• Vážení rodičia,

    prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.
   • Vážení rodičia,

    na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 uskutoční od 20. 04. 2020 do 28. 04. 2020.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Domáce samotestovanie AGsamotestami

      Vážení rodičia, ktorí ste prejavíli záujem o domáce samotestovanie žiakov,

      v školskom semafore MŠVVaŠ SR odporúča testovať žiakov AGsamotestami v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

      Vykonanie samotestu potvrdzujte škole prostredníctvom edupage (v sekcii žiadosti/vyhlásenia) - Domáci AG samotest - oznámenie o použítí, kde vyplníte dátum vykonania testu. Výsledok samotestu oznamujete len v prípade, že bol žiak pozitívny.

     • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ

      Vážení rodičia detí v materskej škole,

      zajtra 31. 08. 2021 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v priestoroch materskej školy.

      Rodičovské združenie sa uskutoční bez prítomnosti detí.

      Všetkých Vás prosíme o účasť.

      Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

      Ďakujeme.

     • Bližšie informácie k testovaniu žiakov

      Vážení rodičia,

      chceme Vás informovať, že sme na základe manuálu pre fungovanie v školách a školských zariadeniach - Školský semafor spustili dotazníkové prieskumy k testovaniu žiakov.

      Informácie k dotazníku ku kloktacím testom:

      Na začiatku školského roka ministerstvo umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov v školách PCR kloktacími testami. Môžu ho využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

     • Dotácia na stravu od 01. 09. 2021

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudli účinnosť 2 novely zákona o dotáciách k poskytovaniu dotácie na stravu.

      V novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      - Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

      - Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 22. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje