si pesničky. Deti si v tomto týždni uvedomili aj význam a potrebu konzumácie ovocia a zeleniny pre naše telo a naše zdravie, i dodržiavanie hygieny pri ich konzumácii. Dúfame, že po tomto pestrom týždni sa ich nájde viac, ktorí si častejšie zahryznú do čerstvého jabĺčka či mrkvičky. Dňa 10.10. 2013 sme mali v MŠ aj besedu o zdravej výžive, na ktorej sme si spoločne zhrnuli základy zdravého stravovania a do košíčkov sme delili zdravé a nezdravé potraviny. A nakoniec sme mali prichystané čarovné vrecúško a deti hádali, ktoré ovocie a zelenina sa v ňom nachádza.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria