Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Biblický krúžok
Fotografický krúžok 5.-9. roč.
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Heligónka
Hra na zobcovej flaute
Ľudový tanec
Lukostreľba 5.-9. roč.
Matematika 9
Mladí záhradkári
Mladý novinár
Móda a odievanie
Nemčina online
Pestovateľský krúžok
Prírodovedný krúžok
Slovenčina 9
Spevácky krúžok
Stolný tenis
Strelecký krúžok - 2. stupeň
Šikovníček
ŠKD
Tvorivé čítanie a písanie 1. ročník
Tvorivý krúžok
Výtvarníček
Výtvarný krúžok
Zábavníček
Zdravotnícky krúžok

© aScAgenda 2020.0.1182 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.09.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    023 05 Nová Bystrica 686
  • +421 x 0414397212, 0414397214

Fotogaléria