Navigácia

 

Územné kolo „Hry Plameň“

 

 

V sobotu dňa 1. 6. 2019 sa v Novej Bystrici konalo Územné kolo mladých hasičov „Hry Plameň“, cieľom ktorej bolo formou hry rozvíjať vedomosti, získavať návyky a praktickú zručnosť s hasiacou technikou v záujmovej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi.

Úvodného ceremoniálu sa zúčastnili aj riaditeľ HaZZ Žilina pán plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D., predseda ÚzO DPO SR v Čadci pán Miroslav Koza, tajomníčka ÚzO DPO SR v Čadci pani Marta Balošáková, starosta obce Nová Bystrica pán Ing. Jozef Balačin, riaditeľ ZŠ s MŠ Nová bystrica pán Ing. Miroslav Pavelek, hlavným rozhodcom bol pán Marián Šustek a ďalší.

Súťažilo sa v troch disciplínach: Štafetový beh na 400 m s prekážkami, Požiarny útok s prekážkami (CTIF), Požiarny útok s vodou. Mladí hasiči – chlapci a dievčatá si preverili svoje schopnosti a zručnosti vo vzájomnom zápolení, a tí najlepší boli ocenení . V kategórii dievčatá zvíťazili: 1. miesto DHZ Nová Bystrica, 2. miesto DHZ Raková, 3. miesto DHZ Vychylovka, v kategórii chlapci zvíťazili: 1. miesto DHZ Zákopčie – Tarabov, 2. miesto DHZ Čierne pri Čadci, 3. miesto Staškov.  Prvé miesta dostali aj cenu od krajského riaditeľa HaZZ. Ďalej sa rozdávali ceny za najlepší požiarny útok, najlepšiu CTIF a najdisciplinovanejšie družstvo – všetky ocenenia získalo družstvo chlapcov z DHZ Zákopčie – Tarabov. Za najmladšie družstvo bolo vyhlásené družstvo chlapcov z DHZ Nová Bystrica, z ktorého bola aj najmladšia účastníčka súťaže 6-ročná Vaneska Halvoníková. Toto družstvo tiež získalo mimoriadnu cenu od starostu obce Nová Bystrica, a to medaile za odvahu.

Organizačnú stránku celého podujatia zastrešovali DHZ Nová Bystrica a DHZ Vychylovka a zároveň ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a chode celej súťaže, Petrovi Hruškoví (predsedovi DHZ Vychylovka) a jeho pomocníkom za výborný guláš, Milanovi Vakulovi za zemiakové placky, ktoré najmä deťom veľmi chutili, Kataríne Fulierovej za profesionálnu zdravotnú službu. Veľká vďaka patrí sponzorom: Ing. Milan Gura (primátor mesta Čadca), Kuchyncké štúdio Marián Kubala, Lekáreň, PARACELSUS, 4STEEL, Ing. Miroslav Pavelek (riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica).

 

 

Týždeň nato  8. 6. 2019 sme sa s mladými hasičmi zúčastnili jubilejného X. ročníka mládežníckej hasičskej súťaže u Gajúza v Oščadnici. Útoky nám nevyšli – nie vždy sa zadaríJ, ale v súťaži družstiev v striekaní zo džberoviek družstvo dievčat získalo 3. miesto z celkového počtu 21 družstiev v zmiešanej kategórii chlapcov a dievčat. Zaslúžia si veľkú pochvalu a dúfam, že do budúcna už budú len napredovať a pokračovať ďalej v dorasteneckom družstve.

 

Mgr. Monika Halvoníková

Okrsková referentka pre mládež

 

Foto vo fotoalbume. laugh

 

 

Úspechy našich žiakov v matematike

 

Počas celého školského roka sa žiaci z 1. - 9. ročníka zapájali do riešenia matematických súťaží, ktorými sú Pytagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický klokan.

 

Asi najobľúbenejšou súťažou u žiakov je PYTAGORIÁDA. Pozostáva z 15 úloh zameraných predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Úspešní riešitelia školského kola postúpili do okresného, ktoré sa konalo na ZŠ Komenského v Čadci.

 

Úspešní riešitelia okresného kola:              

 

Eliška Držiaková             III. A            3. miesto v okrese

Timea Chalúpková                             4. miesto v okrese
Branislav Šimek

Sofia Cabadajová            VII. A           4. miesto v okrese
Martin Borovička
Karolína Svitková            VIII. A

 

Náročnejšou súťažou, ktorá si vyžaduje veľa času a trpezlivosti, je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Žiaci najskôr riešia 6 úloh domáceho kola, tí najlepší postupujú do okresného kola.

 

Úspešní riešitelia okresného kola:

 

Tomáš Chovanec            VI. A           

Martin Borovička            VII. A           3. miesto v okrese

Tadeáš Adamec

 

Ďalšou obľúbenou súťažou je MATEMATICKÝ KLOKAN.

Ide o medzinárodnú a zároveň najväčšiu matematickú súťaž na svete, každoročne sa do nej zapája asi 6 miliónov žiakov z rôznych krajín. V našej škole sa do súťaže prihlásilo 76 žiakov
z 1. - 9. ročníka.

 

Úspešní riešitelia:

 

Ema Podhorská               II. A

Timea Chalúpková          III. A            školský šampión

Eliška Držiaková

Dominik Targoš              V. A
Tomáš Chovanec             VI. A

Ema Riečičiarová

Kristína Brišová

Martin Borovička            VII. A

Sofia Cabadajová           

Michal Čierňava

Marcela Jantulová          IX. A

 

 

Všetkým žiakom ďakujeme za ich snahu a úspešnú reprezentáciu školy.

 

Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

 

                                   

Stolnotenisový turnaj

 Dňa 14. 3. 2019 sa  uskutočnil  na našej škole stolnotenisový turnaj v duchu hesla „Radšej športuj ako droguj”. Turnaj prebiehal pod vedením vedúcej stolnotenisového krúžku Mgr. Eleny Jančulovej. Deti boli rozdelené  do skupín: dievčatá, chlapci a potom si ešte zahrali miešané družstvá štvorhru.

Poradie:

Kategória dievčatá: 1. miesto: Marcela Jantulová 9.A

                                 2. miesto: Natália Pokrývková 9.A

                                 3. miesto: Lucia Petreková 7.A

                                 4. miesto: Vanda Petreková 9.A

                                 5. miesto :Erika Kirschnerová 9.A

Kategória chlapci:   1. miesto: Lukáš Adamec 9.A

                                2. miesto: Tomáš Halvoník 7.A   

                                 3. miesto: Martin Borovička 7.A

                                 4. miesto: Oliver Čierňava 9.A

                                 5. miesto: Timotej Kula 8.A

Miešaná štvorhra:    1. miesto: Natália Pokrývková a Tomáš Halvoník

                                 2. miesto: Marcela Jantulová a Martin Borovička

                                 3. miesto: Vanda Petreková a Lukáš Adamec

                                 4. miesto: Lucia Petreková a Oliver Čierňava

Ďakujeme všetkým deťom za účasť!

Foto vo fotoalbume.laugh

 

Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo

 

Dňa 20. 3. 2019 sa Lucka Talapková, žiačka IX. A, zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády kat. C, ktorá sa konala v Žiline na Gymnáziu Varšavská cesta 1. Na krajské kolo postúpila ako víťazka okresného kola v Čadci. Olympiáda sa skladala z 2 častí, teoretickej a praktickej. Na vypracovanie mali žiaci 110 minút. V praktickej časti mikroskopovali pokožku listu muškátu a zisťovali dôsledky solenia ciest na rastliny. V teoretických úlohách si preverili vedomosti z rastlín aj živočíchov, od najjednoduchších jednobunkovcov až po zložité mnohobunkové organizmy.

Lucka sa umiestnila na krásnom 2. mieste z 19 zúčastnených žiakov z celého kraja. Získala diplom a vecnú cenu.

Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj počas štúdia na strednej škole!

 

                                                                                               Mgr. Ivana Držiaková

Biologická olympiáda

kat. C

 

               Dňa 12. 2. sme sa vybrali na okresné kolo biologickej olympiády do Čadce. Išla s nami pani učiteľka Kubjatková. Keď sme dorazili do centra voľného času, všetci už na nás čakali. Presunuli sme sa do miestnosti, kde už boli pripravené mikroskopy a pomôcky na mikroskopovanie. O 9:00 sme začali písať teoreticko - praktickú časť. Počas nej sme mikroskopovali pokožku póru. Skončili sme asi o 10:30. Išli sme do kultúrneho domu za našimi spolužiakmi, ktorí tam boli na burze stredných škôl. Spolu sme sa pobrali domov. Tento deň sa nám veľmi páčil. Škoda, že je to už poslednýkrát, čo sme spolu na biologickej olympiáde.

               Aj výsledky dopadli dobre a boli sme aj odmenené. Obe sme boli úspešné.

               Lucia Talapková - 1. miesto (postup do krajského kola)

               Natália Kocúrková - 8. miesto

 

 

                                                                                                                      Natália Kocúrková IX. A

                                                                                                                       Lucia Talapková IX. A

 

 

Školské kolo Pytagoriády

 

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo medzi žiakmi obľúbenej matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Do súťaže sa zapojili vybraní žiaci z 3. – 8. ročníka.

Pytagoriáda pozostáva z 15 úloh, ktoré žiaci riešili v časovom limite 60 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stali vtedy, ak správne vyriešili aspoň 10 úloh, ďalšie body mohli získať aj za ušetrený čas.

Jednotlivé úlohy boli zamerané predovšetkým na počtové operácie s číslami, premenu jednotiek dĺžky a hmotnosti, našli sa medzi nimi aj tzv. „chytáčiky“, ktoré si vyžadovali logické myslenie žiakov.  

 

Úspešní riešitelia:

 

 

3. ročník:

Timea Chalúpková

Eliška Držiaková

Barbora Šteiningerová

Lucia Šumská

Branislav Šimek

 

4. ročník:

Vanesa Klieštiková

Sára Poniščjaková

Agáta Halvoníková

 

5. ročník:

Adrián Svitek

Michal Romaník

 

6. ročník:

Ema Riečičiarová

Terézia Čierňavová

Rudolf Šumský

Tomáš Chovanec

 

7. ročník:

Martin Borovička

Sofia Cabadajová

Tomáš Halvoník

Tadeáš Adamec

 

8. ročník:

Simona Brišová

Karolína Svitková

Ivana Poništová

 

 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2019 v Čadci.

 

Mgr. Katarína Pavelková

Súťažíme s Talentídou

 

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie” čo najviac žiakov. Tomuto cieľu zasvätila všetky svoje súťaže.

Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do dvoch jej súťaží: Maksík a Všetkovedko.

 

  MAKSÍK je veľká celoročná matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov a   štvrtákov na základnej škole. V školskom roku 2018/2019   sa do súťaže prihlásilo 10 našich žiakov. Žiaci budú   počas celého školského roka riešiť rôzne zábavné  matematické úlohy v rámci 5 súťažných kôl. Hlavným cieľom       súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Úlohy sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na pokračovanie. Úlohy nie sú jednoduché, ale naši žiaci sa statočne pasujú s príkladmi a bojujú o pridelenie bodov v jednotlivých kolách, aby na konci súťaže získali diplom Múdreho Maksáčika. V jednotlivých kategóriách súťažia nasledovní žiaci:

Maksík 2: Emka Podhorská, Barborka Lompartová, Jurko Svitek a Natálka Baničiarová – II. A,

Maksík 3: Eliška Držiaková, Peťka Cabadajová, Sárka Halvoníková, Timejka Chalúpková a Lucka Šumská – III. A,

Maksík 4: Sárka Poniščjaková - IV. A.

 

VŠETKOVEDKO je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ.

Je to celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto školskom roku sa súťaž formou testu konala  dňa 29. novembra 2018.  Úlohy boli veľmi zaujímavé a rozmanité z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy, teda preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Boli zamerané aj na čítanie s porozumením. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Po jej skončení hneď diskutovali o mnohých otázkach medzi spolužiakmi i s pani učiteľkou. Už teraz sa tešíme na Všetkovedka na budúci školský rok. 

Do veľkého súboja sa zapojilo 19 žiakov:

II. A: Janko Srníček, Natálka Baničiarová, Katarínka Šteiningerová, Emka Podhorská, Dávidko Fedor, Tomáško Ficek a Adamko Petrek,

III. A:  Eliška Držiaková, Peťka Cabadajová, Barborka Šteiningerová, Lucka Šumská a Timejka Chalúpková,

IV. A: Vaneska Klieštiková, Sárka Poniščjaková, Anička Kubinčanová a Peťko Halvoník,

IV. B: Agátka Halvoníková, Lenka Križková a Jožko Radôšťan.

Pri príležitosti 10. narodenín Všetkovedko pre žiakov vymyslel súťaž o najvtipnejšiu básničku, pesničku či obrázok.
Na konci súťaže vyžreboval päť výtvorov tried, jednotlivcov alebo skupín. Medzi týmito šťastnými sa ocitla aj naša škola, a to vďaka prácam - gratuláciám dievčat:

II. A: Katarínka Šteiningerová a Emka Podhorská,

III. A: Eliška Držiaková, Peťka Cabadajová, Barborka Šteiningerová, Lucka ŠumskáTimejka Chalúpková,

IV. A: Sárka Poniščjaková.

                                      

Všetkovedko sľúbil, že dievčatám pošle pekné ceny.

Výsledky testov jednotlivcov a výherné gratulácie si súťažiaci podľa svojho prideleného číselného kódu môžu pozrieť na stránke www.vsetkovedko.sk.


Súťaže vedie pani učiteľka Mgr. Eva Joneková.

 

Mgr. Eva Joneková

Technická olympiáda

V školskom roku 2018/19 sa uskutočňuje 9.ročník Technickej olympiády (TO) na základe Organizačného  poriadku Technickej olympiády, ktorý bol vypracovaný v súlade so Smernicou MŠVVaŠ SR č.23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. Vyhlasovateľom Technickej olympiády je MŠVVaŠ SR.

V podmienkach našej školy sa uskutočnilo dňa 7.11.2018 školské kolo TO.

V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) sa víťazmi školského kola stali:

                        Ján Lulák, žiak 8.B. triedy

                        Simona Brišová, žiačka 8. B. triedy

V kategórii B (žiaci 5. až 7. ročníka) sa víťazom školského kola  stal Richard Halvoník, žiak 7. A triedy.

Uvedení žiaci postúpili v jednotlivých kategóriách do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2018 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Čadci. Spoluorganizátorom bolo aj Centrum voľného času v Čadci.

V kategórii A (súťaž dvojíc) sa žiaci našej školy Simona Brišová a Ján Lulák  umiestnili na štvrtom mieste spomedzi 14 dvojíc z okresu Čadca  a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

V kategórii B (súťaž jednotlivcov) sa žiak našej školy Richard Halvoník umiestnil spomedzi 12 žiakov z okresu Čadca na prvom mieste a postupuje do krajského kola TO, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2019 v Žiline.

Veríme, že náš žiak Richard bude úspešný aj v krajskom kole a už teraz mu fandíme, aby vzorne reprezentoval seba i našu školu.

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                   Ing. Miroslav Pavelek

                                                                                   riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica,686

 

Mladí hasiči bodovali

 

 

 

Naše mladé hasičky nezaháľali ani cez letné prázdniny a zúčastnili sa medzinárodnej súťaže v obci Korňa 28.7.2018, kde si vybojovali v ťažkej konkurencií a dusnom počasí 3.miesto. 29.8.2018 sa konal VI.ročník detskej súťaže ZAHASCUP Radôstka. Naše dievčatá opäť zabojovali a tentokrát si odniesli pohár za prvé 1. miesto (toto prvenstvo venovali nášmu pánovi starostovi, ktorý sa v ten deň ženil). Organizátori sa postarali aj o to, aby sa decká počas čakania na výsledky nenudili a pripravili pre nich penovú šou. Bolo že to radosti a blata na dresoch!

To ešte stále nebol koniec súťažného zápolenia a po prestávke sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže na Staškove 22. 9. 2018, kde dievčatá získali 3.miesto a hneď na druhý deň 23. 9, 2018 sme  súťažili v obci Raková a tam skončili na druhom mieste.

Súťažnú sezónu sme ukončili Územným kolom hry PLAMEŇ v obci Zákopčie 6.10.2018 a odtiaľto si dievčatá v obrovskej konkurencií 26.družstiev odniesli na 4.miesto a chlapci skončili na 7.mieste. Ale nič neľutovali a dobre sa zabávali, lebo nie je prioritou vždy vyhrať, to je len bonus, ale hlavne je zúčastniť sa a hrať fair-play. Veľkú radosť všetkým tímom urobilo rozhodnutie organizátorov poslať na trať branného behu veliteľov družstiev, a teda aj mňa, čo mi moje decká dali patrične pocítiť a celou cestou do mňa hučali hlášky, ktorými ich ja častujem počas tréningov – to bol pre nich vrhol celého dňa.

Táto sezóna bola pre náš mladý hasičský kolektív veľmi úspešná. Dúfam, že aj budúci rok sa im bude rovnako dariť úspešne reprezentovať seba, svoju školu a obec. Ku gratulácií sa pripájajú všetci členovia DHZO Nová Bystrica. Súťaží sa zúčastnili: Lenka Piteková, Kristína Borisová, Denisa Halvoníková, Stanislava Halvoníková, Nikola Kubatková, Erika Kirschnerová, Marcela Jantulová, Dominika Halvoníková, Natália Pokrývková, Barbora Šutiaková, Vanda Petreková, Tomáš Halvoník, Martin Borovička, Jakub Kuric, Timotej Kula.

Veľké ďakujem tiež patrí Jozefovi Radôšťanovi – nášmu hlavnému šoférovi, Dominikovi Hrčkovi, Andrejovi Talapkovi a Petrovi Petrekovi za ich čas, ktorý venovali našim mladým hasičom.

 

   Mgr. Monika Halvoníková

Informatická súťaž iBOBOR

V roku 2004 prof.dr.Valentina Dagiene  v Litve založila informatickú súťaž. Symbolom tejto súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá iBOBOR. Súťaž prebieha v 44 krajinách, na Slovensku sa zúčastnilo 979 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie            u žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológí pri učení sa.

V našej škole súťažili žiaci v kategóriách Bobríci- 5. ročník, Benjamíni- 6. a 7. ročník             a Kadeti - 8. a 9. ročník. Úspešní žiaci sú tí, ktorí získali 50 % a viac.

Medzi najlepšími  súťažiacimi sú :

Kristína Brišová  VI.A  - 100%

Ema  Riečičiarová  VI.A - 100%

Tomáš Chovanec  VI.A - 100%

Marcela Jantulová  IX.A - 100%

Ostatní súťažiaci , ktorí sú úspešní:

V.A:  Samuel Fedor / 88b. /, Zara Audrey Frančiaková / 84b /, Dominik Targoš / 84b /,          Katarína Cabadajová / 68b /, Michal Krištof / 68b /, Tamara Masnicová / 64b /

VI.A:  Magdaléna Podhorská / 76b /, Juraj Kuric / 53b /

VII.A:  Martin Borovička / 74b /, Sofia Cabadajová / 68b /, Tomáš Halvoník / 56b /

VIII.A:  Kristína Kuricová / 66b /, Beáta Kubinčanová / 58b /, Ivana Poništová / 53b /

VIII.B:  Simona Brišová / 61b /, Dominika Halvoníková / 57b /, Katarína Kolenová / 56b /,               Ján Lulák / 53b/

IX.A:  Lucia Talapková / 68b /, Matúš Chovanec / 66b/, Lukáš Adamec / 60b /,                         Natália Kocúrková / 60b /, Adriána Svitková / 60b /, Natália Pokrývková / 54b/

                                                 

                                                                                                               Ing.Ľudmila Jarabicová

                                                                                                               Ing. Iveta Heltková

 

Celoslovenská hasičská súťaž

Oheň je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán.

 Je to veľký pomocník pri rôznych činnostiach, ale ak ho prestaneme mať pod kontrolou a začne byť silnejší ako sme my, vtedy je veľmi nebezpečný.

Práve o takýchto chvíľach a situáciách bola aj celoslovenská hasičská súťaž Ochrana pred požiarmi očami detí.

Aj naše žiačky sa do  tejto súťaže zapojili a ich práce mali veľký úspech.

V literárnej súťaži krásne 2. miesto získala naša piatačka Zara Audrey Frančiaková.

Vo výtvarnej súťaži bola úspešná aj naša bývalá žiačka Klaudia Podolinská, ktorá tiež získala 2. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy! 

 

 

                                                                                                             Mgr. Jana Chovancová

 

Lesy deťom

               Biologická súťaž Lesy deťom sa konala 18.5.2018. Na prípravu sme mali cca 3 týždne, počas ktorých sme sa učili rozpoznávať zvieratá, rastliny a stopy.  Mali sme aj nácviky streľby chodenia na chodúľoch a buzolu.  Na túto súťaž sme išli dve družstvá. V družstve  mladších žiakov boli MAGDALÉNA PODHORSÁ, KRISTÍNA BRIŠOVÁ A EMA RIEČIČIAROVÁ z V.A a družstvo starších žiakov tvorili SOFIA CABADAJOVÁ, MARTIN BOROVIČKA A TOMÁŠ HALVONÍK z VI.A Ako jednotlivec sa súťaže zúčastnila  ELIŠKA DRŽIAKOVÁ z II.A.

               V deň súťaže sme sa všetci stretli na autobusovej zastávke a vycestovali do Oščadnice v sprievode pani učiteľky Držiakovej. Cesta netrvala dlho. Do Oščadnice sme dorazili okolo 9:00. Keď sme dorazili do parku pri kaštieli, kde prebiehala súťaž, hneď sme sa išli zaregistrovať. Dostali sme malé občerstvenie, drevené odznaky a papier, na ktorý nám počas súťaže zapisovali body. Pred súťažením  nás privítali príhovorom a začali sme súťažiť. Prechádzali sme rôznymi stanovištiami ako sú: poznávanie cicavcov, vtákov, bylín, drevín, stôp zvierat, chôdza na chodúloch, streľba, určovanie azimutu. Nakoniec sme vyriešili vedomostný test. Po splnení úloh sme odovzdali súťažné papiere so získanými bodmi. Potom sme si išli sadnúť a zahriať sa teplým čajom a guľášom . Medzitým, ako sme čakali na vyhodnotenie, sme sa išli prejsť po parku. Po chvíli začali vyhodnocovať , najprv vyhlásili jednotlivcov, kde sa ELIŠKA DRŽIAKOVÁ umiestnila na 5. mieste. Potom vyhlásili mladšiu kategóriu družstiev. Umiestnili sme sa na 2. mieste, z čoho sme sa veľmi tešili a dostali sme aj zaujímavé ceny. Nakoniec vyhlásili skupinu starších žiakov a tí z nasej školy skončili na peknom 4.mieste. Domov sme išli plní zážitkov a pripravení na ďalší rok znova si zasúťažiť.

 

               Ďakujeme pani učiteľkám Držiakovej a Jančulovej, ale aj pánovi školníkovi, ktorí nás celú dobu pripravovali a vďaka nim sme vyhrali.

                                                                                                                      Kristína Brišová V.A

                                                                                                                      Ema Riečičiarová V.A

„Ochrana pred požiarmi očami detí"- okresné kolo

Do 15. ročníka okresnej literárnej súťaže sa v školskom roku 2017/2018 zapojili základné školy v rámci ÚzO DPO SR Čadca. Celkom 21 detí z 5 základných škôl a jednej SŠ.

Aj tento školský rok sa zapojila naša škola a dosiahli veľmi pekné výsledky.

Kategória A-1 (žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ)
1. miesto: „Martinka hasička“ – Zara Audrey Frančiaková

 

Kategória A-3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ)

2. miesto: „Anežka a jej druhá rodina“ – Šarlota Cádrová

3. miesto: „Môžem zato ja“ – Emma Heltková

Výhercom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

 Zarke aj Šarlotke prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole súťaže!

 

 

Strelecká súťaž

                                                       

 

 

19. 4. 2018 sme sa zúčastnili streleckej súťaže v Čadci na ZŠ Podzávoz. Súťažilo sa v troch kategóriách: Mladší chlapci, Starší chlapci, Staršie dievčatá. Na túto súťaž išlo 6 žiakov z našej školy, ktorí sa taktiež umiestnili na pekných miestach. V kategórii Mladší žiaci sa umiestnili ako družstvo na 1. mieste naši chlapci, taktiež sa umiestnili aj ako jednotlivci.  Na 1. mieste skončil Martin Borovička, VI. A a na 3. mieste skončil Matej Sporinský, VI. A. V kategórii Staršie dievčatá sa za družstvo na 1. mieste umiestnili naše dievčatá a aj ony získali umiestnenia za jednotlivcov - 1. miesto Denisa Halvoníková, IX. A, 2. miesto Adriána Svitková, VIII. A a 3. miesto Šarlota Cádrová, VIII. A.

Bol to veľmi úspešný súťažný deň, sme vďační pánovi Miroslavovi Žovinovi za jeho prípravu, a že to s nami nevzdáva, i keď niekedy sme neznesiteľní.

 

Strelci ZŠ Nová Bystrica

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

 

Dňa 19. marca 2018 sa v našej škole uskutočnila obľúbená súťaž Matematický klokan.

Jedná sa o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú milióny žiakov z rôznych európskych krajín.

V našej škole sa do súťaže prihlásilo 68 žiakov z 1. - 9. ročníka.

Žiaci museli v určenom časovom limite vyriešiť 18 (1. stupeň ZŠ) alebo 24 úloh
(2. stupeň ZŠ) zameraných najmä na rozvoj logického myslenia.

Úspešným riešiteľom sa žiak stáva vtedy, keď sa vo svojej kategórii zaradí medzi 20% najlepších riešiteľov z celého Slovenska.

 

Úspešní riešitelia:

 

Tomáš Ficek                    I. A

Timea Chalúpková           II. A

Eliška Držiaková              II. A

Agáta Halvoníková           III. B

Kristína Brišová               V. A

Ema Riečičiarová             V. A             školská šampiónka (získala najviac bodov)

Sofia Cabadajová             VI. A

Tomáš Halvoník               VI. A
Lucia Talapková              VIII. A

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich snahu.

Tým žiakom, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

 

 

 Výtvarná súťaž "Požiar v domácnosti"

 

Dobrovoľná požiarna ochrana - Územná organizácia DPO SR Čadca vyhlásila výtvarnú súťaž  Požiar v domácnosti.

Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl  /129 výtvarných prác /  v okrese Čadca.

Naša žiačka Klaudia Podolinská IX. A sa tiež zapojila a vyhrala krásne 1. miesto!

Vo svojej práci nakreslila situáciu v dome, ktorý zachvátil požiar         a človek a jeho pes bol v bezprostrednej blízkosti ohňa. Túto nebezpečnú situáciu Klaudia dokázala výtvarne vyjadriť veľmi živo    a presvedčivo.

Klaudike za túto krásnu reprezentáciu školy veľmi pekne ďakujeme    a srdečne blahoželáme!

                                                          

 

                                                                                                            Mgr. Jana Chovancová

Foto vo fotoalbume. laugh

Čaro našej prírody

    výtvarná súťaž

Čaro našej prírody- nádherná téma, ktorá sa dá výtvarne zobraziť rôznymi spôsobmi. Príroda je les, lúka, stromy, kvety alebo zvieratká.

Príroda  bola aj témou výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Slovenský zväz záhradkárov v Bratislave.

Súťaže sa zúčastnilo 192 škôl a odborná výtvarná komisia vyberala z 1305 výtvarných prác. Členovia odbornej výtvarnej komisie okrem iných  boli Mgr. Art. Miroslav Cipár, akademický maliar a Mgr. Art. Erika Gregušová, akademická maliarka.

Medzi ocenenými prácami patrí aj naša žiačka Terézia Čierňavová, V.A, ktorá namaľovala jarnú lúku kombinovanou technikou.

Za úspešnú reprezentáciu našej školy Terezke ďakujeme a blahoželáme!

 

                                                                                 napísala Jana Chovancová

 

Okresné kolo Pytagoriády v Čadci

V dňoch  13. a 14. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Okresnému kolu predchádza školské kolo, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci  z 3. až 8. ročníka.  

Pytagoriáda je u žiakov obľúbená, jednotlivé kolá pozostávajú z 15 úloh, ktoré vychádzajú z učiva v danom ročníku a sú zamerané najmä na rozvoj logického myslenia. Žiak, ktorý vyrieši správne aspoň 10 úloh, sa stáva úspešným riešiteľom a postupuje do ďalšieho kola.

 

Do okresného kola v tomto školskom roku postúpilo 14 žiakov.

Úspešní riešitelia:
 

Lucka Talapková                           VIII. A                         3. miesto v okrese Čadca

Martinko Borovička                     VI. A                          4. miesto v okrese Čadca

Tomáško Chovanec                      V. A

Terezka Čierňavová                     V. A

 

Všetkým blahoželáme k peknému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

 

Halový päťboj

Dňa 3. marca 2018 sme sa zúčastnili halového päťboja v obci Zákopčie.

Súťaž  pozostávala z týchto disciplín: streľba zo vzduchovky, štafeta, šplh na lano, kolky a viazanie uzlov. Boli sme dvanásťčlenné družstvo , z toho tri dvojice boli hodnotené osobitne.

V našom družstve súťažili:

1. Denisa Halvoníková   IX.A

2. Vaneska Halvoníková  MŠ

3. Stanislava Halvoníková   VIII.A

4. Tomáš Halvoník   VI.A

5. Dominika Halvoníková   VII.B

6. Martin Borovička   VI.A

7. Timotej Kula   VII.A

8. Šarlota Cádrová   VIII.A

9. Vanda Petreková   VIII.A

10. Marcela Jantulová   VIII.A

11. Jakub Kuric zo Starej Bystrice

12. Patrícia zo Zákopčia

V kategórii  dievčat do 10 rokov -  Vaneska Halvoníková získala 2. miesto.

V kategórii 11 - 13 ročných dievčat -   Vanda Petreková a Marcela Jantulová získali 2. miesto.

A v kategórii 14 - 16 ročných dievčat - Denisa Halvoníková a Šarlota Cádrová získali krásne 1. miesto.

Ako družstvo sme  získali 5. miesto.

Na súťaži bola výborná atmosféra, skamarátili sme sa aj so súťažiacimi z iných družstiev. Zistili sme , že tento šport je aj o dobrých medziľudských vzťahoch. Hasiči z Čierneho  a Radôstky sú veľmi prajní, držali palce aj iným družstvám       a za to im veľmi pekne ďakujeme. Týmto chceme naznačiť, že aj keď sme súperi, nemali by sme zabúdať na slušné správanie , slušnú výchovu a dobré vzťahy.

Za tento veľký úspech ďakujeme pánovi školníkovi Miroslavovi  Žovinovi ,          p. Dominikovi Hrčkovi , p.Stanislavovi Halvoníkovi, p. Jozefovi Radôšťanovi          a najmä p. Mgr. Monike Halvoníkovej  , ktorá nám pomáhala, učila nás nové veci        a nevzdávala to s nami vo chvíľach, keď to s nami nebolo ľahké.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž.

 

                                                                                                   Deniska Halvoníková IX.A

 

Matematická olympiáda

             Dňa 17. 04. 2018 sa na ZŠ – J. A. Komenského v Čadci uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, pre kategórie Z6, Z7a Z8. Našu  školu reprezentovalo 8 žiakov. Najskôr absolvovali domáce kolo a riešili 6 úloh. Na okresnom kole bolo  treba vypočítať za 2 hodiny 3 úlohy. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli najmenej 9 bodov a boli  traja :

 Sofia Cabadajová 6. ročník, ktorá získala 13 bodov a obsadila vo svojej kategórií 8. miesto, Martin Borovička 6.ročník, ktorý získal 9 bodov a obsadil 13. miesto a najlepšie umiestnenie dosiahla Simona Brišová zo 7. ročníka, ktorá  získala 9 bodov a 2. miesto vo svojej kategórií.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Žiačky pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

 

 

Biologická olympiáda

okresné kolo, kategória C

 

 

            Dňa 8. 2. 2018 sme išli na okresné kolo biologickej olympiády, ktorá sa konala v CVČ Čadca. Na súťaž nás pripravovala pani učiteľka Mgr. Ivana Držiaková. Najskôr bolo školské kolo, ktoré sa konalo v januári v škole. To sme riešili 2 praktické úlohy. Boli sme 4, ale do okresného kola sme postúpili len my dve. Do Čadce s nami išla pani učiteľka Bc. Kamila Kubjatková.

            Po príchode do CVČ nás na úvod privítali organizátorky súťaže.

Ako prvé sme riešili praktickú časť, kde sme dostali jablko, paradajku a slivku. Skúmali sme, koľko majú semienok, ako ich majú uložené. Do protokolu sme zakresľovali to, čo sme videli a dopĺňali sme otázky a úlohy. Nakoniec sme mohli pomôcky zjesť :-). Praktickú časť sme písali približne hodinu a potom sme mali 10 min. prestávku.

Druhá časť bola teoretická, na ktorú sme mali tiež hodinu. Bolo tam 16 otázok. Keď sme dopísali, vyšli sme na chodbu, kde nás čakali bagety, ktoré boli veľmi chutné.

Po skončení súťaže sme išli do mesta a na autobusovú zastávku, kde nám pani učiteľka dala darček v podobe pekných náušníc. Veľmi sme si ten deň užili aj napriek dlhému kráčaniu do CVČ a na zastávku.

Po týždni prišli na školu výsledky, z ktorých sme sa veľmi tešili, keďže sme súťažili spolu s deviatakmi. Obe sme boli úspešné riešiteľky:       

                         Lucia Talapková        4. miesto

                        Natália Kocúrková      10. miesto

Za výborné umiestnenie sme v škole dostali zaujímavé ceny.

 

                                                   Natália Kocúrková VIII.A

                                                                       Lucia Talapková VIII.A

 

 PREDNES POÉZIE A PRÓZY – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo

   Dňa 5. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, ktorého sa  zúčastnilo 41 žiakov.

I. kategória: POÉZIA

1. miesto: neudelené

2. miesto: Tatiana Miháliková, 3. A

                  Timea Chalúpková, 2.A

3. miesto: Adam Ziatek, 3. A

                 Jozef  Radôšťan, 3. A

4. miesto: Silvia Joneková, 4. A

PRÓZA

1. miesto: Barbora Šteiningerová, 2. A

2. miesto: Sára Poniščjaková, 3. A

3. miesto: Dávid Svitek, 3. A

Kategória „Najlepší prvák“: Katarína Šteiningerová

II. kategória: POÉZIA

     1. miesto: neudelené

     2. miesto: Sofia Cabadajová, 6. A

                      Karolína Čierňavová, 5. A

     3. miesto: Richard Halvoník, 6. A

                    Rudolf Šumský, 5. A

PRÓZA

1. miesto: Ema Riečičiarová, 5. A

2. miesto.: Magdaléna Podhorská, 5.A

3. miesto: Zoe Čierňavová, 6. A

     Juraj Kuric, 5. A

III. kategória: POÉZIA

1. miesto: neudelené

2. miesto: Branislav Romanik,9. A

3. miesto: Žaneta Borisová, 7. B

 

PRÓZA

1. miesto: Karolína Svitková, 7. A

2.miesto: Patrícia Baničiarová. , 8. A

3. miesto: Emma Heltková, 9. A

Do obvodného kola postúpili : Ema Riečičiarová, Karolína Svitková a Barbora Šteiningerová

 

Prednes poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodné kolo

   V Krásne nad Kysucou sa 16. 2. 2018 uskutočnilo v obvodné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom  Emka Riečičiarová získala 2. miesto a  postúpila do okresného kola. Barborka Šteiningerová a Karolínka Svitková sa obvodného kola nezúčastnili z dôvodu choroby.

   K peknému umiestneniu Emke blahoželáme a prajeme veľa šťastia 8. 3. na okresnom kole v Čadci!                                                                                              

 

                                                                                              Mgr. Adela Piteková

Šaliansky Maťko

 

Dňa 24. 1. 2018, v stredu, sme ráno išli s pani učiteľkou Evou Jonekovou na okresné kolo prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Čadci. Zaviezla nás tam moja maminka. Začiatok bol o 8:30 hod. Spolu so mnou prišlo 41 detí s pani učiteľkami. Boli sme rozdelení do troch kategórií. V I. kategórii boli druháci a tretiaci v II. kategórii štvrtáci a piataci a v III. kategórii súťažili ostaté ročníky. Všetci boli veľmi šikovní a prednášali sme krásne povesti. Ja som si vybrala povesť od Beatrice Čulmanovej Vodník na Nitrianskom hrade. Kým sme čakali na vyhodnotenie, mali sme pripravené občerstvenie a mohli sme si poprezerať knižnicu. Pri vyhodnotení boli  v každej kategórii udelené tri miesta. Každý z nich dostal knihu a diplom. Prvé miesta z každej kategórie pôjdu na krajské kolo do Žiliny. 

Aj ostatní sme dostali malé darčeky pero, záložku do knihy a kalendár. Aj pani učiteľky dostali kalendárik. Po vyhodnotení súťaže sme s pani učiteľkou išli do mesta a do cukrárne. Tam som si dala koláčik a džús.

Ďakujem pani učiteľke, že som sa mohla zúčastniť.

 

 

Sárka Poniščjaková, III. A

 

 

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže Všetkovedko

 

Tak, a máme výsledky z celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej si zabojovali  najmúdrejší medzi najbystrejšími. Z našej školy bojovalo 18 žiakov.

Eliška Držiaková, II. A, a Barborka Šteiningerová, II. A, sa umiestnili na 3. mieste v rámci Slovenska a na 1. mieste v rámci školy a získali titul Všetkovedko a  Všetkovedko školy. Vaneska Klieštiková, III. A, Tomáško Chovanec, V. A,  

a Brišová Kristínka, V. A, získali titul Všetkovedko.

Ostatní súťažiaci ostali zatiaľ Všetkovedkovými učňami. Všetci dostali krásne vecné ceny a dostali sa do Galérie Všetkovedka. Gratulujeme

Okresné kolo Matematickej olympiády

Dňa 24. januára 2018 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády.

Do okresného kola postúpi žiak vtedy, ak sa stane úspešným riešiteľom prvého, tzv. domáceho kola.  To pozostáva zo šiestich náročných matematických úloh.

 

Úlohy domáceho kola riešili štyria piataci a žiačka 9. ročníka – Emmka Heltková.
 

V okresnom kole riešia žiaci 5. ročníka 3 úlohy a žiaci 9. ročníka 4 úlohy.  Úspešnými riešiteľmi sa stanú, ak získajú aspoň polovicu zo všetkých bodov.

 

Úspešní riešitelia:
 

5. ročník:

Emka Riečičiarová                           3. miesto v okrese Čadca

Magdalénka Podhorská             8. miesto

Tomáško Chovanec                        8. miesto

Kristínka Brišová                             13. miesto

 

Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

 

Mgr. Katarína Pavelková

Foto vo fotoalbume. laugh

 

Súťaž  "poľovníctvo"

 

Aj tento rok sme sa s veľkou radosťou zapojili do výtvarnej súťaže na tému "poľovníctvo ".  Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek techniku a formát. Práce boli prekrásne, bolo ich veľa a porota mala čo robiť, aby vybrala tie najlepšie. Ocenených bolo 25 prác. Naše práce boli potom zverejnené v Dome kultúry na tradičnom poľovníckom plese, kde potešili nejedného poľovníka. Touto cestou by som chcela poďakovať pánovi Miroslavovi  Žovinovi a Poľovníckemu združeniu Brízgalky za krásne ceny pre našich žiakov.

                                                                                                            Mgr. Ľ. Slučiaková

Foto vo fotoalbume. cool

 

Betlehem

Kysucké múzeum v  Čadci v mesiaci novembri vyhlásilo výtvarnú súťaž          vo výrobe trojrozmerných betlehemov.

Naše žiačky, ktoré navštevujú výtvarný krúžok, sa do toho pustili a vytvorili krásny farebný betlehem. Náznak mesta vyrobili z kartónu, na jasličky použili slamu a drevo. Jednotlivé postavičky  /Máriu, Jozefa, malého Ježiška, troch kráľov, pastiera aj anjela/ vymodelovali z modelovacej hmoty, ktorá schne       na vzduchu a vyzdobili ich rôznymi látkami a farbami. Medzi figúrkami nechýbali ani zvieratká ako sú ovečky, býk a ťavy.

Dievčatá usilovne pracovali a nakoniec vytvorili pekný veľký betlehem.

Betlehem bol spolu s inými vystavený v Kysuckom múzeu v Čadci celý december a január.

Za svoju snahu dievčatá: Ema Riečičiarová V.A, Kristína Brišová V.A, Terézia Čierňavová V.A, Simona Brišová VII.A, Kristína Kuricová VII.A, Rebeka Žovinová VII.B, Liliana Elizabeth Sobolová VII.A, Natália Kubičinová VII.A a Tamara Halvoníková VII.B získali Ďakovný list a knižné odmeny.

                                                                               Mgr. Jana Chovancová 

Súťaž  iBobor na našej škole

            V dňoch 6. - 10. novembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras - Informatický bobor vznikla v Litve v roku 2004. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Iniciuje v nich intenzívnejšie a kreatívnejšie využívanie IKT pri učení sa.

            U nás organizuje súťaž Asociácia projektu Infovek spolu s Katedrou základov  a vyučovania informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaž prispieva k celonárodnému rozvoju informatiky a informatizácie.

            Nie je to súťaž pre počítačových šampiónov, ale pre každého žiaka od tretiakov ZŠ až po maturantov. Pre tých, ktorí radi používajú počítač, ktorí  však aj radi premýšľajú a chcú si zmerať sily v oblasti informatiky a logického myslenia. Zisťujú pritom, že počítače nie sú iba na vyhľadávanie informácií na internete a na komunikáciu s kamarátmi.

            Súťaž prebieha cez internet on-line spôsobom. Žiaci  riešili 12 alebo 15 úloh (podľa kategórie), ktoré mali vyriešiť za 30 alebo 40 minút. Niektoré boli jednoduché,  iné mali interaktívny charakter, napr. s programátorským či algoritmickým zameraním.  Pri nich žiaci hľadali  určitý postup na riešenie niektorého problému - teda múdre riešenie na malú múdru úlohu. Súťaž pozostáva z ľahkých, stredne náročných a ťažkých úloh.

            Tento rok sa na Slovensku zúčastnilo súťaže 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Na našej škole súťažilo 40 žiakov v kategóriách Bobríci, Benjamíni a Kadeti.  Podarilo sa nám dosiahnuť veľmi pekné výsledky v každej kategórii. Najlepšie obstáli nasledovní žiaci, ktorí získali i diplomy.

Meno žiaka

Trieda

Kategória

Získané body

Percentil

Ema Riečičiarová

V. A

Bobrík

84

97

Dominik Targoš

IV. A

Bobrík

76

91

Zara Audrey Frančiaková

IV. A

Bobrík

68

81

Tomáš Chovanec

V. A

Bobrík

68

81

Juraj Kuric

V. A

Bobrík

64

78

Magdaléna Podhorská

V. A

Bobrík

60

71

Sofia Cabadajová

VI. A

Benjamín

61,68

92

Martin Borovička

VI. A

Benjamín

60,00

88

Ján Lulák

VII. B

Benjamín

56,02

85

Simona Brišová

VII. B

Benjamín

54,69

82

Tomáš Halvoník

VI. A

Benjamín

52,68

78

Branislav Romanik

IX. A

Kadet

65,00

91

Natália Pokrývková

VIII. A

Kadet

62,68

89

Kristián Svitek

IX. A

Kadet

57,68

81

Lucia Talapková

VIII. A

Kadet

53,68

74

Emma Heltková

IX. A

Kadet

52,02

71

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 

Žiakov na súťaž pripravili vyučujúce informatiky

Ing. Ľudmila Jarabicová a Ing. Iveta Heltková

Všetkovedko

 

 

Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto roku sa súťaž formou testu konala  dňa 30. novembra.  Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

 

Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 18 žiakov 2. - 5. ročníka:

1. Držiaková Eliška – II. A

2. Cabadajová Petra – II. A

3. Šteiningerová Barbora – II. A

4. Šimek Branislav – II. A

5. Halvoníková Sára – II. A

6. Klieštiková Vanesa – III. A

 1.   Kubinčanová Anna – III. A

8. Poniščjaková Sára – III. A

9. Halvoníková Agáta – III. B

10. Sebastián Žovin – III. B

11. Jozef Radôšťan – III. B

12. Cabadajová Katarína – IV. A

13. Danková Natália – IV. A

14. Joneková Silvia – IV. A

15. Fedor Samuel – IV. A

16. Ligdová Tatiana – IV. A

17. Brišová Kristína – V. A

18. Chovanec Tomáš – V. A

 

Výsledky si súťažiaci podľa svojho prideleného číselného kódu môžu pozrieť už 21. decembra 2017 na stránke www.vsetkovedko.sk.

Držím palce a dúfam, že budú všetci úspešní.

 

Mgr. Eva Joneková

 

 

 

Naše huby

 

Jedného dňa nám pani učiteľka z biológie povedala, že sa bude konať súťaž Naše huby. Prvé tri týždne sme sa učili všetko o hubách. Až nám pani učiteľka povedala, že súťaž bude dňa 15. novembra v Čadci. V ten deň sme sa stretli ráno o 7:00 hod na zastávke pred školou. O 8:20 hod sme boli v Čadci. Išli sme veľmi dlho pešo, kým sme prišli do Základnej školy na Komenského. V škole už bolo veľa detí, a to ešte veľa chýbalo. My, piataci, sme boli rozdelení na dve skupiny, lebo nás bolo až 31 súťažiacich. Štvrtáci boli len v jednej skupine. Najskôr sme písali test a potom sme mali poznávanie húb podľa obrázkov. Po skončení súťaže nás pani učiteľka zaviedla do miestnosti, v ktorej sme sa mohli hrať. Po pätnástich minútach sme sa dočkali vyhodnotenia.

Magdalénka Podhorská obsadila 6. miesto, ja, Emka Riečičiarová a Kristínka Brišová spoločne 16. miesto.

Naspäť sme sa doviezli opäť autobusom. Zo súťaže sme si odniesli plno zážitkov a veľa informácií o hubách. Bolo nám super!

Natálka Hančínová, V. A

 

 

 

 

 

Školské kolo Pytagoriády

 

V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda. Úlohy Pytagoriády sú zamerané predovšetkým na počtové operácie s číslami, obsahujú i zaujímavé úlohy, ktoré rozvíjajú logické myslenie žiakov. 

Do riešenia sa zapojilo 65 žiakov z 3. - 8. ročníka.

Žiaci mali v časovom limite 60 minút vyriešiť 15 úloh. Úspešnými riešiteľmi sa stali vtedy, ak správne vyriešili aspoň 10 úloh, ďalšie body mohli získať aj za ušetrený čas.

Úspešní riešitelia:

4. ročník:

Natália Danková

Ľubomír Masnica

Adrián Svitek

Silvia Joneková

Dominik Targoš

Michal Krištof

5. ročník:

Magdaléna Podhorská

Ema Riečičiarová

Terézia Čierňavová

Tomáš Chovanec

6. ročník:

Martin Borovička

7. ročník:

Simona Brišová

Žaneta Borisová

Karolína Svitková

8. ročník:
Lucia Talapková

Marcela Jantulová

Stanislava Halvoníková

Patrícia Baničiarová

 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich úspechy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 13. a 14. marca 2018 v Čadci.

Mgr. Katarína Pavelková

 

 

 

Celoštátne kolo literárnej súťaže

"Ochrana pred požiarmi očami detí"

 

Generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ vyhlásili v mesiaci jún 2016 pre školský rok 2016/2017 už 14. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave a literárnu súťaž „Ochrana pred požiarmi očami detí“.

Do literárnej súťaže sa v školskom roku 2016/2017 zapojili základné školy v rámci 7 ÚzO DPO SR. Celkom 124 detí z 20 základných škôl. Do celoštátneho kola bolo zaslaných 59 literárnych prác.

Komisia v zložení JUDr. Jozef Minárik, PaedDr. Tomáš Zanovit, p. Dana Mesárošová vykonala vyhodnotenie celoštátneho kola literárnej súťaže „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2016/2017 v nasledujúcom poradí:

Kategória A-2 (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ)
1. miesto: „Otvorené oči“ – Viktória Bógyiová, ZŠ a MŠ SNP 5, Uhrovec

2. miesto: „Pomoc v pravej chvíli“ – Tomáš Holoďák, SZŠ Dukelská, Giraltovce

3. miesto: „Smrť nevinného dievčaťa“ – Šarlota Cádrová, ZŠ s MŠ Nová Bystrica

 

Kategória A-3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ)
1. miesto: „Chlapi na pravom mieste“ – Simona Siroková, Spojená škola, Svidník
2. miesto: „Pocta hasičom“ – Lucia Spišáková, ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
3. miesto: „Nikdy nevieš, čo sa môže prihodiť“ – Emma Heltková, ZŠ s MŠ Nová Bystrica

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo 10. októbra 2017 pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ, na ktorom sa naše dievčatá nezúčastnili, pretože boli na literárnej exkurzii, ktorá bola už predtým naplánovaná.

Preto im ceny osobne odovzdali 1.12.2017 predseda Územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza a tajomníčka Marta Balošáková.

Žiačky pripravovali: Mgr. Štefánia Chovancová a Mgr. Adela Piteková

 

 

VÍŤAZNÉ PRÁCE

SMRŤ NEVINNÉHO DIEVČAŤA

Začiatkom zimy, keď sa na cestách objavili prvé poľadovice, pár dievčat z dediny sa vybralo do miestnej pizzerie. Dievčatá mali okolo 15 rokov. Odbili štyri hodiny a dievčatá si povedali, že idú domov. Cestou domov sa zabávali, no však ešte netušili aký tragický osud zasiahne jedno z dievčat. Jedno z dievčat sa pozrelo dozadu a uvidelo auto v šmyku. Odstrčila kamarátky na kraj, ale ona nestihla odskočiť. Zo strachom a slzami v očiach sa pozrela na vystrašené kamarátky a otočila zrak na rútiace sa auto, ktoré smerovalo priamo na ňu. V jednej sekunde auto strhlo so sebou nevinné mladé dievča, ktoré nemalo šancu prežiť. Dievča odhodilo pár metrov od silného nárazu, no auto stále pokračovalo v ceste a zrazu šofér vrazil do stromu. Dievčatá boli síce v šoku, ale keď si všimli, že auto začalo horieť rozbehli sa tam a snažili sa vytiahnuť šoféra aj spolujazdca. Po chvíli sa im to podarilo. Hneď na to prišli hasiči,  polícia a záchranná služba na miesto nehody. Hasiči si nasadili svoje ochranné oblečenie, helmu, roztiahli hadice a pustili sa do práce. Auto bolo v takom stave, že hasiči sa obávali silného výbuchu. Samozrejme, že vďaka hasičom bol požiar uhasený po necelej hodine. Keď záchranári upokojili mladé dievčatá prišiel na rad aj šofér. Šoférovi odobrali vzorku krvi, pri ktorej bol zistený alkohol. Keď prišla pohrebná služba, tak kamarátky s rodinou dali na mieste nehody zosnulému dievčaťu posledné zbohom. Vodič mal 2,1 promile alkoholu. S dcérou, vnučkou, sestrou a kamarátkou sa všetkým veľmi ťažko lúčilo. Kamarátky do smrti nezabudnú na tragickú nehodu a ich kamarátka ostane navždy v ich srdciach ako dobrá, milá a srdečná osoba. Zosnulé dievča malo celý život pred sebou. Ale vodičovi to len tak neprešlo a aj ten mal viaceré hlboké zranenia, a aby toho nebolo málo čaká ho 20 ročný trest za jazdu pod vplyvom alkoholickej látky a za smrť nevinného dievčaťa. Rodičia a kamaráti sa doteraz nezmierili s tým, že ich jediná, prvorodená dcéra a kamarátka sa už nikdy nevráti domov. Myslím si, že vodiči by si mali vstúpiť do svedomia a uvedomiť si, že nie je vhodné sadať za volant pod vplyvom alkoholickej látky. Verím, že to bude každému poučením a dúfam, že prípady podobného typu sa budú stavať menej a menej. Hasiči a záchranári sa dennodenne snažia zachrániť život mladého a či starého človeka. Veľký rešpekt pre hasičov, ktorý obetovali život len preto, aby zachránili iného človeka.

“HASIČ JE ČLOVEK, KTORÝ ŽIJE NA SVETE DVAKRÁT, PRE SEBA A PRE DRUHÉHO. A PRETO ŽIVOT HASIČOV JE PRAVÝM PRÍKLADOM SPRAVNÉHO ŽIVOTA ĽUDSKÉHO.

Šarlota Cádrová, VIII. A

 

NIKDY NEVIEŠ, ČO SA MÔŽE PRIHODIŤ

 

„Už sa neviem dočkať.“... prebiehajú mi hlavou netrpezlivé myšlienky pred odchodom na stanovačku. Každý rok sa teším na tento obrovský zraz všetkých milovníkov prírody, ktorý prežijeme v skvelej nálade, pri teplom ohníku s rodinou. Idem si naložiť veci do auta...                                                          „Čo nám ešte chýba, máme všetko?“, pýta sa ocko.  „Samozrejme, poďme už!“ poháňam našich, aby si pohli. „Tak nastupovať,“ dopĺňa ma mamina. ,,Hurá, už vyrážame.“                                                  Cesta je naozaj dlhá, no zato na nej môžeme vidieť krásne hory, pohoria i údolia. Sme na mieste, je tu asi 25 stanov, už teraz cítim, že to bude veľká zábava. Vidím tu veľa známych, ale i nových tvárí, takže dnes bude aj zoznámka.                                                                                                                                        „Tu sa vybaľme a potom sa pôjdeme zoznámiť s nováčikmi,“ oznámil ocko. Až do večera sme sa spoločne rozprávali. Keď sa zotmelo, pri každom stane sa zrodil ohník. Je čas ísť už spať, každý ide do svojho stanu. Chvíľu sme sa v stane ešte rozprávali, no potom sme všetci zaspali.                               

 „Fuj!“ zapchávam si nos v polospánku, pretože cítim zvláštny zápach, ale obrátim sa na druhú stranu a snažím sa znovu zaspať. Nedá mi to a vstanem. Čím viac sa približujem von, tým viac cítiť dym. Vyjdem von a čo nevidím? Z vedľajšieho ohniska sa stal obrovský požiar, ktorý sa pomaly, ale isto približoval k stanom, v ktorých spali ostatní.                                                                                                   „Horí, haló, pomóóóc, horí!“ začala som bezhlavo kričať a pobehovať so snahou zobudiť  každého. Rýchlo som si uvedomila, že by som mala okamžite konať, a preto som schmatla prvý telefón, ktorý sa mi dostal pod ruku. ,,Batéria vybitá,  naozaj?“ myslela som, že sa zbláznim.                                       

Medzitým  sa už zobudili niektorí ľudia, ktorí pobrali vedrá a bežali k najbližšej studni, aby aspoň čiastočne požiar uhasili.  V chvate som zobrala druhý mobil, ktorý už našťastie nebol vybitý, okamžite som vytočila 150, ako nás učili v škole. S telefónom v jednej ruke, v druhej ruke vedro a bežala som aj ja  k studni.                                                                                                                                                              „Haló, volám sa Emma, chcem nahlásiť požiar v lese neďaleko Strečna, v kempovom parku, požiar sa stal v noci z malého ohniska a obávame sa, že pohltí okolité stany, nachádzajú sa tu desiatky ľudí. Prosím, ponáhľajte sa!“                                                                                                                                              „V poriadku, pošleme k vám dva hasičské vozy a jeden vrtuľník, sú všetci v poriadku ?“ opýtala sa ma pani dispečerka. „Nikomu nič nie je“, odpovedala som. „O chvíľu sú tam hasiči, dopočutia.“              

Mobil som schovala do vrecka a s vedrom plným vody som bežala k stanom a pomáhala uhasiť požiar. Bol to naozaj strašný pohľad. Zdalo sa mi, že čím viac hasíme, tým viac sa požiar rozširuje. Zrazu som zistila, že v stanoch ešte niekto spí. Bála som sa o mojich priateľov, ktorí ešte spali, lebo sa k nim požiar rýchlo blížil. Neváhala som ani minútu a aj napriek tomu, že som riskovala svoje zdravie,  rýchlo som bežala zobudiť moju najlepšiu kamarátku a jej rodinu. Schmatla som ju za ruku, vybehla som zo stanu, a nebežala som, akoby mi šlo o život, ale bežala som ešte rýchlejšie, lebo mne naozaj išlo o život. Kamarátkini rodičia sa požiaru vyhli o vlások, ale našťastie sa im nič nestalo. Všetci bežali k studni, no už sa neodvážili ísť späť a hasiť požiar, lebo by to nemuselo dopadnúť dobre.             

Vždy, keď som u nás v obci počula zvuk sirény , rozbúchalo sa mi srdce a priala som si, aby som nikdy nezažila takýto pocit. No teraz, keď som sa ocitla v takejto situácii, nemohla som sa dočkať, kedy budem počuť sirénu, prísľub záchrany lesa. Konečne som počula sirénu hasičského auta a pocítila silný vietor, ktorý spôsoboval vrtuľník.                                                                                                                    Verila som, že všetko dopadne dobre, no neuvedomila som si, že pri studni chýba jeden človek. Bol to môj starší brat, ktorý si v stane zabudol notebook a chcel sa poň vrátiť. V tej chvíli som mala o neho obrovský strach s pocitmi hnevu,  načo sa preň vracal ! Modlila som sa, aby sa mu nič nestalo a keď hasiči pristáli, okamžite som ich spolu s mojimi rodičmi informovala, nech sa po neho vrátia. Mala som hrozné výčitky svedomia. Síce som zachránila najlepšiu kamarátku a jej rodinu, ale zabudla som na svojho brata! Som strašná sestra!                                                                                                                 Hasiči okamžite konali a o chvíľu našli môjho brata. Vraj pri ceste späť mu notebook spadol do ohňa a snažil sa ho zodvihnúť, ale požiar mu popálil nielen ruku, ale aj nohu, na ktorú sa mu stúpalo len ťažko. Posunul sa o pár metrov od ohňa, a ďalej nevládal. Hasiči ho našli ležať bezvládneho pri kríku a záchranársky vrtuľník ho okamžite previezol do miestnej nemocnice. Nechýbalo veľa a požiar by zachvátil krík aj s mojím bratom.                                                                                                                      O pár hodín sa hasičom podarilo požiar uhasiť a my sme sa vrátili domov, vlastne do nemocnice.    Brat mal popáleniny 1. stupňa, no našťastie iné zranenia už nemal. Celá moja rodina je nesmierne vďačná statočným hasičom, ktorí nám pomohli zachrániť člena rodiny. Všetci sme si z tohto výletu odniesli obrovské ponaučenie, že nemáme nechať založený oheň bez dozoru, a hlavne môj brat, ktorý už viackrát oľutoval, že sa vôbec pre ten notebook vrátil.                                                                                    

Ani si nechcem predstaviť, ako by sme si  bez našich statočných hasičov poradili. Sú to naozaj hrdinovia, ktorí zachránili les a človeka pred „dobrým sluhom, ale zlým pánom“ - ohňom.

 

Emma Heltková, IX. A

 

 

Technická  olympiáda

            Uplatniť sa v súčasnej dobe na trhu práce po absolvovaní školy nie je jednoduchá záležitosť. Preto by si mladí ľudia mali dobre rozmyslieť, čomu sa budú venovať. Dlhodobo je najväčší záujem o absolventov technických odborov. Preto už i na základnej škole pripravujeme žiakov na štúdium týchto odborov a to i v predmete Technika.

            V tomto roku sa naša škola opäť zapojila do technickej olympiády. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2017. V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ) uspeli najlepšie Lucia Talapková z VIII. A a Branislav Romanik z IX. A. V kategórii B (žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ) obstál najlepšie žiak VI. A Michal Čierňava. Títo žiaci postúpili do okresného kola Technickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 2017 na Strednej odbornej škole technickej v Čadci.

            Okresné kolo Technickej olympiády pozostáva z dvoch častí - teoretickej a praktickej.  V rámci teoretickej časti žiaci riešia vedomostné testy. V rámci praktickej časti žiaci vyrábajú výrobok z dreva. Lucia a Braňo vyrobili kŕmidlo pre vtáky, Michal vyrobil poličku.

            V okresnom kole boli úspešní Lucia Talapková a Branislav Romanik, ktorí obsadili tretie miesto. Od druhého miesta ich delil len jeden bod.

            Riaditeľ školy udeľuje menovaným pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Žiakov na Technickú olympiádu pripravili vyučujúci Techniky

Ing. Miroslav Pavelek, Ing. Ľudmila Jarabicová a Ing. Iveta Heltková

 

 

 

 

Človeče, nehnevaj sa

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo pre deti veľmi obľúbenú súťaž pre ročníky 1-4 a to: Človeče nehnevaj sa. Tejto súťaže sa zúčastnili všetky deti z prvého stupňa. Tí najlepší z triedy si potom svoje víťazstvo chceli obhájiť medzi sebou, aby vyhral ten komu najviac praje šťastie, lebo táto hra je len o šťastí. Všetky deti dostali sladkosť a výhercovia získali aj drobné vecné ceny.

1.MIESTO: Lukáš Melišík- III.B.

2. MIESTO: Marián Petrek- IV.A.

3.MIESTO: Tomáš Ficek- I.A.

4.MIESTO: Nikola Halvoníková- II.A.

5.MIESTO: Dávid Chovanec- III.A.

 

                                                                                                             Bc. Kamila Kubjatková

                                                                                                                       Mgr. Monika Chovancová

                                                               

 

Bol raz jeden skanzen...

 

Na konci minulého roka Kysucké múzeum vyhlásilo výtvarnú súťaž  s názvom Bol raz jeden skanzen...

Žiakov táto téma zaujala, a tak maľovali alebo kreslili rôzne podoby skanzenu                        vo Vychylovke. Vznikli krásne obrázky na túto tému a na súťaž sme vybrali vyše 40 prác.

Počas mesiacov máj a jún všetky výtvarné práce boli vystavené v priestoroch skanzenu         vo Vychylovke, kde si ich mohli prezrieť návštevníci. Na základe ich hlasovania o najkrajšie zobrazenie skanzenu vybrali aj našich 3 žiakov- MichalaRomaníka IV.A, Adriánu Svitkovú VIII.A a KlaudiuPodolinskú IX.A .

Žiakov pripravovali Mgr. Ľubomíra Škorvagová a Mgr. Jana Chovancová.

Naši výtvarníci boli ocenení peknými diplomami a drobnými darčekmi.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých síl.

 

                                                                                                  Napísala: Mgr. Jana Chovancová

 

                                                                

LESY DEŤOM

 

            Dňa 19. 5. 2017 sa uskutočnila súťaž Lesy deťom v Oščadnici. Aj z našej školy sa na nej zúčastnili žiaci a to:

·        družstvo MLADŠÍ žiaci tvorili žiaci 5. ročníka:

            Martin Borovička

            Tomáš Halvoník

            Lucia Petreková

·        družstvo STARŠÍ žiaci tvorili žiaci 6. ročníka:

            Dominika Halvoníková

            Nikola Halvoníková

            Beáta Kubinčanová

            Kristína Kuricová (náhradníčka)

Súťaž sa začala o 9:30 hod. pri kaštieli v Oščadnici. Zaregistrovali sme sa, obdŕžali sme terč na streľbu a papier, do ktorého nám zapisovali body.

Postupne sme prechádzali jednotlivými stanovištiami a ťahali sme si po 3 obrázky lesných cicavcov, vtákov, bylín, stromov, stopy zvierat. Určovali sme azimut, odhadovali vzdialenosť krokovaním, písali test, strieľali zo vzduchovky na terč a museli sme prejsť aj 10 metrov na choduliach.

Po súťaži na obed nám uvarili guláš a čakali sme na vyhodnotenie.

            Družstvo MLADŠÍCH žiakov obsadilo krásne 1. miesto.

            Martin Borovička obsadil 3. miesto v súťaži jednotlivcov.

            Družstvo STARŠÍCH žiakov obsadilo pekné 11. miesto (súťažili sme v skupine s deviatakmi :-), spolu 29 družstiev).

            Odchádzali sme plní dojmov, výhercovia si odniesli aj pekné ceny a už teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž.

 

 

                                                                                   Dominika Halvoníková VI. B

Môj slovník z reality

Projekt s názvom Môj slovník z reality organizuje Jazykové vzdelávanie v Nitre, ktorý je zameraný na kreatívne zhotovenie vlastných slovníkov v rôznych cudzích jazykoch.

Žiaci mali vytvoriť  vlastný trojpísmenkový slovník so všetkým, čo k nemu patrí. To znamená, že tvorca si zvolí tri písmená abecedy a ku každému z nich uvedie v slovníku minimálne 19 slovíčok v cudzom jazyku.   Ku každému slovíčku museli  nakresliť, namaľovať  alebo  vystrihnúť  z  časopisu  obrázok,  napísať slovíčko v cudzom jazyku aj po slovensky,  napísať vetu v cudzom jazyku, preložiť ju, vyzdobiť celý slovník, upraviť ho, vytvoriť zaujímavú prvú stranu a nakoniec zviazať napr. hrebeňovou väzbou.

Je to veľmi časovo náročná práca.

Naše dievčatá zo VI. A triedy sa do toho pustili a po 4 mesiacoch  vytvorili nádherné  anglicko - slovenské slovníky.

 Sú to :  Karolínka Svitková

              Ivanka Poništová

              Beátka Kubinčanová

              Kristínka Kuricová

Do kategórie anglický jazyk bolo zaslaných 273 slovníkov, z toho vybrali 6 finalistov. Medzi nimi bol aj slovník Karolínky Svitkovej. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                  Mgr. Jana Chovancová

 

Biologická olympiáda

               

                Dňa 25. 4. 2017 sme išli na okresné kolo Biologickej olympiády do Čadce. Od 8:30 sme mali praktickú časť, kde sme mikroskopovali mach a hneď po nej aj teoretickú časť. Keď sme dopísali test, dostali sme obloženú bagetu. Keďže sme mali ešte čas, a nešiel nám autobus, tak sme išli do mesta.

Boli sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto olympiády. O niekoľko dní nám prišli do školy výsledky. Skoro všetky sme boli úspešné:

                Lucia Talapková                              5. miesto

                Adriána Svitková             9. miesto

                Stanislava Halvoníková 11. miesto

A žiaľ, neúspešná riešiteľka, Marcela Jantulová obsadila 12. miesto.

Všetci sme sa aj tak potešili, že sme takto výborne skončili  a už sa tešíme na to, že pôjdeme aj na budúci rok na takúto skvelú olympiádu.

                Ďakujeme aj pani učiteľke Ivane Držiakovej, že nás na ňu pripravila.

 

                                                                                                              Stanislava Halvoníková VII. A

Matematická olympiáda

                   

Dňa 4. apríla 2017 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, kategória Z6, Z7 a Z8.

Po úspešnom absolvovaní domáceho kola,  do okresného kola postúpili 3 žiačky 6. ročníka, 3 žiačky 7 ročníka a 1 žiačka  8. ročníka.

6. ročník:  Simona Brišová, Karolína Svitková a Beáta Kubinčanová

7. ročník: Lucia Talapková, Natália Pokrývková a Marcela Jantulová

8. ročník: Ema Heltková.

V okresnom kole žiačky riešili 3 úlohy počas dvoch hodín.

 Úspešnými riešiteľkami sa stali: Simona Brišová 6. ročníkLucia Talapková 7. ročník. Obe získali po 9 bodov.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Žiačky pripravovali Mgr. Dana Jančulová a Mgr. Katarína Pavelková

 

Výtvarná súťaž: Príroda okolo nás

 

Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave vyhlásil 10. jubilejný ročník výtvarnej súťaže. Tento rok na tému: Príroda okolo nás. Za našu školu i záhradkárov bude súťažiť 10 výtvarných prác.

Do súťaže boli poslané práce žiakov: Silvia Joneková, III. A, Nikola Hanidžiarová, III. A, Katarína Cabadajová, III. A, Sofia Cabadajová, V. A, Michal Čierňava, V. A, Viktória Chovancová, V. A, Liliana Elizabeth Sobolová, VI. A a Lucia Talapková, VII. A.

Deti viedli pani učiteľky: Mgr. Jana Chovancová, Mgr. Katarína Piteková, Mgr. Ľubomíra Škorvagová.

ZO SZZ Nová Bystrica ďakuje všetkým žiakom i pani učiteľkám, vrátane pani učiteliek, ktoré deti viedli a práce neboli vybrané do súťaže.

 

Za ZO SZZ Nová Bystrica Mgr. Eva Joneková

 

Vyhodnotenie:

Do súťaže sa zapojilo 198 škôl z celého Slovenska s 1504 výtvarnými prácami.

Odborná komisia pod vedením Mgr. Art. Miroslava Cipára vybrala 50 prác z viacerých katogórií a medzi nimi bola aj práca žiaka z našej školy Michala Čierňavu z V. A triedy.

Miško namaľoval nádhernú  krajinu, ktorá je plná zelene a stromov.

 

Práce budú vystavené aj na výstave Agrokomplex v Nitre v auguste a tiež aj na výstave       O najkrajšie jablko v Trenčíne v októbri.

 

Miškovi ďakujeme za peknú a úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                 Mgr.Jana Chovancová

                                                   

Prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

                                       

V dňoch 10. 2. a 14. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili najlepší recitátori z jednotlivých tried. Spolu ich bolo 39.

Víťazi triedneho kola zo IV. A triedy

Vyhodnotenie:

I. kategória (2. - 4. roč.):

Poézia:

             1. miesto: Tatiana Miháliková, II. A

             2. miesto: Sebastián Žovin, II. B

             3. miesto: Silvia Joneková, III. A

Próza:

              1. miesto: Ema Riečičiarová, IV. A

              2. miesto: Sandra Slivková, II. B

              3. miesto: Dávid Svitek, II. B

Mimoriadna cena:

Najlepší prváčik – Stanislav Kováč, I. A

II. kategória (5. - 6. roč.):

Poézia:

1. miesto: Sofia Cabadajová, V. A

2. miesto: Tatiana Patylová, VI. B

3. miesto: Dominika Halvoníková, VI. B

                            Tomáš Halvoník, V. A

Próza:

1. miesto: Karolína Svitková, VI. A

2. miesto.: Kristína Kuricová, VI. A

3. miesto: neudelené

III. kategória (7. - 9. roč.):

Poézia:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Filip Svitek, VII. A

                Branislav Romanik, VIII. A

3. miesto: Lucia Talapková, VII. A

                            Iveta Srníčková, VIII. A

Próza:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Patrícia Baničiarová, VII. A

3. miesto: Emma Heltková, VIII. A

                            Stanislava Halvoníková, VII. A

 

Do obvodného kola postúpili z I. kategórie: Tatiana Miháliková, Ema Riečičiarová a  z II. a III. kategórie: Sofia Cabadajová a Karolína Svitková.

Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. 2. 2017 v Krásne nad Kysucou. Ema Riečičiarová a Karolína Svitková získali v tomto kole, každá v svojej kategórii 3. miesto.

K peknému umiestneniu im blahoželáme!

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Hviezdoslavov Kubín

                                                                                   Mgr.Adela Piteková a Mgr. Eva Joneková

Foto vo fotoalbume. laugh

 

Vesmír  očami detí

          

Každý rok  Krajská hvezdáreň v Žiline vyhlasuje výtvarnú súťaž Vesmír očami detí.

Je to pekná súťaž, v ktorej žiaci môžu uplatniť svoju fantáziu naplno a výtvarne zobraziť svoje predstavy o vesmíre a možný život v ňom.

Dňa 10. marca 2017 sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste konala výstava víťazných prác spolu so slávnostným odovzdávaním cien .

Na úvod nás privítali krásnou piesňou a hrou na husliach prostredníctvom dvoch pedagógov zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Potom nasledovalo odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách. V každej kategórii bolo ocenených 5 výtvarných prác, no v kategórii žiakov zo základných umeleckých škôl boli ocenené iba 3 práce. Celkovo sa zúčastnilo 46 škôl               v regióne a bolo poslaných 530 prác. Vybrali  23 najlepších.

Medzi ocenenými výtvarníkmi bola aj naša žiačka ôsmeho ročníka  Klaudia Podolinská.

Všetky ocenené práce postúpili do celoslovenského kola .

Klaudii za to blahoželáme  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                     

                                                                                                                Mgr. Jana Chovancová

 

Okresné kolo Biologickej olympiády

 

                Dňa 16.2.2017 sme sa žiaci IX.A triedy ( Lenka Piteková, Andrea Privarová a Vratko Halvoník) zúčastnili na okresnom kole Biologickej olympiády v Čadci. Ráno sme sa o 7:05 hod. stretli na zastávke, kde sme aj s pani učiteľkou I. Držiakovou čakali na autobus. Cesta ubehla veľmi pomaly a báli sme sa, či to vôbec stihneme : D. Keď sme konečne vystúpili z autobusu, čakala nás ešte pol hodinová cesta peši do CVČ v Čadci. Keď sme dorazili na miesto, tak sme sa prezuli a čakali, kým sa začne olympiáda. Čas sme využili ešte na zopakovanie si niektorých vecí. A nastala tá hodina, kedy nás zavolali do tried. Bolo nás 20 účastníkov.  Posadili sme sa a dostali sme test. Najprv praktickú časť, na ktorú sme mali 45 minút. V praktickej časti sme mali pozorovať naklíčené a nenaklíčené semienka rastlín. Mali sme si ich poobzerať, rozrezať a nakresliť. Po skončení praktickej časti sme dostali pred seba teoretickú časť zloženú z rôznych otázok o živočíchoch a rastlinách. Na teoretickú časť sme mali čas 60 minút. Ubehlo to rýchlo. Keď sme olympiádu dopísali, sadli sme si na chodbu a medzi sebou si vraveli odpovede. Mali sme z olympiády zmiešané  pocity, ale myslím si, že boli viac pozitívne ako negatívne : ). Neskôr sme dostali občerstvenie a išli sme domov. Keď prišli výsledky, zistili sme, že sme boli všetci traja úspešní riešitelia Biologickej olympiády. Za tento úspech sme boli ohodnotení známkou a odmenení cenou.

Výsledky:             Vratko Halvoník - úspešný riešiteľ, 4. miesto

                               Lenka Piteková - úspešná riešiteľka

                               Andrea Privarová  - úspešná riešiteľka

 

                                                                                                                                            Vratko Halvoník IX.A

 

 

Prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín –  školské kolo

 

V dňoch 10. 2. a 14. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili najlepší recitátori z jednotlivých tried. Spolu ich bolo 39. 

 

Vyhodnotenie:

 

I. kategória (2. - 4. roč.):

Poézia

             1. miesto: Tatiana Miháliková, II. A

             2. miesto: Sebastián Žovin, II. B

             3. miesto: Silvia Joneková, III. A

 

Próza

             1. miesto: Ema Riečičiarová, IV. A

             2. miesto: Sandra Slivková, II. B

             3. miesto: Dávid Svitek, II. B

 

Mimoriadna cena:

Najlepší prváčik: Stanislav Kováč, I. A

II. kategória (5. - 6. roč.):

Poézia

            1. miesto: Sofia Cabadajová, V. A

2. miesto: Tatiana Patylová, VI. B

3. miesto: Dominika Halvoníková, VI. B

3. miesto: Tomáš Halvoník, V. A

Próza

1. miesto: Karolína Svitková, VI. A

2. miesto.: Kristína Kuricová, VI. A

3. miesto: neudelené

 

III. kategória (7. - 9. roč.):

Poézia

1. miesto: neudelené

2. miesto: Filip Svitek, VII. A

2. miesto: Branislav Romanik, VIII. A

3. miesto: Lucia Talapková, VII. A

            3. miesto: Iveta Srníčková, VIII. A

 

Próza

1. miesto: neudelené

2. miesto: Patrícia Baničiarová, VII. A

3. miesto: Emma Heltková, VIII. A

            3. miesto: Stanislava Halvoníková, VII. A

Do obvodného kola postúpili z II. a III. kategórie: Sofia Cabadajová, Karolína Svitková

a z I. kategórie: Tatiana Miháliková, Ema Riečičiarová.

 

Mgr. Adela Piteková a Mgr. Eva Joneková

 

Foto vo fotoalbume. surprise

Prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

 

17. 2. 2017 sa uskutočnilo v Krásne nad Kysucou obvodné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom Ema Riečičiarová a Karolína Svitková získali každá v svojej kategórii 3. miesto.

K peknému umiestneniu im blahoželáme!

 

Mgr. Adela Piteková

 

 

Okresné kolo matematickej olympiády

 

Dňa 24. januára 2017 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo v matematickej olympiáde.

Okresnému kolu predchádzalo domáce kolo, kedy mali žiaci vypracovať šesť náročných úloh. Ak vyriešili aspoň štyri z nich, postúpili do okresného kola.

 

Úlohy domáceho kola riešili 4 žiaci z 5. ročníka a 2 žiaci z 9. ročníka.

5. ročník:     Martin Borovička, Tadeáš Adamec, Tomáš Halvoník, Sofia Cabadajová
9. ročník:     Vratko Halvoník, Kristína Borisová.

 

Úspešným riešiteľom okresného kola sa stane žiak vtedy, ak získa aspoň polovicu zo všetkých bodov.

 

Úspešní riešitelia:
 

5. ročník:

Martin Borovička

Tadeáš Adamec

Sofia Cabadajová

 

Všetci traja získali zhodný počet bodov a umiestnili sa na 4. mieste.


9. ročník:
Vratko Halvoník

Vratko sa umiestnil taktiež na peknom 4. mieste.   

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Žiakov pripravovali:         Mgr. Dana Jančulová, Mgr. Katarína Pavelková

Olympiáda z anglického jazyka

 

Dňa 17. januára 2017 sa v Čadci konala okresná olympiáda z anglického jazyka.

Táto súťaž poriadne preverí žiakov  vo všetkých oblastiach  cudzieho jazyka . Prvá časť sa skladá z gramatického testu a slovnej zásoby , počúvania s porozumením a nakoniec čítania s porozumením. Na túto prvú časť majú žiaci len 35 minút. Po krátkej prestávke sa pokračuje v druhej časti. Tá pozostáva z hovorenia. Žiaci si s členmi poroty zahrajú rolovú úlohu, diskutujú a rozprávajú sa na danú tému. Poslednou úlohou je porozprávanie príbehu podľa obrázku, ktorý si žiaci 2 minútky prezrú a následne musia vymyslieť zaujímavý príbeh a plynule o tom hovoriť.

Naša žiačka VIII.A triedy, Lea Šadibolová, bola úspešnou riešiteľkou tejto olympiády.

                                                                                                   Mgr. Jana Chovancová

 

Informatická súťaž  iBobor

 

            V novembri tohto školského roku sa na Slovensku zúčastnilo tisíce žiakov základných i stredných škôl medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. Posmeľuje v deťoch  ich intenzívnejšie a kreatívnejšie používanie, preto i symbolom súťaže je usilovný, inteligentný           a čulý bobor.

Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii Benjamín 27 piatakov, šiestakov  a siedmakov a v kategórii Kadet 11 ôsmakov a deviatakov.

            V súťaži najlepšie obstáli piatak Martin Borovička a deviatačka Kristína Borisová. Umiestnili sa v 7 % najúspešnejších žiakov v republike. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú siedmačky Marcela Jantulová, Lucia Talapková, Natália Pokrývková a šiestačka Kristína Kuricová.

            Úspešným žiakom gratulujeme.

            Súťažné úlohy majú rôznorodý charakter. Najmä však vyžadujú a rozvíjajú logické myslenie. Aktuálne informácie o súťaži sú prístupné na http://www.iBobor.sk. Nájdete tam  i archív úloh.

                                               Ing. Ľudmila Jarabicová, vyučujúca informatiky ZŠ s MŠ Nová Bystrica

                                  

Technická olympiáda

V školskom roku 2016-17 sa  naša škola opäť zapojila do technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila na základe Organizačného poriadku Technickej olympiády, ktorý bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2013 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl.

V našej škole sa uskutočnilo školské kolo dňa 11.11.2016

Najlepší v kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ ) boli: Branislav Romaník 8.A

                                                                                   Emma Heltková 8.A

Najlepší v kategórii B ( žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ) boli: Ivana Poništová, 6.A

Uvedení žiaci  postúpili podľa stanovených pravidiel  do okresného kola Technickej olympiády , ktoré sa uskutočnilo dňa 1. decembra 2016 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Čadci.

Technická olympiáda mala dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov. Praktiká časť je zameraná na riešenie a realizáciu praktických zadaní.

Naša škola bola v okresnom kole úspešná, žiačka 6.A triedy Ivana Poništová obsadila tretie miesto.

 Riaditeľ školy udeľuje menovanej pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

Pri tejto príležitosti chcem všetkým , najmä chlapcom pripomenúť, že štúdium techniky je náročné, ale perspektíva uplatnenia absolventov na trhu práce je vynikajúca - toto zdôrazňoval aj riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Čadci Ing. František Kajánek, ktorý bol našim garantom.

   

                                           Ing. Miroslav Pavelek, riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica

                                                   

Kysucká diabolka

 

Dňa 9.12. 2016 sa v Čadci konala súťaž v streľbe Kysucká diabolka, kde sa zúčastnili aj  naše žiačky, ktoré navštevujú Strelecký krúžok pod vedením pána Miroslava Žovina.

Dievčatá obsadili popredné miesta, za ktoré dostali pekné ceny.

1. miesto - Stanislava  Halvoníková

2. miesto - Denisa Halvoníková

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Malá prírodovedná olympiáda NAŠE HUBY

Dňa 29.11. 2016 sa v Centre voľného času v Čadci konala malá prírodovedná olympiáda- NAŠE HUBY, určená pre žiakov 4. a 5. ročníka. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Našu školu reprezentovalo družstvo piatakov : Sofia Cabadajová, Viktória Chovancová a Lucia Petreková. Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev a naše piatačky obsadili 4. miesto, k čomu im srdečne gratulujeme a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                           Mgr. Dana Jančulová

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

Literárna súťaž

„Ochrana pred požiarmi očami detí“

 

Literárna súťaž „Ochrana pred požiarmi očami detí“  bola organizovaná cez DHZ, ktoré mali „metodický pokyn“ prerokovať v školách v ich obci. Preventívna komisia v Čadci z prihlásených prác vybrala tie najlepšie a súťaž vyhodnotila. Naša škola – ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686, obstála vynikajúco!

V súťaži získala všetky prvé miesta vo všetkých kategóriách nasledovne:

Kategória A-1:

1. miesto: „Nezbedné vnúčatá“ Emka Riečičiarová, III. A

Kategória A-2:

1.miesto: „Záchrana na poslednú chvíľu“ Marcelka Jantulová, VI. A

2. miesto: „Požiar rodinného domu“ Šarlotka Cádrová, VI. A

Kategória A-3: 

1. miesto: „Denní hrdinovia“ Tadeáš Vakula, IX. A

Dňa 17. 6. 2016 našu školu navštívila riaditeľka OV DPO v Čadci Marta Balošáková,

mjr. Mgr. Roman Jakubík  z oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Čadca a veliteľ DHZ v Novej Bystrici Milan Riečičiar, aby výhercom slávnostne odovzdali diplomy, medaily a vecné ceny.  
Taktiež nám oznámili, že práce žiakov poslali do celoslovenskej súťaže. Takže súťaž sa pre nich ešte neskončila.

Žiakov viedli panie učiteľky Mgr. Eva Joneková, Mgr. Adela Piteková a Mgr. Štefánia Chovancová.

Výhercom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      

                                                                           Text: Mgr. Eva Joneková

                                                                           Foto: Ing. Miroslav Pavelek

 

Foto vo fotoalbume.smiley

 

Súťaž Lesy deťom

 

            Dňa 25. 5. 2016 sa uskutočnila súťaž Lesy deťom v Oščadnici. Bola to zábavno - poznávacia súťaž priamo v prírode.

Pri vstupe sme dostali občerstvenie a malú pozornosť (prívesok, magnetku, ceruzku). Po otvorení sme chodili po jednotlivých stanovištiach a riešili rôzne úlohy. Niekedy záležalo trošku aj od šťastia pri výbere.

Na niektorých stanovištiach sme mali poznávanie rastlín, vtákov, cicavcov a stopy zvierat. Vybrali sme si vždy 3 zástupcov. Na ďalšom bolo určovanie svetových strán pomocou buzoly, určovanie a odhad vzdialenosti a orientácia v prírode. Zaujímavá bola aj chôdza na chodúľoch. Museli sme prejsť 10 metrový úsek bez spadnutia. V tomto sme bolo všetci veľmi úspešní. A podobne aj v streľbe na terč. Triafali sme do obrázka svini divej. Našťastie vždy presne do stredu.

           Po skončení bola prestávka na obed a vyhodnotenie.

Deň bol super a už sa tešíme na ďalší rok.

 

Družstvo starších žiakov obsadilo 2. miesto:

            Soňa Kubeňová IX. A

            Ján Kultán IX. A - 3. miesto ako jednotlivec

            Tadeáš Vakula IX. A

Družstvo mladších žiakov obsadilo 3. miesto:

            Dominika Halvoníková V. B

            Beáta Kubinčanová V. A

            Ivana Poništová V. A

 

Na súťaž starších žiakov pripravovala pani učiteľka Jančulová, mladších žiakov pani učiteľka Držiaková a na streľbu Miroslav Žovin.

 

                                                                       Dominika Halvoníková V. B

Foto vo fotoalbume. smiley

Strelecká súťaž

 

Dňa 25.05.2016  sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili streleckej súťaže v Čadci na Podzávoze.

Súťažilo sa o pohár riaditeľa CVČ v Čadci. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 6 žiakov, z toho 3 dievčatá

Anetka Kubjatková, Anetka Kuniaková a Miška Adamcová a 3 chlapci Tadeáš Vakula, Janko Kultan a

 Janko Strenitzer. Súťaž bola hodnotená v kategóriách chlapci, dievčatá a jednotlivci. V kategórii 

Chlapcov - jednotlivcov si Tadeáš Vakula vystrieľal pekné 3. miesto, Miška Adamcová v kategórii

Dievčatá - jednotlivci si odniesla krásne 2. miesto. Naše družstvo dievčat si odnieslo víťazstvo, čiže

1. miesto a chlapci ako družstvo obsadili 2. miesto. Súťaž prebiehala v dobrej nálade, aj keď

konkurencia bola veľmi silná, keďže strieľalo 16. družstiev, to bolo viac ako 50 detí.

 Domov sme si odniesli medaily, poháre, vecné ceny a krásny pocit z víťazstva.

 Na záver by sme chceli ako žiaci veľmi pekne  poďakovať nášmu vedúcemu  pánovi  Miroslavovi

 Žovinovi, ktorý sa nám roky venuje a pripravuje nás na strelecké súťaže,  na ktorých sa výborne

umiestňujeme a reprezentujeme nielen našu školu ale aj Obec Nová Bystrica.

 

                                                                                                               Anetka Kubjatková,  IX.A

Foto vo fotoalbume. wink

Biologická olympiáda

 

            Raz nám pani učiteľka Držiaková oznámila, že sa môžeme zúčastniť biologickej olympiády. Začali sme sa pripravovať najskôr na školské kolo. To sa konalo 18. apríla.

Okresné kolo bolo 10. mája v CVČ v Čadci. Prišli sme tam a pekne nás privítali. Bolo nás  19.  Súťaž mala praktickú aj teoretickú časť. Rozdali nám testy a na stole sme už mali pripravené šišky a konáriky ihličnatých stromov na praktickú časť. Teoretická časť sa skladala z rôznych otázok o rastlinách, rybách, parazitoch i o ochrane životného prostredia. Keď sme dopísali, rozdali nám bagety na posilnenie.

Výsledky prišli do školy. Umiestnili sme sa veľmi dobre. Ja som obsadila 3. miesto a Natália 7. miesto. Od pani učiteľky sme dostali aj odmenu.

            Určite by sme na biologickú olympiádu išli aj na budúci rok.

 

                                                           Lucia Talapková, VI. A

                                                           Natália Kocúrková, VI. A

Výtvarná súťaž

„Ročné obdobia v záhradke“

 

V mesiaci marec sa žiaci ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci so ZO SZZ v Novej Bystrici  zapojili do 9. ročníka  celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom „Ročné obdobia v záhradke“, ktorú vyhlasuje Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave.

Do výtvarnej súťaže sa so svojimi výtvarnými prácami zapojili žiačky:

Silvinka Joneková - II. A,

Kristínka Brišová, Magdalénka Podhorská, Bianka Fulierová - III. A,

Ivanka Poništová, Sonička Grigová – V. A,

Simonka Brišová – V. B,

Marcelka Jantulová, Paťka Baničiarová, Natálka Brisudová – VI. A.

Výbor ZO SZZ v Novej Bystrici ďakuje dievčatám a pani učiteľkám – Mgr. Renáte Hoferovej, Mgr. Monike Chovancovej a Mgr. Jane Chovancovej, ktoré ich pri zhotovovaní prác viedli, za spoluprácu, čím reprezentujú nielen svoju školu, ale aj našu organizáciu.

 

Za ZO SZZ v Novej Bystrici Mgr. Eva Joneková

Foto vo fotoalbume. wink

Malý futbal žiakov JEDNOTA CUP ZŠo

 

Dňa 4.5.2016 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v Starej Bystrici malého futbalu pre starších žiakov

Jednota Cup. Tešili sme sa z prvého vyhraného a druhého remizovaného zápasu a po veľkom úsilí

v silnej konkurencii sme sa umiestnili na peknom 4. mieste. Ďakujeme chlapcom za peknú

reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalší ročník.

                                                                                                     Mgr. Ľ. Slučiaková

Foto vo fotoalbume.

Súťaž v speve ľudovej piesne

                          

Súťaž v speve ľudovej piesne sa v našej škole uskutočnila v dňoch 12. a 14. apríla 2016.

V podaní žiakov, ktorí mali odvahu a chuť si zaspievať, sme si vypočuli veľa krásnych slovenských ľudových piesní. Súťaže sa zúčastnilo spolu 42 žiakov z 1. a 2. stupňa ZŠ.
 

Žiaci boli podľa veku rozdelení do troch kategórií:

 

1. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka):

 

 1. miesto:           Miška Šutiaková                     I.B
 2. miesto:           Jurko Šutiak                            I.B
                         Martinka Frídečanová             I.A
 3. miesto:           Silvinka Joneková                   II.A
                         Jakubko Kováč                       I.A

   

2. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka):

 

 1. miesto:           Barborka Šutiaková                IV.A
 2. miesto:           Aďka Halvoníková                  IV.A
                         Terezka Čierňavová               III.A
 3. miesto:           Magdalénka Podhorská         III.A
                         Sofinka Cabadajová               IV.A

   

3. kategória (žiaci 5. až 9. ročníka):

 

 1. miesto:           Deniska Halvoníková              VII.A
                         Dominika Halvoníková           V.B
 2. miesto:           Katka Kolenová                      V.B
                         Kristínka Kuricová                  V.A
 3. miesto:           Ivetka Srníčková                     VII.A
                         Tatianka Patylová                   V.B
                         Filipko Svitek                           VI.A

   


 

Víťazi dostali pekné diplomy a vecné ceny, nechýbala ani sladká odmena či potlesk spolužiakov.

 

Na záver chcem poďakovať všetkým súťažiacim a tiež učiteľkám z 1. a 2. stupňa ZŠ za pomoc a spoluprácu pri organizácii súťaže.

 

Mgr. Katarína Pavelková

                                         

Úspechy našich žiakov v matematike

                               

Počas celého školského roka sa žiaci z 1. - 9. ročníka zapájali do riešenia viacerých matematických súťaží.

 

Asi najobľúbenejšou súťažou je Pytagoriáda. Pozostáva z 15 úloh zameraných predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Úspešným riešiteľom sa žiak stáva vtedy, ak v časovom limite 60 minút vyrieši správne aspoň 10 úloh. Úspešní riešitelia postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 8. a 9. marca 2016 v Čadci.

 

Úspešní riešitelia okresného kola:              

 

Kristína Brišová              III. A

Ema Riečičiarová           III. A

Lucia Talapková             VI. A

 

Náročnejšou súťažou, v ktorej si žiaci potrápili svoje hlavičky, je Matematická olympiáda.

Najskôr riešia šesť úloh domáceho kola. Ak vyriešia správne aspoň štyri, postupujú do ďalšieho kola. Okresného kola, ktoré sa konalo v dňoch 19. januára a 5. apríla 2016 v Čadci, sa zúčastnilo 10 žiakov z 5., 6., 7. a 8. ročníka.  

 

Úspešní riešitelia okresného kola:

 

Lucia Talapková    VI. A            1. miesto vo svojej kategórii

Simona Brišová     V. B

Kristína Borisová   VIII. A

 

21. marca 2016 sa v našej škole uskutočnila obľúbená súťaž Matematický klokan.

Ide o medzinárodnú súťaž, v roku 2015 sa do nej zapojilo 6 miliónov žiakov zo 61 krajín.

V našej škole sa do súťaže prihlásilo 87 žiakov z 1. - 9. ročníka.

Žiaci museli v určenom časovom limite vyriešiť 18 (1. stupeň ZŠ) alebo 24 úloh (2. stupeň ZŠ) zameraných najmä na rozvoj logického myslenia.

Úspešným riešiteľom sa stáva žiak vtedy, keď sa vo svojej kategórii zaradí medzi 20% najlepších riešiteľov z celého Slovenska.

 

Úspešní riešitelia:

 

Vanesa Klieštiková          I. A

Agáta Halvoníková          I. B

Lukáš Melišík                  I. B

Sandra Slivková              I. B

Natália Čierňavová         II. A

Silvia Joneková              II. A

Kristína Brišová              III. A

Ema Riečičiarová            III. A

Martin Borovička            IV. A

Sofia Cabadajová            IV. A

Simona Brišová              V. B
Lucia Talapková             VI. A

Ján Kultan                     IX. A

 

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom v spomínaných súťažiach ďakujeme za ich snahu.

Tým žiakom, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Dana Jančulová

                                      

Chemická olympiáda

               

Dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z chémie. Našu školu reprezentovali dve deviatačky: Miška Adamcová a Soňa Kubeňová.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sme pracovali s roztokom hydroxidu draselného a kyseliny chlorovodíkovej. Znalosti z alkalických kovov sme si preopakovali zasa v teoretickej časti.

Súťaž nebola ľahká, no napriek tomu sme boli obe úspešné riešiteľky.

                                                                                                                                                 Soňa Kubeňová IX.A

 

Naši florbalisti

                     

V Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pracuje aj florbalový krúžok. Tento rok sa prihlásilo sedemnásť žiakov z ročníkov  tri až deväť. Keďže v škole nemáme telocvičňu, z hľadiska bezpečnosti nie je možné hrať na školskej chodbe, a preto chodíme od októbra do telocvične vo Vychylovke. Najprv som si myslela, že to  pre deti bude  problém, pretože pripadla do úvahy sobota, ale mýlila som sa.  Potešilo ma, že florbalisti chodia pravidelne každú sobotu doobeda autobusom do telocvične a vždy sa tešia  na tréning.

Vyvrcholením nášho úsilia bolo zapojenie sa do postupovej súťaže vo florbale. 11. marca sme sa zúčastnili obvodového kola, ktoré sa hralo v Krásne nad Kysucou. Súperom nám boli dve školy z nášho obvodu a to ZŠ Krásno a ZŠ Zborov nad Bystricou.  Potešilo nás, že sme tento súboj vyhrali a postúpili sme do okresného kola, ktoré sa konalo 18. marca v Čadci . Keďže bolo 6 obvodov, tohto kola sa zúčastnili víťazi - teda 6 družstiev. Súperom o ďalší postup nám bola ZŠ Podvysoká a ZŠ Rázusova Čadca. Chalani dali do hry všetko a veľmi sa snažili. Nakoniec  sme so ZŠ Podvysoká v poslednej sekunde zápasu dostali tretí gól a zápas sa skončil 3:2. ZŠ Rázusova bol pre nás veľmi silný súper, s ním sme prehrali. Nakoniec sme skončili v okrese piaty, čo je myslím tiež veľmi dobré a všetkým chalanom treba poďakovať  za ich nasadenie v zápasoch. Zvlášť ďakujem prvým piatim hráčom a brankárovi Jánovi Kultánovi, ktorí odviedli najviac práce v obidvoch kolách súťaže.

Školu reprezentovali:   brankári - Ján Kultán, Michal Stenitzer

Hráči – Kristián Jančula,Tadeáš Vakula,Tibor Kirn, Denis Kulas, Tomáš Vojtek, Peter Čierňava, Ján Strenitzer, Roman Vakula, Ľubomír Žovin, Ján Skaličan, Lukáš Adamec.

 

                                                                                        Vedúca krúžku  Mgr. Elena Jančulová

Foto vo fotoalbume.cool

 

Prírodovedná súťaž „Ako zimujú naše zvieratká“

                         

Dňa 9. 2. 2016  sme boli na prírodovednej súťaži „Ako zimujú naše zvieratká“ v Čadci v CVČ

Rozdelili nás do dvoch skupín - 4. ročník a 5. ročník. Za našu školu súťažilo až 6 dievčat z 5. ročníka a boli sme rozdelené na dve trojčlenné družstvá.

1. družstvo: Žanetka Borisová, V. B

                   Kristínka Kuricová, V. A

                   Lucka Zjatková, V. A

2. družstvo: Dominika Halvoníková, V. B

                    Nikolka Halvoníková, V. B

                    Beátka Kubinčanová, V. A

Po rozdelení do skupín sme prišli do triedy, kde sme mali vypracovať test, v ktorom bolo 12 otázok o živote našich zvierat počas zimy a o ich význame. Pracovali sme samostatne a nemohli sme si vôbec pomáhať. Po teste sme mali 30 minútovú prestávku. Potom sme mali poznávačku 10-tich vtáčikov. Obsadili sme 4. miesto.

Na súťaž nás pripravovala pani učiteľka Mgr. Ivana Držiaková, ktorá nám  nachystala aj cvičný test a poznávačku z rôznych encyklopédií.

 

                      Žanetka Borisová a  Dominika Halvoníková, V. B a Kristínka Kuricová, V. A

 

Prednes poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

–  školské kolo

                     

V dňoch 28. 1. a 5. 2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili najlepší recitátori jednotlivých tried. Tento školský rok ich bolo 42.

VYHODNOTENIE:

I. kategória (2. - 4. roč.):

                         POÉZIA

 1.  miesto: Sofia Cabadajová, 4. A
 2. miesto:  Barbora Šutiaková, 4. A
 3. miesto:  Karolína Čierňavová, 3. A

                Silvia Joneková, 2. A

                 PRÓZA

 

      1.  miesto: Ema Riečičiarová, 3. A

      2.  miesto: Magdaléna Podhorská, 3. A

      3.  miesto: Kristína Brišová, 3. A

 

 

Mimoriadna cena: Najlepšia prváčka – Linda Joneková, 1. B

II. kategória(5. - 6. roč.):

                        POÉZIA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Ivana Poništová,  5. A
 3. miesto: Filip Svitek, 6. B

                PRÓZA

 1. miesto: Karolína Svitková, 5.A
 2. miesto : Lucia Talapková, 6.A
 3. miesto: neudelené

III. kategória(7. - 9. roč.):

                         POÉZIA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Soňa Kubeňová, 9.A
 3. miesto: Lea Šadibolová, 7. A

                                        

                                       PRÓZA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Lenka Piteková, 8. A
 3. miesto: Emma Heltková, 7. A

 

Do obvodného kola v Krásne nad Kysucou postúpili: Sofia Cabadajová, Karolína Svítková, Ema Riečičiarová, víťazi jednotlivých kategórií.

 

Prednes poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

– obvodné kolo

16. 2. 2016 sa uskutočnilo v Krásne nad Kysucou obvodné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom Karolína Svitková získala 2. miesto a postúpila do okresného kola. K peknému umiestneniu jej blahoželáme a v okresnom kole prajeme veľa šťastia!

Foto vo fotoalbume. angel

Geografická  olympiáda

                                     

            Aj tento rok sa naši žiaci 6. – 9.ročníka zapojili do Geografickej olympiády. Úlohy teoretickej, praktickej i regionálnej časti školského kola riešili žiaci VI. A – Natália Pokrývková, Stanka Halvoníková, Natália Kocúrková, Lucia Talapková, Lukáš Adamec, Lucia Fujeríková, Marcela Jantulová, Michal Strenitzer; žiaci VII. A – Branislav Romaník, Lea Šadibolová, Kristián Svitek a Denisa Halvoníková; VIII. A – Tomáš Vojtek, Lívia Masnicová, Lenka Piteková, Kristína Borisová, Ján Skaličan, Jakub Šumský a žiaci IX. A – Michaela Adamcová, Soňa Kubeňová, Adam Chovanec, Tadeáš Vakula, Ján Strenitzer, Ján Kultan a Benedikt Cáder.

 

            V tomto kole boli najúspešnejší títo žiaci:  Branislav Romaník zo VII. A, Lucia Talapková, Marcela Jantulová a Natália Pokrývková – žiačky VI. A a napokon žiaci IX. A – Michaela Adamcová, Ján Strenitzer, Soňa Kubeňová, Tadeáš Vakula a Adam Chovanec.

Títo žiaci, okrem deviataka Jána Strenitzera, postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 4. februára v Čadci.

 

            V okresnom kole sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

V kategórii F – 6. – 7. ročník nás najlepšie reprezentovala žiačka VI. A – Lucia Talapková so ziskom 50 bodov. Za ňou so ziskom 45 bodov nasledoval Branislav Romaník, Marcela Jantulová – 40 bodov a Natália Pokrývková - 34 bodov.

Z deviatakov bola najúspešnejšia Soňa Kubeňová so ziskom 52 bodov, za ňou Michaela Adamcová – 51 bodov, Adam Chovanec – 47 bodov a Tadeáš Vakula – 44 bodov.

 

            V náročnej súťaži, ktorá preverila naše znalosti a praktické zručnosti z geografie, sme obstáli veľmi dobre a umiestnili sa na krásnych miestach.  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme k ich umiestneniam a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy

 

            Na súťaž nás pripravovali pani učiteľky Mgr. Dana Jančulová a Ing. Ľudmila Jarabicová.

 

                                                                               Miška Adamcová, žiačka IX. A

           

 

Biologická olympiáda - BIO C

Dňa 3. februára 2016 sa konalo v Centre voľného času v Čadci okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória: C. Z našej školy sa ho zúčastnili dvaja deviataci: Soňa Kubeňová a Tadeáš Vakula. Olympiáda bola rozdelená na praktickú a teoretickú časť. Obaja naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Tadeáš obsadil 5. miesto a Sonička 6. miesto.                     

                                                                                                                  Mgr. Dana Jančulová

 

Matematická olympiáda

          

Dňa 19. 1. 2016 sa konalo na ZŠ Komenského v Čadci, obvodové kolo matematickej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnilo 5 žiačok piateho ročníka: Simonka Brišová, Žanetka Borisová, Karolínka Svitková, Beátka Kubinčanová a Ivanka Poništová. V domácom kole riešili 6 matematických úloh. Žiačka Simonka Brišová z V. B sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola, k čomu jej srdečne blahoželáme.

                                                                                           Mgr. Dana Jančulová

 

Anglická olympiáda

Aj v tomto roku žiačka 9. ročníka reprezentovala našu školu v okresnom kole anglickej olympiády, ktorá sa konala dňa 13. januára 2016 v Kultúrnom dome v  Čadci.

Táto olympiáda sa skladá z dvoch hlavných častí, z písomnej a ústnej.

Písomná časť obsahuje počúvanie a čítanie s porozumením, gramatický test a test so slovnej zásoby.

Ústna skúška má 2 časti. Najprv žiaci vytvárajú príbeh podľa daného obrázka, no nesmú ho opisovať. Príbeh má byť zaujímavý, súťažiaci má hovoriť plynule, bez gramatických chýb a s bohatou slovnou zásobou.

Potom žiaci prejdú k druhej komisii, kde majú rolovú úlohu - na danú tému komunikujú s porotou.

Naša žiačka, Tatiana Čierňavová, z celkového počtu 19 žiakov, získala pekné 8. miesto a je úspešnou riešiteľkou.

Srdečne blahoželáme!

                                                                                  Pripravila Mgr. Jana Chovancová

 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Dňa 20.01. 2016 sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti.

Žiaci – víťazi školských kôl okresu súťažili v troch kategóriách. Našu školu reprezentovala Emka Riečičiarová, žiačka III. A triedy a súťažila v I. kategórii: žiaci 2. a 3. ročníka. Predniesla povesť Beatrice Čulmanovej Čertova skala, Povesť o čertovi Demeterovi, čo sa na dobrého človeka premenil a oženil.

Emka sa vďaka svojmu prejavu stala víťazkou v I. kategórii, čo znamená, že postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční  26. 02. 2016 v Žiline. Všetci jej budeme držať palce.

Viedla ju Mgr. Eva Joneková za výraznej podpory Emkiných rodičov.

Emke týmto gratulujem a ďakujem za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy a tiež aj rodičom za ich ústretovosť a spoluprácu so mnou.

 

                                                  Mgr. Eva Joneková

Foto vo fotoalbume. cool

 

Všetkovedko

 

Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto roku súťaž formou testu prebehla dňa 1. decembra. Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 20 žiakov 2. - 5. ročníka:

II. A: Katarína Cabadajová, Natália Danková, Zara Audrey

          Frančiaková, Silvia Joneková,

III. A: Magdaléna Podhorská, Jakub Podolinský, Tomáš 

           Chovanec, Natália Hančínová, Rastislav Halvoník,   

           Karolína Čierňavová, Dávid Ševčík, Terézia 

           Čierňavová,

IV. A: Viktória Chovancová, Alexandra Krzáková, Matej    

            Sporimský, Vanesa Mičencová,

V. A: Liliana Elizabeth Sobolová, Matej Halvoník,

V. B: Daniel Pitek, Ján Lulák.

Teraz budeme už len čakať na výsledky jednotlivcov, ktoré si každý podľa svojho prideleného číselného kódu môže pozrieť už 21. decembra 2015 na stránke www.vsetkovedko.sk.

Držím palce a dúfam, že budú všetci úspešní.

 

                                                  Mgr. Eva Joneková

Olympiáda zo slovenského jazyka

 

Žiaci 8. a 9. triedy sa aj tento rok zapojili do 8. ročníka  Olympiády zo slovenského jazyka.

Po uskutočnení školského kola dňa 6.11. 2015 najviac vedomostí a jazykovej zručnosti

preukázala Michalka Adamcová /IX.A/ a zabezpečila si postup do okresného kola,  ktoré sa

uskutočnilo 10.12. 2015 v Čadci. Z prítomných 21 žiakov  Michalka skončila na piatom mieste a zaradila sa tak k úspešným riešiteľom.  

Potešilo nás pekné umiestnenie a vzorná reprezentácia našej školy aj napriek stúpajúcim nárokom na súťažiacich.

Srdečne blahoželáme!

                                                                                                Mgr. Štefánia Chovancová

 

Výtvarná súťaž

„Nakresli si Betlehem“          

 Kysucká knižnica v Čadci vyhlásila medzinárodnú výtvarnú súťaž na peknú vianočnú tému s názvom „ Nakresli si Betlehem „ . Do súťaže sa zapojilo 158 detí, dokonca aj deti z Poľska, a z nich bolo ocenených 33 prác. Medzi nimi boli aj výtvarné práce štyroch žiačok z našej školy, ktoré boli aj ocenené. Žiačky Natálka Brisudová, Lucka Talapková, Lucka Hrčková a Marcelka Jantulová  si boli v piatok , dňa 11.12.,  prevziať  ceny .

            Vernisáž začala veľmi pekným hudobným programom, kde flautistky, gitaristky, huslistky a speváčky príjemne spríjemnili toto podujatie. Po udelení cien sa žiaci mohli ponúknuť pripraveným občerstvením. Po skončení vernisáže a po vyhlásení výsledkov sme si s dievčatami prešli celú knižnicu, ktorá sa nám veľmi páčila.

Ďakujeme žiačkam VI.A triedy za peknú reprezentáciu našej školy a verím, že sa ešte zapoja do ďalších výtvarných súťaží, pretože sú veľmi tvorivé a zručné. 

                                                                                                                         Mgr. Jana Chovancová

Kysucká diabolka

 

Dňa 11.12.2015 sa žiaci nášho streleckého krúžku pod vedením pána Miroslava Žovina zúčastnili

 súťaže „ Kysucká diabolka“.

Súťaž prebiehala v telocvični v ZŠ Čadca- Podzávoz. Na úvod žiakov privítal  primátor mesta Čadca pán Ing. Milan Gura a poprial im veľa šťastia.

Žiaci súťažili ako jednotlivci v štyroch kategóriách. Aj pri obrovskej konkurencii mali naši strelci úspech.

V kategórii starších žiačok sa Anetka Kuniaková umiestnila na 2. mieste s rozdielom jedného bodu od víťazky a na 3. mieste sa umiestnila Miška Adamcová.

V kategórii starších žiakov sa umiestnil na štvrtom mieste Janko Stzrenitzer. Ďalší strelci Anetka Kubjatková, Tadeáš Vakula a Janko Kultan patrili tiež  medzi vynikajúcich strelcov. Žiaci boli odmenení a spokojne, ale s únavou, odchádzali  domov.

Srdečne blahoželáme za ďalší úspech v okrese.

                                                                                                           Mgr. Ľ. Slučiaková

 

6. ročník Technickej olympiády

V školskom roku 2015/2016 sa naša škola opäť zapojila do riešenia teoretických a praktických úloh Technickej olympiády, ktorú už tradične vypracovala Juventa prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predmety technického zamerania, a aj samotná Technická olympiáda, motivujú a pomáhajú  žiakom spoznávať zákonitosti vedy a techniky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pri

rozhodovaní o ďalšom štúdiu v tejto oblasti. Spoločnosť potrebuje naozaj technikov, remeselníkov a ostatných odborníkov pre potreby mnohých, moderných priemyselných firiem, v oblasti služieb, nielen v štátnej, ale aj v súkromnej - podnikateľskej sfére.

Po uskutočnení školského kola  najlepší žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.12.2015 v Strednej odbornej škole technickej v Čadci ako organizátora okresného kola.

Naša škola v okresnom kole obstála veľmi dobre, vďaka týmto žiakom:

Branislav Romaník, 7.A trieda , kategória B (5 až 7.ročník)  -  1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2016 v SOŠ technickej v Námestove.

Kristína Borisová, Tomáš Vojtek, 8.A trieda, kategória A (8 až 9. ročník) - 3.miesto.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!!!

 

                                    Ing. Miroslav Pavelek, vyučujúci predmetu Technika

 

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám bol vyhlásený Európskou komisiou na tretí novembrový týždeň a pripomíname si ho od roku1998. Pri tejto príležitosti bola pre žiakov  našej školy vyhlásená výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa.  Najkrajšie práce boli odmenené vecnými cenami a vyvesené na nástenke na hlavnej chodbe. Touto cestou ďakujem všetkým zúčastneným žiakom.

Prvé tri miesta obsadili títo žiaci:

 1. Šarlota Cádrová VI. A
 2. Tadeáš Adamec IV. A
 3. Ema Riečičiarová III. A

                                                                                                      Mgr. Dana Jančulová

Okresné kolo v stolnom tenise

 

27.11. sa v Čadci konalo  okresné kolo v stolnom tenise. Členovia krúžku Stolný tenis sa tejto súťaže zúčastňujú už niekoľko rokov a vždy s veľmi dobrým výsledkom. Tento rok  zabodovali veľmi dobre a domov  prišli s pekným umiestnením, pohármi a diplomami. Družstvo chlapcov v zložení Ján Kultan, Ján Strenitzer, Lukáš Adamec  a Michal Strenitzer  v silnej konkurencii deviatich družstiev obsadili krásne tretie miesto. Záverečný zápas o toto miesto si zahrali so žiakmi z Gymnázia Čadca. Po remíze s nimi  hrali opäť a už si tretiu priečku nenechali ujsť. Dievčatá v zložení Michaela Adamcová, Aneta Kuniaková, Timea Mičencová a Barbora Dendisová  tak ako vlani aj tento rok zvíťazili a teda postupujú do krajského kola. V tejto kategórii boli len tri družstvá, ale boli veľmi rovnocenné a bojovalo sa o každú loptičku.

Všetkým srdečne blahoželáme a  dievčatám v krajskej súťaži budeme držať palce.

 

                                                                     vedúca krúžku Mgr. Elena Jančulová

Foto vo fotoalbume. laugh

Strelecká súťaž

 

Dňa 25.11.2015 sa uskutočnila strelecká súťaž  pre žiakov základných škôl. Táto súťaž sa konala v Základnej škole Podzávoz. Tak ako zakaždým sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorých pripravil na súťaž  pán školník Miroslav Žovin,, ktorý vedie strelecký krúžok v našej škole. Ani tento raz sa naši žiaci nedali zahanbiť a družstvo  dievčat skončilo ako prvé. Družstvo chlapcov tvorili Janko Kultán, Tadeáš Vakula a Janko Strenitzer. Chlapci sa umiestnili na druhom mieste. Janko Kultan  ako jednotlivec skončil na treťom  mieste. Gratulujeme a veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Na súťaž deti sprevádzal pán Miroslav Žovin, ktorý bol veľmi hrdý na svoje družstvá

                                                         Bc. Kamila Kubjatková

 

„NAŠE HUBY"

 

Dňa 27. 10. 2015 sme boli v Čadci v CVČ na biologickej súťaži „Naše huby“. Po príchode nás rozdelili do dvoch skupín, 4. ročník a 5. ročník. V piatom ročníku bolo 7 trojčlenných družstiev. Za našu školu sme súťažili: Kristínka Kuricová V. A, Lucka Ziatková V. A a Dominika Halvoníková V. B. Po rozdelení do skupín sme prišli do triedy, kde sme mali poznávať 10 rôznych húb, a nemohli sme si navzájom pomáhať. Potom sme mali 30 minútovú prestávku, po ktorej nasledoval test s otázkami. V niektorých sme museli zakrúžkovať správnu odpoveď, alebo sme ju museli dopísať vlastnými slovami. Ani tu sme si ako družstvo nemohli pomáhať. Na konci všetky naše body spočítali a po krátkej prestávke celú súťaž vyhodnotili. Veľmi sme sa potešili, lebo sme vyhrali 1. miesto a domov sme si priniesli aj peknú odmenu.

                Na súťaž nás pripravovala p. učiteľka I. Držiaková.

 

                                                                                                                             Kristínka Kuricová, V. A

                                                                                                                                                                         

 
 
 

Hasičská súťaž

 

Dňa 11. 10. 2015 sa konala detská hasičská súťaž v Obci Klubina, ktorá bola organizovaná v rámci projektu „Podpora rozvoja detského hasičského družstva DHZ Klubina“. Konala sa pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a projekt podporila aj starostka spomínanej obce a miestni sponzori.

Súťaže sa zúčastnilo družstvo dievčat v zložení Gabika Cabadajová, Monika Joneková, Vanda Petreková, Lenka Piteková, Timea Mičencová,  Anetka Kubjatková, Anetka Kuniaková, Stanka Halvoníková, Deniska Halvoníková, Šarlota Cádrová. Hoci bolo veľmi nepríjemné a chladné počasie, dievčatá sa s tým vysporiadali hrdinsky a v konkurencii siedmych družstiev sa vo svojej kategórií umiestnili na krásnom 2. mieste.  Zúročili tak hodiny tréningu, ktoré venovali príprave. Nebolo to vždy ľahké. Pasovali sme sa s nepriazňami počasia, niekedy so zlyhávaním techniky, ale nakoniec sme to spoločnými silami doviedli do úspešného konca. Ja, ako ich vedúca, som na ne právom veľmi hrdá, potešili ma a dúfam, že v budúcnosti nadviažeme na tento úspech a budeme sa len zlepšovať. Ešte raz ďakujem dievčatám za skvelý výkon a reprezentáciu obce, DHZ Nová Bystrica a samozrejme svojej školy.

 

                                                                                                           Mgr. Monika Halvoníková

                                                                                                           vedúca hasičského krúžku           

 

                                       

 

OV DPO ocenilo našich žiakov

                                                 

Milé prekvapenie sa udialo dňa 19.6.2015, kedy do našej školy zavítali členovia OV DPO v Čadci – riaditeľka Marta Balošáková a mjr. Mgr. Roman Jakubík. Ich návšteva nebola náhodná, pretože prišli odovzdať ocenenie za umiestnenie v okresnej literárnej súťaži Ochrana pred požiarmi očami detí, do ktorej sa zapojilo 29 žiakov z 8 škôl.

Naši žiaci boli úspešní, pretože Lea Šadibolová, žačka  6.A, získala 2. miesto prózou Nepoučiteľný Igor a Tadeáš Vakula, žiak 8. A, obsadil 3. miesto básňou Nekonečný príbeh.

Od riaditeľky OV DPO v Čadci obdržali diplom a medailu a ich práce postupujú do celoslovenského kola. Obidvom našim žiakom blahoželáme a veríme, že v literárnej tvorbe  budú pokračovať naďalej.

 

                                                                                        Mgr. Štefánia Chovancová

Foto vo fotoalbume.laugh

Lesy deťom

Dňa 15.5.2015 sa dve trojčlenné družstvá z našej školy zúčastnili súťaže Lesy deťom v Oščadnici, v parku pri kaštieli.  Družstvo starších žiakov: Gabika Cabadajová (IX.A), Ján Kultán (VIII.A), Tadeáš Vakula (VIII.A)  a družstvo mladších žiakov: Vanda Petreková          ( V.A), Michal Strenitzer (V.A), Sebastián Ficek (V.A). Ako doprovod išla s nami pani učiteľka Jančulová Dana, ktorá sa tiež podieľala na našej príprave, aby sme boli úspešní smiley a otec nášho spolužiaka, pán Kultán, ktorý patril medzi organizátorov súťaže. Keď sa dostavili všetky prihlásené družstvá, nastúpili sme si pred kaštieľ, kde nám lesníci a požiarnici popriali veľa šťastia v plnení disciplín. Takticky sme si rozdelili disciplíny a išli sme na to. Najprv sme absolvovali všetky vedomostné disciplíny a potom tie kondičné, čo sa týkali hlavne hasičstva, kde sme urobili rekord laugh. Topografiu sme si nechali nakoniec, pretože to bola asi najťažšia z disciplín.  Kým  výsledky vyhodnotili, išli sme na guláš, ktorý pre nás páni lesníci pripravili yes. Mimochodom, bol VÝBORNÝ! K tomu sme potom ešte dostali aj krabicu džúsov.  Konečne prišiel čas na výsledky, na ktoré sme všetci tak čakali. V súťaži Lesy deťom sme sa umiestnili na 3.mieste: Gabika(ja), Ján a Tadeáš s počtom bodov 233. Naše mladšie družstvo sa umiestnilo na 8. mieste. Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Tadeáš na 4. mieste. V súťaži Hasiči deťom starší žiaci  skončili na 3. mieste a mladší žiaci na 16. mieste. Po rozdaní  cien sme všetci spokojne nastúpili do áut a šli sme domov.   Ak budete mať príležitosť ísť na súťaž Lesy deťom a Hasiči deťom, určite tam treba ísť a zabaviť sa Jsmiley.                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Gabika Cabadajová IX.A 

                                                       

Biologická olympiáda

Dňa 14.5 2015 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória D, ktoré sa konalo v CVČ Čadca. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Našu školu zastupoval v tejto kategórii žiak 7. triedy Vratko Halvoník. Získal 4. miesto a stal  sa úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme! Na súťaž  sa pripravoval na prírodovednom krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Jančulovej Dany.

 

Medzinárodný žiacky florbalový turnaj

v Hradci nad Moravicí

 

Pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici pracuje druhý rok florbalový krúžok. Žiaci, ako chlapci  tak aj dievčatá, majú o tento šport veľký záujem. Keď sme dostali pozvanie zúčastniť sa medzinárodného turnaja v Čechách, hneď sme to využili, aby sme si svoje sily zmerali na takejto súťaži. Turnaj sa konal 16. mája v Hradci nad Moravicí v hoteli Belária. Keď sme prišli, už nás čakali žiaci z Poľska z dvoch škôl a žiaci z Hradca a z Opavy. Na úvod  zahrali starší žiaci – deviataci – exhibičný zápas. Potom sme sa už venovali súťaži so žiakmi ôsmeho a siedmeho ročníka. Darilo sa nám a jednoznačne boli naši chalani najlepší. Tešili sme sa z toho všetci, hlavne z medailí a pohára, ktoré sme dostali na záver turnaja. Veľkú radosť mali florbalisti aj z toho, že mohli využiť hotelový bazén a tam sa vyjašiť dve  hodiny.

Domov sme prišli večer unavení, ale spokojní a s ešte väčšou chuťou sme sa pustili do tréningov.

Účastníci turnaja:

brankári - Kultán Ján,  Lieskovan Matúš

hráči – Vojtek Matej, Kováč Mário, Fuják Braňo, Vaňovec Róbert, Srníček Peter, Vakula Tadeáš, Jančula Kristián , Cáder Benedikt, Kulas Denis, Čierňava Peter.

Ďakujeme Obecnému úradu v Novej Bystrici, ktorý nám zaplatil cestu na turnaj.

                                                                     Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

Foto vo fotoalbume.laugh

Mladý záchranár CO

Dňa 15.05.2015 sa naši žiaci zúčastnili, tak ako tradične, okresného kola súťaže-  CIVILNÁ OCHRANA. Našu školu reprezentovali: Miška Adamcová, Lucka Fujeríková, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Táto súťaž je veľmi náročná, obsahuje viacero disciplín. Absolvovali testy, zdravotnú prípravu, požiarníctvo, streľbu a napokon akciu s ochrannými maskami. Naši žiaci sa zo siedmich družstiev umiestnili na štvrtom mieste. Na budúci rok sa určite budeme snažiť ešte viac, aby sme získali nejakú tú medailu, veď mali sme k tomu tak blízko. No drobnú vecnú cenu si aj tak zo súťaže odniesol každý žiak. Tešíme sa na 23. ročník tejto súťaže, ktorej sa určite zúčastnime. 

                                                                          Bc. Kamila Kubjatková

 

Strelecká súťaž

Dňa 13.05.2015 sa uskutočnila strelecká súťaž  „O pohár riaditeľa CVČ  Čadca" pre žiakov základných škôl. Táto súťaž sa konala na Základnej škole Podzávoz. Tak ako každý raz sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorých pripravil na súťaž náš pán školník Miroslav Žovin, ktorý vedie strelecký krúžok v našej škole. Ani tento raz sa naši žiaci nedali zahanbiť a družstvo našich dievčat skončilo ako prvé. Ako jednotlivci  sa z dievčat umiestnila na prvom mieste Miška Adamcová a na druhom mieste z jednotlivcov skončila Anetka Kuniaková. Ďalej sa súťaže zúčastnila Anetka Kubjatková a družstvo chlapcov tvorili Janko Kultán, Tadeáš Vakula a Janko Strenitzer. Gratulujeme a veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Na súťaž deti sprevádzala pani učiteľka Mgr. Monika Chovancová a vedúci krúžku Miroslav Žovin.

                                                                                        Bc. Kamila Kubjatková

Foto vo fotoalbume:cool

Chemická olympiáda 

                   

Dňa 26. 3. 2015 som sa zúčastnila na chemickej olympiáde v Čadci. Všetci olympionici sme sa mali stretnúť na danom určenom mieste o 8 hodine. Keď sme dorazili na miesto, zapísali sme sa a šli sme na najvyššie poschodie školy v Čadci. Všetci súťažiaci sme boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina písala teoretickú časť (teda písomnú, aby si overili, čo neviem ) a druhá zasa robila praktickú časť, čiže nejaký ten experiment. Teoretickú časť sme písali hodinku, ktorá aspoň mne úplne stačila J . Našťastie som našla pomerne super ľudí, ktorý boli ochotní pomôcť v ťažkej situácii.  V praktickej časti sme mali urobiť klasickú filtráciu, ktorú budete určite robiť aj na hodine chémie na našej škole. smiley (Nebojte sa ;-) je to ľahké). Praktickú časť som mala robiť hodinku a desať minút, ale ja a ostatní v mojej skupine sme boli všetci šikovní a pokus (experiment)  sme urobili skôr! Po teoretickej časti tá praktická bola „lážo-plážo.“ Keby som to mala takto zhodnotiť, povedala by som, že praktická časť bola jednoduchšia ako teoretická, ale povedzte mi, kto zjedol všetku múdrosť sveta? Podľa mojich očakávaní som myslela, že to bude ťažšie, ale  nakoniec to bolo dobré. Skončila som ako úspešná riešiteľka, čo som po dopísaní teoretickej časti vôbec nečakala.

 Podľa mňa sa tam oplatí  ísť kvôli všetkým zážitkom.

                                                                                                                 Gabika Cabadajová, IX.A 

 

Okresné kolo vo florbale starších žiakov

 

V Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pracuje druhý rok florbalový krúžok. Navštevuje ho 29 žiakov, ktorí sa delia  na starších a mladších. Samozrejme, že starším žiakom to už ide celkom dobre a mladší majú veľkú chuť do hry a tak si osvojiť  tento šport, ktorý sa v súčasnosti stáva akýmsi hitom na školách. 16.marca sa konalo obvodové kolo pre starších žiakov a samozrejme sme sa ho zúčastnili. Hrali sme v Krásne nad Kysucou a svoju skupinu sme vyhrali. Do súťaže sa prihlásilo 18 družstiev a veľmi nás potešilo, že sme sa prebojovali do okresného kola, ktoré sa konalo 31. marca v Čadci, kde postúpilo 6 družstiev . V tvrdej konkurencii sme skončili na veľmi peknom štvrtom mieste. Keďže nemáme telocvičňu, teší nás tento výsledok o to  viacej, že sme vyhrali s takými družstvami, ktoré hrajú vyššie súťaže. Je vidieť, že máme šikovných a pohybovo veľmi nadaných žiakov, ktorých tento šport  veľmi baví.

Školu reprezentovali títo žiaci:  Brisuda Adam, Vojtek Matej, Mário Kováč, Srníček Peter, Vaňovec Róbert, Čierňava Pavol, Fuják Branislav, Jančula Kristián, Kultán Ján, Lieskovan Matúš, Vakula Tadeáš, Cáder Benedikt, Čierňava Peter.

Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.

 

                                                                            Text : Mgr. Elena Jančulová

                                                                             Foto: Mgr. Monika Chovancová   

                                    

Rozprávkové vretienko 2015

Dňa 25. 3. 2015 Kysucká knižnica a Centrum voľného času detí a mládeže v Čadci usporiadali okresnú súťaž v prednese rozprávky pod názvom Rozprávkové vretienko 2015. Je to súťaž  zameraná predovšetkým na propagáciu slovenskej literatúry a rozvoj čítania detí. Súťažiaci svoj pozitívny vzťah k slovenskej rozprávke vyjadrili už svojou účasťou na Rozprávkovom vretienku.

Žiaci základných škôl súťažili v dvoch vekových kategóriách. Prví traja v každej kategórii boli ocenení knižnými cenami a diplomami. Za našu školu súťažila Karolínka Svitková, žiačka IV. A triedy. Predniesla modernú rozprávku O Červenej čiapočke a obsadila pekné

2. miesto. Karolínke gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

                                                 Mgr. Eva Joneková

Foto vo fotoalbume.devil

Súťaž v speve ľudovej piesne

                                        

„Spievajže si spievaj, spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie.“

 

Text tejto piesne asi najlepšie vystihuje atmosféru súťaže, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. marca 2015 v našej škole. V podaní žiakov 1. – 8. ročníka sme si vypočuli veľa krásnych slovenských ľudoviek, medzi ktorými zazneli aj melódie z kysuckého regiónu. O tom, že ľudové piesne a folklór oslovujú aj mladšiu generáciu, svedčí veľká účasť a záujem žiakov. Súťaže sa zúčastnilo spolu 47 dievčat a chlapcov z 1. a 2. stupňa. Žiaci boli podľa veku rozdelení do troch kategórii.

1. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka):

 1. miesto            Magdalénka Podhorská          II.A

 2. miesto            Jurko Kuric                              ll. A

 3. miesto            Silvinka Joneková                   I.A

                                  Dominik Targoš                      I.A

 

2. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka):

 1. miesto           Kristínka Kuricová                  IV.A
 2. miesto           Dominika Halvoníková           IV.B
                        Aďka Halvoníková                  III.A
 3. miesto           Katka Kolenová                      IV.B
                       Samko Križka                          III.A

 

3. kategória (žiaci 5. a 8. ročníka):

 1. miesto          Deniska Halvoníková              VI.A
                       Ivetka Srníčková                     VI.A
 2. miesto          Soňa Kubeňová                     VIII.A

                                Betka Staňová                        V.A

      3. miesto           Kristínka Borisová                  VII.A
                                Lucka Talapková                    V.A
                               Matúško Chovanec                 V.A

 

Víťazi dostali pekné diplomy a vecné ceny, nechýbala ani sladká odmena či potlesk spolužiakov.

Na záver chcem poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí svojou účasťou prispievajú k udržovaniu tradícií našich predkov a tiež učiteľkám z 1. a 2. stupňa ZŠ za pomoc a spoluprácu pri organizácii súťaže.

 

Mgr. Katarína Pavelková

Foto vo fotoalbume.smiley

 

Vianoce očami detí

Žiačky piateho ročníka- Jantulová M., Talapková L. , Baničiarová P., Fujeríková L. , Halvoníková K., Halvoníková S., Pokrývková N., Petreková V. , Brisudová N., Staňová A., Svitková A. a Cádrová Š. - sa zúčastnili výtvarnej súťaže Vianoce očami detí. Súťaž vyhlásilo Kysucké múzeum v Čadci,

 kde z poslaných prác vytvorili príjemnú vianočnú výstavu. Žiačky zobrazili túto vianočnú  tematiku  viacerými výtvarnými technikami a použili rôzny materiál.

Za túto ich snahu škola získala Pamätný list za úspešnú účasť a obdržala 3 pekné publikácie týkajúce sa histórie Kysúc.

Ďakujeme žiačkam za peknú reprezentáciu školy.

                        Pripravila  Mgr. Jana Chovancová

Florbalový turnaj

       

Dňa 16.02 2015 Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravilo s vedúcou krúžku Mgr. Jančulovou E. turnaj vo florbale. Hlavne starších chlapcov z ročníkov 8-9 tento šport veľmi baví, a preto si radi prišli vyplniť prázdninové dopoludnie. Po ukončení súťaže boli chlapci odmenení drobnými vecnými cenami a sladkosťami. Sme radi, že sa nám túto súťaž podarilo uskutočniť a mohli sa športovo vyžiť aj starší chlapci a zašportovať si aj počas prázdnin.

                                                             Bc. Kamila Kubjatková

Foto vo fotoalbume. blush

Matematická olympiáda 

                                 

Dňa 21.01.2015 sa na ZŠ J. A. Komenského v Čadci   konal 64. ročník okresného kola  Matematickej olympiády žiakov piateho a deviateho ročníka. Z našej školy sa ho zúčastnilo  5 žiakov piateho ročníka. Žiaci najskôr riešili 6 matematických úloh domáceho kola a na základe toho postúpili do okresného kola. Z 39 zúčastnených piatakov z okresu  boli 10 úspešní riešitelia, jedným z nich bol aj náš žiak,  Lukáš Adamec, ktorému srdečne gratulujeme.

Žiakov pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

Biologická olympiáda 

Dňa 04. 02. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategória C (žiaci 8. a 9. roč.). Zúčastnilo sa ho 13 žiakov. Naši žiaci 8. ročníka sa stali úspešnými riešiteľmi . Srdečne blahoželáme Tadeášovi  Vakulovi k 5. miestu a Soni Kubeňovej k 10. miestu.

Žiakov pripravovala Mgr. Dana Jančulová.

Prednes poézie a prózy 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

školské kolo

V dňoch 29. 1. a 4. 2.  sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili najlepší recitátori jednotlivých tried. Tento školský rok ich bolo 31.

VYHODNOTENIE:

I. kategória (1. - 3. roč.): POÉZIA

1.miesto: Sofia Cabadajová, 3. A

2.miesto: Juraj Kuric, 2.A

3.miesto: Martin Borovička, 3. A

             Alana Kapitulčínová, 3. A

II. kategória(4. - 6. roč.): POÉZIA

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Branislav Romanik,  6. A
 3. miesto: Dominika Halvoníková, 4. B

                                        PRÓZA

 1. miesto: Karolína Svitková, 4.A
 2. miesto.: Klaudia Podolinská, 6.A
 3. miesto: Stanislava Halvoníková, 5. A

 

III. kategória(7. - 9. roč.): POÉZIA

 1. miesto: Ján Skaličan, 7. A
 2. miesto: Viktória Kuricová, 9.A
 3. miesto: Tadeáš Vakula, 8. A

                                         PRÓZA

 1. miesto: Denisa Slučiaková, 9. A
 2. miesto: Klára Talapková, 9. A
 3. miesto: neudelené

Do obvodného kola v Krásne nad Kysucou postúpili: Sofia Cabadajová, Karolína Svítková, Ján Simeon Skaličan a Denisa Slučiaková, víťazi jednotlivých kategórii.

 

Prednes poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

obvodné kolo

12. 2. 2015 sa uskutočnilo v Krásne nad Kysucou obvodné kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom Sofia Cabadajová získala 1. miesto a  Karolína Svítková 2. miesto. Obidve dievčatá postúpili do okresného kola. K peknému umiestneniu im blahoželáme a v okresnom kole prajeme veľa šťastia.

                                                      Mgr. Adela Piteková

Foto vo fotoalbume. blush

Výtvarná súťaž Poľovníkov

                                               

V mesiaci januári Poľovnícke združenie Brízgalky v Novej Bystrici  vyhlásilo  výtvarnú súťaž, v ktorej mali deti namaľovať  alebo nakresliť na tému „Poľovníctvo.“ Do súťaže sa zapojilo mnoho detí a práce boli naozaj nádherné. Mali ich možnosť vidieť aj na výstave v Dome kultúry, kde na Poľovníckom plese 30.01.2015 porota z členov združenia vybrala a odmenila tie najlepšie práce. Chceli by sme touto cestou poďakovať  Poľovníckemu združeniu Brízgalky  v Novej Bystrici a CVČ pri Základnej škole za krásne odmeny pre deti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Výhercom srdečne blahoželáme!

1.miesto- Lucia Talapková  5.A

                  Filip Svitek    5.A

2. miesto- Lucia Fujeríková 5.A

                   Klaudia Podolínska  6.A

3. miesto- Lenka Piteková 7.A

                   Terezka Čierňavová 2.A

 

                                                                                                                   Mgr.Ľuboslava Slučiaková

Foto vo fotoalbume. cool

 

Výtvarná súťaž

Gymnázium v Čadci vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému ,,Kamenné gule- kysucké tajomstvo prírody" . Túto súťaž podporila Nadácia Orange v grantovom programe Šanca pre váš región.

Naša žiačka 5. ročníka, Lucia Hrčková, zobrazila túto prírodnú zaujímavosť  z oblasti Kysúc zaujímavou výtvarnou technikou,  za čo získala 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

                                                                                                    žiačku pripravila Mgr. Jana Chovancová

 

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 14. januára 2015 sa konal 25. ročník  okresnej  Olympiády  z anglického jazyka. Táto náročná súťaž pozostáva z písomnej aj ústnej skúšky.  Písomná časť obsahuje počúvanie a čítanie       s porozumením, gramatický test a test zameraný na slovnú zásobu. Ústna časť sa skladá z rolovej úlohy, čo znamená viesť dialóg na danú tému , a nakoniec vytvorenie príbehu podľa obrázka.

Naša žiačka 8. ročníka, Tatiana Čierňavová, je úspešnou riešiteľkou tejto olympiády, kde z pätnástich spolusúťažiacich  získala pekné 7. miesto.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

                                                                                                        žiačku pripravila Mgr. Jana Chovancová

 

Prírodovedná súťaž

             

Dňa 12.11.2014 sa v Centre voľného času v Čadci uskutočnila prírodovedná olympiáda - Naše huby. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo trojčlenné družstvo žiačok piatej triedy: Lucka Talapková, Natália Kocúrková a Stanislava Halvoníková. V konkurencií siedmich škôl z okresu získali pekné druhé miesto so stratou jedného bodu na prvé miesto. Srdečne im gratulujeme k úspechu.

                                                                              Mgr. Dana Jančulová

Strelecká súťaž

Dňa 7. 11 2014 sa konala strelecká súťaž v Čadci, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením Miroslava Žovina.

Zúčastnili sa jej:
Kuniaková Aneta
Kubiatková Aneta
Adamcová Michaela
Heltková Ema
Kultán Ján
Strenitzer Ján
Vakula Tadeáš
V kategórii mladších žiačok sa na 1.mieste umiestnila Aneta Kuniaková.
V kategórii družstiev sa chlapci  umiestnili na  3. mieste.   Blahoželáme.yes

                                                  Mgr. Monika Chovancová

 

Strelecká súťaž

Dňa  22.5.2014  sa uskutočnila strelecká súťaž  v ZŠ  Podzávoz  Čadca. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj naši žiaci z druhého stupňa. Boli tam traja chlapci zo 7.ročníka a aj 2 dievčatá a jedno dievča bolo z 9. ročníka.  Sú to títo žiaci: Ján Kultan, Tadeáš Vakula, Ján Strenitzer,  Michaela Adamcová,  Aneta Kuniaková a Renátka Hoferová.  Priebeh súťaže bol následovný. Najskôr nás oboznámili s pravidlami a nezabudli nám povedať, aby sme sa správali disciplinovane. Potom nasledovala už samotná súťaž. Ako prví boli strieľať Renáta s Tadeášom, ako druhí Miška s Janom Kultanom a posledná som strieľala ja a Ján Strenitzer . Všetkým sa veľmi dobre darilo, ale na konci bola Miška trošku sklamaná, pretože ju Renáta predbehla o jeden bod, a tak bola Renča prvá v jednotlivcoch a vyhrala krásny malý pohár. My, ako dievčenské družstvo, sme skončili na prvom mieste a dostali sme zlaté medaily a knihu. laugh Žiaľ,  chalani skončili tentokrát predposlední. Dúfajme, že sa im bude na budúci rok dariť lepšie. smiley

 

                                   Aneta Kuniaková, členka redakčného krúžku 

 

Atletická súťaž 

     

V stredu, 21.mája, sa niektorí žiaci z našej školy zúčastnili na okresnej atletickej súťaži v Čadci. Ráno sme išli autobusom a išla s nami aj Stará Bystrica a Zborov nad Bystricou. Z našej školy išli dobrí atléti zo 7.,8. a 9. ročníka. Súťaže boli: beh na krátke trate, dlhé trate, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou, štafeta 4x60m. Konkurencia bola veľmi silná, zúčastnilo sa tejto súťaže veľmi veľa škôl. Každý z nás súťažil aspoň v dvoch disciplínach a tí najlepší mali aj štafetu. Na občerstvenie sme dostali žemľu a minerálku. Keď sme skončili, tak sme dostali rozchod aj keď na krátko a potom sme naspäť išli  spojom. Počasie nám prialo, bolo veľmi teplo,  a preto sme domov prišli unavení nielen z behania,  ale aj z horúceho dňa.

Chlapci skončili ako družstvo na siedmom mieste, dievčatá na deviatom mieste.

                                     Aneta Kulová, členka redakčného krúžku 

 

Okresné kolo „Biologickej olympiády“

                                 

Dňa 15.5.2014 sme sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v Centre voľného času Čadca. Našu školu sme reprezentovali ja, Vratko Halvoník a Tadeáš Vakula. Keď sme prišli do centra, tak sme sa podpísali na papier a poslali nás do sály, kde sme sa zhromaždili. O pár minút neskôr k nám prišla komisia,  ktorá sa nám predstavila a nás, kategóriu D, poslala do triedy,  kde sme si posadali. Rozdali nám testy praktickej a teoretickej časti. Na praktickú časť sme dostali  40min. a na teoretickú 20min. Začali sme tým, že sme sa podpísali na test a potom sme už  riešili praktickú časť. V tejto časti sme aj mikroskopovali. Mikroskopovali sme pokožku listov a potom sme museli nakresliť to, čo sme videli, čiže bunky. Uplynulo 40min., ale komisia bola natoľko dobrá, že nám  dala viac času na dopísanie testu. Po praktickej časti sme mali krátku prestávku a pokračovali sme  testami  z teoretickej časti. Táto časť nebola veľmi náročná, myslím, že som to zvládol. Aj Tadeáš bol celkom spokojný, ako to napísal.

Teraz už len čakáme na výsledky a dúfame, že budeme úspešnými riešiteľmi.                                                                                                                                                                     

                                                               Vratko Halvoník, člen redakčného krúžku

 

Coca-Cola Tour - Školský pohár

                   

10. apríla sa na ihrisku TJ Slovan Nová Bystrica odohralo druhé kolo  národného turnaja Coca-Cola tour - školský pohár. Keďže sme prvé kolo vyhrali, boli sme poverení organizačným tímom tohto turnaja pripraviť druhé kolo, kde nám vylosovali súperov: ZŠ s MŠ Rázusova Čadca, ZŠ s MŠ Oravské Veselé a ZŠ s MŠ Bobrov. Hneď sme oslovili pána Jaroslava Kováča, ktorý vedie futbalový krúžok, o pomoc pri zorganizovaní tohto turnaja. Stretli sme sa len s ochotou a do celej prípravy sa zapojili aj p. Ladislav Slivka, p. Ján Kuniak a samozrejme aj starosta obce Ing. Jozef Balačin. Mali sme veľkú smolu, že práve 10. apríla bolo veľmi chladné a daždivé počasie, čo však neodradilo od súťaženia ani jednu školu.  Začiatok bol stanovený na 8.00 hod., všetky družstvá prišli v stanovený čas a aj traja nominovaní  rozhodcovia. Prvý zápas na zahriatie sme hrali my so ZŠ s MŠ Rázusova Čadca. Chalani ho vyhrali 3:1. Veľmi sme sa tomu všetci tešili, ale najťažšieho súpera sme mali ešte pred sebou. Snaha aj tu bola veľká, ale remizovali sme s Oravským Veselím 1:1. To už znamenalo, že to nebude také jednoznačné. Posledný zápas sme prehrali s Bobrovom nešťastne O:1. Nakoniec sme skončili na síce peknom druhom mieste, ale nepostupovom. Počas celého dopoludnia pršalo a bolo veľmi sychravé počasie a dobre všetkým padol teplý čaj, ktorý našim futbalistom  podávali dievčatá zo siedmeho ročníka.

Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať tento turnaj. Sú to už spomínaní  Jaroslav Kováč, Ján Kuniak, Ladislav Slivka. Veľká vďaka patrí aj Obci Nová Bystrica - pripravili bagety pre všetkých a pomohli pri čistení  prezliekarní pred a po zápasoch.

 Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým chalanom, ktorí veľmi dobre reprezentovali našu školu, ale aj celú obec. Sú to : Róbert Kováč, Marek Cabadaj, Róbert Vakula, Patrik Kuniak,  Marek Trnovec, Matej Vojtek, Róbert Vaňovec, Adam Brisuda,  Branislav Fuják, Pavol Čierňava,  Benedikt Cáder, Patrik Jonek, Tibor Kirn.

 

                                                                                       Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

 

Foto vo fotoalbume. blush

       

Okresné kolo – Fyzikálna olympiáda

                

Dňa 14.marca 2014 sa konalo obvodné kolo olympiády z fyziky, ktorú riešili žiaci ôsmeho ročníka. Zúčastnili sa jej Gabriela Cabadajová, Róbert Vaňovec, Monika Joneková a ja. Na školskom kole sme riešili sedem náročných úloh, pri ktorých sme museli využiť nejaké poznatky z deviateho ročníka. Veľa úloh sme museli dopodrobna prebrať s p.uč. Jarabicovou, ale nakoniec sme to nejako dotiahli na kolo obvodné, kde nás bolo spolu už deväť, s deviatakmi štrnásť. Boli sme tam len tri dievčatá, no hrozné. Na tomto „obvoďáku“ sme riešili len štyri úlohy a chvalabohu, neboli ani veľmi náročné. Zo štyroch hodín sme presedeli pri príkladoch len dve, ďalej nás už „mrle žrali“, nemohli sme sedieť len tak potichu a navyše, boli sme hladní. Po riešení úloh sme mohli zájsť do počítačovej miestnosti, kde sme sa konečne najedli a porozprávali s ostatnými ôsmakmi, resp. chalanmi z iných škôl, ktorí ale nemali moc chuť do reči a boli hanbliví, dokonca sa znovu pustili do riešenia olympiády. Tak sme dojedli, vyzdvihla nás p.uč. Kubjatková a vybrali sme sa na polhodinku do mesta. Zašli sme ale len na zmrzlinu a bežali sme radšej na autobus,....a nie! vôbec sme neboli leniví :DD

Takže toto sú výsledky:  

Všetci zúčastnení sú úspešnými riešiteľmi, rozdiel je len v získaných bodoch:

Denisa Slučiaková - 27 bodov

Róbert Vaňovec  - 22 bodov

Monika Joneková  -19 bodov

Gabriela Cabadajová - 18 bodov

 

                                                                                    Text:  Denisa Slučiaková, VIII. A

 

"Slávici Kysúc" - súťaž v speve ľudovej piesne

                 

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj regionálna súťažná prehliadka detského folklóru pod názvom "Slávici Kysúc". Vyhlasovateľom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a je samozrejme, že regionálnej prehliadke predchádza školské kolo,  ktoré sa na našej škole uskutočnilo v troch kategóriách. Prvá kategória žiaci ročníkov 1-2, druhá kategória - žiaci ročníkov 3-4, tretia kategória - žiaci ročníkov 5-9.

Spolu sa školského kola zúčastnilo 50 dievčat a chlapcov . Vypočuli sme si veľmi krásne ľudové piesne v podaní detí, niektorým sa darilo lepšie, iní mali trošku problém s rytmikou alebo tóninou, ale všetkým treba poďakovať, že sa ukázali ako šikovní speváci a nebáli sa prejaviť. Je vidieť, že veľa detí má vzťah k ľudovej piesni, hudbe a tancu.

I. kategória :   I. miesto  - Barbora Šutiaková - II.A

                     II. miesto - Rudolf Šumský - I.B

                     III. miesto - Karolína Čierňavová - I.B

                                     Juraj Kuric - I.A

 

II. kategória :    I.miesto   - Dominika Halvoníková  III.B

                      II. miesto  - Lucia Talapková  -  IV.A

                      III. miesto - Kristína Kuricová III.A

                                       Žaneta Borisová   III..B.

                      IV. miesto - Martin Holienčin  III.A

 

III. kategória -     I. miesto  -  Soňa Kubeňová    VII.A

                                          Denisa Halvoníková  V.A 

                        II. miesto -  Michaela Adamcová  VII.A

                                         Iveta Srníčková  V.A

                       III. miesto -  Vratko Halvoník  VI.A

                                         Kristína Borisová VI.A

                                         Viktória Kuricová VIII.A

Všetkým srdečne bahoželáme!     

                                                                                              Foto a text: Mgr. Elena Jančulová

Foto vo fotoalbume.laugh

Krajské kolo v stolnom tenise dievčat

 

            6. marca 2014 sa v Čadci konalo krajské kolo v stolnom tenise - dievčatá. Sme veľmi radi, že naše dievčatá vyhrali okresné kolo v Čadci a postúpili do krajskej súťaže. Školu ZŠ s MŠ Nová Bystrica a náš kraj reprezentovali - Renáta Hoferová, IX.A; Monika Joneková, VIII.A; Michaela Adamcová, VII.A a ako náhradníčka Aneta Kuniaková, VII.A.  Krajskej súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev, naše dievčatá sa dostali do semifinále, kde si o tretie miesto zahrali so ZŠ Mútne. V silnej konkurencii škôl (Martin, Tvrdošín, Ružomberok a ďalšie) nakoniec skončili na veľmi peknom štvrtom mieste. Treba im poďakovať za snahu a športové nasadenie.

Je to veľmi pekný úspech a budeme im držať palce aj na budúci školský rok, aby sa umiestnili ešte lepšie, lebo si to iste zaslúžia.cool

                                                                                              Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

 

                                  

 

Technická olympiáda

             

3. decembra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili technickej olympiády v Čadci, ktorú pre základné školy pripravilo Centrum voľného času v Čadci a Stredná odborná škola technická v Čadci. Za našu školu tvorili družstvo dvaja žiaci ôsmeho ročníka - Monika Joneková, Róbert Vaňovec a žiak siedmeho ročníka  Ján Strenitzer.

Súťaž bola dvojkolová, prvé kolo bolo zamerané na teoretickú časť - žiaci riešili testy z techniky. V druhom kole sa presunuli do dielne, kde majster odborného výcviku zadal dvojiciam praktickú úlohu. Monika a Robo dostali za úlohu vytvoriť kinetickú hračku a Janko riešil pohyb autíčka s využitím vzduchu z balóna. Úlohy zvládli perfektne. Po uzavretí prvého a druhého kola sa celkovo naši žiaci umiestnili na peknom druhom mieste z celkového počtu jedenástich zúčastnených družstiev.

Žiakom blahoželáme  a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.smiley

                                      

Obvodové kolo v stolnom tenise


26. novembra 2013 sa v Čadci konala súťaž v stolnom tenise. Z našej školy súťažilo družstvo chlapcov: Adam Brisuda, Róbert Kováč, Ján Kultan a Lukáš Adamec. Družstvo dievčat tvorilo: Renáta Hoferová, Monika Joneková, Miška Adamcová a   Aneta Kuniaková.
Konkurencia bola veľmi silná. Chlapčenských družstiev bolo až 12 a hrali tam aj chalani, ktorí už hrajú ligu. O to to bolo ťažšie. Preto sme veľmi radi  s našim umiestnením chlapcov, ktorí po tvrdých „bojoch“ získali pekné štvrté miesto. Dievčatá splnili naše očakávania a ako vlani tak aj tento rok obhájili krásne prvé miesto a budú reprezentovať náš obvod na krajskom kole.
Som rád, že som sa mohol tejto súťaže zúčastniť a zmerať si sily s ostatnými nadšencami stolného tenisu. Podľa výsledkov, ktoré sme dosiahli, patríme k špičke stolného tenisu v okrese.

                                                                                           Text: Ján Kultan
                                                                                           Foto: Mgr. Elena Jančulová

 

         

 

Informatická súťaž iBobor

 

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras - Informatický bobor. Odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín a v tomto školskom roku  2013/2014 sa len na Slovensku zúčastnilo 55 017 súťažiacich z 899 škôl, medzi nimi aj naša škola - tak ako po minulé roky. Súťaž prebiehala v týždni od 11.11. – 15.11.2013, avšak pre nečakaný problém so serverom sa musela tento rok súťaž pre kategóriu Senior a Benjamín znova opakovať. Preto žiaci v kategórii Benjamín znova súťažili 26.11.2013.

Táto súťaž prebieha vždy on-line, žiaci mali na vypracovanie úloh, ktoré vôbec neboli jednoduché, 40 minút, čas sa im postupne odrátaval, všetko videli na obrazovke a po dokončení súťaže sa hneď dozvedeli svoj výsledok. Otázky boli rozdelené do 3 skupín, jednoduché, ťažšie a najťažšie. Za správne odpovede získavali plusové body, za nesprávne, alebo nezodpovedané naopak mínusové body, keď to boli ťažké otázky, automaticky aj mínusové body boli vyššie.

V kategórii Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka súťažilo spolu 11 žiakov a v kategórii Benjamín – žiaci 5. až 7. ročníka súťažilo 23 žiakov. Všetci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov (z 80 bodov), sa stali úspešnými súťažiacimi a získali diplom.

Tento rok sa k úspešným súťažiacim z našej školy zaradili títo žiaci:

 1. miesto – Michaela Adamcová – 7. A – 66,67 bodov
 2. miesto – Soňa Kubeňová – 7. A – 65,34 bodov
 3. miesto – Ján Strenitzer – 7. A – 65,34 bodov
 4. miesto – Rastislav Čierňava – 6. A – 56,02 bodov
 5. miesto – Emma Heltková – 5. A – 52,02 bodov
 6. miesto – Denis Kulas – 7. A – 52,02 bodov.

Všetkým súťažiacim, nielen úspešným J , ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                                             Ing. Iveta Heltková

 

                                        

 

 

 

 

Strelecká súťaž

           

7.októbra 2013 sa konala okresná  súťaž v Čadci v streľbe zo vzduchovej pušky. Bolo tam 11 družstiev v našej kategórii.  Prvý išiel strieľať z nášho družstva Tadeáš Vakula - nastrieľal 152 bodov. Druhý išiel strieľať Ján Kultan a nastrieľal 158 bodov. Posledný z nášho družstva išiel strieľať Ján Strenitzer a ten nastrieľal 150 bodov. Skončili sme na krásnom  druhom mieste. Keďže na škole nemáme družstvo dievčat, Miška Adamcová úspešne reprezentovala našu školu ako jednotlivec a  skončila na perfektnom prvom mieste. Pre školu sme dostali diplom a pohár. Ďakujeme  nášmu trénerovi, pánovi Miroslavovi Žovinovi, ktorý vedie strelecký krúžok a dobre nás na túto súťaž pripravil.

                                               

                                                                                                                          Ján Kultan               

                                                            

Coca-Cola tour - postupová súťaž vo futbale

 

                                                                                                                                             

 22.októbra sa naši chalani  zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili prvého kola postupovej súťaže Coca-Cola tour vo futbale starších žiakov. Bola nám pridelená skupina, kde sme dostali za súperov ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, ZŠ Ochodnica a ZŠ Radoľa. Sú to zdatní súperi, ale išli sme na súťaž s optimizmom a celkom sme si verili. Našu školu reprezentovalo 15 nádejných futbalistov pod vedením kapitána Róberta Kováča. Do bránky sme postavili Mareka Cabadaja, v obrane sa ukázali ako šikovní hráči Patrik Jonek, Róbert Vaňovec, Adam Brisuda a Matej Poništ. Aj záloha  mala čo robiť v zostave Branislav Fuják, Patrik Kuniak, Matej Vojtek a Benedikt Cáder. V útoku sa osvedčili Róbert Kováč a Róbert Vakula. Na striedačke čakali na svoju príležitosť Marek Trnovec, Pavol Čierňava, Pavol Kupčuliak a Tibor Kirn. Prvý zápas nám nevyšiel a s Oščadnicou sme prehrali nešťastným gólom 1:0. Potom sme sa ale zmobilizovali a ďalšie dva zápasy sme jednoznačne vyhrali. Všetci sa veľmi tešíme z postupu do ďalšieho kola, pretože sa hrá o veľmi zaujímavé ceny. Chalanom budeme držať palce, aby postúpili a zúčastnili sa aj záverečného - tretieho kola.

Všetkým treba poďakovať za snahu a výkony, ktoré v zápasoch podali. Veľmi dobre reprezentovali našu školu, ale aj celú Novú Bystricu.

 

                                                                                                  Mgr. Elena Jančulová

 

 

 

      

 

   Mladý záchranár CO

K tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany“, ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20  otázok  z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky, prechod zamoreným terénom a zhotovenie evakuačnej batožiny, praktické ošetrenie úrazu a ďalšie. Do úvahy sa berie aj čas, za ktorý celú trať  družstvo absolvuje. Veľmi nás potešilo, že v takejto náročnej súťaži naši žiaci zabodovali a obsadili pekné tretie miesto. Priviezli si domov pohár s diplomom a každý dostal aj medailu.

Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a tiež obce.

 

                                                                                    Text a foto : Mgr. Elena Jančulová

                                           

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných škôl.

 

22.septembra sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Pravidelne sa už po mnohé roky zúčastňujeme tejto súťaže a niekoľko krát sme sa umiestnili aj na popredných miestach a boli sme aj reprezentovať náš okres na kraji. Tento rok sa nám tak nedarilo, ale s výkonom žiakov môžeme byť spokojní, pretože v tvrdej konkurencii sa chlapci umiestnili na 6. mieste – účasť 15 družstiev a dievčatá tiež na 6. mieste -  účasť 15 družstiev. Bolo pomerne nepriaznivé počasie, pršalo a bolo veľmi chladno. Behalo sa v Čadci u Krkošky a niektorí žiaci to aj vzdali.

Družstvo chlapcov: Metej Poništ – 7. miesto, Marek Cabadaj – 28. miesto, Robo Kováč - 29. miesto. Ako družstvo – 6. miesto.

Družstvo dievčat: Renáta Hoferová – 7. miesto, Nikola Priščová – 25. miesto, Lenka Smržová – 28. miesto. Ako družstvo – 6. miesto.

Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.

 

                                                                                   Text a foto:  Mgr. Elena Jančulová

 

    

 

Úspech našich žiakov na Fyzikálnej olympiáde

             

            V marci sa traja naši deviataci – Dávid Srníček, Rudolf Pastva a Ladislav Strapáč zúčastnili okresného kola Fyzikálnej olympiády v kategórii E. Úlohy im poriadne rozhýbali mozgové závity a tak sa v tejto ťažkej súťaži Laco umiestnil na štvrtom, Rudo na treťom mieste a Dávid Srníček so ziskom 17 bodov skončil na skvelom druhom mieste.

            Dávid spolu s víťazom okresného kola postúpil do krajského kola. To sa konalo 17. apríla v Žiline. Tu sa Dávid umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi so ziskom 15 bodov na deviatom mieste.

            Všetkým trom srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme.

                                                                                                                                             Ing. Ľudmila Jarabicová

                                                                                                                                                    učiteľka fyziky

 

Prvé kolo futbalového turnaja – Coca- Cola tour.

                           

Ešte v septembri 2012 prišla ponuka zapojiť sa do futbalového turnaja vyhláseného Ministerstvom školstva vedy a kultúry v spolupráci s futbalovým zväzom Slovenska  a predstavenstvom Coca-Cola pod názvom Coca-Cola tour 2012. Keďže naši chalani radi hrajú futbal a nie najhoršie, prihlásili sme sa ako školské družstvo s pätnástimi žiakmi do tejto celoslovenskej  súťaže. Akosi to v jeseni viazlo, a tak sme prvé kolo  odohrali až 26. marca na umelej tráve v Dolnom Kubíne. Počasie nám veľmi neprialo, boli mínusové teploty, mrzlo, padal sneh a fúkal  ostrý vietor.  Nastúpili sme proti trom družstvám: ZŠ s MŠ Belá, ZŠ Istebné a ZŠ s MŠ Dolná Tižina. Začiatok turnaja stanovili na ôsmu hodinu ráno a lós na prvý zápas padol na Istebné a Novú Bystricu.  Celkom sa nám darilo a vyhrali sme 4:1. Hralo sa systémom  každý s každým, 35 minút jeden polčas.  Po zápase sme sa išli zohriať do šatní, pretože sa zima stupňovala a sneh padal čoraz silnejšie.  S Dolnou Tižinou sme opäť vyhrali - 3:0. Čakal nás najsilnejší súper a to ZŠ s MŠ Belá. Už podľa hry sme videli, že tento súper je veľmi dobrý a asi ho nezdoláme. Veľmi som priala chalanom, aby obstáli čo najlepšie, veď v tejto zime si to aj zaslúžili. Nakoniec sa potvrdila kvalita súpera, prehrali sme 0:3. Nemáme sa však za čo hanbiť, treba všetkých pochváliť za obetavú hru a nasadenie v každom zápase. Zvíťaziť môže však len ten najlepší a to bola jednoznačne Belá.

Hráči:  Marek Cabadaj,  Róbert Kováč, Patrik Kuniak, Matej Poništ, Marek Trnovec, Róbert Vakula, Rudolf Pastva, Ladislav Strapáč, Dávid Talapka, Roman Drozd, Dávid Čierňava, Andrej Čierňava, Adam Brisuda, Matej Vojtek, Branislav Fuják.

Treba však podotknúť, že by si na takomto turnaji žiaci zaslúžili aspoň malé občerstvenie a určite aj nejaký diplom, alebo aspoň účastnícky list.  Veď bez základného kola by sa neuskutočnili ani tie ďalšie. Myslím, že vyhlasovateľ  tejto súťaže  mohol myslieť  aj na účastníkov prvých kôl.

Napriek všetkému sme získali veľmi cenné skúsenosti v zápasoch s hráčmi z iných okresov a potvrdili sme si, že trénovať sa oplatí a že aj my máme čo ponúknuť.

                                                                                                                                                                                                                         Elena Jančulová

 

Školské kolo Pytagoriády

                  

Pytagoriáda je jedna z matematických súťaží, ktorá ma na našej škole dlhoročnú tradíciu. Žiaci ročníkov 3-8 si v nej môžu overiť svoje zručnosti a vedomosti v oblasti riešenia logických a numerických úloh. Tento rok sa do školského kola zapojilo 60 žiakov riešiteľov. Z ročníkov 3-4 ich bolo 25 a z ročníkov 5-8 ich bolo 35. Na vyriešenie stanovených úloh mali presne 60 minút.    Po vyhodnotení z ročníkov 3-4 bolo 12 úspešných riešiteľov a z ročníkov 5-8 bolo 8 úspešných riešiteľov. Títo budú našu školu reprezentovať a zúčastnia  sa obvodového kola Pytagoriády .

Úspešní riešitelia, ktorí postupujú:

3. ročník: Sebastián Ficek, Lucia Talapková, Lukáš Adamec, Stanislava Halvoníková

4. ročník: Jaroslav Dubovický, Emma Heltková, Kristián Svitek, Lea Šadibolová, Denisa

                 Halvoníková, Klauia Podolínska, Branislav Romaník, Iveta Srníčková

5. ročník:  Kristína Borisová

6. ročník: Michaela Adamcová, Ján Strenitzer

7. ročník:  Denisa Slučiaková, Klára Talapková

8. ročník: Renáta Hoferová, Róbert Kováč, Dávid Holubek

Pripravili vyučujúce matematiky I. a II. stupňa.

 

Školské kolo geografickej olympiády

                                     

Hneď po príchode z vianočných prázdnin si mohli žiaci zmerať svoje sily a vedomosti v geografickej olympiáde, ktorej sa zúčastnilo 24 žiakov z ročníkov 5 – 9. Olympiáda sa skladala z dvoch častí. V prvej – teoretickej časti vypracovávali test bez atlasu a iných pomôcok,  v druhej – praktickej – už pomocou atlasu a s použitím pomôcok riešili úlohy, vyhľadávali pojmy a pod. Súťaž prebiehala takmer 2 vyučovacie hodiny a úspešní riešitelia postúpili do obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 7. 2. 2013.

Úspešní riešitelia:

V. A  –     Kristína Borisová

VI. A –   Adam Chovanec, Ján Strenitzer

VII. A –  Róbert Vaňovec, Klára Talapková, Mário Kováč, Lucia Čierňavová

VIII. A – Matej Poništ, Renáta Hoferová, Róbert Kováč

                                                   Pripravila: Ing. Heltková

 

 

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom „ Hviezdoslavov Kubín“.  Keďže obvodové kolo sa bude konať 20. februára na našej škole sme pripravili školské kolo  pre ročníky 1-4 13. januára, pre ročníky 5-9  29. januára. Do školského kola sa zapojilo 45 žiakov, ktorí postúpili z triednych kôl.  Niektorí šikovnejší si pripravili ukážky sami, niektorým pri výbere pomohli panie učiteľky. Porota to mala ťažké. Úroveň sa z roka na rok zlepšuje a teda bolo treba mať prísne kritéria, aby zvíťazili tí najlepší. Nakoniec pani učiteľky, ktoré boli v porote rozhodli takto:

I. kategória  - POÉZIA

1. miesto – Branislav Romaník IV.A

2. miesto – Alžbeta Staňová  III.A

3. miesto – Kristína Kuricová II.A

I. kategória – PRÓZA

1. miesto – Lea Šadibolová IV.A

2. miesto -  Denisa Havoníková IV.A

3. miesto – Karolína Svitková II.A

II. kategória – POÉZIA

1. miesto – neudelené

2. miesto – Viktória Kuricová VII.A

3. miesto – Kristína Borisová V.A

III. kategória –POÉZIA

1. miesto – Lenka Jančulová  X.A – postup do obvodového kola

2. miesto – Adriána Strapáčová IX.B

3. miesto – Lucia Konečná IX.B

II. kategória – PRÓZA

1. miesto – Denisa Slučiaková VII.A – postup do obvodového kola

2. miesto – Daniela Kováčová  VI.A

3. miesto – Tadeáš Vakula VI.A

III. kategória – PRÓZA

1. miesto – neudelené

2. miesto – Alexandra Heltková IX.A

3. miesto – Natália Kubalová  IX.B

20. februára sa konalo obvodové kolo v Krásne nad Kysucou, kde našu školu reprezentovali dvaja žiaci a  to -  Branislav Branislav a Denisa Slučiaková. Obidvaja sa umiestnili na veľmi peknom treťom mieste.  Je nám ľúto, že pre chorobu sa nemohli zúčastniť ďalší z našich šikovných žiakov. Za dobrú reprezentáciu školy a obce ďakujeme Brankovi a Deniske!

Školské kolo pripravili vyučujúce slovenského jazyka.

 

Súťaž „O najkrajšiu karnevalovú škrabošku“

Centrum voľného času na mesiac február vyhlásilo súťaž „O najkrajšiu karnevalovú škrabošku“. Do súťaže sa spolu prihlásilo 88 žiakov. Škraboška mohla byť vytvorená rôznou technikou. Deti si robili škrabošky na hodinách výtvarnej výchovy, doma, ale aj v herni. Nakoniec sme zo všetkých prác vytvorili výstavku v obidvoch budovách školy a tým sme veľmi pekne aj spestrili priestory našej školy.

Kategórie : 

ročníky 1-2 : I. miesto – Tamara     Halvoníková

                     II. miesto – Dominika  Halvoníková

ročníky 3-4 : I. miesto – Stanka Halvoníková

                      II. miesto – Natália Brisudová

ročníky 5-7 :  I. miesto – Roman Vakula

                     II. miesto – Lenka Piteková

 

Prvé dve miesta z každej kategórie boli odmenené drobnou vecnou cenou a každý žiak, ktorý sa tejto súťaže zúčastnil dostal sladkosť.

Tešíme sa už na ďalšiu súťaž, ktorá bude vyhlásená v mesiaci  marec.

 

Súťaž v speve ľudovej piesne

                           

Každý rok o takomto čase na škole vyhlasujeme súťaž „V speve ľudovej piesne“. Snažíme sa dodržiavať tradície a v súťaži uprednostňujeme piesne z nášho regiónu, ktorý je bohatý  na ľudové zvyky, piesne. Do školského kola z triednych kôl postúpilo 47 žiakov z ročníkov 1-9. Je chvályhodné, že sa zapojili aj chlapci z vyšších ročníkov. Súťaž sme rozdelili na dva dni. Prvý deň súťažili ročníky 1-4 a druhý deň ročníky 5-9. Tí menší mali viacej odvahy a boli aj bezprostrednejší, na tých starších bolo vidieť viacej trému. Všetci však boli veľmi šikovní.

Každý z účastníkov dostal sladkú odmenu a prvé miesta sme odmenili aj drobnou vecnou cenou. Súťaž pripravili vyučujúce hudobnej výchovy.

Vyhodnotenie: 

Kategória roč. 1-2:

 I. miesto –  Dominika Halvoníková  II.B

 II. miesto – Simona Brišová             II.B

                   Kristína Kuricová           II.A

 III. miesto - Matúš Brisuda                II.A

                    Martin Borovička           I.A

Kategória roč.3-4:                                                                    

 I. miesto – Denisa Halvoníková       IV.A

 II.miesto – Iveta Srníčková              IV.A

 III.miesto – Matúš Krzák                  IV.A

 Kategória 5-9:       

  I.miesto -  Michaela Adamcová          VI.A

                   Štefan Chmurčiak             IX.A

  II.miesto – Bibiana Lieskovanová       IX.B

                   Soňa Kubeňová               VI.A

                   Matej Chovanec               IX.A

  III.miesto – Viktória Kuricová             VII.A

                     Vratko Halvoník              V.A                                                               

                  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  023 05 Nová Bystrica 686
 • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria